Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про схвалення Змін до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 31 липня 2019 року N 540-рш

Про схвалення Змін до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 та 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою удосконалення розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) Правління Національного банку України вирішило:

1. Схвалити Зміни до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року N 101-рш (Методика N 101-рш) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Рішення набирає чинності з 02 вересня 2019 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

СХВАЛЕНО
Рішення Правління Національного банку України
31 липня 2019 року N 540-рш

Зміни до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) (Методика N 101-рш)

1. Підпункт 12 пункту 3 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту: "Під час визначення активів простроченими/непростроченими застосовуються вимоги нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку;".

2. У розділі III:

1) абзац п'ятий пункту 8 виключити;

2) після пункту 8 доповнити новим пунктом 81 такого змісту:

"81. Банк має право включати до розрахунку ВЛА активи, включені до пулу активів (майна) і не використані банком для отримання кредитів овернайт та/або кредитів рефінансування та доступні для використання як забезпечення за такими кредитами.";

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Банк на власний розсуд з урахуванням вимог пункту 13 розділу III цієї Методики включає до ВЛАІВ або до очікуваних відпливів та очікуваних надходжень грошових коштів в IB відповідно кошти в IB:

1) на кореспондентському рахунку в Національному банку;

2) на кореспондентських рахунках в інших банках України, які дотримуються коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRbb) та в іноземній валюті (LCRib), що підтверджено інформацією, отриманою від банка-кореспондента / оприлюдненою банком-кореспондентом, та не віднесені до категорії неплатоспроможних (позитивне сальдо між залишками коштів на рахунках ностро та лоро в розрізі визначених банків);

3) кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу [кошти на кореспондентських рахунках та депозити/кредити овернайт (позитивне сальдо між залишками розміщених та залучених коштів у розрізі визначених банків)].";

4) у пункті 13:

в абзаці першому слова "коштів в IB на кореспондентських рахунках у Національному банку та в інших банках (позитивного сальдо між залишками коштів на рахунках ностро та лоро)" замінити словами "коштів в IB, зазначених у пункті 12 розділу III цієї Методики";

в абзаці другому підпункту 2 цифри "2020" замінити цифрами "2021";

в останньому абзаці слова "кошти в IB на кореспондентських рахунках у Національному банку та в інших банках" замінити словами "кошти в IB, зазначені в пункті 12 розділу III цієї Методики".

3. У назві розділів IV та V слово "складових" виключити.

4. У рядку 9 колонки 2 таблиці 2 додатка 1 слова "кошти на кореспондентських рахунках у Національному банку та в інших банках" замінити словами "кошти в IB, зазначені в пункті 12 розділу III цієї Методики, які тимчасово включаються до ВЛАІВ".

5. У таблиці 1 додатка 2:

1) рядки 3 - 13 замінити тринадцятьма новими рядками такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

3

1.1

кошти фізичних осіб

на вимогу

кошти на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт)

0 %

0 %

БЗ

4

інші кошти на вимогу

20 %

20 %

5

вклади (депозити)

вклади, за якими отримано повідомлення про їх повернення

100 %

100 %

КВ

6

строкові вклади, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів

0 %

0 %

7

вклади, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт)

8

усі інші вклади незалежно від строку повернення (за винятком вкладів, зазначених у рядках 5 - 7 цієї таблиці)

10 %

10 %

БЗ

9

нараховані витрати

100 %

100 %

10

1.2

кошти СГД

на вимогу

кошти на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт)

0 %

0 %

БЗ

11

інші кошти на вимогу

40 %

40 %

12

вклади (депозити)

вклади, за якими отримано повідомлення про їх повернення

100 %

100 %

КВ

13

вклади, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт)

0 %

0 %

14

інші вклади (за винятком вкладів, зазначених у рядках 12, 13 цієї таблиці)

40 %

40 %

КВ

15

 

 

нараховані витрати

100 %

100 %

БЗ

".

У зв'язку з цим рядки 14 - 67 уважати відповідно рядками 16 - 69;

2) рядки 25 - 28 замінити шістьма новими рядками такого змісту:

1

2

3

4

5

6

25

1.6

кошти небанківських фінансових установ

на вимогу

кошти на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт)

0 %

0 %

БЗ

26

інші кошти на вимогу

100 %

100 %

27

вклади (депозити)

вклади, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт)

0 %

0 %

КВ

28

вклади, за якими отримано повідомлення про їх повернення

100 %

100 %

29

інші вклади (за винятком вкладів, зазначених у рядках 27, 28 цієї таблиці)

30

нараховані витрати

100 %

100 %

БЗ

".

У зв'язку з цим рядки 29 - 69 уважати відповідно рядками 31 - 71;

3) у рядках 37, 38 колонки 3 після слів "субординований борг" доповнити словами "та капітальний інструмент з умовами списання/конверсії";

4) таблицю після рядка 38 доповнити новим рядком 39 такого змісту:

"

1

2

 

3

4

5

6

39

1.10

цінні папери власного боргу

цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт)

0 %

0 %

КВ

".

У зв'язку з цим рядки 39 - 71 уважати відповідно рядками 40 - 72.

6. У рядку 3 колонки 2 таблиці 2 додатка 3 після слів "кошти на кореспондентських рахунках" доповнити словами ", кошти в розрахунках".

 

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали