Додаткова копія: Про схвалення змін до Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.05.2019 р. N 511

Про схвалення змін до Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

На виконання статей 22, 23, 41, 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення і відпочинку дітей, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області:

1. Схвалити зміни до Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року (далі - Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 березня 2018 року N 163 (Розпорядження N 163), із змінами, та затвердженої рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року N 862, із змінами, що додаються.

2. Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації подати зміни до Програми обласній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

В. о. голови адміністрації

В. Ундір

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
30.05.2019 N 511

Зміни до Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року (Розпорядження N 163)

В Обласній програмі оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 березня 2018 року N 163 (Розпорядження N 163), із змінами, та затвердженої рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року N 862, із змінами (далі - Програма):

1. У розділі "Визначення понять" абзац 16 викласти в такій редакції:

"діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села";

2. У розділі "Мета і основні завдання Програми" абзац 11 викласти в такій редакції:

"оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення або відпочинок дітей через безготівкове перерахування дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, санаторіям Рівненської області (додаток 2 до Програми)";

розділ "Мета і основні завдання Програми" доповнити новим абзацом 12 такого змісту:

"забезпечення послугами оздоровлення дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює) шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей через безготівкове перерахування спеціально пристосованим санаторно-курортним закладам, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку або дитячим закладам оздоровлення та відпочинку із спеціально обладнаними місцями (додаток 3 до Програми)".

У зв'язку з цим абзац 13 вважати відповідно абзацом 14.

3. У додатку 1 до Програми "Заходи з виконання Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року":

пункти 2 і 4 розділу II "Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення", викласти в такій редакції:

"2. Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення або відпочинок дітей";

"4. Забезпечення послугами оздоровлення дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює) шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей".

У тексті Додатку 1 словосполучення "діти-інваліди" замінити на словосполучення "дітей з інвалідністю".

4. У додатку 2 до Програми:

заголовок "Порядок надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей" (далі - Порядок) замінити заголовком: "Порядок надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення або відпочинок дітей", а також в тексті Порядку словосполучення "оздоровлення дітей" замінити на словосполучення "оздоровлення або відпочинок дітей", словосполучення "діти пільгових категорій" замінити на "діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки", "діти-інваліди" замінити на "дітей з інвалідністю" у відповідному відмінку;

у розділі "Загальні положення" пункти 3, 5, 6, 7 і 8 викласти в такій редакції:

"3. Путівками шляхом надання грошової допомоги забезпечуються діти віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і проживають на території Рівненської області" (далі - діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки)";

"5. Путівками шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення у розмірі двох прожиткових мінімумів або путівок на відпочинок у розмірі 1,3 прожиткові мінімуми для дитини віком від 6 до 18 років, що діє на момент заїзду до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, санаторію, забезпечуються:

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти, які перебувають на диспансерному обліку;

талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Путівками шляхом надання грошової допомоги у розмірі повної вартості путівки до обраного батьками (особами, які їх замінюють) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, санаторію забезпечуються:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї;

діти з багатодітних сімей;

діти з малозабезпечених сімей;

діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків;

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту.";

"6. Путівкою шляхом надання грошової допомоги забезпечується дитина, яка має право на забезпечення путівкою на оздоровлення або відпочинок, один раз на рік за умови, що путівка (компенсація вартості путівки) до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв області та за її межами не надавалася їй у поточному році за рахунок бюджетних коштів (державного та місцевого бюджетів).";

"7. Строк перебування дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, санаторії становить:

оздоровча зміна - не менше 21 дня; відпочинкова зміна - не менше 14 днів.";

"8. Забезпечення путівками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, проводиться шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення через безготівкове перерахування дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, санаторіям (далі - дитячі заклади), які розміщені на території Рівненської області і мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг з оздоровлення дітей.

Забезпечення путівками дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, проводиться шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на відпочинок через безготівкове перерахування дитячим закладам, які розміщені на території Рівненської області, за надання послуг а відпочинку дітей.".

у розділі "Порядок забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги":

в підпункті 2 пункту 14 слова "дітей віком 7 - 17 років" замінити словами "дітей віком 7 - 18 років";

підпункт 4 пункту 14 викласти в такій редакції:

"4) укладає договір із дитячим закладом та одним із батьків дитини, що потребує особливої соціального уваги та підтримки, (або особою, яка їх замінює) про надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок у розмірі, визначеному пунктом 5 цього Порядку.

Договір укладається у трьох примірниках (один - для Уповноваженого органу, другий - для дитячого закладу, третій - для батьків дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки, (особи, яка їх замінює)). Усі примірники договору, підписані дитячим закладом та одним із батьків дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки, (особою, яка їх замінює), і скріплені печаткою (за наявності) дитячого закладу передаються до Уповноваженого органу для підписання";

підпункт 4 пункту 16 викласти в такій редакції:

"4) згідно з обліком для забезпечення путівками на оздоровлення або відпочинок, з урахуванням кількості вільних місць у обраному одним із батьків (або особою, яка їх замінює) дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячому закладі подає Уповноваженому органу на погодження списки дітей для забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги у трьох примірниках не пізніше як за 3 (три) календарні дні до дати заїзду. Форма такого списку затверджується Уповноваженим органом";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"Дитячий заклад надає Уповноваженому органу та Відповідальному підрозділу:

1) копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (у разі наявності);

2) інформацію про умови проживання, харчування (денні норми харчування згідно з віком дитини), перелік процедур, що будуть надані дитині, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки, за період оздоровлення, культурно - дозвільну програму для дітей під час їх перебування в дитячому закладі, калькуляцію вартості путівки на оздоровчу зміну та відпочинкову (із деталізованими обрахунками до неї), затверджений графік заїздів;

3) копію "Акта приймання дитячого закладу", виданого у поточному році, завірену печаткою Держпродспоживслужби;

4) гарантійний лист-згода про прийняття на оздоровлення або відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до списків, надісланих Відповідальними підрозділами, та про готовність укладання тристоронніх договорів між батьками дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки, (або особи, яка їх замінює), дитячим закладом та Уповноваженим органом";

у розділі "Перелік документів, необхідних для взяття на облік для забезпечення путівкою":

підпункт 2 пункту 18 викласти в такій редакції:

"2) для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",

дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків,

дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф,

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

дітей з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань),

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села,

рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї:

копія свідоцтва про народження,

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії,

копії паспорта та ідентифікаційного номера одного з батьків (особи, яка їх замінює); ";

пункт 18 доповнити підпунктом 12 такого змісту:

"12) дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи:

копія свідоцтва про народження,

копії паспорта та ідентифікаційного номера одного з батьків (особи, яка їх замінює),

копії документів, які підтверджують належність одного з батьків до осіб з інвалідністю I або II групи.".

4. Доповнити Програму новим додатком 3 до Програми такого змісту:

"Додаток 3
до Програми

ПОРЯДОК
надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення

1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення (далі - грошова допомога) дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов оздоровлення (далі - діти, які потребують особливих умов для оздоровлення) в супроводі одного з батьків (або особи, яка їх замінює) через безготівкове перерахування спеціально пристосованим санаторно-курортним закладам, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку або дитячим закладам оздоровлення та відпочинку із спеціально обладнаними місцями у розмірі восьми прожиткових мінімумів загального показника, що діє на момент заїзду на оздоровлення.

2. Пріоритетним напрямом оздоровлення, які потребують особливих умов для оздоровлення, в супроводі одного з батьків (або особи, яка їх замінює) є забезпечення їх путівками на оздоровлення в спеціально пристосовані санаторно-курортні заклади, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку або дитячі заклади оздоровлення та відпочинку із спеціально обладнаними місцями (далі - заклади).

3. Путівками на оздоровлення (далі - путівками) шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок забезпечуються діти віком від 7 до 18 років, які потребують особливих умов для оздоровлення, разом з одним із батьків (або особою, що їх замінює), що проживають на території Рівненської області.

Дитина, яка потребує особливих умов для оздоровлення, має право на забезпечення путівкою на оздоровлення один раз на рік за умови, що путівка не надавалася їй у поточному році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

4. Строк перебування в закладі - 21 день.

5. Грошова допомога надається комунальним закладом "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської обласної ради (далі - Уповноважений орган) в межах виділених коштів на оздоровлення дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та перебувають на обліку для забезпечення оздоровленням.

6. Забезпечення путівками дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, проводиться шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення.

7. Один з батьків (або особа, яка їх замінює) дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, мають право вільного вибору закладу відповідного профілю згідно з медичними показаннями дитини, а також за бажанням здійснення доплати за надання послуг з оздоровлення за рахунок коштів батьків або інших джерел, не заборонених законодавством, у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

8. Облік дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та які мають право на забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги, проводить Уповноважений орган.

Інформація про кількість дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, взятих на облік для забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги в наступному році, формується Уповноваженим органом та подається Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до 15 жовтня поточного року.

9. Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги один з батьків дитини (або особа, яка їх замінює) подають до Уповноваженого органу:

заяву про взяття на облік для отримання путівки;

довідку для одержання путівки за формою 070/о (Форма N 110);

копію корінця медичного висновку за формою 080/у (з зазначенням, що дитина з інвалідністю потребує супроводу);

копію посвідчення дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення (із вкладкою);

копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення;

копію паспорта одного з батьків (або особи, що їх замінює) дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення.

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред'являються оригінали зазначених документів.

10. Уповноважений орган за наявності документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, здійснюють реєстрацію заяв та забезпечують путівками дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, в порядку черговості подання заяв.

11. Діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, забезпечуються путівками шляхом надання грошової допомоги відповідно до медичних показань у порядку черговості в межах бюджетних призначень.

12. Заклад надає Уповноваженому органу підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, завірену керівником цього закладу, копії документів, які підтверджують відповідність закладу вимогам санітарних норм щодо надання послуг з харчування та проживання (санітарні висновки, дозволи, паспорти, протоколи тощо), чинні на момент заїзду (засвідчені копії), та надає гарантійний лист про згоду на оздоровлення дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення, в супроводі одного з батьків (або особи, що їх замінює), із зазначенням дати заїзду персонально для кожної дитини та про готовність укласти договір.

Заклад надає Уповноваженому органу інформацію про умови проживання, харчування, перелік процедур, що будуть надані дитині, яка потребує особливих умов для оздоровлення, під час оздоровлення відповідно до медичних рекомендацій, та вартість путівки.

Заклад повинен забезпечити вільний безперешкодний доступ з необхідним облаштуванням доступу (обов'язкова наявність пандусів) для дітей з інвалідністю до їдальні, спальних корпусів, місця проживання, де надаються медичні послуги, басейну, зони відпочинку, парку, пляжу, водойми тощо.

Уповноважений орган доводить зазначену інформацію до одного із батьків дитини (або особи, яка їх замінює), яка потребує особливих умов для оздоровлення, та повідомляє їм про обсяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі недостатності суми грошової допомоги) за надання послуг з оздоровлення.

13. Уповноважений орган укладає тристоронній договір із закладом та одним із батьків (або особою, що їх замінює) дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення, про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги (далі - договір) у розмірі, встановленому пунктом 1 цього Порядку.

14. Договір укладається в трьох примірниках (один - для Уповноваженого органу, другий - для закладу, третій - для одного з батьків (або особи, яка їх замінює) дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення). Усі примірники договору, підписані Уповноваженим органом та одним із батьків (або особою, яка їх замінює) дитини, і скріплені печаткою Уповноваженого органу, надаються одному із батьків (або особі, яка їх замінює) дитини для подальшої передачі закладу.

15. Під час прибуття дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків (або особи, яка їх замінює) до закладу, заклад відправляє поштою Уповноваженому органу один примірник договору, підписаний керівником (уповноваженою ним особою) закладу і скріплений печаткою (у разі наявності).

16. Після оздоровлення один із батьків (або особа, яка їх замінює) дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, подають Уповноваженому органу зворотний талон путівки або інший документ, який підтверджує проходження оздоровлення в закладі за профілем згідно з медичними показаннями (за наданою медичною довідкою для одержання путівки).

В такому документі зазначається прізвище, ім'я по батькові дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення, та одного із батьків дитини (або особи, яка їх замінює), і строк перебування в закладі, що завіряється підписом керівника (уповноваженої ним особи) та скріплюється печаткою (у разі наявності) цього закладу.

17. Після надання послуг дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення, заклад подає до Уповноваженого органу акт приймання-передачі послуг чи інший документ щодо проведення розрахунків за результатами надання послуг з оздоровлення згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення, із закладу Уповноважений орган проводить оплату за використану частину путівки. Кошти за невикористану частину путівки (невикористані ліжко-дні) Уповноважений орган закладу не сплачує.

Відповідальність за достовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе заклад відповідно до чинного законодавства.

18. Уповноважений орган у разі отримання від вибраного закладу відмови щодо прийняття цієї дитини на оздоровлення інформує про це одного із батьків (або особу, яка їх замінює) дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення, і пропонує вибрати інший заклад.

19. Останній день періоду перебування дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, у закладах - 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

20. У разі відмови від оздоровлення дитини, одному із батьків (або особі, яка їх замінює) дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення, необхідно за десять днів до початку заїзду повідомити про це Уповноважений орган.

Якщо дитина, яка потребує особливих умов для оздоровлення, не використала своє право на оздоровлення, Уповноважений орган за погодженням із закладом забезпечує таким оздоровленням дитину, наступну за черговістю.

21. Після забезпечення в поточному році дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, путівкою, такі діти знімаються з обліку для забезпечення путівкою.

За дітьми, які потребують особливих умов для оздоровлення, які перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.

Дитина, яка потребує особливих умов для оздоровлення, батькам (або особі, яка їх замінює) якої було письмово повідомлено про умову поновлення зазначеної довідки протягом шести місяців з дня закінчення строку її дії, але які не виконали цієї умови, дитина знімається з обліку для забезпечення путівкою.

Якщо дитина, яка потребує особливих умов для оздоровлення, що перебуває на обліку для забезпечення путівкою, в поточному році одержала безоплатну путівку в іншій організації, вона знімаються з обліку для забезпечення путівкою.

Повторне взяття на облік для забезпечення путівкою проводиться відповідно до пункту 9 цього Порядку.

22. Уповноважений орган подає щокварталу до 5 числа наступного місяця департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації звіт про кількість дітей, яких забезпечено путівками шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення."

 

Директор департаменту соціального
захисту населення адміністрації

О. Шамак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали