ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.06.2012 р. N 256

Про систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції у Запорізькій області

Керуючись ст. 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1349 "Про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції" (Постанова N 1349) та з метою удосконалення процесу стратегічного планування, розроблення та виконання державних та регіональних програм протидії поширенню ВІЛ-інфекції, благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги шляхом здійснення заходів щодо збирання, проведення аналізу, зберігання та використання інформації про запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції:

1. Затвердити:

1) положення про регіональну систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції у Запорізькій області, що додається;

2) регіональний план моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки (далі - Регіональний план) згідно з додатком, що додається.

2. Зобов'язати начальників управлінь облдержадміністрації: охорони здоров'я; освіти і науки; у справах сім'ї, молоді та спорту забезпечити виконання Регіонального плану, рекомендувати начальнику управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області забезпечити виконання Регіонального плану та подавати до управління охорони здоров'я інформацію щодо виконання показників Регіонального плану до 20 січня щорічно.

3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації надавати щороку інформацію:

1) до ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України" - про виконання Регіонального плану - до 15 лютого;

2) голові обласної державної адміністрації - про виконання розпорядження - до 10 лютого.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ярмощука М. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
06.06.2012 N 256


ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції у Запорізькій області

1. Регіональна система моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції у Запорізькій області (далі - регіональна система моніторингу та оцінки), запроваджується з метою удосконалення процесу стратегічного планування, виконання державних та регіональних програм протидії поширенню ВІЛ-інфекції, благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги шляхом здійснення заходів щодо збирання, проведення аналізу, зберігання та використання інформації про запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції.

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Регіональний план моніторингу та оцінки (далі - Регіональний план) - комплексний механізм відстеження ефективності здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, що розробляється з метою виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, затвердженої Законом України від 19.02.2009 N 1026-VI, та відповідної обласної програми. Визначає перелік показників моніторингу та оцінки, базові і заплановані значення показників на весь строк виконання зазначеної Програми, методику та періодичність збирання відповідних даних, а також суб'єктів, відповідальних за виконання Регіонального плану;

регіональна система моніторингу та оцінки - система, що створюється з метою удосконалення процесу планування і здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, з урахуванням особливостей та ресурсів регіонів і включає місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм установи, організації та заклади, інститути громадянського суспільства (за згодою), що здійснюють зазначені заходи і виконують регіональний план моніторингу та оцінки.

Регіональний план моніторингу та оцінки - комплексний механізм відстеження ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, що розробляється з метою виконання на регіональному рівні Програми, зазначеної в абзаці третьому цього пункту, який, крім показників Регіонального плану, значення яких формуються з даних, отриманих на регіональному рівні, містить також інші показники, необхідність яких визначається специфікою епідемії в регіоні.

2. Відповідальним управлінням облдержадміністрації, яке координує діяльність, пов'язану з функціонуванням єдиної системи моніторингу та оцінки в області є управління охорони здоров'я.

Координаційна рада з питань протидії соціальним хворобам при облдержадміністрації, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.03.2008 N 76, забезпечує провадження місцевими органами виконавчої влади, міжнародними, благодійними організаціями, суб'єктами громадянського суспільства узгодженої діяльності, пов'язаної з ефективним функціонуванням регіональної системи моніторингу та оцінки.

Центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД КУ "Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" ЗОР, створений згідно з наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 31.07.2009 N 406 "Про затвердження Положення про обласний центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу" на базі КУ "Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" ЗОР, відповідно до положення в межах повноважень здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності державних структур, неурядових організацій, пов'язаної з ефективним функціонуванням Регіональної системи моніторингу та оцінки.

3. Районні державні адміністрації, їх структурні підрозділи, що здійснюють заходи, спрямовані на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, подають на запити центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД КУ "Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" ЗОР інформацію, необхідну для обчислення значень показників Регіонального плану моніторингу та оцінки, а також інші дані, необхідні для здійснення таких заходів.

4. Основними принципами функціонування Регіональної системи моніторингу та оцінки є:

використання єдиного переліку показників моніторингу та оцінки, уніфікованих методів збирання, обробки і проведення аналізу необхідних даних;

створення регіональної системи збирання, обробки, проведення аналізу, зберігання, захисту та використання інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції;

проведення консультацій з інститутами громадянського суспільства;

забезпечення відкритості інформації про результати моніторингу та оцінки.

5. Завданнями Регіональної системи моніторингу та оцінки є:

застосування уніфікованих підходів до формування єдиного переліку показників моніторингу та оцінки, методики обчислення таких показників, які використовуються установами, організаціями та закладами, зокрема, під час виконання благодійних програм, реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

проведення аналізу інформації про поширення епідемії ВІЛ-інфекції, прогнозування динаміки захворюваності і медико-соціальних наслідків, підготовка пропозицій щодо вжиття оперативних заходів;

забезпечення розвитку медичної статистики шляхом удосконалення методів ведення обліку та звітності, підвищення рівня професійної підготовки фахівців з відповідних питань;

систематичне збирання, обробка, зберігання, проведення аналізу показників Регіонального плану, що подаються відповідно до зазначеного Регіонального плану місцевими органами виконавчої влади, установами, організаціями, закладами, інститутами громадянського суспільства;

удосконалення методів збирання, зберігання та використання даних моніторингу та оцінки шляхом застосування сучасних інформаційних технологій;

створення та забезпечення функціонування електронних систем і баз даних моніторингу та оцінки, подання на запит заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій та закладів інформації, що міститься в системах і базах даних.

6. Моніторинг та оцінка проводяться шляхом формування єдиного переліку їх показників, розроблення методів збирання і обробки таких показників, проведення аналізу необхідних даних і використання результатів моніторингу та оцінки для прийняття управлінських рішень.

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації, начальник
оргвідділу

В. Г. Кархачов


 

Додаток
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
06.06.2012 N 256


РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки

I. Перелік показників Регіонального плану

Номер та назва показника

Базове Значення (за відсутність регіональних - Національні показники)

Цільове значення Регіональний показник (Національні показники)

Відповідальні за виконання

Періодичність збору показника

1

2

3

4

5

Державна політика

Показник N 1.
Обсяг і структура державних та міжнародних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції в області

10116247,00 грн.
(2009)1

19926200,00 грн.
(2013)2

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Щорічно

Інтенсивність епідемічного процесу ВІЛ-інфекції

Показник N 2.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед вагітних

0,25 %
(2010)3

0,25 %

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Щорічно

0,48 %
(2010 Національні показники)3

0,39 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 3.
Загальний рівень смертності серед ВІЛ-інфікованих осіб

11,1 на 100 тис. нас
(2010)3

11,1

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Щорічно

13,6
(на 100 тис. нас 2010 Національні показники)3

11,5
(на 100 тис. нас 2013 Національні показники)4

Показник N 4.
Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під диспансерний нагляд у III та IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, серед загального числа осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції

32,2 %
(2010)3

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

37,0 %
(2010 Національні показники)3

34 %
(2013 Національні показники)4

 

 

Показник N 5.
Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли диспансерне обстеження на кінець року серед загального числа ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під диспансерним наглядом

81,25 %
(2011)3

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

(60,0 %
2010 Національні показники)3

90 %
(2013 Національні показники) 4

Показник N 6.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків

11,1 %
(2009)1

11,1 %

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

(22,9 %
2009 Національні показники)1

(18,2 %
2013 Національні показники)4

Показник N 7.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків зі стажем вживання до 3-х років

8,2 %
(2009 Національні показники)5

7,5 %
(2013 Національні показники)4

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

Показник N 8.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед працівників комерційного сексу, які не є споживачами ін'єкційних наркотиків

4,4 %
(2009)1

4,4 %

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

(13,2 %
2009 Національні показники)1

(6,6 %
2013 Національні показники)4

Показник N 9.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед працівників комерційного сексу у віці до 25 років, які не є споживачами ін'єкційних наркотиків

6,5 %
(2009)5

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

(5,5 %
2009 Національні показники)5

5,0 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 10.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які мають секс з чоловіками

8,6 %
(2009 Національні показники)1

7,9 %
(2013 Національні показники) 4

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

Показник N 11.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед чоловіків у віці до 25 років, які мають секс з чоловіками

7,9 %
(2009 Національні показники)5

7,5 %
(2013 Національні показники)4

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

Показник N 12.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед засуджених

15,0 %
(2009 Національні показники)1

14,0 %
(2013 Національні показники)4

Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області

1 раз на 2 роки

Профілактика ВІЛ-інфекції серед загального населення

Показник N 13.
Відсоток молодих людей віком 15 - 24 роки, які правильно визначають шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та знають, як вона не передається

40 %
(2009 Національні показники)1

95 %
(2013 Національні показники)6

Управління облдержадміністрації: освіти і науки у справах сім'ї, молоді та спорту

1 раз на 2 роки

Показник N 14.
Відсоток загальноосвітніх навчальних закладів, які мають підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ

48,7 %
(2009)1

 

Управління освіти і науки облдержадміністрації

щорічно

58,7 %
(2009 Національні показники)1

90 %
(2013 Національні показники)7

Профілактика ВІЛ-інфекції серед осіб груп ризику

Показник N 15.
Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, які пройшли тестування на наявність антитіл до ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати

21,5 %
(2009)1

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

26 %
(2009 Національні показники)1

40 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 16.
Відсоток працівників комерційного сексу, які пройшли тестування на наявність антитіл до ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати

20,8 %
(2009)1

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

59 %
(2009 Національні показники)1

85 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 17.
Відсоток чоловіків, які мають секс з чоловіками, які пройшли тестування на наявність антитіл до ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати

43 %
(2009 Національні показники)1

65 %
(2013 Національні показники)4

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

Показник N 18.
Відсоток засуджених, які пройшли тестування на наявність антитіл до ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати

12 %
(2009 Національні показники)1

18 %
(2013 Національні показники)4

Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області

1 раз на 2 роки

Показник N 19.
Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, охоплених профілактичними програмами за даними програмного моніторингу

21,05 %
(2010)8

 

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді та спорту

щорічно

(58 %
2010 Національні показники)8

62 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 20.
Відсоток працівників комерційного сексу, охоплених профілактичними програмами за даними програмного моніторингу

9,55 %
(2010)8

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

37 %
(2010 Національні показники)8

45 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 21.
Відсоток чоловіків, які мають секс з чоловіками, охоплених профілактичними програмами за даними програмного моніторингу

11,97 %
(2010)8

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

9,7 %
(2010 Національні показники)8

15 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 22.
Відсоток засуджених, охоплених профілактичними програмами за даними біоповедінкових досліджень

15 %
(2009 Національні показники)1

25 %
(2013 Національні показники)4

Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області

1 раз на 2 роки

Показник N 23.
Кількість розданих шприців на одного споживача ін'єкційних наркотиків за рік

12
(2010)8

 

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді та спорту

щорічно

62
(2010 Національні показники)8

74
(2013 Національні показники) 4

Показник N 24.
Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, які повідомили про використання стерильного ін'єкційного інструментарію під час останньої ін'єкції

88,4 %
(2009)1

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

90 %
(2009 Національні показники)1

91 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 25.
Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, які повідомили про використання презерватива під час останнього статевого акту

35,0 %
(2009)1

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

58 %
(2009 Національні показники)1

60 %
(2013 Національні показники)4

 

 

Показник N 26.
Відсоток осіб, які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні послуги за плату та повідомили про використання презервативу під час статевого акту з останнім клієнтом

79,9 %
(2009) 1

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

(89 %
2009 Національні показники)1

90 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 27.
Відсоток чоловіків, які використовували презерватив під час статевого акту із партнером-чоловіком

64 %
(2009 Національні показники)1

66 %
(2013 Національні показники)4

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1 раз на 2 роки

Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини

Показник N 28.
Відсоток ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

4,3 %
(2008)3

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

6,3 %
(2008 Національні показники)3

2 %
(2013 Національні показники)7

Безпека донорської крові

Показник N 29.
Відсоток одиниць донорської крові, перевіреної на ВІЛ з гарантуванням якості

0 %
(2010 Національні показники)3

100 %
(2013 Національні показники)7

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

Лікування ВІЛ-інфікованих осіб

Показник N 30.
Відсоток дорослих з прогресуючою ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ

73,7 %
(2010)

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

53 %
(2010 Національні показники)9

80 %
(2013 Національні показники)7

Показник N 31.
Відсоток дітей з прогресуючою ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ

92,4 %
(2010)

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

94,5 %
(2010 Національні показники)9

100 %
(2013 Національні показники)7

Показник N 32.
Відсоток дорослих та дітей з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які отримують АРТ через 12 місяців після початку антиретровірусної терапії

80,9 %
(2010)3

4

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

84,0 %
(2010 Національні показники)3

85,0 %
(2013 Національні показники)

Показник N 33.
Відсоток ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотиків, які отримують АРТ

19,5 %
(2010) 3

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

7,9 %
(2010 Національні показники)3

9,5 %
(2013 Національні показники)4

Показник N 34.
Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на туберкульоз, та які отримали лікування від туберкульозу та ВІЛ-інфекції

17,9 %
(2009)3

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

31 %
(2009 Національні показники)3

35 %
(2013 Національні показники)4

Розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків до замісної підтримувальної терапії

Показник N 35.
Відсоток осіб з опіоїдною залежністю, які отримують замісну підтримувальну терапію, від оціночної кількості осіб, що потребують

8,2 %
(2011)

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

11,4 %
(2010 Національні показники)9

18,1 %
(2013 Національні показники)9

Показник N 36.
Відсоток осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію безперервно протягом останніх 12 місяців

61 %
(2010)8

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

65 %
(2010 Національні показники)8

70 %
(2013)4

Догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих осіб

Показник N 37.
Кількість та відсоток дорослих ЛЖВ, охоплених послугами догляду та підтримки

1936 / 72,7 %
(2010) 8

 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

щорічно

41521 / 37 %
(2010 Національні показники)8

57142 / 42,2 %
(2013)4

Показник N 38.
Кількість та відсоток дітей уражених епідемією ВІЛ-інфекції, які отримали послуги догляду та підтримки

67 / 37,2 %*
(2010)8

 

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я; у справах сім'ї, молоді та спорту

щорічно

5565 / 60,8 %
(2010 Національні показники)8

5683 / 52,3 %*
(2013)4Примітки:

1 значення, що визначено у регіональному Аналітичному звіті за результатами визначення показників моніторингу і оцінки відповіді регіону на епідемію ВІЛ-інфекції у 2009 році.

2 цілі, визначені в рішенні обласної ради від 29.10.2009 N 7 "Про Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Запорізькій області на 2010 - 2013 роки".

3 офіційні статистичні дані.

4 цілі, розраховані статистичними методами прогнозування.

5 результати біоповіденкових досліджень 2009 року.

6 цілі Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом.

7 цілі, визначені Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 рр.

8 дані програмного моніторингу профілактичних послуг, що надаються групами найбільшого ризику щодо інфікування ВІЛ / з догляду та підтримки ЛЖВ.

9 оціночні розрахунки за комп'ютерною програмою "Spectrum".

10 кількість НДР, що заплановані НАМН України у рамках виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 рр.

* Фінансування за рахунок гранту Глобального фонду.

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації,
начальник оргвідділу

В. Г. Кархачов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали