Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про скаргу кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Білозір Л. М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 19 липня 2019 року за N 21-36-35812

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2019 року N 1779

Київ

Про скаргу кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Білозір Л. М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 19 липня 2019 року за N 21-36-35812

До Центральної виборчої комісії 19 липня 2019 року надійшла скарга кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Білозір Лариси Миколаївни на дії кандидата в народні депутати України в цьому окрузі Пращука Віталія Юрійовича.

У своїй скарзі суб'єкт звернення просить "зобов'язати кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Пращука Віталія Юрійовича припинити порушення ведення передвиборної агітації; оголосити кандидату в народні депутати України в ОВО N 15 Пращуку Віталію Юрійовича попередження".

Суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що 18 липня 2019 року на території одномандатного виборчого округу N 15 розповсюджено агітаційну продукцію кандидата в народні депутати України в цьому окрузі Пращука В. Ю. у вигляді інформаційного бюлетеня. Зазначена агітаційна продукція містить такі відомості: "ФОП Рогальська І. О. Свідоцтво ВОЗ N 635744. Замовлення N 137 від 01.07.2019 р. Тираж 50000 прим. Особа, відповідальна за випуск, Краснюк О. В." що, на думку суб'єкта звернення зі скаргою, свідчить про те, що вона виготовлена саме кандидатом у народні депутати України Пращуком В. Ю. На першій сторінці агітаційного матеріалу в статті під назвою: "Пращук Віталій: Не втратьте свій шанс" опубліковано недостовірну інформацію стосовно Білозір Л. М. та її агітаційної діяльності, а також автор статті звинувачує суб'єкта звернення у вчиненні корупційних правопорушень і ухиленні від сплати податків.

На підтвердження зазначеного кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Білозір Л. М. до скарги додала примірник агітаційної продукції.

На виконання частини десятої статті 111 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Закон) копію скарги з доданими до неї матеріалами 19 липня 2019 року надіслано суб'єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 19 липня 2019 року надійшли пояснення Петренко І. М., довіреної особи кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Пращука В. Ю., у яких зазначено, що статтею 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів. Згідно з частиною десятою статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) недостовірний або наклепницький характер відомостей про політичну партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата в народні депутати України встановлюється у судовому порядку.

Постановою Центральної виборчої комісії від 19 червня 2019 року N 1070 (Постанова N 1070) зареєстровано кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Білозір Ларису Миколаївну.

Постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2019 року N 1288 (Постанова N 1288) зареєстровано кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Пращука Віталія Юрійовича.

За змістом частин першої (Закон N 4061-VI) та другої статті 108 Закону (Закон N 4061-VI) та пунктів 2.1 (Порядок N 133), 2.2 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України (Порядок N 133), затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року N 133 (далі - Порядок), кандидат у народні депутати України, зареєстрований у встановленому Законом (Закон N 4061-VI) порядку, може оскаржити до виборчої комісії, зокрема, дії кандидата в народні депутати України. Частиною восьмою вказаної статті Закону (Закон N 4061-VI) та пунктом 3.4 Порядку (Порядок N 133) передбачено, що скарга на дії чи бездіяльність кандидата в народні депутати України може бути подана до Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Комісія зазначає, що згідно зі статтею 108 Закону (Закон N 4061-VI) скаргу подано належним суб'єктом звернення зі скаргою до належного суб'єкта розгляду скарги.

Розглянувши скаргу, додані до неї матеріали, а також пояснення суб'єкта оскарження, Центральна виборча комісія встановила.

Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата в народні депутати України або партію - суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України (частина перша статті 68 Закону (Закон N 4061-VI)).

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 68 Закону (Закон N 4061-VI) передвиборна агітація може проводитися у формі розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації.

Частиною першою, пунктом 5 частини другої статті 61 Закон (Закон N 4061-VI)у визначено, що попередження політичній партії, кандидати в народні депутати України від якої включені до виборчого списку політичної партії, або окремому кандидату в народні депутати України оголошується в разі порушення політичною партією, кандидатом у народні депутати України обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації після 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування.

Відповідно до частин першої - третьої статті 112 Закону (Закон N 4061-VI) докази, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, надають виборчій комісії суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Якщо суб'єкт звернення, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

За змістом частини п'ятої статті 112 Закону (Закон N 4061-VI) обставини (факти), для доведення яких законом встановлено певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

Водночас за змістом частини десятої статті 74 Закону (Закон N 4061-VI) недостовірний або наклепницький характер відомостей про політичну партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата в народні депутати України має бути встановлено у судовому порядку.

Однак суб'єктом звернення зі скаргою не надано рішення суду, яким би було встановлено недостовірний характер відомостей, розміщених у матеріалах передвиборної агітації кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому округу N 15 Пращуком В. Ю.

Таким чином, Центральна виборча комісія не має підстав для прийняття рішення в порядку пункту 5 частини другої статті 61 Закону (Закон N 4061-VI).

Зважаючи на зазначене, похідні вимоги скарги стосовно зобов'язання кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Пращука В. Ю. припинити порушення ведення передвиборної агітації також не підлягають задоволенню.

Відповідно до частини четвертої статті 113 Закону (Закон N 4061-VI) при розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

Підставою для задоволення скарги є встановлення виборчою комісією, що рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори народних депутатів України.

Разом з тим суб'єктом звернення зі скаргою не доведено порушення суб'єктом оскарження законодавства про вибори народних депутатів України.

З огляду на вказане підстав для задоволення скарги кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 Білозір Л. М. немає.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої (Закон N 4061-VI), другої статті 61 (Закон N 4061-VI), статті 68 (Закон N 4061-VI), частини десятої статті 74 (Закон N 4061-VI), статей 108 - 113 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року N 133 (Порядок N 133), керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в задоволенні скарги кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Білозір Лариси Миколаївни.

2. Копію цієї постанови надіслати кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 15 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Білозір Л. М. та Пращуку В. Ю.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали