Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про скаргу Суткевича О. О., довіреної особи кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Василевської-Смаглюк О. М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 18 липня 2019 року за N 21-36-35121

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2019 року N 1784

Київ

Про скаргу Суткевича О. О., довіреної особи кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Василевської-Смаглюк О. М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 18 липня 2019 року за N 21-36-35121

До Центральної виборчої комісії 18 липня 2019 року надійшла скарга Суткевича Олексія Олександровича, довіреної особи кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 Василевської-Смаглюк Ольги Михайлівни на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

У скарзі суб'єкт звернення просить заборонити кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в порядку самовисування Чепіжко Оксані Вікторівні розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів з використанням символіки ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що 15 липня 2019 року кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 Василевській-Смаглюк О. М. та її довіреній особі в указаному виборчому окрузі Суткевичу О. О. стало відомо, що кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 Чепіжко О. В. використовує в передвиборній агітації партійну символіку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Як зазначає суб'єкт звернення зі скаргою, Чепіжко О. В. розповсюджує друковані матеріали з написами та у стилі, який використовується зазначеною політичною партією, зокрема використання стилістичного поєднання кольорів - тло зеленого кольору, напис тексту у синьо-жовтому забарвленні, тотожний шрифт.

Вказані дії суб'єкта оскарження, на думку Суткевича О. О., має на меті заплутати виборця, ввести його в оману щодо приналежності до ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

До скарги суб'єктом звернення як доказ додано фотокопії друкованих агітаційних матеріалів Чепіжко О. В.

На виконання частини десятої статті 111 Закону (Закон N 4061-VI) копію скарги 18 липня 2019 року надіслано суб'єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Комісії 19 липня 2019 року надійшло пояснення Шепіло Олександри Андріївни, довіреної особи кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 Чепіжко О. В., в якому йдеться про те, що її передвиборна агітація проводилася, зокрема, у формі розміщення друкованих агітаційних матеріалів з її зображенням, а також текстовими написами у вигляді гасел, які жодним чином не були схожі чи однакові за змістом з матеріалами інших суб'єктів виборчого процесу, зокрема кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 Василевської-Смаглюк О. М. та ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Також Шепіло О. А. зазначає, що 15 липня 2019 року в інтересах Чепіжко О. В. до державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" була подана заява про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні у вигляді зображення (графічного малюнку) з комбінацією кольорів, ліній, геометричних фігур (кругів) тощо, яке наразі використовується Чепіжко О. В. під час передвиборної агітації.

Також, на думку довіреної особи суб'єкта оскарження, твердження скаржника, що Чепіжко О. В. начебто здійснювала розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів з написами та у стилі, який використовується ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "СЛУГА НАРОДУ", зокрема використовувала стилістичне поєднання кольорів - тло зеленого кольору, напис тексту у синьо-жовтому забарвленні, тотожний шрифт до шрифту, що використовується зазначеною партією, не відповідають дійсності, оскільки спосіб комбінації кольорів, ліній, наявність чи відсутність геометричних фігур, зміст текстових написів, їх шрифт дають підстави стверджувати, що ці матеріали жодним чином не є тотожними чи схожими між собою.

При цьому довірена особа суб'єкта оскарження звертає увагу, що Чепіжко О. В. жодним чином не позиціонує себе з указаною політичною партією та в її агітаційних матеріалах немає вживаних цією партією словосполучень чи окремих слів, зокрема "Слуга народу", "Слуга", "Зе!" тощо.

Частинами першою (Закон N 4061-VI) та другою статті 108 Закону (Закон N 4061-VI), пунктами 2.1 (Порядок N 133), 2.2 (Порядок N 133), 3.4 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України (Порядок N 133), затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року N 133, встановлено, що довірена особа кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі може оскаржити до Центральної виборчої комісії, зокрема, дії кандидата в народні депутати України.

Таким чином, Комісія зазначає, що згідно зі статтею 108 Закону (Закон N 4061-VI) скаргу подано належним суб'єктом звернення зі скаргою до належного суб'єкта розгляду скарги.

Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали, а також пояснення суб'єкта оскарження, Центральна виборча комісія встановила.

Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата в народні депутати України або партію - суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України (частина перша статті 68 Закону (Закон N 4061-VI)).

Згідно з пунктом 6 частини другої статті 68 Закону (Закон N 4061-VI) передвиборна агітація може проводитися у формі розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами.

Кандидат у народні депутати України, зареєстрований в одномандатному виборчому окрузі, на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду (частина п'ята статті 69 Закону (Закон N 4061-VI)).

Докази, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, надають виборчій комісії суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Якщо суб'єкт звернення, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів (частини перша - третя статті 112 Закону (Закон N 4061-VI)).

Зазначаємо, що відповідно до частин першої (Закон N 4061-VI), третьої статті 3 Закону (Закон N 4061-VI) вибори народних депутатів України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах депутатів на рівних засадах. Усі кандидати в народні депутати України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

Виборчий процес здійснюється на засадах свободи передвиборної агітації (пункт 5 частини другої статті 11 Закону (Закон N 4061-VI)).

Зображення агітаційних матеріалів кандидата в народні депутати України Чепіжко О. В. засвідчує факт виготовлення та розміщення друкованих агітаційних матеріалів на носії зовнішньої реклами.

Обмеження щодо ведення передвиборної агітації встановлені статтею 74 Закону (Закон N 4061-VI).

Вказаною статтею Закону (Закон N 4061-VI) не встановлено заборони використання поєднання кольорів, шрифтів, які можуть асоціюватися з іншим суб'єктом виборчого процесу.

Таким чином додані до скарги як доказ агітаційні матеріали кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 Чепіжко О. В. не підтверджують порушення нею вимог Закону (Закон N 4061-VI).

Отже, до скарги не додано належних доказів, які обґрунтовують вимоги суб'єкта звернення зі скаргою.

Відповідно до частини четвертої статті 113 Закону (Закон N 4061-VI) при розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

Підставою для задоволення скарги є встановлення виборчою комісією, що рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори народних депутатів України.

Порушення суб'єктом оскарження законодавства про вибори народних депутатів України суб'єктом звернення зі скаргою не доведено. З огляду на викладене Комісія не має підстав для задоволення скарги Суткевича О. О.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої (Закон N 4061-VI), третьої статті 3 (Закон N 4061-VI), пункту 5 частини другої статті 11 (Закон N 4061-VI), статті 68 (Закон N 4061-VI), статті 74 (Закон N 4061-VI), статей 108 - 113 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року N 133 (Порядок N 133), керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в задоволенні скарги Суткевича Олексія Олександровича, довіреної особи кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 Василевської-Смаглюк Ольги Михайлівни на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

2. Копію цієї постанови надіслати Суткевичу О. О. та кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 96 Чепіжко О. В.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали