ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

26.07.2011 р.

N К-22166/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - Загороднього А. Ф., суддів: Білуги С. В., Гаманка О. І., Ліпського Д. В., Співака В. І. та секретаря Бруя О. Д., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_4 на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 02.11.2009 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 25.05.2010 у справі за позовом ОСОБА_4 до Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області про скасування наказів, поновлення на службі, встановила:

У вересні 2009 року ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом до Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області про скасування наказів, поновлення на службі.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 02.11.2009, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 25.05.2010, в задоволенні позовних вимог ОСОБА_4 відмовлено повністю.

На зазначені рішення судів першої та апеляційної інстанцій ОСОБА_4 подав касаційну скаргу, в якій посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права, ставить питання про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій та прийняття нового рішення, яким його позовні вимоги задовольнити повністю.

Колегія суддів, перевіривши доводи касаційної скарги, рішення судів щодо правильності застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, не вбачає порушень судами норм матеріального і процесуального права при прийнятті рішень, і тому вважає, що касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій - без змін, з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що з 27.12.2000 ОСОБА_4 прийнятий на службу до органів внутрішніх справ згідно наказу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області від 02.01.2001 N 4 о/с. Позивачем, 31.07.2009 на ім'я начальника Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області було подано рапорт про звільнення з ОВС, у зв'язку із сімейними обставинами. Проте, виконуючим обов'язки начальника Христинівського РВ Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області 06.08.2009 у вказаному рапорті проставлено резолюцію про звільнення позивача "за негативними моментами".

Наказом начальника Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області від 10.08.2009 N 758 "Про порушення вимог Дисциплінарного статуту і покарання винних", за грубе порушення вимог Присяги та Дисциплінарного статуту, що виразилось у відсутності позивача на роботі без поважних причин (прогулах), останнього звільнено з органів внутрішніх справ України за підпунктом "є" статті 64 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР (за порушення дисципліни). 13.08.2009 наказом начальника Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області N 156 о/с капітана міліції ОСОБА_5 - помічника начальника відділу оперативного чергового чергової частини штабу Христинівського РВ Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області звільнено з органів внутрішніх справ України в запас Збройних Сил України, з 13 серпня 2009 року.

Підставою для винесення оскаржуваного наказу є висновок службового розслідування, з якого вбачається, що в період з 15.06.2009 по 21.06.2009, з 27.06.2009 по 30.06.2009, з 06.07.2009 по 07.07.2009, з 14.07.2009 по 17.07.2009, з 24.07.2009 по 11.08.2009, позивач був відсутній без відповідного дозволу керівництва районного відділу на службі та відповідного документу з медичного закладу, при цьому, весь час не повідомляв про місце свого перебування і причину відсутності на службі.

Відповідно до підпункту "є" пункту 64 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР особи середнього, старшого і вищого начальницького складу звільняються зі служби в органах внутрішніх справ в запас (з постановкою на військовий облік) за порушення дисципліни.

Статтею 5 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України", затвердженого Законом України від 22.02.2006 N 3460, передбачено, що за вчинення дисциплінарних проступків особи рядового і начальницького складу несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.

Відповідно до статті 12 зазначеного Статуту на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі види дисциплінарних стягнень: усне зауваження; зауваження; догана; сувора догана; попередження про неповну посадову відповідність; звільнення з посади; пониження в спеціальному званні на один ступінь; звільнення з органів внутрішніх справ.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення встановлений статтею 14 Статуту, який визначає, що з метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, учиненого особою рядового або начальницького складу, начальник призначає службове розслідування. Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або особа, яка проводить службове розслідування, повинні зажадати від порушника надання письмового пояснення. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб рядового і начальницького складу, які мають дисциплінарне стягнення і знову допустили порушення службової дисципліни, дисциплінарне стягнення, що накладається, має бути більш суворим, ніж попереднє.

Згідно статті 16 Статуту дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця з дня, коли про проступок стало відомо начальнику. У разі проведення за фактом учинення проступку службового розслідування, провадження в кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення на осіб рядового і начальницького складу дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з дня закінчення службового розслідування, провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.

Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що при винесенні Управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області оскаржуваних наказів про притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення, було дотримано порядок накладення дисциплінарного стягнення, оскільки відповідачем проведено службове розслідування з метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, а саме: за фактом безпричинного невиходу на службу більше 35 діб, а від дачі письмових пояснень позивач відмовився, що підтверджується актом від 06.08.2009.

Також, судами встановлено, що в день винесення оскаржуваного наказу про звільнення, позивач перебував на лікарняному, зокрема, з 11.08.2009 по 14.08.2009, що підтверджується листком непрацездатності Серії АБЧ N 277484.

Статтею 18 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, яка регулює питання виконання та зняття дисциплінарних стягнень, передбачено, що дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше місяця з дня його накладення, не враховуючи періоду перебування особи рядового або начальницького складу у відпустці, відрядженні або її тимчасової непрацездатності. Після закінчення цього строку дисциплінарне стягнення не виконується. Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади та звільнення з органів внутрішніх справ, накладені на осіб рядового і начальницького складу, які тимчасово непрацездатні або перебувають у відпустці, відрядженні, виконуються після їх прибуття до місця проходження служби.

Наказом начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області від 06.10.2009 N 191 о/с внесені зміни до оскаржуваного наказу від 13.08.2009 N 156 о/с в частині дати звільнення позивача з органів внутрішніх справ, а саме: вважати його звільненим з 17.08.2009.

Колегія суддів погоджується з висновком судів першої та апеляційної інстанцій про те, що при винесенні Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області оскаржуваного наказу від 06.10.2009 N 191 о/с, не було порушено вимог Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, оскільки обставини перебування позивача на лікарняному стали відомі відповідачу лише під час судового розгляду справи в суді першої інстанції.

При цьому, як вірно встановлено судами попередніх інстанцій, спірний наказ Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області від 10.08.2009 N 758 "Про порушення вимог Дисциплінарного статуту і покарання винних" було прийнято до відбуття позивача на лікарняний.

Отже, колегія суддів вважає, що суди першої та апеляційної інстанції дійшли вірного висновку щодо безпідставності вимог позивача про визнання незаконними наказів начальника Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області від 10.08.2009 N 758, від 13.08.2009 N 156 о/с та від 06.10.2009 N 191 о/с та доводів позивача щодо його незаконного звільнення, оскільки при визначенні виду дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення, відповідачем проведено службове розслідування з метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку та враховано характер та тяжкість вчиненого позивачем проступку, а тому звільнення позивача було здійснене з дотриманням вимог Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ.

Також, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку щодо відмови позивачу в задоволенні позовних вимог в частині стягнення на його користь моральної шкоди, оскільки позивач не надав суду належних обґрунтувань та доказів спричинення йому моральної шкоди відповідачем, а лише вказав її розмір, а також враховуючи те, що судами було вірно встановлено факт правомірного звільнення позивача з органів внутрішніх справ.

Відповідно до частини 1 статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Керуючись статтями 220, 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 залишити без задоволення, а постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 02.11.2009 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 25.05.2010 у справі за позовом ОСОБА_4 до Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області про скасування наказів, поновлення на службі - без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

А. Ф. Загородній

Судді:

С. В. Білуга

 

О. І. Гаманко

 

Д. В. Ліпський

 

В. І. Співак

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали