ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

25.11.2008 р.

Справа N 44/221

За позовом

Заступника прокурора Львівської області в інтересах держави в особі Львівської міської ради

До

Міністерства промислової політики України

Відкритого акціонерного товариства "Пасавтопром"

Треті особи без самостійних вимог

Фонд державного майна України

Обласне комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівавтокомплектація"

Первинна профспілкова організація "Захист Праці"

про

скасування наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України N 1122А від 08.08.94 р.

Суддя

Чеберяк П. П.

Представники:

 

від прокуратури

Карпенко Н. М.

від позивача

не з'явився

від відповідача-1

не з'явився

від відповідача-2

Леонова В. В. - предст.

від ФДМУ

Донець Т. М. - предст.

від БТІ

не з'явився

від ТОВ "Львівавтокомплектація"

не з'явився

від Первинної профспілкової організації

Дячішин О. М. - предст.

Рішення прийняте 25.11.2008 р., оскільки в судових засіданнях 01.09.2008 р., 01.10.2008 р., 15.10.2008 р. розгляд справи відкладався у відповідності до п. 1 ст. 77 ГПК України, в судовому засіданні 11.11.2008 р. оголошено перерву в порядку ч. 3 ст. 77 ГПК України.

Обставини справи:

Заступник прокурора Львівської області в інтересах держави в особі Львівської міської ради (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Міністерства промислової політики України (далі - відповідач 1), відкритого акціонерного товариства "Пасавтопром" (далі - відповідач 2) про скасування наказу Міністерства промислової політики України (Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України) N 1122А від 08.08.94 року в частині затвердження акта інвентаризації майна і акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу ВАТ "Львівський автобусний завод", а також статуту ВАТ "Львівський автобусний завод" в частині включення вартості гуртожитків по вул. В. Великого, 16, по вул. Науковій, 16, по вул. Кульпарківській, 139 у м. Львові в статутний капітал товариства.

Позовні вимоги мотивовані тим, що вказаний наказ в частині затвердження актів інвентаризації та оцінки майна підприємства та статуту, яким було передбачено включення зазначених гуртожитків в цілісний майновий комплекс ВАТ "Львівський автобусний завод" суперечив вимогам чинного на час приватизації ДП "Львівський автобусний завод" законодавства.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.08.2008 року порушено провадження та призначено розгляд справи на 01.09.2008 року.

01.09.2008 р. у судове засідання з'явився представник Міністерства промислової політики України, який надав суду заперечення на позов, та заявив клопотання про відкладення розгляду справи. У зв'язку з нез'явленням представника позивача та відповідача 2 розгляд справи відкладався на 01.10.2008 р.

01.10.2008 р. у судове засідання з'явились представники Міністерства промислової політики України та прокуратури. Від ВАТ "Пасавтопром" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. У зв'язку з нез'явленням представника відповідача 2 розгляд справи відкладався до 15.10.2008 р.

15.10.2008 р. у судове засідання з'явились представники Міністерства промислової політики України та прокуратури. До суду надійшла телеграма від ВАТ "Пасавтопром" з клопотанням про зупинення провадження у справі у зв'язку з розглядом Львівським апеляційним адміністративним судом справи з тих же підстав, що і позов в даній справі. У зв'язку з ненаданням доказів на підтвердження клопотання, у задоволенні останнього було відмовлено. Представник прокуратури надала клопотання про залучення до участі у справі Фонду державного майна України. Представник прокуратури та відповідача 1 надали суду клопотання про продовження строку вирішення спору. Ухвалою господарського суду м. Києва залучено до участі у справі в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Фонд державного майна України, БТІ м. Львова, ТОВ "Львівавтокомплектація", Первинну профспілкову організацію гуртожитку ВАТ "Львівський автобусний завод" Львівської міської професійної спілки "Захист праці". У зв'язку з нез'явленням у судове засідання представника відповідача 2 розгляд справи відклався до 11.11.2008 р.

11.11.2008 р. у судове засідання з'явились представники ВАТ "Пасавтопром", прокуратури, Фонду державного майна України, Львівської міської професійної спілки "Захист праці". Через канцелярію суду надійшло клопотання від Міністерства промислової політики України про розгляд справи без участі представника останнього, а також пояснення Львівської міської ради з клопотанням здійснювати подальший розгляд справи без участі представника останньої. Присутні в засіданні представники проти розгляду справи без представника Львівської міської ради та відповідача 1 не заперечували. Суд заслухав пояснення представників сторін та третіх осіб. Представник відповідача 2 просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву від 10.11.2008 р. Представники Фонду державного майна України, прокуратури, первинної профспілкової організації гуртожитку ВАТ "Львівський автобусний завод" Львівської міської професійної спілки "Захист праці" позовні вимоги підтримали, просили позовні вимоги задовольнити.

В судовому засіданні 11.11.2008 р. було оголошено перерву до 25.11.2008 р.

25.11.2008 р. від представника ВАТ "Пасавтопром" надійшло клопотання про залучення в якості третьої особи ТзОВ "Азов-Тур", оскільки частина спірного гуртожитку належить на праві часткової власності цьому товариству.

Крім того, ВАТ "Пасавтопром" просить суд залучити в якості третьої особи Первинну профспілкову організацію ЗАТ "Завод комунального транспорту", оскільки в гуртожитках, що знаходяться у м. Львові за адресою: вул. Володимира Великого, 16; вул. Наукова, 16, вул. Кульпарівська, 139 проживає значна частина членів цієї організації, які є працівниками підприємств, що створені на базі державного підприємства Львівський автобусний завод.

Суд, розглянувши подане клопотання та заслухавши представників сторін, пояснення первинної профспілкової організації, відмовив в його задоволенні.

Розглянувши подані представниками сторін матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, господарський суд міста Києва встановив:

Відкрите акціонерне товариство "Пасавтопром" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Львівський автобусний завод".

Відкрите акціонерне товариство "Львівський автобусний завод" було створене згідно з наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України (Міністерства промислової політики України) від 08.08.94 р. N 1122 "а" шляхом перетворення державного підприємства "Львівський автобусний завод" у відкрите акціонерне товариство "Львівський автобусний завод" відповідно до Указу Президента України від 15.06.93 р. N 210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств" та інших законодавчих актів України.

Вказаним наказом також затверджено акт інвентаризації майна від 01.07.94 р. та акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу ВАТ "Львівський автобусний завод".

На підставі вказаних документів, гуртожитки по вул. В. Великого, 16, по вул. Науковій, 16, по вул. Кульпарківській, 139 у м. Львові було передано до статутного капіталу ВАТ "Львівський автобусний завод".

ВАТ "Львівський автобусний завод" було оформлено право власності на вказані будівлі гуртожитків, що підтверджується реєстраційними посвідченнями від 08.09.2000 р., від 21.07.99 р. та від 13.08.99 р. відповідно, виданими Львівським обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

Відповідно до вимог п. п. 41, 42 Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.93 р. N 717, вартість цілісного майнового комплексу підприємства під час приватизації повинна бути зменшена на вартість майна державного житлового фонду, а також вартість об'єктів, що не підлягають приватизації.

Згідно з абз. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" (в редакції, яка діяла на момент прийняття Міністерством оскаржуваного наказу) дія цього Закону не поширюється на приватизацію об'єктів державного земельного та житлового фондів.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Житлового кодексу Української РСР (в редакції, яка діяла на момент прийняття Міністерством оскаржуваного наказу) до складу державного житлового фонду входять жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі.

Згідно з ч. 1 ст. 127 Житлового кодексу Української РСР (в редакції, яка діяла на момент прийняття Міністерством оскаржуваного наказу) гуртожитками є спеціально споруджені або переобладнані для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання жилі будинки.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Житлового кодексу Української РСР (в редакції, яка діяла на момент прийняття Міністерством оскаржуваного наказу) будинки відомчого житлового фонду в містах і селищах міського типу підлягають поступовій передачі до відання місцевих Рад народних депутатів у порядку і в строки, що визначаються Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української РСР.

Вказані гуртожитки знаходились у ДП "Львівський автобусний завод" на праві повного господарського відання, право власності на відповідні гуртожитки ДП "Львівський автобусний завод" не отримувало, а відтак такі гуртожитки входили до державного житлового фонду і не підлягали приватизації та включенню до статутного капіталу ВАТ "Львівський автобусний завод"під час його приватизації.

Доводи відповідача 2 про те, що спірні гуртожитки належали ДП "Львівський автобусний завод" на праві власності, а відтак підлягали приватизації, не беруться судом до уваги, оскільки відповідачем 2 не надано суду доказів в підтвердження такого.

Доводи відповідачів стосовно того, що права Львівської міської ради, в інтересах якої подано позовну заяву в даній справі, не були порушені оскаржуваним наказом, не беруться судом до уваги, враховуючи положення ч. 2 ст. 5 Житлового кодексу Української РСР та Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Згідно ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог та заперечень, покладається на сторону.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи те, що наявні у справі матеріали свідчать про обґрунтованість вимог позивача, позов визнається таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України державне мито у сумі 42,50 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 59,00 грн. підлягають стягненню з відповідача 2.

Враховуючи викладене, керуючись п. п. 41, 42 Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.93 р. N 717, ст. 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", ст. 4, 5, 127 Житлового кодексу Української РСР та ст. ст. 1, 32, 33, 43, 44, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати незаконним та скасувати наказ N 1122А від 08.08.94 року Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України (Міністерства промислової політики України) в частині затвердження акта інвентаризації майна, акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу та статуту відкритого акціонерного товариства "Львівський автобусний завод" в частині включення вартості гуртожитків по вул. В. Великого, 16, по вул. Науковій, 16, по вул. Кульпарківській, 139 у м. Львові в статутний (складений) капітал відкритого акціонерного товариства "Львівський автобусний завод".

3. Стягнути з відкритого акціонерного товариства "Пасавтопром" (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; код ЄДРПОУ 05808787) в доход Державного бюджету України 42 (сорок дві) грн. 50 коп. державного мита та 59 (п'ятдесят дев'ять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Дата підписання рішення 01.12.2008 р.

 

Суддя

П. П. Чеберяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали