ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

від 5 липня 2011 року

Про скасування наказу про зупинення діяльності приватного нотаріуса з підстав невідповідності приміщення, в якому розташоване його робоче місце

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого, судді - Горбатюка С. А. (доповідач), суддів: Весельської Т. Ф., Мороз Л. Л., Смоковича М. І., Чумаченко Т. А., провівши у касаційному порядку попередній розгляд адміністративної справи за позовом гр. П. до Головного управління юстиції у м. Києві про визнання протиправними акта та наказу, скасування наказу за касаційною скаргою Головного управління юстиції у м. Києві на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 10 грудня 2009 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2010 року, встановила:

У вересні 2009 року гр. П. в Окружному адміністративному суді міста Києва пред'явив позов до Головного управління юстиції у м. Києві про визнання протиправними акта та наказу, скасування наказу.

Позовні вимоги обґрунтовував тим, що з вересня 2005 року він здійснює нотаріальну діяльність у приміщенні за адресою: м. Київ, Чеховський провулок.

До початку його нотаріальної діяльності актом про проведення перевірки засвідчено відповідність робочого місця, де він працює як приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, вимогам Положення про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 червня 1998 року N 36/5. У подальшому до Положення були внесені зміни, відповідно до яких робоче місце нотаріуса не може бути розташовано вище другого поверху.

Наказом заступника начальника Головного управління юстиції в м. Києві від 11 серпня 2009 року N 988/02 зупинено його приватну нотаріальну діяльність з підстав невідповідності приміщення, в якому розташовано його робоче місце, вимогам Положення про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса.

Вважає, що таке рішення порушує його конституційне право на працю.

Просив визнати незаконним (протиправним) акт про відмову в сертифікації його робочого місця, де він працює як приватний нотаріус, від 21 серпня 2009 року, визнати протиправним і скасувати наказ Головного управління юстиції у м. Києві від 11 серпня 2009 року N 988/02, зобов'язати Головне управління юстиції у м. Києві видати наказ, яким поновити його приватну нотаріальну діяльність, визнати за ним право працювати приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, Чеховський провулок, відповідно до реєстраційного посвідчення N 525, виданого Головним управлінням юстиції у м. Києві 2 вересня 2005 року.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10 грудня 2009 року, залишеною без зміни ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2010 року, позов гр. П. задоволено частково.

Визнано протиправним і скасовано наказ Головного управління юстиції у м. Києві від 11 серпня 2009 року N 988/02 "Про зупинення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу П.".

У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

У касаційній скарзі Головне управління юстиції у м. Києві, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить судові рішення скасувати та ухвалити нове рішення - про відмову в задоволенні позову гр. П.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає.

Судами у цій справі встановлено, що гр. П. здійснював приватну нотаріальну діяльність з вересня 2005 року у приміщенні за адресою розташування його робочого місця: м. Київ, Чеховський провулок.

Відповідно до акта від 30 вересня 2005 року, складеного посадовими особами Головного управління юстиції у м. Києві за результатами перевірки, приміщення за вказаною вище адресою, в якому було розташовано робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу П., було визнано таким, що відповідає встановленим вимогам.

Проте 10 січня 2009 року це приміщення знову було перевірено і виявлено його невідповідність вимогам, встановленим Положенням про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 червня 1998 року N 36/5 (із змінами та доповненнями), оскільки воно розташовувалося не на першому або другому поверхах житлового будинку. У зв'язку з цим складено акт про відмову в сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

Гр. П. запропоновано протягом певного часу вирішити питання про облаштування свого робочого місця в іншому приміщенні, яке б відповідало вимогам щодо поверховості. Оскільки пропозиція протягом встановленого часу не виконана, його нотаріальна діяльність була зупинена на період до усунення недоліків з організації робочого місця наказом Головного управління юстиції у м. Києві від 11 серпня 2009 року N 988/02.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи позов гр. П., виходили з того, що відповідальність приватного нотаріуса у вигляді зупинення нотаріальної діяльності не може настати тільки з підстав відсутності у нього для облаштування робочого місця приміщення в житловому будинку, що відповідає умовам поверховості.

Колегія суддів погоджується з такою правовою позицією судів попередніх інстанцій, оскільки вона ґрунтується на повно та всебічно з'ясованих обставинах справи та відповідає вимогам чинного законодавства.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження Головного управління юстиції у м. Києві приймати рішення про зупинення, припинення приватної нотаріальної діяльності та порядок вирішення цих питань передбачені ст. 292 Закону України "Про нотаріат".

Згідно із ст. 25 даного Закону робоче місце (контора) приватного нотаріуса має розташовуватись у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність, і відповідати умовам, за яких забезпечуються нотаріальна таємниця та можливість здійснення самостійної, незалежної від інших нотаріусів, нотаріальної діяльності, унеможливлюється будь-яке несанкціоноване проникнення до приміщення та викрадення печаток, штампів, документації тощо.

До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам, за результатами якої складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову в сертифікації його робочого місця (контори).

Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наявності акта про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або рішення суду, що набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову в сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Також відповідно до положень ч. 2 ст. 24 Закону "Про нотаріат" Міністерством юстиції України видано наказ від 12 червня 1998 року N 36/5, яким затверджено Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням (далі - Положення). На час виникнення спірних правовідносин Положення діяло в редакції згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2007 року N 186/5.

Абзацом 3 п. 4 Положення передбачено, що у випадку, коли приміщення, в якому розміщено місце приватного нотаріуса, знаходиться у житловому будинку, вхід до нього має розташовуватися не вище другого поверху.

Згідно з абз. 3 п. 5 Положення невідповідність приміщення, в якому розміщено робоче місце приватного нотаріуса, вимогам, визначеним Положенням, є підставою для зупинення або припинення приватної нотаріальної діяльності.

Однак у Законі України "Про нотаріат" це питання врегульовано по-іншому. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 291 вказаного Закону нотаріальна діяльність приватного нотаріуса тимчасово зупиняється на час дії певних обставин, зокрема у випадку, коли приватний нотаріус не має приміщення для розміщення робочого місця або це приміщення не відповідає встановленим цим Законом умовам, - до усунення цих недоліків, але не більше 60 днів з дня виявлення цього порушення.

Отже, зупинення приватної нотаріальної діяльності можливе, поряд з іншими обставинами, тільки у випадках відсутності у нотаріуса приміщення для розміщення робочого місця або невідповідності приміщення встановленим Законом України "Про нотаріат" умовам, серед яких немає умов щодо обмеження поверховості приміщення в житловому будинку.

Невідповідність вимогам Положення за критеріями поверховості приміщення, в якому розташоване робоче місце приватного нотаріуса, не тягне наслідків у виді зупинення приватної нотаріальної діяльності, оскільки такої умови (щодо поверховості) Закон України "Про нотаріат" не передбачає.

За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку про протиправність оскаржуваного наказу Головного управління юстиції у м. Києві від 11 серпня 2009 року N 988/02 щодо зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса гр. П. та скасували його.

Оскаржувані судові рішення законні та обґрунтовані.

Доводи, викладені в касаційній скарзі, не спростовують висновків судів першої та апеляційної інстанцій та встановлених обставин у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без зміни, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

На підставі викладеного, керуючись статтями 210, 220, 2201, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу Головного управління юстиції залишити без задоволення, а оскаржувані постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 грудня 2009 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2010 року в адміністративній справі за позовом гр. П. до Головного управління юстиції у м. Києві про визнання протиправними акта та наказу, скасування наказу - без зміни.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали