ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2017 року

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Кривенди О. В., суддів: Гриціва М. І., Прокопенка О. Б., при секретарі судового засідання - Ключник А. Ю., за участю представника Генеральної прокуратури України (далі - ГПУ) - Б. Н. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом приватного підприємства "Етана" (далі - Підприємство) до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську (правонаступником якої є Ленінська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Луганській області; далі - ОДПІ) про скасування податкових повідомлень-рішень, встановила:

Підприємство звернулося до адміністративного суду з позовом, у якому просило визнати протиправним та скасувати податкові повідомлення-рішення від 29 вересня 2011 року NN 0000632360, 0000642360, якими Підприємству зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість (далі - ПДВ) на 1562745 грн. і застосовано до нього штрафні (фінансові) санкції в розмірі 390686 грн. та зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ на 1562745 грн. і застосовано штрафні (фінансові) санкції в розмірі 390686 грн.

Луганський окружний адміністративний суд постановою від 7 листопада 2011 року, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 12 січня 2012 року, позов задовольнив.

Не погоджуючись із цими рішеннями, ОДПІ оскаржила їх до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 9 лютого 2012 року відкрив касаційне провадження і витребував справу із суду першої інстанції.

На виконання вимог суду касаційної інстанції, зважаючи на втрату судового провадження в адміністративній справі N 2а-9032/11/1270 Луганський окружний адміністративний суд з власної ініціативи ухвалою від 14 січня 2016 року втрачене провадження у цій адміністративній справі відновив в частині процесуальних документів, а саме: ухвали Луганського окружного адміністративного суду від 12 жовтня 2011 року про відкриття провадження у справі, постанови Луганського окружного адміністративного суду від 7 листопада 2011 року, ухвали Донецького апеляційного адміністративного суду від 12 січня 2012 року, ухвали Вищого адміністративного суду України від 9 лютого 2012 року та в частині документів: позовної заяви, апеляційної скарги, касаційної скарги від 1 лютого 2012 року N 3543/10.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 17 лютого 2016 року на підставі статті 279 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) касаційну скаргу ОДПІ залишив без розгляду, а касаційне провадження закрив із посиланням на недостатність відновлених матеріалів справи.

Не погоджуючись із ухвалою суду касаційної інстанції, ГПУ звернулась із заявою про її перегляд Верховним Судом України з підстави неоднакового застосування Вищим адміністративним судом України одних і тих самих норм процесуального права у подібних правовідносинах, а саме: статті 279 КАС. У заяві ГПУ просить ухвалу Вищого адміністративного суду України від 17 лютого 2016 року скасувати, а справу передати до суду касаційної інстанції для подальшого розгляду касаційної скарги ОДПІ.

На обґрунтування наведених у заяві доводів ГПУ додає копії ухвал Вищого адміністративного суду України від 14 вересня 2016 року (NN К/9991/14003/11 (Ухвала N 2а-25028/10/0570, К/9991/14003/11), К/9991/11700/11 (Ухвала N 2а-24532/10/0570, К/9991/11700/11), К/800/55336/13 (Ухвала N 805/9934/13-а, К/800/55336/13), К/9991/61142/11 (Ухвала N 2а/0570/5939/2011, К/9991/61142/11)), в яких касаційний розгляд відбувся за відновленими втраченими провадженнями в адміністративних справах.

У судовому засіданні представник ГПУ з наведенням відповідних мотивів просив скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України від 17 лютого 2016 року, а справу передати до суду касаційної інстанції для подальшого розгляду.

Заслухавши пояснення представника ГПУ, перевіривши наведені у заяві доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України вважає, що заява ГПУ підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 273 КАС визначено можливість відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення, або в якій провадження закрито.

За статтею 275 цього Кодексу заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

Згідно з частиною третьою статті 279 КАС у разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

За частиною четвертою статті 218 КАС суд приймає рішення про закриття касаційного провадження у справі у разі, коли особа, яка подала касаційну скаргу, відмовилась від неї до закінчення цього провадження.

Відповідно до частини другої статті 220 КАС суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

За наслідками розгляду касаційної скарги цей суд має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження; визнати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закрити провадження (пункти 7, 8 частини першої статті 223 КАС).

Згідно з частиною другою статті 228 КАС суд касаційної інстанції визнає законні судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закриває провадження у справі, якщо після їх ухвалення виникли обставини, які є підставою для закриття провадження у справі, та ці судові рішення ще не виконані.

Нормативний підхід до розуміння наведених норм процесуального права в їх взаємозв'язку у контексті обставин справи дає підстави для такого висновку.

Рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині приймається в порядку окремого особливого судового провадження, встановленого розділом VII КАС. Прийняття цього рішення за підсудністю відноситься до повноважень суду, який ухвалив рішення по суті спору або постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Відповідно до частини третьої статті 279 КАС саме цей суд вправі закрити розгляд заяви про відновлення провадження у разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження та роз'яснити особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

У рішенні, про перегляд якого подано заяву, суд касаційної інстанції дійшов висновку про неможливість розгляду касаційної скарги з огляду на недостатність зібраних матеріалів відновленого втраченого судового провадження і з цієї причини закрив провадження за касаційною скаргою.

Однак на стадії касаційного перегляду рішень судів першої та апеляційної інстанцій, приводом для якого є касаційна скарга, а підставами - порушення судом норм матеріального чи процесуального права, суд касаційної інстанції не має повноважень на ревізію рішення суду про відновлення втраченого судового провадження і права на підставі статті 279 КАС з посиланням на недостатність зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого провадження ухвалювати рішення про закриття касаційного провадження.

Аналогічна правова позиція вже була висловлена Верховним Судом України, зокрема, у постановах від 23 лютого (Постанова N 21-6159а15, 2а/1270/9383/2012), 4 жовтня 2016 року (Постанова N 21-1790а16, 2а/1270/848/2012), 18 липня 2017 року (Постанова N 21-3894а16, 812/515/14) (NN 21-6159а15, 21-1790а16, 21-3894а16 відповідно) та 1 серпня 2017 року (справи NN 21-3916а16, 21-3982а16, 21-3983а16).

Відповідно до підпункту "а" пункту 1 частини другої статті 243 КАС у разі неправильного застосування судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, Верховний Суд України має право скасувати судове рішення (судові рішення) та передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції.

Аналіз наведених норм процесуального права, юридична оцінка обставин справи дають підстави вважати, що суд касаційної інстанції неправильно застосував процесуальний закон, тому ухвалене ним рішення підлягає скасуванню з передачею справи до цього суду для подальшого касаційного розгляду поданої касаційної скарги.

Керуючись пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 2 червня 2016 року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) та статтями 241 - 243 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України постановила:

Заяву Генеральної прокуратури України задовольнити.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 17 лютого 2016 року скасувати.

Справу за позовом приватного підприємства "Етана" до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську про скасування податкових повідомлень-рішень передати до суду касаційної інстанції для подальшого провадження за касаційною скаргою відповідача.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 3 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

О. В. Кривенда

Судді:

М. І. Гриців

 

О. Б. Прокопенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали