ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

01.07.2015 р.

Справа N 818/123/15

Колегія суддів Харківського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого, судді - Любчич Л. В., суддів: Спаскіна О. А., Сіренко О. І., за участю секретаря судового засідання - Медяник А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду адміністративну справу за апеляційною скаргою Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на постанову Сумського окружного адміністративного суду від 18.03.2015 по справі N 818/123/15 за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 до Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області про визнання дій неправомірними та скасування податкових повідомлень-рішень, встановила:

Постановою Сумського окружного адміністративного суду від 18.03.2015 відмовлено у задоволенні адміністративного позову Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (далі позивач, ФОП ОСОБА_1) до Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області (далі відповідач, ДПІ у м. Сумах).

Стягнено з ФОП ОСОБА_1 на користь Державного бюджету України судовий збір в розмірі 1643,38 грн.

Позивач, не погодившись з даним судовим рішенням, подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального законодавства, просив скасувати постанову Сумського окружного адміністративного суду від 18.03.2015 та ухвалити нове судове рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги зазначив, що запит податкового органу N 62038/17.1-28 "Про надання пояснень та документів" був наданий позивачу одночасно з проведенням перевірки та стосувався предмета перевірки, у зв'язку з чим вважає проведення перевірки позивача неправомірним. Також зазначив, що у зв'язку з переходом на спрощену систему оподаткування, він не зобов'язаний вести та зберігати первинні документи, зазначені в акті перевірки, окрім книги обліку доходів та заповнювати податкову декларацію.

Відповідач письмових заперечень на апеляційну скаргу не подав.

Сторони в судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином.

З урахуванням положень ст. 195-1, ч. 4 ст. 196 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), колегія суддів прийшла до висновку про можливість розгляду справи без участі сторін.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши доводи апеляційної скарги, правильність застосування судом першої інстанції норм чинного законодавства, дослідивши письмові докази по справі, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що податковим органом було складено запит на адресу ФОП ОСОБА_1 від 11.11.2014 N 62038/17.1-28 "Про надання пояснень та документів".

Листом від 02.12.2014 позивач надав письмові пояснення на вищевказаний запит, в додатках до якого вказана книга обліку доходів та витрат та виписка з банківського рахунку.

ДПІ у м. Сумах 27.11.2014 прийнято наказ "Про призначення документальної позапланової виїзної перевірки Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1" за період з 02.04.2013 по 27.11.2014 N 2232.

Результати проведеної перевірки позивача оформлені актом N 4973/18-19-17-01-19/3172411358/250 від 10.12.2014.

На підставі висновків акту перевірки відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення N 0064891701/69442 від 30.12.2014, яким до відповідача застосовано адміністративний штраф в розмірі 680 грн., в тому числі за штрафними (фінансовими) санкціями в розмірі 170 грн. за неподання у визначені строки повідомлення за формою 20-ОПП (Порядок N 1588) та в розмірі 510 грн. за ненадання платником податків в повному обсязі первинних документів.

Перевіряючи правомірність доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Згідно п. 75.1 ст. 75 ПК України Контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

За правилами п. 78.5 ст. 78 ПК України допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу, якою передбачено право посадових осіб органу державної податкової служби приступити до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення платникові направлення на проведення такої перевірки визначеного змісту.

У разі недотримання працівниками контролюючого органу умов та порядку допуску до перевірки платник вправі не допустити посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної перевірки, як це передбачено абзацом другим пункту 81.1 статті 81 ПК України.

Під час судового розгляду встановлено, що посадові особи податкового органу були допущені позивачем до проведення перевірки та за результатами проведення даної перевірки складений Акт перевірки N 4973/18-19-17-01-19/3172411358/250 від 10.12.2014.

Враховуючи фактичні обставини по справі, колегія суддів погоджується з судом першої інстанції стосовно того, що позовні вимоги можуть бути задоволені лише в разі якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки. Оспорюваний наказ, та правові наслідки оспорюваних дій є вичерпаними, оскарження яких не сприяють відновленню порушених прав позивача.

Посилання апелянта на неправомірність прийняття оскаржуваного наказу в зв'язку з відсутністю підстав, колегія суддів вважає такими, що не спростовують правомірності висновків суду першої інстанції в цій частині, оскільки допуск до перевірки посадових осіб податкового органу нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні виїзної податкової перевірки.

З огляду на зазначене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позовних вимог про скасування наказу ДПІ у м. Сумах від 27.11.2014.

Щодо позовних вимог про скасування податкового повідомлення-рішення, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу України (далі - ПК України) спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Положеннями пп. 296.1.1 пп. 296.1 ст. 296 ПК України визначено порядок ведення доходів і витрат суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, згідно яких платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (Порядок N 1637) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Як вбачається з письмових доказів у справі, позивач не є платником податку на додану вартість та не відноситься до платників єдиного податку четвертої та шостої груп. Під час перевірки ФОП ОСОБА_1 надав перевіряючим книгу обліку доходів та витрат.

Нормами чинного законодавства не передбачено обов'язку суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, ведення інших документів, ніж ті, що передбачені пп. 296.1.1 пп. 296.1 ст. 296 ПК України, у зв'язку з чим посилання ДПІ у м. Сумах на неподання позивачем первинних документів є безпідставними, а оскаржуване податкове повідомлення-рішення в частині застосування адміністративного штрафу в розмірі 510 грн. протиправним.

Щодо винесення податкового повідомлення-рішення в частині накладення штрафних (фінансових) санкцій за неподання у визначені строки повідомлення за формою 20-ОПП (Порядок N 1588), колегія суддів зазначає наступне.

Згідно п. 8.4 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.12.2011 N 1588 (Порядок N 1588), повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП (додаток 11) (Порядок N 1588) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_1 слідує, що 05.02.2015 ним було надано повідомлення за формою N 20-ОПП (Порядок N 1588) виключно за вимогою відповідача, посадова особа якого зазначила, що у разі не подання ним цього повідомлення на нього буде накладений ще один штраф.

Як вбачається з повідомлення за формою N 20-ОПП (Порядок N 1588) від 05.02.2015, поданого ФОП ОСОБА_1 до податкового органу, позивач не має об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, доказів про існування підстав для подання позивачем даного повідомлення ДПІ у м. Сумах не надано.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів вважає, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення в частині накладення штрафних (фінансових) санкцій за неподання у визначені строки повідомлення за формою 20-ОПП (Порядок N 1588) в розмірі 170 грн. протиправним.

Посилання ДПІ у м. Сумах на ненадання позивачем первинних документів колегія суддів вважає необґрунтованими, оскільки як слідує з акту перевірки ДПІ у м. Сумах від 10.12.2014, ФОП ОСОБА_1 з 02.04.2013 по 30.09.2013 знаходився на загальній системі оподаткування, обліку і звітності, проте підприємницьку діяльність в зазначеному періоді позивач фактично не здійснював та доходу не отримував.

А в період з 01.10.2013 до моменту перевірки ОСОБА_1, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, відповідно до вимог чинного законодавства вів Книгу обліку доходів та витрат, яку і надав перевіряючим під час перевірки.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 202 КАС України підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Відповідно до ч. 3 ст. 94 КАС України якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 195, 196, п. 3 ст. 198, п. 4 ч. 1 ст. 202, 205, 207, 209, 254 Кодексу адміністративного судочинства, колегія суддів постановила:

Апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 задовольнити частково.

Постанову Сумського окружного адміністративного суду від 18 березня 2015 року по справі N 818/123/15 скасувати в частині відмови у задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області від 30 грудня 2014 року N 0064891701/69442 в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 680,00 грн.

Ухвалити нову постанову, якою позовні вимоги Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 в цій частині задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області від 30 грудня 2014 року N 0064891701/69442 в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 680,00 грн.

Стягнути з Державного бюджету України в особі Управління Державної казначейської служби України у м. Суми на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (40000, м. Суми, вул. Лермонтова, 17/147, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) судовий збір сплачений за подання адміністративного позову у розмірі 91 (дев'яносто одна) грн. 35 (тридцять п'ять) коп. згідно квитанцій від 15.01.2015 та 19.02.2015, шляхом безспірного їх списання із розрахункового рахунку N 31217206784002, МФО 837013.

Стягнути з Державного бюджету України в особі Управління Державної казначейської служби України в Червонозаводському районі м. Харкова на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 ((40000, м. Суми, вул. Лермонтова, 17/147, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) судовий збір сплачений за подання апеляційної скарги у розмірі 456 (чотириста п'ятдесят шість) грн. 75 (сімдесят п'ять) коп. згідно квитанції від 30.04.2015, шляхом безспірного їх списання з розрахункового рахунку N 31210206781011, МФО 851011.

В іншій частині постанову Сумського окружного адміністративного суду від 18 березня 2015 року по справі N 818/123/15 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили негайно з моменту її проголошення і може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України шляхом подання касаційної скарги протягом двадцяти днів з моменту виготовлення повного тексту.

 

Головуючий, суддя

ОСОБА_2

Судді:

ОСОБА_3

 

ОСОБА_4
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали