ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

01.06.2012 р.

Справа N 76746/12


Колегія суддів Львівського апеляційного адміністративного суду в складі: головуючого, судді - Кузьмича С. М., суддів: Матковської З. М., Олендера І. Я., розглянувши в порядку письмового провадження в м. Львові апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську на постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 19.03.2012 року по справі 2а-586/12/0970 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Галичвтормет" до Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківськ про скасування податкового повідомлення-рішення за N 0021991501 від 08.11.2011 року, встановила:

В лютому 2012 року позивач звернувся в суд із адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківськ про скасування податкового повідомлення-рішення.

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 19.03.2012 р. адміністративний позов задоволено повністю.

Не погоджуючись з вищезазначеним рішенням суду, відповідач подав апеляційну скаргу, зазначивши, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права. Просить постанову суду скасувати та прийняту нову, якою в позові відмовити.

Зокрема вказує на те, що у зв'язку із набранням 01.04.2011 р. чинності розділом III Податкового кодексу України та відсутністю у ньому посилання на врахування у другому кварталі 2011 року від'ємного значення об'єкта оподаткування, окрім того, що виник за результатами діяльності у першому кварталі 2011 року, від'ємне значення об'єкта оподаткування 2010 року, що увійшло до першого кварталу 2011 року, відповідно до п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР до складу від'ємного значення другого кварталу 2011 р. не включається.

Враховуючи той факт, що розділ III Податкового кодексу України набрав чинності 01.04.2011 року, а норма ст. 150 Податкового кодексу України у 2011 році діє з урахуванням обмежень, встановлених Перехідними положеннями Податкового кодексу України, позивач по даній судовій справі повинен був відобразити в декларації за 2 квартал в рядку 06.6 збитки, які виникли виключно за 1 квартал 2011 року.

Сторони чи їх представники в судове засідання не з'явилися, тому суд, з огляду на вимоги ст. 197 КАС України, вирішив розглядати справу в порядку письмового провадження.

Заслухавши доповідь судді Львівського апеляційного адміністративного суду, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, камеральною перевіркою позивача встановлено, що по результатах здійснення господарської діяльності за перший квартал 2011 року, виходячи із даних Декларації з податку на прибуток підприємства за 2011 рік за N 9003050681 і уточнюючого розрахунку N 9004411410, без врахування від'ємного значення, яке увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 року, в позивача від'ємне значення об'єкта оподаткування відсутнє, а фактично у поданій декларації за II квартал 2011 року позивачем необґрунтовано зазначено 24504,00 грн., допустивши помилку при заповненні декларації. Таким чином, відповідач дійшов висновку про завищення позивачем від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток та відповідного заниження об'єкта оподаткування за II квартал 2011 року на 24504,00 грн., внаслідок чого занижено грошове зобов'язання (недоплачено до бюджету) податку на прибуток в сумі 5636,00 грн.

На підставі наведеного прийнято податкове повідомлення-рішення форми "Р" N 0021991501 від 08.11.2011 року, яким позивачу визначено грошове зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 5636,00 грн.

Колегія суддів погоджується із судом першої інстанції в тому, що відповідно до підпункту 1 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України норми розділу III коментованого Кодексу застосовуються під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом. До вказаного терміну для цілей визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток, у разі якщо об'єкт оподаткування має від'ємне значення, застосовуються норми пункту 6.1 статті 6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У 2010 році норми цього пункту діяли з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.4 статті 22 цього Закону.

Зокрема, було встановлено, що у звітних податкових періодах 2010 року у складі валових витрат платника податку враховувалося 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.

За змістом абзацу 2 пункту 22.4 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році, підлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом.

Із змісту описової частини акта камеральної перевірки від 24.10.2011 року судом встановлено, що платником у поданій декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року N 9003050681, з урахуванням уточнюючого розрахунку N 9004411410 від 29.06.2011 р., включено до складу витрат самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів (рядок 05.2) у сумі 88850,00 грн., задекларовано збитку у сумі 54924,00 грн. Відповідно до поданої платником декларації з податку на прибуток за 2010 рік N 9006805247 сума об'єкта оподаткування за результатами 2010 року склала 40,00 грн. Враховуючи наведене, перевіряючим встановлено, що від'ємне значення об'єкта оподаткування за 2010 рік складає 88810,00 грн., а діяльність у I кварталі, без урахування від'ємного значення попередніх років, була прибутковою.

Суд першої інстанції дійшов до правильного висновку, що у I кварталі 2011 року сума збитків з податку на прибуток, які утворилися станом на 01.01.2010 року та не були враховані у складі валових витрат у 2010 році, та збитки, які утворилися у 2011 році, включаються до складу валових витрат першого календарного кварталу 2011 року, та, відповідно, стають від'ємним значенням I кварталу 2011 року.

Такий висновок суду повістю знаходить відповідає положенням статті 6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" - сума від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року включається до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року, та, відповідно, стає витратами I календарного кварталу.

Судом першої інстанції встановлено, що в декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року на підставі норм пункту 22.4 коментованого вище Закону витрати, не враховані в обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду в сумі 88850,00 грн., які виникли (мали місце) станом на 01.01.2010 року (33926,00 грн.), та витрати за 2010 рік (54924,00 грн.) включено до рядка 05.2, який є розшифровкою загального рядка 05 "Коригування валових витрати", та до рядка 2 уточнюючого розрахунку від 29.06.2011 р. Таким чином, на підставі сформованих валових витрат I кварталу 2011 року позивачем розраховано та визначено об'єкт оподаткування податком на прибуток за I квартал 2011 року, який має від'ємне значення у сумі (-) 54924,00 грн.

Відповідно до пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пункт 150.1 статті 150 цього Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першою кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Аналізуючи вимоги пункту 150.1 статті 150 Кодексу, які передбачають, що "якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення", суд правильно проаналізував вказану норму та прийшов до висновку про те, що пункт 3 підрозділу 4 Розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України не містить заборони на врахування у 2011 та 2012 роках збитків, які виникли до 01.01.2011 року, а отже, суд приходить до висновку, що такі збитки повинні враховуватись у складі витрат поточних податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення від'ємного значення.

П. 3 підрозділу 4 Перехідних положеннях Податкового кодексу України визначено особливий порядок формування об'єкта оподаткування податком на прибуток. Аналіз зазначеної норми приводить до висновку, що в разі наявності від'ємного значення об'єкта оподаткування у I кварталі 2011 року, сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу витрат II кварталу 2011 року.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, і підстав для його скасування не вбачається.

Відповідно до ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За таких підстав апеляційна скарга Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську на постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 19.03.2012 р. задоволенню не підлягає, а ухвалу суду першої інстанції необхідно залишити без змін.

Керуючись статтями 195, 197, 199, 200, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську залишити без задоволення, а постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 19.03.2012 р. у справі 2а-586/12/0970 - без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення копії особам, які беруть участь у справі, та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом 20-ти днів з дня набрання ухвалою законної сили.

 

Головуючий, суддя:

С. М. Кузьмич

Судді:

З. М. Матковська

 

І. Я. Олендер

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали