КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

05.04.2012 р.

Справа N 2а/2570/5513/11


Колегія Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого - судді Кузьменко В. В., суддів - Василенка Я. М., Шурко О. І. (за участю секретаря - Масон Н. Є.), розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТТО Сервіс" до Державної податкової інспекції у м. Чернігові про скасування податкового повідомлення-рішення, за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у м. Чернігові на постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 23.11.2011 року, встановила:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Чернігові про скасування податкового повідомлення-рішення.

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 23.11.2011 року позов задоволено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що постановлена з порушенням норм матеріального і процесуального права, та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову.

В судове засідання з'явилися представник апелянта та представник позивача.

Представник апелянта підтримав апеляційну скаргу, наполягав на її задоволенні, вказує, що судом першої інстанції було неповно з'ясовано обставини справи, зроблено висновки, які не відповідають обставинам справи, порушено норми матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Представник позивача просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, сторін, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. ст. 198 ч. 1 п. 3,202 ч. 1 п. 4 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції скасовує її та ухвалює нове рішення, якщо визнає, що судом першої інстанції порушено норми матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів справи, що ТОВ "ОТТО Сервіс" є юридичною особою.

Відповідно до Довідки з ЄДРПОУ серії АА N 334072 (а. с. 65) ТОВ "Сервіс" займається такими видами діяльності (КВЕД): Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури; Ремонт інших побутових електричних товарів; Здавання в оренду власного нерухомого майна; Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою; Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням: Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

На підставі направлень ДШ у м. Чернігові проведена документальна планова виїзна перевірка ТОВ "Сервіс" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2009 по 30.06.2011, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2009 по 31.06.2011.

За результатами перевірки 05.10.2011 складено Акт N 2882/23/14246035.

Актом перевірки встановлено порушення пп. 5.3.9 п. 5.3, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в результаті чого завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування на загальну суму 1139309,00 грн., у т. ч. за I квартал 2011 року у розмірі 99341.00 грн., за II квартал 2011 року - 1039968,00 грн.

На підставі вказаного Акта перевірки було винесено податкове повідомлення-рішення від 19.10.2011 N 0004912320, яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 1139309,00 грн. (в т. ч. за I квартал 2011 року - 99341,00 грн., за II квартал 2011 року - 1039968,00 грн.), частина якого (1039968.00 грн.).

Так, в Акті перевірки зазначено, що за період з 01.10.2009 по 31.03.2011 ТОВ "Сервіс" задекларовано валові витрати у сумі 1872655,00 грн. а за період з 01.04.2011 по 30.06.2011 задекларовано витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування у сумі 1820186,00 грн.

Як передбачено ст. 36 Податкового кодексу України податковим обов'язком платника податків визнається обов'язок обчислити, задекларувати та/або сплатити суму, податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку, порядок і умови його виконання, згідно п. 37.1 ст. 37 Податкового кодексу, встановлюються цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Так, пунктом 1 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень ПК України визначено, що розділ III ПК України застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом

Пунктом 3 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень ПК України визначено, що пункт 150.1 статті 150 ПК України застосовується у 2011 році з урахуванням: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Тобто, положення пункту 3 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень ПК України дають підстави вважати, що до складу другого кварталу 2011 року включається виключно від'ємне значення об'єкту оподаткування отримане суб'єктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 року без врахування від'ємного значення об'єкту оподаткування за 2010 рік у відповідності до п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 року N 334/94-ВР (в редакції Закону 2275-VI), що увійшли до складу першого кварталу 2011 року.

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень ПК України, яким визначено, що розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку саме за перший квартал 2011 року без врахування будь-яких інших звітних періодів.

Враховуючи викладене вище, колегія суддів приходить до висновку, що у зв'язку із набранням 01.04.2011 року чинності розділу III ПК України, та відсутністю у ньому посилання на врахування у другому кварталі 2011 року від'ємного значення об'єкта оподаткування, окрім того, що виник за результатами діяльності у першому кварталі 2011 року, від'ємне значення об'єкту оподаткування 2010 року, що увійшло до першого кварталу 2011 року у відповідності до п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до складу від'ємного значення другого кварталу 2011 року не включається.

А тому, висновки акта перевірки N 2882/23/14246035 від 05.10.2011 року та податкове повідомлення-рішення від 19.10.2011 року N 0004912320 відповідають нормам чинного законодавства.

Крім того, суд першої інстанції в своїй постанові посилається на рішення Європейського суду з прав людини від 14.10.2010 року у справі "Щокін проти України" (Рішення) де визнано порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом та загальним принципам міжнародного права.

Однак, колегія суддів не може погодитися з судом першої інстанції про застосування вищевказаного рішення Європейського суду з прав людини від 14.10.2010 року, оскільки у розглядуваному спірному випадку відсутні порушення зі сторони держави, а відтак неможна застосувати вказану норму про визнання порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом та загальним принципам міжнародного права.

Таким чином, перевіривши мотивування судового рішення та доводи апеляційної скарги, відповідно до вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо справедливого судового розгляду, врахувавши ст. 8 КАС України, відповідно до якої суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини, судова колегія вважає, що постанова суду першої інстанції підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 8, 160, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, колегія суддів постановила:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Чернігові на постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 23.11.2011 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТТО Сервіс" до Державної податкової інспекції у м. Чернігові про скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити частково.

Постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 23.11.2011 року - скасувати та постановити нову.

В задоволені позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТТО Сервіс" до Державної податкової інспекції у м. Чернігові про скасування податкового повідомлення-рішення від 19.10.2011 року N 0004912320 відмовити.

постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання в повному обсязі, тобто з 10 квітня 2012 року, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Повний текст постанови виготовлено 10.04.2012 року.

 

Головуючий, суддя

В. В. Кузьменко

Судді:

Я. М. Василенко

О. І. Шурко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали