ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

17.04.2012 р.

Справа N 2а-15761/11/2070


Колегія суддів Харківського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого, судді - Калиновського В. А., суддів: Бенедик А. П., Курило Л. В., за участю секретаря судового засідання Дерев'янко А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду адміністративну справу за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 10.01.2012 р. по справі N 2а-15761/11/2070 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддизайн-Слобода" до Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова про скасування податкового повідомлення-рішення, встановила:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Буддизайн-Слобода", звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова, в якому просив суд скасувати податкове повідомлення-рішення N 007831510 від 16.11.2011 року, яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 3421296,00 грн. за 2 квартал 2011 року.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що оскаржуване рішення суб'єкта владних повноважень не відповідає вимогам діючого податкового законодавства, оскільки зазначені у податковій декларації з податку на прибуток підприємства (Наказ N 1213) за 2 квартал 2011 р. показники від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток сформовані без порушення вимог п. 3 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України. Позивач вважає, що від'ємне значення об'єкта оподаткування податку на прибуток за 2 квартал 2011 року правильно визначено у податковій декларації підсумковим значенням з урахуванням суми такого від'ємного значення попереднього періоду.

Представник відповідача заперечував проти позову, посилаючись на те, що під час формування податкової декларації з податку на прибуток за 2 квартал 2011 року позивач не мав права включати до рядка 06.6 - "від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду" загальну суму від'ємного значення 1 кварталу 2011 року 3552950,00 грн., а зобов'язаний був включати лише показники, що виникли саме у 1 кварталі 2011 року без врахування раніше понесених збитків.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 10.01.2012 року адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддизайн-Слобода" задоволено.

Не погодившись з постановою суду першої інстанції, відповідачем подано апеляційну скаргу, в якій він просить скасувати оскаржувану постанову та прийняти нову, якою в задоволенні позовних вимог відмовити.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги відповідач посилається на порушення судом першої інстанції, при прийнятті постанови, норм матеріального та процесуального права, а саме: ст. 67 Конституції України, Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", Податкового кодексу України, ст. 159 КАС України, з обставин і обґрунтувань, викладених в апеляційній скарзі.

Позивач подав заперечення на апеляційну скаргу, в яких він, наполягаючи на законності та обґрунтованості постанови суду першої інстанції, просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову без змін.

В судовому засіданні суду апеляційної інстанції від 20.03.2012 року представник позивача, наполягаючи на законності та обгрунтованості постанови суду першої інстанції, просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову без змін.

Представник відповідача, наполягаючи на порушенні судом першої інстанції, при прийнятті постанови, норм матеріального та процесуального права, просив скасувати оскаржувану постанову та прийняти нову, якою в задоволенні позову відмовити, з обставин і обґрунтувань, викладених в апеляційній скарзі.

В судове засідання апеляційної інстанції від 17.04.2012 року сторони не прибули, були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 196 КАС України справа розглядається за відсутності сторін.

Згідно ст. 41 КАС України колегія суддів, враховуючи неявку у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, вважає за можливе фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювати.

Колегія суддів, заслухавши суддю-доповідача, пояснення осіб, які прибули в судове засідання, перевіривши рішення суду та доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено та підтверджено у суді апеляційної інстанції, що позивач є юридичною особою (ЄДРПОУ 33480627), зареєстрованою Виконавчим комітетом Харківської міської ради 23.05.2005 року, про що свідчить Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 N 427422 (а. с. 12), на момент проведення перевірки взятий на податковий облік у ДПІ Червонозаводського району м. Харкова (а. с. 14) та є платником податку на прибуток підприємств.

09.11.2011 року фахівцями відповідача проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на прибуток, про що складено акт від 09.11.2011 року N 6074-15-109/33480627, яким встановлено порушення порядку заповнення податкової звітності з податку на прибуток підприємств, внаслідок чого завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування на 3421296,00 грн. (а. с. 9 - 11). Вказані висновки акта мотивовано тим, що у позивача у податковій декларації на прибуток підприємства (Наказ N 1213) за 1 квартал 2011 року у рядку 08 - "об'єм оподаткування" зазначене від'ємне значення 3552950,00 грн., що виникло за рахунок віднесення до складу валових витрат у першому кварталі 2011 року самостійно виявлені помилки за результатами минулих періодів по рядку 05.2 у сумі 3421296,00 грн. На думку перевіряючих, позивач не мав права під час формування податкової декларації з податку на прибуток за 2 квартал 2011 року включати до рядка 06.6 - "від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду" загальну суму від'ємного значення 1 кварталу 2011 року 3552950,00 грн., а зобов'язаний був включати лише витрати, що виникли саме у 1 кварталі 2011 року без врахування раніше понесених збитків.

Порушення встановлені актом перевірки стали підставою для винесення податкового повідомлення-рішення N 007831510 від 16.11.2011 року, яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 3421296,00 грн. за 2 квартал 2011 року.

Суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги, виходив з того, що податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова N 007831510 від 16.11.2011 р. про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 3421296,00 грн. не відповідає вимогам ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, в зв'язку з чим адміністративний позов підлягає задоволенню.

Колегія суддів не погоджується з такими висновками суду першої інстанції, з огляду на наступне.

З 01 квітня 2011 року будь-які питання щодо оподаткування прибутку підприємств регулюються Податковим кодексом України від 02.12.2010 N 2755-VI і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до Податкового кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

Як свідчать матеріали справи, за результатами камеральної перевірки ДПІ було встановлено, що ТОВ "Буддизайн - Слобода" в порушення приписів пункту 3 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України у податковій декларації з податку на прибуток за II квартал 2011 року завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування на 3421296,00 грн. за рахунок неправомірного включення витрат не I кварталу 2011 року до ряд. 06.6 "від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення рядка 08 податкової декларації за попередній звітний (податковий) період або від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року)", що призвело до заниження об'єкта оподаткування та не нарахування податку на прибуток.

Колегія суддів зазначає, що імперативними приписами ст. 67 Конституції України встановлено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Статтею 36 Податкового кодексу України (далі - ПК України) визначено, що податковим обов'язком визначається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку в строки, визначені цим Кодексом, законами з митної справи.

Відповідно до п. 37.1 ст. 37 ПК України підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку, порядок і умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами питань митної справи.

Так, ПК України містить окремий розділ (Розділ III), який присвячений порядку формування податку на прибуток підприємств.

Порядок формування від'ємного значення об'єкта оподаткування податку на прибуток встановлений ст. 150 ПК України.

Так, відповідно до п. 150.1 ст. 150 ПК України, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей частини першої цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Пунктом 1 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень ПК України визначено, що Розділ III ПК України застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 01.04.2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

Так, пунктом 3 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень ПК України встановлено, що п. 150.1 ст. 150 цього Кодексу, застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Таким чином, колегія суддів зазначає, що аналіз положень пункту 3 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень ПК України дає підстави вважати, що до складу другого кварталу 2011 року включається від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане суб'єктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 року без врахування від'ємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 року.

Крім того, відповідно до рішення Конституційного суду України вій 09.02.99 року N 1-рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів), за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у ч. 1 ст. 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Підтвердженням зазначеного також слугує абзац 2 пункту 3 підрозділу 4 Розділу XX Перехідних положень ПК України, яким визначено, що розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку саме за перший квартал 2011 року без врахування будь-яких інших звітних періодів.

У зв'язку із набранням 01.04.2011 року чинності Розділу III ПК України, та відсутністю у ньому посилання на врахування у другому кварталі 2011 року від'ємного значення об'єкта оподаткування, окрім того, що виник за результатами діяльності у першому кварталі 2011 року, від'ємне значення об'єкта оподаткування 2010 року, що увійшло до першого кварталу 2011 року у відповідності до п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до складу від'ємного значення другого кварталу 2011 року не включається.

Таким чином, колегія суддів вважає, що відповідач, при прийнятті спірного податкового повідомлення-рішення, діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а отже позовні вимоги є незаконними, необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КАС України, судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 202 КАС України, підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є: порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Зважаючи на встановлені обставини справи, колегія суддів дійшла висновку, що постанова Харківського окружного адміністративного суду від 10.01.2012 року по справі N 2а-15761/11/2070 прийнята з порушенням норм чинного процесуального та матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, а тому підлягає скасуванню, з прийняттям нової постанови про відмову в задоволенні позову.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 195, 196, п. 3 ст. 198, п. 4 ч. 1 ст. 202, 205, 207, 209, 254 Кодексу адміністративного судочинства, колегія суддів постановила:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова задовольнити.

Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 10.01.2012 р. по справі N 2а-15761/11/2070 скасувати.

Прийняти нову постанову, якою у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддизайн-Слобода" відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня складання постанови у повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Повний текст постанови виготовлений 23.04.2012 р.

 

Головуючий, суддя

В. А. Калиновський

Судді:

А. П. Бенедик

 

Л. В. Курило

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали