КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

05.04.2012 р.

Справа N 2а/2570/5455/11


Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого - судді - Данилової М. В., суддів: Федорової Г. Г., Ключковича В. Ю., при секретарі судового засідання - Горбачовій Ю. Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича комерційна фірма "Кронтекс" ЛТД" на постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2011 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича комерційна фірма "Кронтекс" ЛТД" до Державної податкової інспекції у м. Чернігові про скасування податкового повідомлення-рішення, встановила:

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2011 року у задоволенні позову відмовлено.

В апеляційній скарзі позивач, вказуючи на порушення судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, просить скасувати вказану постанову і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

Заслухавши суддю-доповідача про обставини справи, представників сторін, перевіривши матеріали справи, обставини справи, зміст судового рішення і апеляційної скарги та перевіривши доводи апеляції наявними у матеріалах справи письмовими доказами, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 198 та ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судом першої інстанції встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича комерційна фірма "Кронтекс" ЛТД" є юридичною особою, зареєстроване виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, свідоцтво про державну реєстрацію від 31.05.95 року, включене до ЄДРПОУ та як платник податків перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у місті Чернігові.

Працівниками податкової інспекції 30.09.2011 року на підставі п. 1 та п. 3 ст. 10 Закону України "Про державну податкову службу", пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України згідно поданої позивачем декларації з податку на прибуток підприємств (Наказ N 1213) було проведено камеральну перевірку ТОВ "Науково-виробнича комерційна фірма "Кронтекс" ЛТД" за звітний податковий період 2 квартал 2011 року. За результатами перевірки складено акт від 20.09.2011 р. N 799/15-124 і винесено податкове повідомлення-рішення від 12.10.2011 N 0016891510, яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 724320,00 грн.

З акта перевірки слідує, що в декларації з податку на прибуток (Наказ N 1213) позивачем за I квартал 2011 року в рядку 04.9 відображено від'ємне значення об'єкта оподаткування у розмірі 724320,00 грн., яка складається з суми від'ємного значення об'єкта оподаткування згідно декларації за 2010 рік та 80 % від'ємного значення об'єкта оподаткування згідно декларації за 2009 рік, яке увійшло до I кварталу 2011 року у відповідності до п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 року N 334/94-ВР (в редакції Закону 2275-VI).

З матеріалів справи вбачається, що згідно поданої звітності за I квартал 2011 року підприємство задекларувало від'ємне значення об'єкта оподаткування в розмірі 932010,00 грн. (рядок 08 декларації (Наказ N 1213) за 1 квартал 2011 року), яке розраховано з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року (рядок 04.9 декларації за 1 квартал 2011 року) у розмірі 724320,00 грн. Здійснивши перерахунок об'єкта оподаткування з податку на прибуток за результатами діяльності виключно I кварталу 2011 року (без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року (без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року) підприємством отримано збиток у розмірі 207690,00 грн.

Суддею першої інстанції зазначено, що розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками II кварталу 2011 року повинен здійснюватись з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку тільки за результатами діяльності I кварталу 2011 року.

В порушення вищезазначеного ТОВ "Науково-виробнича комерційна фірма "Кронтекс" ЛТД" в декларації (Наказ N 1213) за II квартал 2011 року по рядку 06.6 "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення рядка 07 податкової декларації за попередній звітний (податковий) період або від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року)" відображено суму 932010,00 грн., що не відповідає вимогам пункту 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідні положення ПКУ, оскільки розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками II кварталу 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, яке склало 207690,00 грн.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції, що підстави для визнання нечинним зазначеного податкового повідомлення-рішення відсутні, тому позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальність "Науково-виробнича комерційна фірма "Кронтекс" ЛТД" задоволенню не підлягають, враховуючи викладене.

Статтею 36 Податкового кодексу України визначено, що податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Відповідно п. 37.1 ст. 37 Податкового кодексу України підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку, порядок і умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Пунктом 150.1 ст. 150 Податкового кодексу України передбачено, що якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей частини першої цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Пунктом 1 підрозділу 4 розділу X Перехідних положень Податкового кодексу України зазначено: розділ III цього Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

Пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ визначено, що п. 150.1 ст. 150 ПКУ застосовується у 2011 р. з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 р. є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 р.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що дія норми п. 150.1 ст. 150 Кодексу має зворотну дію в часі тільки на I квартал 2011 року.

У відповідності до положень пункту 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ до складу другого кварталу 2011 року включається виключно від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане суб'єктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 р. без врахування від'ємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 року.

Згідно абзацу другого п. 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ визначено, що розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 р. здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку саме за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення, тобто без врахування будь-яких інших звітних періодів.

Відповідно до частини 1 статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд апеляційної інстанції вважає доведеним потенційний обов'язок Державної податкової інспекції у м. Чернігові про правомірність свого рішення та спростовує твердження позивача про порушення його прав та інтересів.

Згідно зі статтею 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та прийняв рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, а тому апеляційну скаргу потрібно залишити без задоволення, а оскаржувану постанову суду без змін.

Керуючись статтями 160, 196, 198, 200, 205, 206, 212 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича комерційна фірма "Кронтекс" ЛТД" - залишити без задоволення.

Постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2011 року - залишити без змін.

Повний текст виготовлено 10 квітня 2012 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня її складення в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий суддя

М. В. Данилова

Судді:

Г. Г. Федорова

 

В. Ю. Ключкович

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали