ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

07.12.2010 р.

N К-15348/07

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Голубєвої Г. К., суддів - Костенка М. І., Маринчак Н. Є., Рибченка А. О., Федорова М. О., при секретарі судового засідання - Міненко О. М., розглянувши касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області на ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 19.06.2007 року та постанову господарського суду Донецької області від 20.02.2007 року по справі N 26/369а (N 22-а-664/07) за позовом Державного підприємства "Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль" до Державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області про скасування податкового повідомлення-рішення, встановив:

Державне підприємство "Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль" звернулось до господарського суду Донецької області про визнання неправомірним та скасування податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області від 30.08.2006 року N 0000191500/0 про застосування фінансових санкцій у сумі 770162,50 грн. за порушення строків сплати податку на додану вартість.

Постановою господарського суду Донецької області від 20.02.2007 року, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 19.06.2007 року по даній справі позов задоволено; визнано неправомірним та скасовано спірне податкове повідомлення-рішення, з огляду на правомірність заявлених позовних вимог.

Не погодившись з рішеннями судів попередніх інстанцій, відповідач подав касаційну скаргу, в якій просить їх скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, посилаючись на порушення норм матеріального права, а саме: ст. 2, п. 9.2 ст. 9 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що в акті перевірки від 19.08.2006 р. N 1459/15-04623778 про стан платіжної дисципліни ДП "ЗуЕТЕЦ" при сплаті податку на додану вартість, встановлено податкові зобов'язання з ПДВ, визначені платником податків у податкових деклараціях за січень, березень, квітень, липень, серпень, вересень 2005 р., уточнюючих розрахунках по деклараціях з ПДВ за листопад 2004 р., січень 2005 р., податковому повідомленні-рішенні N 00000672342 від 16.03.2005 р. сплачено з порушенням пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Кількість днів затримки складає 516, 490, 453, 427 335, 302, 273, 271 днів, усього несвоєчасно сплачено 1540325 грн., сума штрафних санкцій складає 770162,50 грн.

На підставі даного акту, 19.08.2006 року відповідачем прийняте податкове повідомлення-рішення N 0000021500/0 про застосування фінансових санкцій за порушення строків сплати ПДВ у сумі 1540325 грн. на 516 календарних днів, у розмірі 50 відсотків, на підставі пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Також встановлено, що згідно виписки з реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості у порядку передбаченому Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" станом на 28.08.2006 р., позивач включений до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості у порядку, передбаченому вказаним Законом.

Між позивачем та Управлінням Державного казначейства України у Донецькій області, Головним фінансовим управлінням Донецької облдержадміністрації, Комунальним підприємством "Зугрестепломережа" укладено договір N 05/705/27 від 15.08.2006 року про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 22.05.2006 р. N 705, предметом якого є організація взаєморозрахунків між сторонами відповідно до ст. 116 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та постанови НКРЕ від 24.05.2006 р. Орган ДКУ перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського рахунку Головному фінансовому управлінню у сумі 219047 грн. Головне фінансове управління перераховує вказану суму коштів Комунальному підприємству "Зугрестепломережа" для погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію. Комунальне підприємство "Зугрестепломережа" перераховує вказані кошти позивачу для погашення заборгованості за теплову енергію, надану у 1999 році за договором N 1-ТЕП від 29.12.99 р. А позивач перераховує вказану суму коштів до спеціального фонду державного бюджету, як погашення податкової заборгованості з платежів до бюджету. Усі учасники розрахунків у графі "Призначення платежу" платіжного доручення зазначають "ст. 116 Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік", номер і дату договору про проведення розрахунків.

Також між позивачем та Управлінням Державного казначейства України у Донецькій області, Головним фінансовим управлінням Донецької облдержадміністрації, Комунальним підприємством "Зугрестепломережа" укладено договір N 05/705/8 від 21.07.2006 року про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів 22.05.2006 р. N 705, предметом якого є організація взаєморозрахунків між сторонами відповідно до ст. 116 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та постанови НКРЕ від 24.05.2006 р. Орган ДКУ перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського рахунку Головному фінансовому управлінню у сумі 3672200 грн. Головне фінансове управління перераховує вказану суму коштів Комунальному підприємству "Зугрестепломережа" для погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію. Комунальне підприємство "Зугрестепломережа" перераховує вказані кошти позивачу для погашення заборгованості за теплову енергію, надану у 1999 - 2004 роках, в тому числі ПДВ 20 відсотків. Позивач перераховує кошти у сумі 3672200 грн. до спеціального фонду державного бюджету, як погашення податкової заборгованості з платежів до бюджету. Усі учасники розрахунків у графі "Призначення платежу" платіжного доручення зазначають" ст. 116 Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік", номер і дату договору про проведення розрахунків.

Грошові кошти у сумі 3672200 грн. перераховані позивачем до бюджету платіжними дорученнями N 1 від 31.07.2006 р. на суму 691800 грн. та N 2 від 31.07.2006 р. на суму 2980400 грн.

Рішеннями господарського суду Донецької області від 15.08.2002 р. та 29.07.2005 р. у справах N 27/537 та N 9/81 з Комунального підприємства "Зугрестепломережа" стягнуто на користь позивача заборгованість за спожиту теплову енергію по договору N 1-ТЕП від 29.12.99 р., відповідно, в сумі 10199263,78 грн. та в сумі 9270092 грн., 94 коп. та пеня у сумі 324302,32 грн.

Згідно довідки про податкову заборгованість N 108 від 10.07.2006 р. сума податкової заборгованості з ПДВ, яка виникла на 01.07.2005 р. за 370 днів і непогашена станом на - 06.07.2005 р. складає 3066486 грн., з них податку 2757100 грн., фінансова санкцій - 309292 грн., пеня - 94 грн. у сумі 691848 грн. Згідно довідки про податкову заборгованість N 141 від 09.08.2006 р. сума податкової заборгованості з ПДВ, яка виникла на 01.07.2005 р. за 404 днів і непогашена станом на 09.08.2005 р. складає податок у сумі 671516 грн.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили з наступного, з чим погоджується суд касаційної інстанції.

Відповідно доп. 1.2,п. 1.3 ст. 1 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" погашення заборгованості - заходи, спрямовані на зменшення та/або розстрочення кредиторської та дебіторської заборгованостей шляхом застосування механізмів списання, взаєморозрахунків, реструктуризації, часткової оплати на умовах, визначених цим Законом; учасники розрахунків - підприємства паливно-енергетичного комплексу, суб'єкти господарської діяльності, розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, державні цільові фонди, Державний комітет України з державного матеріального резерву, правонаступники ліквідованих фондів, що були передбачені законодавством, розпорядник цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу Міністерства палива та енергетики України, які мають дебіторську або кредиторську заборгованість та здійснюють заходи щодо її погашення на умовах, визначених цим Законом.

Згідно п. 1.4 вказаної статті Закону заборгованість - підтверджена учасниками розрахунків на розрахункову дату сума коштів, яка:

1) підлягає сплаті за товари, роботи (послуги), спожиті у процесі виробництва (видобутку), передачі (транспортування) та/або постачання енергоносіїв, відповідно до укладених договорів або з інших підстав, передбачених законом, у тому числі суми пені, штрафних та фінансових санкцій, але не сплачена;

2) є податковим боргом та підлягає сплаті, але не сплачена, до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, у тому числі ліквідованих;

3) підлягає сплаті, але не сплачена, до цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу Міністерства палива та енергетики України;

4) передбачена видатками бюджетів усіх рівнів, але не отримана суб'єктами господарської діяльності, у тому числі за пільгами та субсидіями, для сплати за спожиті енергоносії;

5) підлягає сплаті і виникла внаслідок відсутності у Державному бюджеті України минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за енергоносії, у тому числі за пільгами та субсидіями (трансфертами), спожиті підприємствами, організаціями, закладами та установами, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до п. 1.8 ст. 1 цього Закону розрахункова дата - дата, на яку кожним з учасників розрахунків фіксується сума кредиторської та дебіторської заборгованостей для погашення шляхом застосування механізмів, визначених цим Законом. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2005 року.

Згідно абзацу "а" пп. 9.1.2 ст. 9 вказаного Закону на умовах, визначених цим Законом, дозволяється списання заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, у складі заборгованості по зобов'язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якою не минув строк позовної давності та яка виникла з причин, зокрема, невиконання зобов'язань з оплати енергоносіїв державними та комунальними підприємствами, у тому числі через невідповідність тарифів на електричну, теплову енергію та газ, що спожиті такими підприємствами, вартості товарів, робіт, послуг, які вони реалізовували, виконували або надавали в межах своєї господарської діяльності, за умов, що величина такої вартості визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

Як встановлено судами, проведенням взаєморозрахунку погашалась заборгованість бюджету минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію перед Комунальним підприємством "Зугрестепломережа".

Відповідно до п. 9.2 ст. 9 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" при погашенні платниками податків заборгованості у складі, визначеному цією статтею, що підтверджена за встановленим порядком, суми такої заборгованості не включаються до валових витрат кредиторів та до валового доходу дебіторів, штрафні санкції не нараховуються.

Згідно ст. 116 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", з урахуванням змін, внесених Законом України від 14.11.2006 р. N 338-V, встановлено, що перерахування субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень від погашення податкової заборгованості підприємств, що надавали такі послуги, або їх кредиторів до державного бюджету, яка утворилася станом на 1 липня 2006 року, та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті. Розрахунки з різниці в тарифах на теплову енергію, що постачалася населенню, здійснюється з урахуванням відповідних норм Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

З урахуванням викладеного, перерахування субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію здійснюється за рахунок надходжень від погашення податкових заборгованості підприємств, що надавали такі послуги, або їх кредиторів до державного бюджету, яка утворилася станом на 01.07.2006 року, з урахуванням відповідних норм Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Таким чином, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, відсутність підстав для застосування фінансових санкцій за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання з ПДВ, тому спірне податкове повідомлення-рішення обґрунтовано визнано неправомірним.

Відповідно до ст. 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Отже, колегія суддів вважає, що порушень судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права при вирішенні цієї справи не допущено. Правова оцінка обставин у справі дана вірно, а тому касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.

Керуючись ст. ст. 220, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області залишити без задоволення, а ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 19.06.2007 року та постанову господарського суду Донецької області від 20.02.2007 року по справі N 26/369а (N 22-а-664/07) - без змін.

Справу N 26/369а (N 22-а-664/07) повернути до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236 - 239 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала складена у повному обсязі 10.12.2010 р.

 

Головуючий

Г. К. Голубєва

Судді:

М. І. Костенко

 

Н. Є. Маринчак

 

А. О. Рибченко

 

М. О. Федоров

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали