ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого Терлецького О. О., суддів: Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Онопенка В. В., Охрімчук Л. І., Панталієнка П. В., Патрюка М. В., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Таран Т. С., Тітова Ю. Г., Шицького І. Б., Яреми А. Г., розглянувши у порядку письмового провадження справу за позовом державного підприємства "Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль" (далі - Підприємство) до державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області (далі - ДПІ) про скасування податкового повідомлення - рішення, встановив:

У листопаді 2006 року Підприємство звернулося до суду з позовом, у якому з урахуванням уточнення позовних вимог просило визнати неправомірним та скасувати податкове повідомлення - рішення ДПІ від 19 серпня 2006 року N 0000021500/0, яким до Підприємства застосовані фінансові санкції за порушення граничного строку сплати податку на додану вартість (далі - ПДВ) за 516 календарних днів у сумі 770162 грн. 50 коп., на підставі підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181-III).

На обґрунтування позову Підприємство послалося на те, що воно включене до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості у порядку, передбаченому Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Реєстр). Між Підприємством та Управлінням Державного казначейства України в Донецькій області (далі - УДК), Головним фінансовим управлінням Донецької обласної державної адміністрації (далі - ГУ), комунальним підприємством "Зугрестепломережа" (далі - КП) було укладено договори від 15 серпня 2006 року N 05/705/27 та від 21 липня 2006 року N 05/705/8 про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2006 року N 705 "Про затвердження Порядку перерахування у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення, затверджених для населення" (далі - постанова N 705). На підставі укладених договорів проведено взаєморозрахунки, внаслідок чого погашено податковий борг у сумі 3672200 грн.

Підприємство зазначило, що згідно з пунктами 9.1, 9.2 статті 9 Закону України від 23 червня 2005 року N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон N 2711-IV) при погашенні платниками податків заборгованості у складі, визначеному цією статтею, що підтверджена за встановленим порядком, штрафні санкції не нараховуються, оскільки під час проведення взаєморозрахунку погашалась заборгованість КП перед Підприємством за відпущену теплову енергію, яка виникла у зв'язку з невідповідністю її фактичної вартості тарифам на теплову енергію, встановленим органами місцевого самоврядування за період 1999 - 2004 роки.

Господарський суд Донецької області постановою від 20 лютого 2007 року, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 19 червня 2007 року, позов задовольнив.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 7 грудня 2010 року зазначені судові рішення залишив без змін.

У заяві про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 7 грудня 2010 року з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС), ДПІ, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції пункту 9.2 статті 9 Закону N 2711-IV, просить скасувати цю ухвалу, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції. До заяви додано постанову Вищого адміністративного суду України від 25 березня 2010 року у справі N К-16350/07, в якій, на думку ДПІ, по-іншому застосовано зазначені норми права у подібних правовідносинах.

Заява про перегляд оскаржуваної ухвали Вищого адміністративного суду України не підлягає задоволенню з таких підстав.

Суд касаційної інстанції, постановляючи ухвалу у справі, що розглядається, виходив із того, що проведенням взаєморозрахунку між Підприємством та УДКУ, ГУ, КП погашалась заборгованість бюджету минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію перед КП. Відповідно до пункту 9.2 статті 9 Закону N 2711-IV при погашенні платниками податків заборгованості у складі, визначеному цією статтею, що підтверджена за встановленим порядком, суми такої заборгованості не включаються до валових витрат кредиторів та до валового доходу дебіторів, штрафні санкції не нараховуються.

Статтею 116 Закону України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (з урахуванням змін, внесених Законом України від 14 листопада 2006 року N 338-V) встановлено, що перерахування субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень від погашення податкової заборгованості підприємств, що надавали такі послуги, або їх кредиторів до державного бюджету, яка утворилася станом на 1 липня 2006 року, та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті. Розрахунки з різниці в тарифах на теплову енергію, що постачалася населенню, здійснюється з урахуванням відповідних норм Закону N 2711-IV. За таких обставин суд касаційної інстанції дійшов висновку, що відсутні підстави для застосування фінансових санкцій за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання з ПДВ, тому оспорюване податкове повідомлення-рішення відповідача судами обґрунтовано визнано неправомірним.

У доданому до заяви судовому рішенні, на яке ДПІ посилається як на підставу для допуску справи до провадження Верховного Суду України, Вищий адміністративний суд України, скасовуючи судові рішення суду першої та апеляційної інстанції про наявність законних підстав для звільнення позивача від застосування до нього штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток та ухвалюючи постанову про відмову у позові, виходив із того, що правила пункту 9.2 статті 9 Закону N 2711-IV застосовуються лише в разі погашення заборгованості шляхом її списання. З огляду на погашення спірного податкового боргу позивача за допомогою механізму проведення взаєморозрахунків, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що суди попередніх інстанції безпідставно застосували вказаний припис Закону N 2711-IV до спірних правовідносин, а тому відсутні законні підстави для звільнення позивача від застосування до нього штрафних санкцій, накладених в порядку підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону N 2181-III за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань з податку на прибуток. Отже, як вважав касаційний суд, податковий орган правомірно застосував до позивача штрафні (фінансові) санкції за порушення строків сплати податку на прибуток оспорюваним податковим повідомленням-рішенням.

На думку Верховного Суду України, висновок Вищого адміністративного суду України, викладений в оскаржуваній ухвалі, ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права.

Норми Закону N 2711-IV є спеціальними відносно норм Закону N 2181-III.

Так, підпунктом 19.3.7 пункту 19.3 статті 19 Закону N 2181-III, який в цій частині набрав чинності 26 липня 2005 року, встановлено, що на період дії процедури погашення заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" для платників податків - учасників розрахунків, визначених цим Законом, порядок погашення зобов'язань юридичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів) визначається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Відповідно до абзацу "а" підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону N 2711-IV на умовах, визначених цим Законом, дозволяється списання заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, у складі заборгованості по зобов'язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якою не минув строк позовної давності та яка виникла з причин зокрема, невиконання зобов'язань з оплати енергоносіїв державними та комунальними підприємствами, у тому числі через невідповідність тарифів на електричну, теплову енергію та газ, що спожиті такими підприємствами, вартості товарів, робіт, послуг, які вони реалізовували, виконували або надавали в межах своєї господарської діяльності, за умов, що величина такої вартості визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

Згідно з пунктом 1.2 статті 1 Закону N 2711-IV погашення заборгованості - заходи, спрямовані на зменшення та/або розстрочення кредиторської та дебіторської заборгованостей шляхом застосування механізмів списання, взаєморозрахунків, реструктуризації, часткової оплати на умовах, визначених цим Законом. Відповідно до пункту 9.2 статті 9 Закону N 2711-IV при погашенні платниками податків заборгованості у складі, визначеному цією статтею, що підтверджена за встановленим порядком, суми такої заборгованості не включаються до валових витрат кредиторів та до валового доходу дебіторів, штрафні санкції не нараховуються.

Суди встановили, що проведенням взаєморозрахунку між позивачем та УДКУ, ГУ, КП погашалась заборгованість бюджету минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію перед КП на підставі угод, укладених відповідно до постанови N 705.

Таким чином, відповідно до пункту 9.2 статті 9 Закону N 2711-IV у разі погашення платником податку заборгованості (у тому числі шляхом застосування механізму взаєморозрахунків) на умовах, визначених цим Законом, та у складі, визначеному цією статтею, що підтверджена за встановленим порядком, накладення на Підприємство штрафу в розмірі, передбаченому підпунктом 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону N 2181-III, є помилковим, оскільки суперечить зазначеній спеціальній нормі Закону N 2711-IV.

Враховуючи, що при вирішенні справи касаційний суд правильно застосував норми матеріального права, у задоволенні заяви ДПІ слід відмовити.

Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області відмовити.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

О. О. Терлецький

Судді:

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

Т. В. Гошовська

 

Л. І. Григор'єва

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

М. Б. Гусак

 

А. А. Ємець

 

Т. Є. Жайворонок

 

В. В. Заголдний

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

М. Є. Короткевич

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

В. В. Онопенко

 

Л. І. Охрімчук

 

П. В. Панталієнко

 

М. В. Патрюк

 

О. І. Потильчак

 

Б. М. Пошва

 

А. І. Редька

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 

Т. С. Таран

 

Ю. Г. Тітов

 

І. Б. Шицький

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали