ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

13.02.2018 р.

Справа N 815/756/14

 

Касаційне провадження N К/9901/7250/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: головуючого - Шипуліної Т. М., суддів: Бившевої Л. І., Хохуляка В. В., розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Малого колективного підприємства "Біотехніка" на ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.05.2015 (головуючий суддя - Димерлій О. О., судді: Єщенко О. В., Романішин В. Л.) за заявою Малого колективного підприємства "Біотехніка" про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.10.2014 у справі N 815/756/14 за позовом Малого колективного підприємства "Біотехніка" до Білгород-Дністровської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в Одеській області про скасування податкового повідомлення-рішення, зобов'язання зарахувати податковий кредит у сумі 20828,00 грн. за період липень 2012 року, встановив:

У січні 2014 року Мале колективне підприємство "Біотехніка" звернулось до суду з адміністративним позовом до Головного управління Міндоходів в Одеській області про скасування податкового повідомлення-рішення від 10.12.2013 N 0001282201 та зобов'язання зарахувати податковий кредит у сумі 20828,00 грн. за період липень 2012 року.

Одеський окружний адміністративний суд постановою від 23.04.2014 адміністративний позов задовольнив частково. Скасував податкове повідомлення-рішення від 10.12.2013 N 0001282201. В решті позовних вимог відмовив.

Одеський апеляційний адміністративний суд постановою від 29.10.2014 постанову Одеського окружного адміністративного суду від 23.04.2014 скасував та прийняв нову - про відмову в задоволенні позовних вимог.

14.01.2015 позивач звернувся до суду апеляційної інстанції із заявою про перегляд постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.10.2014 за нововиявленими обставинами, мотивуючи її наявністю істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі йому та суду на час вирішення спору.

Як на нововиявлену обставину, Мале колективне підприємство "Біотехніка" посилалось на інформацію, отриману від головного бухгалтера Приватного підприємства "Інтера Трейд" (постачальника позивача, товарний характер господарських операцій з яким був предметом судової перевірки в даній справі), щодо формування зазначеним суб'єктом господарювання та відображення ним у податковій звітності за липень 2012 року податкових зобов'язань з податку на додану вартість за здійсненими на адресу Малого колективного підприємства "Біотехніка" поставками мазуту.

Одеський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 29.05.2015 заяву Малого колективного підприємства "Біотехніка" залишив без задоволення.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, позивач оскаржив його в касаційному порядку.

В касаційній скарзі Мале колективне підприємство "Біотехніка" просить скасувати ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.05.2015 та постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.10.2014.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення судом норм процесуального права, а саме - статей 245, 248 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, чинній на час вирішення спору в суді апеляційної інстанції).

Зокрема, зазначає, що пояснення контрагента суттєво впливають на результат вирішення даного спору, а тому вони безпідставно не прийняті судом апеляційної інстанції як нововиявлені обставини.

Переглядаючи оскаржуване судове рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, перевіряючи дотримання судом апеляційної інстанції норм процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на таке.

За правилами частини першої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, чинній на час вирішення спору в суді апеляційної інстанції) постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, чинній на час вирішення спору в суді апеляційної інстанції) підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є, зокрема, істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Отже, за змістом наведеної норми процесуального права, до нововиявлених обставин належать матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору.

Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх існування на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи, по-третє, істотність даних обставин для розгляду справи (тобто коли врахування їх судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийняте).

Тобто, за своєю юридичною природою нововиявлені обставини є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які покладено в основу судового рішення.

В той же час, не належать до нововиявлених обставин нові докази або нове обґрунтування позовних вимог чи заперечень проти позову, спрямоване на переоцінку встановлених судом обставин.

У справі, що розглядається, суд апеляційної інстанції встановив, що підставою для висновку суду про безтоварний характер господарських операцій з придбання позивачем мазуту в Приватного підприємства "Інтера Трейд" стало ненадання Малим колективним підприємством "Біотехніка" доказів транспортування товару, а саме: довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, документів на підтвердження оплати послуг з перевезення, а також доказів наявності умов для зберігання мазуту в позивача.

Питання ж відображення чи невідображення контрагентом у податковій звітності з податку на додану вартість податкових зобов'язань за здійсненими з Малим колективним підприємством "Біотехніка" господарськими операціями причиною для відмови в задоволенні позову не слугувало.

Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.50 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування цієї Конвенції, в рішенні від 28.11.99 у справі "Brumarescu v. Romania" наголосив, що "право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.50, слід тлумачити в контексті Преамбули Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство права як складову частину спільної спадщини Договірних держав. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитись під сумнів". "Принцип юридичної визначеності вимагає поваги до принципу res judicata, тобто поваги до остаточного рішення суду. Згідно з цим принципом жодна сторона не має права вимагати перегляду остаточного та обов'язкового до виконання рішення суду лише з однією метою - домогтись повторного розгляду та винесення нового рішення у справі" (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ryabykh v. Russia" від 24.07.2003).

Отже, Верховний Суд погоджується з доводами суду апеляційної інстанції про відсутність у розглядуваному випадку правових підстав для перегляду постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.10.2014 за нововиявленими обставинами.

З огляду на викладене та враховуючи, що суд апеляційної інстанції не допустив порушення норм процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги Малого колективного підприємства "Біотехніка" без задоволення, а оскарженої судової ухвали - без змін.

Керуючись статтями 341 ( N 2747-IV), 345 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 350 ( N 2747-IV), 355 ( N 2747-IV), 356 ( N 2747-IV), 359 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд постановив:

Касаційну скаргу Малого колективного підприємства "Біотехніка" залишити без задоволення.

Ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.05.2015 у справі N 815/756/14 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

 

Судді Верховного Суду:

Т. М. Шипуліна

 

Л. І. Бившева

 

В. В. Хохуляк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали