ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

05.04.2018 р.

N К/9901/13522/18,

 

N 653/2075/15-а

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: головуючого - Стрелець Т. Г., суддів: Білоуса О. В., Бевзенка В. М., розглянувши у порядку письмового провадження заяву ОСОБА_2 про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого адміністративного суду України від 14.06.2016 у справі N 653/2075/15-а за позовом ОСОБА_2 до ДАІ ОСП та ЗС УМВС м. Херсона Херсонської області про скасування постанови про адміністративне правопорушення, установив:

ОСОБА_2 звернувся до Генічеського районного суду Херсонської області з позовом до ДАІ ОСП та ЗС УМВС м. Херсона Херсонської області, в якому просив скасувати постанову про адміністративне правопорушення серія ПС1 N 991848 від 18.06.2015.

В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_2 зазначав, що постанову про адміністративне правопорушення серія ПС1 N 991848 від 18.06.2015 не підписував, адміністративне правопорушення не вчиняв, оскільки працював на іншому маршруті.

Генічеський районний суд Херсонської області постановою від 25.09.2015 у задоволенні позовних вимог відмовив.

Одеський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 28.12.2015 апеляційну скаргу ОСОБА_2 на постанову Генічеського районного суду Херсонської області від 25.09.2015 залишив без руху. Надав скаржнику строк для виправлення недоліків апеляційної скарги до 28.01.2016.

Одеський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 09.03.2016 апеляційну скаргу ОСОБА_2 на постанову Генічеського районного суду Херсонської області від 25.09.2015 повернув скаржнику.

Повертаючи скаргу ОСОБА_2, суд виходи з того, що скаржник не виконав вимоги ухвали суду апеляційної інстанції від 28.12.2015 щодо сплати судового збору у розмірі, встановленому законом.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 14.06.2016, посилаючись на статтю 108 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС), касаційну скаргу ОСОБА_2 відхилив, а ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 09.03.2016 залишив без змін, оскільки судовий збір сплатив частково, а отже, недоліки апеляційної скарги, зазначені в ухвалах Одеського апеляційного адміністративного суду від 04.11.2015 та від 28.12.2015, позивачем усунені не були.

Не погоджуючись із ухвалою суду касаційної інстанції, ОСОБА_2 з передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 КАС підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції статті 288 КпАП і норм, що встановлюють порядок спати судового збору у справах про адміністративні правопорушення у подібних правовідносинах, звернулось із заявою про його перегляд Верховним Судом України. Просить скасувати ухвали Вищого адміністративного суду України від 14.06.2016, прийняти нове рішення, яким касаційну скаргу задовольнити.

Верховний Суд України ухвалою від 06.10.2016 відкрив провадження у справі за позовом ОСОБА_2 до ДАІ ОСП та ЗС УМВС м. Херсона Херсонської області про скасування постанови про адміністративне правопорушення.

Пунктом першим частини 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), який вступив в силу з 15.12.2017 року, встановлено, що заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України в адміністративних справах, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу ( N 2747-IV), передаються до Касаційного адміністративного суду та розглядаються спочатку колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. Такі заяви розглядаються без повідомлення та виклику учасників справи, за винятком випадку, коли суд з огляду на обставини справи ухвалить рішення про інше.

У зв'язку із вищенаведеним матеріали заяви ОСОБА_2 про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 14.06.2016 передані до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Верховний Суд ухвалою від 02.03.2018 прийняв до провадження заяву ОСОБА_2 про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого адміністративного суду України від 14.06.2016 у справі за позовом ОСОБА_2 до ДАІ ОСП та ЗС УМВС м. Херсона Херсонської області про скасування постанови про адміністративне правопорушення та призначив її до розгляду в порядку письмового провадження на 05.03.2018 за правилами, що діяли до набрання законної сили нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

Як на приклад неоднакового правозастосування заявник посилається на ухвали Вищого адміністративного суду України від 04.02.2016, 29.10.2015 (Ухвала N К/800/25608/15), 10.03.2016 (Ухвала N К/800/1278/16) (справи NN К/800/520995/15, К/800/25608/15, К/800/1278/16 відповідно).

Як убачається зі змісту ухвал від 04.02.2016, 29.10.2015 (Ухвала N К/800/25608/15), 10.03.2016 (Ухвала N К/800/1278/16) Вищий адміністративний суд України проаналізував положення Закону України від 8 липня 2011 року N 3674-VI "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) (у редакції Закону України від 22 травня 2015 року N 484-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" (Закон N 484-VIII), який набрав чинності з 1 вересня 2015 року і діяв на момент виникнення спірних відносин; далі - Закон N 3674-VI) у взаємозв'язку із частиною четвертою статті 288 КпАП, скасував рішення апеляційних судів, а справи направив до судів апеляційних інстанцій для продовження розгляду. У цих справах суд дійшов висновку, що апеляційні суди не мали підстав зобов'язувати позивачів сплачувати судовий збір за подання апеляційних скарг, оскільки за подання до суду адміністративного позову про скасування постанови у справі про адміністративні правопорушення, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу, судовий збір не сплачується у порядку та розмірах, установлених Законом N 3674-VI.

У справі, в якій переглядається оскаржене рішення, суд касаційної інстанції зробив протилежний за суттю висновок про те, що позивач у спорі, предметом якого є постанова у справі про адміністративне правопорушення, не звільняється від сплати судового збору за подання до суду апеляційної скарги.

В аспекті заявленого неоднакового правозастосування колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду перевірила матеріали справи і дійшла висновку про таке.

За статтею 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до статті 87 КАС України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Зокрема, Закон N 3674-VI (Закон N 3674-VI) визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору (преамбула Закону).

За статтями 1 (Закон N 3674-VI), 2 цього Закону (Закон N 3674-VI) судовий збір справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом, і включається до складу судових витрат. Платниками цього платежу є: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи-підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом (Закон N 3674-VI).

Частина друга статті 3 цього ж Закону (Закон N 3674-VI) містить перелік об'єктів, за які не справляється судовий збір, а його стаття 5 (Закон N 3674-VI) - перелік суб'єктів, які звільняються від сплати судового збору за подання до суду позовів, заяв, скарг тощо, а також підстави звільнення від сплати судового збору осіб, які звертаються із заявами про захист не власних прав, а охоронюваних законом прав та інтересів інших осіб.

У контексті наведених вище законодавчих норм Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 28.11.2013 N 12-рп/2013 (Рішення N 12-рп/2013) зазначив, що "гарантією реалізації права на судовий захист в аспекті доступу до правосуддя є встановлення законом помірного судового збору для осіб, які звертаються до суду. Це відповідає Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя, від 14 травня 1981 року N R(81)7: "У тій мірі, в якій судові витрати становлять явну перешкоду доступові до правосуддя, їх треба, якщо це можливо, скоротити або скасувати" (підпункт 12 пункту D).

Отже, сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів є складовою доступу до правосуддя, який є елементом права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України".

Згідно з частиною першою статті 4 Закону N 3674-VI (Закон N 3674-VI) судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Частиною другою (Закон N 3674-VI) цієї норми встановлено розміри ставок судового збору залежно від документа і дії, за яку він справляється, та платника судового збору. Зокрема, за підпунктом 2 пункту 3 частини другої цієї статті (Закон N 3674-VI) за подання апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами встановлена ставка у відсотковому відношенні до ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Відповідно до цієї ж статті за подання, зокрема, до адміністративного суду позовних заяв розміри ставок судового збору диференційовано за характером спору (майновий/немайновий), а також правовим статусом платника судового збору (фізична особа / фізична особа - підприємець / юридична особа / суб'єкт владних повноважень).

Відповідно до статті 287 КпАП постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 7 цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 288 КпАП постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Наведеним вище нормам статті 288 КпАП кореспондують положення підпункту 2 частини першої статті 18 КАС щодо предметної підсудності адміністративних справ, а також статті 171-2 КАС, що встановлюють особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

У частині четвертій статті 288 КпАП передбачено, що особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита. Визначальним у цій нормі є припис (веління) про те, що у разі незгоди і оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення особа, яка її оскаржила, не обтяжується обов'язком сплачувати платіж, який належить сплачувати на загальних підставах.

Отже, відповідно до положень статей 287 КпАП у поєднанні із частиною четвертою статті 288 цього Кодексу у разі прийняття уповноваженим органом державної влади чи його посадовою особою постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення (проступку), передбаченого КпАП, суб'єкти, яким цим Кодексом надано право оскарження, можуть її оскаржити і звільняються від сплати платежу, який має справлятися за подання позовної заяви, скарги у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) чи до суду.

У частині четвертій статті 288 КпАП видом платежу, від якого звільняються особи, що оскаржують постанову про накладення адміністративного стягнення, встановлено державне мито. На час виникнення спірних правовідносин, що є предметом цього перегляду, за звернення до суду у випадку оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державного управління сплачують інший вид платежу - судовий збір, правові засади справляння якого, платники, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору, як зазначено вище, встановлені Законом N 3674-VI (Закон N 3674-VI).

Відповідно до положень статей 3 (Закон N 3674-VI), 4 (Закон N 3674-VI), 5 Закону N 3674-VI (Закон N 3674-VI) серед осіб, які мають сплачувати судовий збір або мають пільги щодо його сплати, та об'єктів справляння судового збору немає таких, які би мали його сплачувати за подання заяви на постанову про накладення адміністративного стягнення та які би постанову про адміністративне правопорушення відносили до об'єктів справляння судового збору. У взаємозв'язку зі статтею 288 КпАП цей Закон (Закон N 3674-VI) не встановлює підстав, умов, вимог, пільг щодо сплати судового збору чи державного мита органом (посадовою особою), який наклав адміністративне стягнення і який з огляду на своє процесуальне становище відповідача не підпадає і не може підпадати під категорію суб'єктів, що можуть оскаржити своє ж рішення про накладення адміністративного стягнення.

Ретроспективний аналіз встановленого статтею 288 КпАП права на оскарження постанови державного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення показує, що коло осіб, які мають право оскаржити таке рішення, порядок їх оскарження та підстави звільнення від сплати державного мита встановлені і діють в редакції Закону України від 24 вересня 2008 року N 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху". Положення зазначеної статті у цій редакції з урахуванням окремих змін та доповнень, що в основному не зачіпають положень щодо порядку оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення, є чинними й діють з 16 листопада 2008 року.

За Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (у редакції, чинній до набрання чинності Законом N 3674-VI (Закон N 3674-VI)) державне мито справлялося із: 1) позовних заяв, заяв (скарг) у справах окремого провадження тощо, з апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили тощо. Цей нормативний акт не містив положень про сплату державного мита як особою, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення, так і органом (посадовою) особою, яка прийняла таку постанову.

З 11 листопада 2011 року набрав чинності Закон N 3674-VI (Закон N 3674-VI), який із цієї дати не припинив дію законодавчих актів, які передбачали пільгу щодо сплати судового збору за подання заяви про розгляд в порядку адміністративного судочинства окремих видів рішень органів державної влади, як-от правила частини четвертої статті 288 КпАП, або обмежив можливість прийняття таких актів у майбутньому, хоча сам Закон N 3674-VI такої підстави для звільнення від сплати судового збору немає.

За частиною другою статті 171-2 КАС рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності раніше було остаточним і оскарженню не підлягало. Положення цієї частини втратили чинність як такі, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 8 квітня 2015 року N 3-рп/2015 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 171-2 КАС (Рішення N 3-рп/2015). У пункті 3 резолютивної частини цього Рішення (Рішення N 3-рп/2015) Конституційний Суд України рекомендував Верховній Раді України невідкладно врегулювати питання щодо оскарження судового рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

У цьому Рішенні (Рішення N 3-рп/2015) зазначено також, що у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності особи повинні мати право на інстанційне оскарження рішення місцевих загальних судів як адміністративних судів.

Визнання неконституційними положень частини другої статті 171-2 КАС дає підстави вважати, що до і після прийняття Конституційним Судом України Рішення від 8 квітня 2015 року N 3-рп/2015 (Рішення N 3-рп/2015) Закон N 3674-VI (Закон N 3674-VI) не визначав і не визначає об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок його сплати за подання апеляційної чи касаційної скарг на рішення адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

Отже, за системного, цільового та нормативного підходу до наведеного законодавчого регулювання відносин, пов'язаних зі сплатою судового збору, колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду в контексті фактичних обставин справи та зумовленого ними застосування норм процесуального права вважає за потрібне сформулювати такий правовий висновок.

У справах про оскарження постанов у справах про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КпАП, статей 2 - 4 Закону N 3674-VI (Закон N 3674-VI) позивач звільняється від сплати судового збору. КпАП дає вичерпний перелік осіб, які можуть мати статус позивача у справах про оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення і на цій підставі не повинні сплачувати судовий збір при зверненні до суду першої інстанції.

У випадку незгоди із судовим рішенням, прийнятим за наслідками розгляду справи цієї категорії, позивач вправі оскаржити його в апеляційному порядку. Однаковою мірою це стосується й відповідача у спірних правовідносинах, оскільки він як рівноправна сторона в адміністративній справі також має право на апеляційне/касаційне оскарження судового рішення.

Необхідними умовами для обчислення та сплати судового збору за подання апеляційної/касаційної скарги у цій категорії справ є встановлення і віднесення предмета оскарження до об'єктів справляння судового збору; ставка цього платежу, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. Розгляд позовної заяви на постанову про накладення адміністративного стягнення провадиться з урахуванням положень статей 287, 288 КпАП, які передбачають звільнення від сплати платежу за судовий перегляд цих рішень. Норми Закону N 3674-VI (Закон N 3674-VI) не містять положень щодо підстав, умов, розміру та порядку сплати судового збору за подання позовної заяви на постанову про накладення адміністративного стягнення, а відтак і за подання апеляційної/касаційної скарги.

У зв'язку з цим за подання позивачем або відповідачем - суб'єктом владних повноважень апеляційної/касаційної скарги на рішення адміністративного суду у справі про оскарження постанови про адміністративне правопорушення судовий збір у порядку і розмірах, встановлених Законом N 3674-VI (Закон N 3674-VI), сплаті не підлягає.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом України у постанові від 13.12.2016 по справі N 21-1410а16 (Постанова N 21-1410а16, 306/17/16-а).

Відповідно до частин першої - третьої статті 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Частиною другою статті 243 КАС України передбачено, що суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 237 цього Кодексу.

За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд має право, у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів: скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції.

Згідно з статтею 237 КАС України заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з підстав, зокрема: неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах; неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів.

Оскільки рішення суду касаційної інстанції не ґрунтується на вимогах процесуального закону, який встановлює порядок прийняття скарги на рішення суду попередньої інстанції, воно не може залишатися в силі, та підлягає скасуванню з направленням справи до суду тієї самої інстанції на розгляд.

У частині скасування рішення суду касаційної інстанції заява ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 241 - 243 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановив:

Заяву ОСОБА_2 задовольнити частково.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 14.06.2016 скасувати, а справу направити до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду для розгляду.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та не оскаржується.

 

Головуючий, суддя

Т. Г. Стрелець

Судді:

О. В. Білоус

 

В. М. Бевзенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали