КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

21.09.2010 р.

Справа N 2-а-1005/09

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого - судді Зайцева М. П., суддів - Собківа Я. М., Усенка В. Г., при секретарі - Губа О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві апеляційну скаргу Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції на постанову Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 вересня 2009 року у справі за позовом першого заступника прокурора м. Біла Церква до Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції про визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними та про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, встановив:

Позивач - перший заступник прокурора м. Біла Церква звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з адміністративним позовом, в якому просив визнати протиправними дії Білоцерківської ОДПІ та скасувати постанову від 26.05.2008 року серії АВ N 951590 про притягнення до адміністративної відповідальності Тихоні Наталії Леонідівни за порушення вимог ч. 1 ст. 1641 КУпАП.

Свої вимоги позивач мотивував тим, що проведеною  прокуратурою м. Біла Церква перевіркою чинного адміністративного законодавства в діяльності Білоцерківської ОДПІ при притягненні правопорушників до адміністративної відповідальності були виявлені порушення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постановою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 вересня 2009 року адміністративний позов задоволено.

Не погоджуючись з прийнятою постановою, відповідач Білоцерківської ОДПІ подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову та справу послати на новий розгляд, посилаючись на неповне з'ясування судом 1-ої інстанції обставин, що мають значення для справи, що призвело до неправильного вирішення справи.

У судове засідання з'явився представник відповідача, який підтримав вимоги апеляційної скарги, інші учасники судового процесу не з'явились, причини неявки суду невідомі, про розгляд справи сторони були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 196 КАС України неприбуття в судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Так, судом 1-ої інстанції встановлено, що прокуратурою м. Біла Церква було проведено перевірку чинного адміністративного законодавства, в діяльності Білоцерківської ОДПІ при притягненні правопорушників до адміністративної відповідальності і в ході перевірки були виявлені порушення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, 23.05.2008 року відповідачем було складено акт N 1176/17-1/83 про результати виїздної планової документальної перевірки фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 21.05.2005 року по 31.03.2008 року та встановлено порушення ОСОБА_5 ст. 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 року N 13-92, п. 7.1 ст. 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 року N 889-IV (а саме встановлено заниження чистого доходу, який підлягає оподаткуванню на суму 8380 грн., в тому числі за 4 квартал 2005 року на суму 2031 грн., за 4 квартал 2007 року на суму 6349 грн. ФОП ОСОБА_5 донараховано податок з доходів фізичних осіб в сумі 1216,38 грн., в тому числі за 4 квартал 2005 року 264,03 грн. та за 4 квартал 2007 року на суму 952,35 грн.), пп. 7.4.4, 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України від 03.04.97 року "Про податок на додану вартість" (в результаті чого занижено податок на додану вартість за серпень 2005 року на суму 1488 грн.), абз. "а" п. 19.1 ст. 19 Закону України від 22.05.2003 року "Про податок з доходів фізичних осіб" (а саме порушення правил ведення книги обліку доходів та витрат суб'єктів підприємницької діяльності, що обрали традиційний спосіб оподаткування, тобто фізичною особою - підприємцем в книзі обліку доходів та витрат не заповнена гр. 21 "Чистий дохід" та графа 17 "Матеріальні витрати" за 4 квартал 2005 року та за 4 квартал 2007 року).

Крім того, 23.05.2008 року головним державним податковим ревізором - інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування Білоцерківської ОДПІ Радомською Ю. О. було складено протокол N 95 про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 1641 КпАП України в якому було вказане порушення вимог податкового законодавства відповідно до акта перевірки від 23.05.2008 року.

26.05.2008 року Білоцерківською об'єднаною державною податковою інспекцією було прийнято постанову серії АВ N 951590 про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 1641 КпАП України ОСОБА_5 за неналежне ведення книги обліку та витрат Ф10 для суб'єктів підприємницької діяльності, що обрали традиційний спосіб оподаткування, а саме: не заповнена гр. 21 "Чистий дохід" та гр. 17 "Матеріальні витрати" за 4 квартал 2005 року та за 4 квартал 2007 року згідно акта планової перевірки від 23.05.2008 року N 1176/17-1/83. Відповідно до вказаної постанови ОСОБА_5 було притягнуто до адміністративного стягнення у вигляді штрафу в сумі 51 грн.

Вивчивши матеріали справи, колегія суддів погоджується з висновками суду 1-ої інстанції щодо задоволення позовних вимог першого заступника прокурора м. Біла Церква, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 КпАП України, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Відповідно до п. 7 ст. 247 КпАП України, провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, якщо на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення закінчилися строки, передбачені ст. 38 КпАП України.

Як вбачається з матеріалів справи, правопорушення було вчинено в 2005 та 2007 роках, а справа про адмінправопорушення розглядалася відповідачем 26.05.2008 року, тобто відповідачем було пропущено строк накладення адміністративного стягнення та не закрито провадження у справі за ч. 1 ст. 1641 КУпАП, а тому дії Білоцерківської ОДПІ є протиправними, а постанова від 26.05.2008 року серії АВ N 951590 підлягає скасуванню.

Колегія суддів не приймає доводи апеляційної скарги про тривалість правопорушення скоєного ОСОБА_5, адже таке правопорушення обмежено часом його вчинення.

На підставі вищевикладеного колегія суддів приходить до висновку, що постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 вересня 2009 року ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин справи, які мають значення для вирішення спору, відповідає нормам матеріального та процесуального права, доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду 1-ої інстанції, викладених у зазначеній постанові, у зв'язку з чим підстав для її скасування не вбачається.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212 КАС України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції - залишити без задоволення.

Постанову Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 вересня 2009 року по справі N 2-а-1005/09 - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України в порядок і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Повний текст виготовлено 24.09.2010 р.

 

Головуючий, суддя

М. П. Зайцев

Судді:

Я. М. Собків

 

В. Г. Усенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали