ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

11.06.2007 р.

Справа N 2-26/5873-2007А


Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Севастопольського апеляційного господарського суду від 12 вересня 2007 року) (Ухвала N 2-26/5873-2007А)

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 9 грудня 2009 року) (Ухвала N К-19586/07)

Суддя господарського суду АР Крим Проніна О. Л., розглянувши матеріали адміністративної справи 11.06.2007 р. у судовому засіданні, що почалося о 14:40 за участю секретаря судового засідання Комєдєва В. В., за участю представників: позивача - Шевчук М. М., дов. у справі, відповідача - Сидоренко О. В., дов. N 1481/28-50 від 14.05.2007 р., від третіх осіб - 1. Аметов С. Д., дов. у справі, 2. Тішакова Ю. В., дов. від 11.06.2007 р., ухвалив постанову по справі N 2-26/5873-2007А о 15:00 за позовом ВАТ "Пневматика" (м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68) до відповідача - Верховної Ради АР Крим (м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 18), за участю третіх осіб - 1. Фонду майна АР Крим (м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17), 2. ТОВ "Маштехсервіс" (м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68) про скасування постанови.

Сутність адміністративної справи:

Позивач - ВАТ "Пневматика" звернувся до господарського суду АР Крим з адміністративним позовом до відповідача - Верховної Ради АР Крим, за участю третіх осіб - Фонду майна АР Крим, ТОВ "Маштехсервіс".

Позивач просить суд скасувати Постанову Верховної Ради АР Крим від 20.10.2004 р. N 1090-4/04 "Про деякі питання, пов'язані з передачею і відчуженням майна, що належить Автономній Республіці Крим" у частині 6 п. 15, виключивши з переліку майна, належного Автономній Республіці Крим, цілісний майновий комплекс, переданий у користування за договором оренди колективному підприємству "МашТехСервіс", який раніше знаходився у користуванні за договором оренди у орендного підприємства "Сімферопольський дослідний завод пневмоапаратури".

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що оспорювана Постанова Верховної Ради АР Крим від 20.10.2004 р. N 1090-4/04 "Про деякі питання, пов'язані з передачею і відчуженням майна, що належить Автономній Республіці Крим" у частині 6 п. 15 є такою, що порушує право приватної власності ВАТ "Пневматика" на належне йому майно, суперечить нормам чинного законодавства та підлягає скасуванню.

Відповідач заперечує проти вимог адміністративного позову та зазначив, що керуючись п. 4 ч. 2 ст. 26 Конституції АР Крим, п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону України від 10.02.98 р. N 90/98 "Про Верховну Раду АР Крим" та підпунктом 5.2 п. 5 Положення про порядок управління майном, що належить Автономній Республіці Крим або передане в її управління, до компетенції Верховної Ради АР Крим віднесене визначення порядку управління майном, що належить Автономній Республіці Крим, та, керуючись зазначеними повноваженнями, Верховна Рада АР Крим Постановою від 15.03.2000 р. N 982-2/2000 "Про перелік майна, що належить Автономній Республіці Крим" включила "Сімферопольський дослідний завод пневмоапаратури" до переліку цілісних майнових комплексів, що належать Автономній Республіці Крим та передані у користування за договорами оренди.

Також однією з підстав позиції відповідача є посилання на припис ст. 99, 100 Кодексу адміністративного судочинства України щодо пропуском позивачем строків на звернення до суду за захистом порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Однак судом не можуть бути прийняті до уваги посилання відповідача на ст. 99, 100 Кодексу адміністративного судочинства України з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 розділу VII Прикінцеві та перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України цей Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2005 року за винятком, встановленим пунктом 2 цього розділу.

Згідно до ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Однак оспорювана Постанова Верховної Ради АР Крим прийнята та датована 20.10.2004 р., тобто до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України, та відповідно й його положень, у зв'язку з чим посилання позивача на приписи ст. 99, 100 Кодексу адміністративного судочинства України є недоцільними та необґрунтованими.

Третя особа - Фонд майна АР Крим надала суду пояснення по справі та зазначила, що вимоги адміністративного позову вважає необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Розгляд справи відкладався в порядку ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд дійшов наступних висновків.

Наказом Фонду майна АР Крим "Про передачу цілісного майнового комплексу, розташованого в м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, у оренду Орендному підприємству "Сімферопольський опитний завод пневмоустаткування" передбачено провести інвентаризацію основних засобів цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68 за станом на 01.04.2000 р.

У зв'язку з закінченням строку дії договору оренди цілісного майнового комплексу, який належить Автономній Республіці Крим, від 01.06.2000 р., враховуючи рішення загального збору трудового колективу про реструктуризацію підприємства та приватизацію орендованого майна шляхом створення відкритого акціонерного товариства (протокол від 13.02.2001 р.), а також заяви Орендного підприємства "Сімферопольський опитний завод пневмоустаткування" про передачу у оренду другого виробничого корпусу сімферопольського заводу пневмоустаткування, наказом Фонду майна АР Крим від 02.03.2001 р. за N 151 виділено зі складу цілісного майнового комплексу Сімферопольського заводу пневмоустаткування частину другого виробничого корпусу площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68.

Пунктом 2 наказу Фонду майна АР Крим від 02.03.2001 р. за N 151 передбачено Орендному підприємству "Сімферопольський завод пневмоустаткування" передати Фонду майна АР Крим за актом прийому-передачі частину другого виробничого корпусу з об'єктом цивільної оборони для подальшого розпорядження ним у відповідності з його призначенням.

У виконання наказу Фонду майна АР Крим від 02.03.2001 р. за N 151 між Фондом майна АР Крим та Орендним підприємством "Сімферопольський опитний завод пневмоустаткування" 15.03.2001 р. укладено Угоду про умови використання майна, що належить Автономній Республіці Крим - частини другого виробничого корпусу Сімферопольського заводу пневмоустаткування з об'єктом цивільної оборони, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, відповідно до умов якої Орендодавець - Фонд майна АР Крим - у виконання наказу Фонду майна АР Крим N 151 від 02.03.2001 р. "Про виділ зі складу цілісного майнового комплексу Сімферопольського заводу пневмоустаткування частини другого виробничого корпусу площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м" передає Орендарю - Орендному підприємству "Сімферопольський опитний завод пневмоустаткування" - у строкове платне користування частину другого виробничого корпусу Сімферопольського заводу пневмоустаткування площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68.

Пунктом 8.1 Угоди передбачено, що Угода діє з 01.01.2001 р. до моменту вибору організаційно-правової форми підприємства на базі майна, що належить Автономній Республіці Крим.

За актом прийому-передачі нерухомого майна, що належить Автономній Республіці Крим, - частини другого виробничого корпусу Сімферопольського заводу пневмоустаткування з об'єктом цивільної оборони від 15.03.2001 р. Орендне підприємство "Сімферопольський завод пневмоустаткування" передає з балансу Орендного підприємства "Сімферопольський завод пневмоустаткування" частину другого виробничого корпусу площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м, яке визначається як майно, яке належить Автономній Республіці Крим, розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, а Фонд майна АР Крим приймає його для подальшого розпорядження у відповідності з його призначенням, станом на 01.01.2001 р.

За актом прийому-передачі від 15.03.2001 р. Фонд майна АР Крим передав частину другого виробничого корпусу Сімферопольського заводу пневмоустаткування площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, а Орендне підприємство "Сімферопольський опитний завод пневмоустаткування" прийняло його в строкове платне користування у відповідності з його призначенням станом на 01.01.2001 р.

У подальшому відповідно до наказу N 373 від 16.05.2001 р. Фонд майна АР Крим виділив зі складу цілісного майнового комплексу Сімферопольського заводу пневмоустаткування незадіяне у виробничому процесі: виробничий корпус N 2, 9-поверховий адміністративний корпус, 4 - 5-поверховий інженерно-лабораторний корпус, споруди, інженерні мережі та передаточні пристрої, які забезпечують працездатність вищевказаних основних фондів та технологічне обладнання, для передачі їх в безоплатне користування строком до одного року на підставі ст. 27 Цивільного кодексу України.

Згідно до ст. 1 Закону України "Про приватизацію державного майна" приватизація державного майна - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" державну політику в сфері приватизації здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, що становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні.

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим діють на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України", цього Закону, інших законів України з питань приватизації.

Так, наказом Фонду майна АР Крим від 28.05.2001 р. за N 400 "Про прийняття рішення з приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, яке знаходиться на балансі Орендного підприємства "Сімферопольський завод пневмоустаткування "Пневматика" було передбачено здійснити приватизацію майна, що належить Автономній Республіці Крим, яке знаходиться на балансі Орендного підприємства "Сімферопольський завод пневмоустаткування "Пневматика", код ЗКПО 00223800, розташоване за адресою: 95048, АР Крим, м. Сімферополь ГСП-10, вул. Балаклавська, 68, шляхом продажу акції відкритого акціонерного товариства, створеного на базі вказаного підприємства.

22.10.2001 р. Фондом майна АР Крим затверджений План приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, яке знаходиться на балансі Орендного підприємства "Сімферопольський завод пневмоустаткування "Пневматика".

Наказом Фонду майна АР Крим N 791 від 29.10.2001 р. перетворено Орендне підприємство "Сімферопольський завод пневмоустаткування "Пневматика" у відкрите акціонерне товариство "Пневматика", затверджений Статут ВАТ "Пневматика", пунктом 3 наказу Фонду майна АР Крим N 791 від 29.10.2001 р. передбачено передати у власність (статутний фонд) відкритого акціонерного товариства "Пневматика", який складає 38411257 грн., державне майно на суму 20724314,00 грн., у тому числі нерухоме майно (будівлі та споруди) на загальну суму 11414026,00 грн. у відповідності з додатком до даного наказу.

Відповідно до додатка до наказу Фонду майна АР Крим від 29.10.2001 р. N 791 до статутного фонду ВАТ "Пневматика" передане державне майно на загальну суму 11414026,00 грн., у тому числі до вказаного переліку увійшов виробничий корпус N 2 під інвентарним номером 010009, розташований по вул. Балаклавська, 68, вартістю, за якою об'єкт включений до статутного фонду, 1582260,00 грн.

За актом прийому-передачі нерухомого майна у власність ВАТ "Пневматика", складеного та підписаного Фондом майна АР Крим та ВАТ "Пневматика" 05.08.2002 р., державний орган приватизації передав, а відкрите акціонерне товариство приймає у власність нерухоме майно, до якого, зокрема, увійшов під порядковим номером 8 виробничий корпус N 2, розташований по вул. Балаклавська, 68, інвентарний номер 010009.

Статтею 12 Закону України "Про господарські товариства" встановлено, що товариство є власником: майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про господарські товариства" вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Згідно до ст. 328 Цивільного кодексу України визначені підстави набуття права власності, а саме: 1. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів; 2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно до ст. 318 ЦК України право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно ст. 328 Цивільного Кодексу України право власності набувається з підстав, не заборонених законом.

Отже, суд дійшов висновку про те, що ВАТ "Пневматика" набув права власності на майно, визначене відповідно до додатка до наказу Фонду майна АР Крим від 29.10.2001 р. N 791, на законних підставах.

Однак під час розгляду справи суду не було надано яких-небудь доказів з оскарження права власності ВАТ "Пневматика" на вказане майно.

Крім того, суд вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Так, рішенням господарського суду м. Києва від 12.03.2007 р. у справі N 36/40 за позовом ТОВ "Союз ділових партнерів" до відповідача - ТОВ "АРКТОС-А", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ВАТ "Пневматика", про зобов'язання відповідача укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення літери "Г" (виробничий корпус N 2) в будівлі за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68 загальною площею 18551,5 кв. м, у позові відмовлено у повному обсязі.

При винесенні вказаного рішення судом було встановлено наступне.

Відповідно до наказу N 791 від 29.10.2001 р. Фонду майна АР Крим, додатка до даного наказу, акта прийому-передачі нерухомого майна від 05.08.2002 р. державний орган приватизації передав, а ВАТ "Пневматика" прийняло у власність нерухоме майно, у тому числі виробничий корпус N 2 по вул. Балаклавська, 68 в м. Сімферополі, право власності на вказане майно зареєстроване за ВАТ "Пневматика" відповідно до витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, виданого Сімферопольським МБРТІ.

Отже, на підставі викладеного господарський суд м. Києва дійшов висновку про те, що ТОВ "АРКТОС-А" не має права на укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлового приміщення літери "Г" (виробничий корпус N 2) в будівлі за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68 загальною площею 18551,5 кв. м, оскільки власником даного приміщення є ВАТ "Пневматика".

Доказів оскарження або скасування вказаного рішення під час розгляду дійсної справи суду не надано.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про власність" власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном.

Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Він може використовувати майно для здійснення господарської та іншої не забороненої законом діяльності, зокрема передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування, а також у довірчу власність іншим особам.

Так, 01.04.2006 р. між ВАТ "Пневматика" - Орендодавець та ТОВ "МашТехСервіс" - Орендар укладений договір оренди N 8, відповідно до якого Орендодавець передає, а Орендар приймає у оренду у тимчасове платне користування нежитлові приміщення (план-схема, додаток 1, 1а) загальною площею 2677,1 кв. м, які знаходяться у другому виробничому корпусі, розташовану за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68.

Пунктом 1.4 Договору передбачено, що власником об'єкта оренди є Орендодавець згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно та інвентарної справи.

Під час розгляду дійсної справи сторонами суду не було надано доказів оскарження вказаного договору оренди або визнання його недійсним у встановленому законом порядку за рішенням суду.

Суд критично ставиться до посилань третьої особи - Фонду майна АР Крим на те, що частина виробничого корпусу N 2 площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м до статутного фонду ВАТ "Пневматика" не внесені та входять до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, у зв'язку з нижченаведеним.

Дійсно, наказом Фонду майна АР Крим від 02.03.2001 р. за N 151 виділено зі складу цілісного майнового комплексу Сімферопольського заводу пневмоустаткування частину другого виробничого корпусу площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68.

Однак у подальшому Фонд майна АР Крим наказом N 791 від 29.10.2001 р. передав у власність (статутний фонд) відкритого акціонерного товариства "Пневматика" який складає 38411257 грн., державне майно на суму 20724314,00 грн., у тому числі нерухоме майно (будівлі та споруди) на загальну суму 11414026,00 грн. у відповідності з додатком до даного наказу, згідно до якого до статутного фонду ВАТ "Пневматика" передане державне майно на загальну суму 11414026,00 грн., у тому числі до вказаного переліку увійшов виробничий корпус N 2 під інвентарним номером 010009, розташований по вул. Балаклавська, 68, вартістю, за якою об'єкт включений до статутного фонду, 1582260,00 грн.

Однак відомості щодо включення вказаного об'єкта до статутного фонду ВАТ "Пневматика" у додатку до наказу Фонду майна АР Крим N 791 від 29.10.2001 р. з урахуванням виділення зі складу цілісного майнового комплексу Сімферопольського заводу пневмоустаткування частини другого виробничого корпусу площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68 відповідно до наказу Фонду майна АР Крим від 02.03.2001 р. за N 151 відсутні, та суд дійшов висновку про те, що другий виробничий корпус передавався до статутного фонду ВАТ "Пневматика" в процесі приватизації в цілому.

Крім того, суд не може погодитись із твердженнями відповідача щодо правомірності та обґрунтованості оскаржуваної Постанови Верховної Ради АР Крим, оскільки відповідно до відзиву на адміністративний позов відповідач обґрунтовує свої повноваження нормами чинного законодавства щодо права управління та розпорядження майном, що належить Автономній Республіці Крим.

Однак слід підкреслити, що власником цілісного майнового комплексу, у відношенні якого винесена оскаржена Постанова Верховної Ради АР Крим, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, є ВАТ "Пневматика" згідно до витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого Сімферопольським МБРТІ 12.05.2006 р. за N 10609652.

Отже, суд вважає Постанову Верховної Ради АР Крим від 20.10.2004 р. N 1090-4/04 "Про деякі питання, пов'язані з передачею і відчуженням майна, що належить Автономній Республіці Крим" у частині 6 п. 15 щодо внесення до переліку майна, що належить Автономній Республіці Крим, яке підлягає приватизації у 2004 році, цілісного майнового комплексу, переданого у користування за договором оренди Колективному підприємству "МашТехСервіс", який раніше знаходився у користуванні за договором оренди у Орендного підприємства "Сімферопольський опитний завод пневмоустаткування" за адресою м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68 шляхом аукціону, викупу.

Відповідно до ст. 48 Закону України "Про власність" Україна законодавчо забезпечує громадянам, організаціям та іншим власникам рівні умови захисту права власності.

Захист права власності здійснюється судом або третейським судом.

Згідно до ст. 321 Цивільного кодексу України право власності є непорушним.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія).

Одним з принципів адміністративного судочинства, передбачених ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України, є принцип законності, який відповідно до ч.  1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України полягає в наступному: суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані діяти тільки на підставі та в межах компетенції.

Відповідно до п. 10 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Згідно ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України суд при прийнятті постанови по справі вирішує питання, які б гарантували дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

За такими обставинами позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 158, 159, 160, 161 - 163, п. 4 ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

1. Адміністративний позов задовольнити у повному обсязі.

2. Скасувати пункт 15 частини 6 Постанови Верховної Ради АР Крим від 20.10.2004 р. N 1090-4/04 "Про деякі питання, пов'язані з передачею і відчуженням майна, що належить Автономній Республіці Крим", виключивши з переліку майна, що належить Автономній Республіці Крим цілісний майновий комплекс, переданий у користування за договором оренди колективному підприємству "МашТехСервіс", який раніше знаходився у користуванні за договором оренди у орендного підприємства "Сімферопольський дослідний завод пневмоапаратури".

Судом роз'яснено сторонам положення ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно якої постанова суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

У разі неподання заяви про апеляційне оскарження постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення.

Якщо після подачі заяви про апеляційне оскарження апеляційна скарга не подана, постанова вступає в закону силу через 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Дійсну постанову направити на адресу сторін рекомендованою кореспонденцією.

 

Суддя господарського суду
Автономної Республіки Крим

О. Л. Проніна

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали