ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

09.12.2009 р.

N К-19586/07


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого, судді Черпіцької Л. Т., суддів: Бим М. Є., Гончар Л. Я., Харченка В. В., Чалого С. Я. при секретарі Мерзлому Л. В. (за участю представника: ВАТ "Пневматика" - Корінь Т. О., Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Сидоренка О. В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за касаційними скаргами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Фонду майна Автономної Республіки Крим на постанову господарського суду Автономної Республіки Крим від 11.06.2007 та ухвалу Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.09.2007 у справі N 2-26/5873-2007А за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пневматика" до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, треті особи: 1. Відкрите акціонерне товариство "МашТехСервіс", 2. Фонд майна Автономної Республіки Крим, про скасування Постанови, встановила:

У квітні 2007 року ВАТ "Пневматика" звернулось з позовом до Верховної Ради Автономної Республіки Крим про скасування Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 20.10.2004 "Про деякі питання, пов'язані з передачею і відчуженням майна, що належить Автономній Республіці Крим" в частині 6 п. 15, виключивши з переліку майна, належного Автономній Республіці Крим, цілісний майновий комплекс, переданий у користування за договором оренди Колективному підприємству "МашТехСервіс", який раніше знаходився у користуванні за договором оренди у орендного підприємства "Сімферопольський дослідний завод пневмоапаратури".

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що оспорювана Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим є такою, що порушує право приватної власності ВАТ "Пневматика" на належне йому майно.

Постановою господарського суду Автономної Республіки Крим від 11.06.2007, залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.09.2007, позов задоволено повністю.

Приймаючи рішення, суди посилались на наказ Фонду майна Автономної Республіки Крим від 29.10.2001 "Про створення ВАТ "Пневматика", додаток до нього, а також акт прийому-передачі нерухомого майна у власність ВАТ "Пневматика" від 05.08.2002, прийшли до висновку про те, що спірне нерухоме майно у 2001 році перейшло у власність створеного ВАТ "Пневматика" і залишається у його власності дотепер.

Не погоджуючись з постановленими по справі рішеннями судів, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Фонд майна Автономної Республіки Крим звернулись з касаційними скаргами до Вищого адміністративного суду України.

Посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, Верховна Рада Автономної Республіки Крим ставить питання про скасування постанови господарського суду Автономної Республіки Крим від 11.06.2007 та ухвали Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.09.2007 та просить закрити провадження у справі, а Фонд майна Автономної Республіки Крим просить прийняти нове рішення про відмову в позові.

Так, Фонд майна Автономної Республіки Крим зазначає, що виробничий корпус N 2, що увійшов до статутного Фонду ВАТ "Пневматика" та переоцінений відповідно до чинного законодавства, не включає частину виробничого корпусу N 2 площею 2592 кв. м з об'єктом ЦО площею 847,9 кв. м, раніше знятого з балансу орендного підприємства. Рішенням виконавчого комітету Сімферопольської міської ради N 2087 від 28.10.2005 право власності на нежитлові приміщення площею 2592 кв. м, розташовані за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, оформлено за Автономною Республікою Крим. Сімферопольському міжміському бюро реєстрації та технічної інвентаризації доручено зареєструвати право власності на вищезазначений об'єкт. Оскільки згідно з п. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, то при постановленні ухвали Севастопольський апеляційний господарський суд порушив та невірно застосував норми матеріального права, що регулюють ці правовідносини.

У касаційній скарзі Верховна Рада Автономної Республіки Крим зазначає, що судами були неповністю з'ясовані обставини, що мають значення для справи, оскільки скасований неіснуючий пункт постанови. Крім того, скаржник зазначає, що між сторонами у справі N 2-26/5873-2007А існує спір про право, що виключає можливість її розгляду у порядку адміністративного судочинства, а тому провадження у даній справі підлягає закриттю на підставі ст. 157 КАС України.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України стосовно обставин, необхідних для прийняття рішення судом касаційної інстанції, перевіривши і обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши правильність застосування судами першої і апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційні скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, між Фондом майна Автономної Республіки Крим та Орендним підприємством "Сімферопольський дослідний завод пневмоапаратури" 15.03.2001 укладено Угоду про умови використання майна, що належить Автономній Республіці Крим, - частини другого виробничого корпусу Сімферопольського заводу пневмоапаратури з об'єктом цивільної оборони, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, відповідно до умов якої Орендодавець - Фонд майна Автономної Республіки Крим передає Орендарю - Орендному підприємству "Сімферопольський дослідний завод пневмоапаратури" у строкове платне користування частину другого виробничого корпусу Сімферопольського заводу пневмоапаратури площею 2592 кв. м з об'єктом цивільної оборони площею 847,9 кв. м, розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68.

Пунктом 8.1 Угоди передбачено, що Угода діє з 01.01.2001 року до моменту вибору організаційно-правової форми підприємства на базі майна, що належить Автономній Республіці Крим.

Наказом Фонду майна Автономної Республіки Крим від 28.05.2001 року за N 400 "Про прийняття рішення з приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, яке знаходиться на балансі Орендного підприємства "Сімферопольський завод пневмоапаратури "Пневматика" було передбачено здійснити приватизацію майна, що належить Автономній Республіці Крим, яке знаходиться на балансі Орендного підприємства "Сімферопольський завод пневмоапаратури "Пневматика", розташованого за адресою: м. Сімферополь ГСП-10, вул. Балаклавська, 68, шляхом продажу акцій відкритого акціонерного товариства, створеного на базі зазначеного підприємства.

22.10.2001 року Фондом майна Автономної Республіки Крим затверджено План приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, яке знаходиться на балансі Орендного підприємства "Сімферопольський завод пневмоапаратури "Пневматика".

Відповідно до наказу Фонду майна Автономної Республіки Крим N 791 від 29.10.2001 Орендне підприємство "Сімферопольський завод пневмоапаратури "Пневматика" перетворено у ВАТ "Пневматика", затверджений його Статут, пунктом 3 наказу передбачено передати у власність (статутний фонд) ВАТ "Пневматика" державне майно на суму 20724314,00 грн., у тому числі нерухоме майно (будівлі та споруди) на загальну суму 11414026,00 грн., до зазначеного переліку увійшов виробничий корпус N 2 під інвентарним номером 010009, розташований по вул. Балаклавська, 68, вартістю, за якою об'єкт включений до статутного фонду, 1582260,00 грн.

За актом прийому-передачі нерухомого майна, складеного та підписаного Фондом майна Автономної Республіки Крим та ВАТ "Пневматика" 05.08.2002, державний орган приватизації передав, а відкрите акціонерне товариство прийняло у власність нерухоме майно, до якого зокрема увійшов під порядковим номером 8 виробничий корпус N 2, розташований по вул. Балаклавська, 68, інвентарний номер 010009.

Статтею 12 Закону України "Про господарські товариства" встановлено, що товариство є власником: майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Згідно статті 328 Цивільного кодексу України право власності набувається з підстав, не заборонених законом.

Згідно до статті 318 Цивільного кодексу України право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Рішенням господарського суду міста Києва від 12.03.2007 у справі N 36/40 за позовом ТОВ "Союз ділових партнерів" до ТОВ "АРКТОС-А", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - ВАТ "Пневматика", про зобов'язання відповідача укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення літери "Г" (виробничий корпус N 2) в будівлі за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, загальною площею 18551,5 кв. м, у позові відмовлено у повному обсязі.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про те, що ТОВ "АРКТОС-А" не має права на укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлового приміщення літери "Г" (виробничий корпус N 2) в будівлі за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, загальною площею 18551,5 кв. м, оскільки власником даного приміщення є ВАТ "Пневматика".

Згідно ч. 1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Згідно до витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого Сімферопольським МБРТІ 12.05.2006 за N 10609652, власником цілісного майнового комплексу, у відношенні якого винесена оскаржена Постанова Верховної ради Автономної Республіки Крим, розташованого за адресою: місто Сімферополь, вул. Балаклавська, 68, є ВАТ "Пневматика".

Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 1090-4/2004 від 20.10.2004 включено до переліку майна, що належить Автономній Республіці Крим, з метою приватизації у 2004 році цілісний майновий комплекс, переданий за договором оренди Колективному підприємству "МашТехСервІс", який раніше знаходився у користуванні за договором оренди у Орендного підприємства "Сімферопольський дослідний завод пневмоапаратури", розташований за адресою: м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68.

01.04.2006 між ВАТ "Пневматика" та ТОВ "МашТехСервІс" укладений договір оренди N 8, відповідно до якого ВАТ "Пневматика" передає, а ТОВ "МашТехСервіс" приймає у оренду у тимчасове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 2677,1 кв. м, які знаходяться у другому виробничому корпусі, розташованому за адресою: місто Сімферополь, вул. Балаклавська, 68.

За таких обставин колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій стосовно правомірності задоволення адміністративного позову ВАТ "Пневматика" та скасування п. 15 частини 6 Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 1090-4/04 від 20.10.2004 "Про деякі питання, пов'язані з передачею і відчуженням майна, що належить Автономній Республіці Крим", виключивши з переліку майна, що належить Автономній Республіці Крим, цілісний майновий комплекс, переданий у користування за договором оренди колективному підприємству "МашТехСервіс", який раніше знаходився у користуванні за договором оренди у орендного підприємства "Сімферопольський дослідний завод пневмоапаратури".

Згідно ч. 3 ст. 211 Кодексу адміністративного судочинства України підставами касаційного оскарження судового рішення є порушення судом норм матеріального чи процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 220 КАС України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Встановлено, і це вбачається з матеріалів справи, що оскаржувані рішення ухвалені з додержанням норм матеріального і процесуального права та відсутні передбачені ст. 227 КАС України підстави для їх скасування.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає за необхідне відмовити у задоволенні касаційної скарги.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 220, 221, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційні скарги Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Фонду майна Автономної Республіки Крим залишити без задоволення, а постанову господарського суду Автономної Республіки Крим від 11.06.2007 та ухвалу Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.09.2007 - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в порядку ст. ст. 237 - 239 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

Л. Т. Черпіцька

Судді:

М. Є. Бим

 

Л. Я. Гончар

 

В. В. Харченко

 

С. Я. Чалий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали