ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

25.01.2012 р.

N К/9991/68251/11


Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Лосєва А. М., суддів - Бившева Л. І., Пилипчук Н. Г., секретаря - Титенко М. П. (за участю представників: позивача - не з'явився, відповідача-1 - не з'явився, відповідача-2 - не з'явився), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 20.06.2011 р. та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 27.09.2011 р. у справі N 2а-6501/11/2070 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Український міжрегіональний центр "Гідротон ЛТД" до Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова, до Державного реєстратора виконавчого комітету Харківської міської ради про визнання дій незаконними та скасування рішення, встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український міжрегіональний центр "Гідротон ЛТД" (надалі - позивач, ТОВ "Український міжрегіональний центр "Гідротон ЛТД") звернулося до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова (надалі - відповідач-1, ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова), Державного реєстратора виконавчого комітету Харківської міської ради (надалі - відповідач-2) про визнання дій незаконними та скасування рішення.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 20.06.2011 р. (суддя - О. Г. Котеньов), залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 27.09.2011 р. (колегія суддів у складі: головуючий суддя - О. І. Сіренко, судді: Л. В. Любчич, О. А. Спаскін) позов задоволено повністю: визнано незаконними дії Державного реєстратора виконавчого комітету Харківської міської ради щодо реєстраційної дії від 10.05.2011 р. N 14801440005014986; скасовано запис Державного реєстратора виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.05.2011 р. N 14801440005014986; скасовано рішення від 10.05.2011 р. N 251 Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю "Український міжрегіональний центр "Гідротон ЛТД" із збереженням податкового кредиту.

Вважаючи, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій прийняті з порушенням норм матеріального права, Державна податкова інспекція у Дзержинському районі м. Харкова звернулася до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, у якій просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій, та відмовити у задоволенні позовних вимог.

Позивач та відповідач-2 письмових заперечень на касаційну скаргу відповідача-1 не надавали.

Відповідно до частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 19.01.94 р. позивач зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради як юридична особа, про що свідчить копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 N 502979, та 10.02.94 р. взятий на облік в органах державної податкової служби, а саме у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова за N 4833, що підтверджується, наявною у матеріалах справи копією довідки про взяття на облік платника податків від 05.02.2008 р. N 34351. Крім того, 30.07.97 р. позивач зареєструвався як платник податку на додану вартість, про що свідчить відповідне свідоцтво N 28249986.

24.05.2011 р. позивач отримав рішення податкового органу N 251 від 12.05.2011 р. про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість. Підставою для прийняття такого рішення стало внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про відсутність підтвердження позивачем відомостей про юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "Український міжрегіональний центр "Гідротон ЛТД" (підпункт "ж" пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України).

Відповідно до підпункту "ж" пункту 184.1 статті 184 розділу V Податкового кодексу України анулювання реєстрації особи як платника ПДВ відбувається у разі якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про:

відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання);

відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Порядок внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу визначено статтею 19 Закону України від 15.05.2003 р. N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (надалі - Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"). Згідно з нормами цієї статті зазначені записи вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за ініціативою державного реєстратора або за ініціативою органу державної податкової служби.

Відповідно до частини одинадцятої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

У разі ненадходження в установлений строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надіслати рекомендованим листом протягом 5 робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.

У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Якщо державному реєстратору повернуто рекомендованого листа, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що повідомлення про надання відомостей про юридичну особу державним реєстратором сформовано 07.04.2011 р. та у цей же день направлено позивачу, про що свідчить наявна у матеріалах справи копія квитанції ФН N 2039005191.

Запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу N 14801440005014986 внесено державним реєстратором 10.05.2011 р., тобто через місяць з дати формування повідомлення, а не з дати надходження юридичній особі відповідного повідомлення, як це визначено у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Доказів отримання позивачем повідомлення або повернення на адресу реєстратора рекомендованого листа державним реєстратором під час розгляду справи надано не було.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає правильними висновки судів попередніх інстанцій, які визнали, що порушення державним реєстратором порядку та строків направлення повідомлень призвели до незаконного прийняття спірного запису, внесеного до Єдиного державного реєстру, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ "Український міжрегіональний центр "Гідротон ЛТД", а також суди обґрунтовано зазначили, що вказані обставини не могли бути підставою для прийняття податковим органом рішення N 251 від 12.05.2011 р. про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

Частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Доводи касаційної скарги не дають підстав вважати, що при прийнятті оскаржуваних рішень, судами першої та апеляційної інстанцій було порушено норми матеріального та процесуального права.

Відповідно до статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

За наведених обставин та з урахуванням викладеного, колегія суддів Вищого адміністративного суду України не знаходить підстав, які могли б призвести до скасування оскаржуваних судових рішень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 210, 211, 2141, 215, 220, 221, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

1. Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова у справі N 2а-6501/11/2070 залишити без задоволення.

2. Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 20.06.2011 р. та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 27.09.2011 р. залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

А. М. Лосєв

Судді:

Л. І. Бившева

Н. Г. Пилипчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали