ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

14.02.2012 р.

N К/9991/15532/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого, судді-доповідача - Бим М. Є., суддів: Леонтович К. Г., Харченка В. В., розглянувши в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами адміністративну справу за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Югсевморсервіс" на постанову Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим від 17 лютого 2010 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2011 року у справі N 2а-991/10 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Югсевморсервіс" до Фороської селищної ради Автономної Республіки Крим про скасування рішення "Про затвердження корегування нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради", встановила:

ТОВ "Югсевморсервіс" звернулось до суду з позовом в якому просить суд визнати недійсним рішення Фороської селищної ради 40 сесії 5-го скликання від 29 травня 2009 року N 02 "Про затвердження корегування нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради".

Свої вимоги обґрунтовує тим, що між Товариством та відповідачем 25 червня 2007 року та 9 грудня 2008 року укладені договори оренди земельних ділянок. В процесі укладання договорів визначені істотні умови договорів, в тому числі, розмір та порядок індексації орендної плати, яка може бути змінена лише за взаємною згодою сторін. Оскаржуване рішення тягне за собою зміну розміру орендної плати без згоди орендаря, в односторонньому порядку, оскільки орендна плата визначається залежно від грошової оцінки земель. Відповідачем не була проведена економічна оцінка земель, що є основною для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, не проведена її державна експертиза та вона не була затверджена рішенням органу місцевого самоврядування. Оскаржуване рішення від 29 травня 2009 року є регуляторним актом, про оприлюднення проекту якого повинно бути повідомлено, після чого протягом п'яти робочих днів оприлюднюється проект регуляторного акту із аналізом регуляторного впливу. Оприлюднення проекту необхідно для надання можливості фізичним та юридичним особам подати зауваження та пропозиції, які розглядаються розробником проекту. Відповідачем не були дотримані вимоги чинного законодавства щодо повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та опублікування самого проекту. Крім того, в оскаржуваному рішенні відсутні реквізити технічної документації з нормативною грошовою оцінкою, а також перелік та склад документації (графічні та текстові матеріали), що, на думку позивача, порушує права орендаря, оскільки позбавляє можливості ознайомитись з обґрунтуванням розрахунків ставок орендної плати.

Постановою Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим від 17 лютого 2010 року, залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2011 року, в задоволенні позову відмовлено.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати зазначені вище судові рішення як такі, що ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права, та ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог.

В запереченнях на касаційну скаргу Фороська селищна рада просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін.

Перевіривши матеріали справи, правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин у справі, обговоривши доводи касаційної скарги та заперечень на неї, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування та їх посадови особи зобов'язані діяти лише на підставі та у межах повноважень та засобами, передбаченими Конституцією та законами України.

У відповідності зі ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом.

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються відповідно до закону питання регулювання земельних відносин.

Відповідно до вимог ст. 93 Земельного Кодексу України, ст. 1, ч. 2 ст. 5 Закону України "Про оренду землі" право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Згідно ст. 13 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

У відповідності до ст. 15 зазначеного Закону однією з істотних умов договору є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата (стаття 2 Закону України "Про плату за землю").

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про плату за землю" розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за угодою сторін у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (ст. 21 Закону України "Про оренду землі").

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про оцінку землі" нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Згідно ст. ст. 5, 13 зазначеного Закону обов'язкова нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Відповідно до ст. 201 Земельного кодексу України грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

У відповідності до ст. 15 Закону України "Про оцінку земель" підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5 - 7 років.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація (стаття 20 Закону України "Про оцінку земель").

Розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок підлягає державній експертизі відповідно до закону (стаття 21 Закону України "Про оцінку земель").

Згідно ст. 23 зазначеного Закону технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рішення Фороської селищної ради 40-ї сесії 5-го скликання N 02 від 29 травня 2009 року "Про затвердження корегування нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради" є регуляторним актом.

Принципи державної регуляторної політики встановлені ст. 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", ними є: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта до його оприлюднення з метою одержання зауважень та пропозицій його розробником готується аналіз регуляторного впливу (ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності").

Згідно ст. 9 вказаного Закону кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій розробник цього проекту повідомляє у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту.

У відповідності із ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад, а у разі їх відсутності -у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених цими органами та посадовими особами, не пізніш к у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Згідно ст. 13 зазначеного Закону план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднення шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації цього регуляторного органу, а у разі їх відсутності -у друкованих засобах масової інформації, визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акту та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності -у друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет.

У відповідності зі ст. 31 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" сільські, селищні, міські ради з метою реалізації покладених на них цим законом повноважень у здійсненні державної регуляторної політики можуть створювати у своєму складі постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики або можуть покладати ці повноваження на одну х існуючих постійних комісій відповідної ради (відповідальна постійна комісія).

Згідно ст. 34 вказаного Закону кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, селищної, міської ради подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків по відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 цього Закону.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта.

Стаття 36 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлює, що регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Судом встановлено, що між позивачем та Фороською селищною радою 25 червня 2007 року укладений договір оренди N 6, відповідно до умов якого позивачу передана в термінове платне користування земельна ділянка площею 35,0 га для будівництва та обслуговування дитячих, оздоровчих таборів, пансіонату санаторного типу на 500 міст, котеджів для сімейного відпочинку, готелю по вул. Південна, с. Санаторне м. Ялта.

25 червня 2007 року між сторонами укладений договір оренди N 7 земельної ділянки площею 1,1 га за адресою: м. Ялта, с. Санаторне для обслуговування берегової та пляжної полоси.

9 грудня 2008 року між позивачем та Фороською селищною радою укладений договір N 11 оренди земельної ділянки площею 0,0622 га для будівництва та обслуговування дитячих таборів, пансіонату санаторного типу, котеджів для сімейного відпочинку по вул. Південна с. Санаторне м. Ялта.

9 грудня 2008 року між товариством та відповідачем укладений договір оренди N 12 земельної ділянки площею 0,0127 га для будівництва та обслуговування дитячих таборів, пансіонату санаторного типу, котеджів для сімейного відпочинку по вул. Південна с. Санаторне м. Ялта.

Відповідно до договору від 9 грудня 2008 року N 13, укладеного між ТОВ "Югсевморсервіс" та відповідачем, в термінове платне користування позивачу передана земельна ділянка площею 0,0479 га для будівництва та обслуговування дитячих таборів, пансіонату санаторного типу, котеджів для сімейного відпочинку по вул. Південна с. Санаторне м. Ялта.

9 грудня 2008 року між позивачем та Фороською селищною радою укладений договір N 14 оренди земельної ділянки площею 0,5797 га для будівництва та обслуговування дитячих таборів, пансіонату санаторного типу, котеджів для сімейного відпочинку по вул. Південна с. Санаторне м. Ялта.

За умовами договору від 9 грудня 2008 року N 15, укладеного між Товариством та Фороською селищною радою, в термінове платне користування позивачу передана земельна ділянка площею 0,0242 га для будівництва та обслуговування дитячих таборів, пансіонату санаторного типу, котеджів для сімейного відпочинку по вул. Південна с. Санаторне м. Ялта.

9 грудня 2008 року між товариством та відповідачем укладений договір оренди N 16 земельної ділянки площею 0,0293 га для будівництва та обслуговування дитячих таборів, пансіонату санаторного типу, котеджів для сімейного відпочинку по вул. Південна с. Санаторне м. Ялта.

9 грудня 2008 року між позивачем та Фороською селищною радою укладений договір N 17 оренди земельної ділянки площею 0,2938 га для будівництва та обслуговування дитячих таборів, пансіонату санаторного типу, котеджів для сімейного відпочинку по вул. Південна с. Санаторне м. Ялта.

Відповідно до договору від 9 грудня 2008 року N 18, укладеного між ТОВ "Югсевморсервіс" та відповідачем, в термінове платне користування позивачу передана земельна ділянка площею 5,1573 га для будівництва та обслуговування дитячих таборів, пансіонату санаторного типу, котеджів для сімейного відпочинку по вул. Південна с. Санаторне м. Ялта.

Рішенням 18-ї сесії 5-го скликання Фороської селищної ради від 2 листопада 2007 року N 02 "Про проведення нової нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради вирішено провести нову нормативну грошову оцінку земель.

За результатами нормативної грошової оцінки земель, розташованих в межах населених пунктів Фороської селищної ради виконана технічна документація в 2008 році.

На виконання вимог ст. 21 Закону України "Про оцінку земель" державна експертиза зазначеної технічної документації проведена у відділі держземекспертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов Рескомзему АР Крим шляхом розгляду матеріалів та залучення експертів, що підтверджується висновком від 8 січня 2009 року з відміткою від 28 квітня 2009 року про те, що зауваження усунуті.

30 квітня 2009 року Фороською селищною радою прийняте рішення про прийняття для відому нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради, підготовлений аналіз регуляторного впливу рішення Фороської селищної ради "Про затвердження корегування нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради", які опубліковані 07 травня 2009 року в газеті "Кримська газета".

Відповідно до висновків постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів Фороської селищної ради від 30 квітня 2009 року Фороській селищній ради рекомендовано затвердити нормативну грошову оцінку земель, розташованих в межах населених пунктів Фороської селищної ради".

Рішенням 40-ї сесії 5-го скликання Фороської селищної ради від 29 травня 2009 року N 02 на виконання ст. 23 Закону України "Про оцінку земель" затверджено корегування нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради станом на 1 січня 2008 року.

Повідомлення про прийняття рішення N 02 від 29 травня 2009 року "Про затвердження корегування нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради" опубліковане в газеті "Кримська газета" 2 червня 2009 року.

Фороською селищною радою 02 жовтня 2009 року прийняте рішення про укладання в місячний строк з моменту отримання даного рішення додаткових угод до договорів оренди NN 6, 7 від 25 червня 2007 року, NN 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 від 09 грудня 2008 року, у зв'язку із затвердженням нової нормативної грошової оцінки землі.

Отже, при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів Фороської селищної ради відповідач діяв з дотриманням вимог Закону України "Про оцінку земель" та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Порушення відповідачем вимог ст. ст. 9, 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо не опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту, а опублікування повідомлення про прийняття рішення від 29 травня 2009 року, не можуть бути підставою для визнання оскаржуваного рішення недійсним, оскільки зазначені порушення не впливають на правомірність прийнятого відповідачем рішення від 29 травня 2009 року N 02 "Про затвердження корегування нормативної грошової оцінки земель Фороської селищної ради".

Окрім того, з матеріалів справи вбачається, що Ялтинським міським судом 17.02.2010 постановлено окрему ухвалу щодо виявлення зазначених порушень про що доведено до відома та реагування голову Фороської селищної ради.

Щодо не проведення Фороською селищною радою економічної оцінки землі то слід зазначити наступне.

Відповідно до пункту 1.4. Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року N 18/15/21/11 "Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" матеріали економічної оцінки території є інформаційною базою для нормативної грошової оцінки.

Така оцінка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року N 213 "Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" проведена в 1988 році.

Зазначена економічна оцінка землі на даний час є дійсною, інша економічна оцінка в Україні не проводилась.

Відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, розташованих в межах населених пунктів Фороської селищної ради, матеріали економічної оцінки територій є вихідними даними для відповідних розрахунків.

Таким чином, суди дійшли вірного висновку, що оскаржуване рішення Фороської селищної ради є таким, що прийнято в межах компетенції і не порушує права та охоронювані законом інтереси позивача.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до ст. 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення -без змін, якщо суди не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ст. ст. 222, 223, 224, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Югсевморсервіс" - залишити без задоволення.

Постанову Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим від 17 лютого 2010 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2011 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, встановленими статтями 237, 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Суддя:

М. Є. Бим
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали