ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2017 року

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Берднік І. С., суддів: Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., за участю представників: Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України - ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за заявою Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2016 року у справі N 922/6564/15 (Ухвала N 922/6564/15) за позовом комунального підприємства "Міськелектротранссервіс" до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про скасування рішення, встановила:

У грудні 2015 року комунальне підприємство "Міськелектротранссервіс" (далі - КП "Міськелектротранссервіс") звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Харківське ОТВ АМК України) про скасування рішення Адміністративної колегії Харківського ОТВ АМК України "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" від 8 жовтня 2015 року N 123-р/к у справі N 3/12-111-15.

Рішенням господарського суду Харківської області від 11 березня 2016 року позов задоволено.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 26 квітня 2016 року рішення господарського суду Харківської області від 11 березня 2016 року залишено без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2016 року (Ухвала N 922/6564/15) Харківському ОТВ АМК України відмовлено у відновленні строку на подання касаційної скарги на рішення господарського суду Харківської області від 11 березня 2016 року та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 26 квітня 2016 року, а касаційну скаргу повернуто заявнику.

У заяві про перегляд ухвали Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2016 року (Ухвала N 922/6564/15), поданій з підстави, передбаченої пунктом 2 частини 1 статті 11116 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), Харківське ОТВ АМК України, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції положень статті 53 ГПК, просить скасувати ухвалу Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2016 рок (Ухвала N 922/6564/15)у та ухвалити нове рішення, згідно з яким передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України.

На обґрунтування своїх доводів Харківське ОТВ АМК України долучило до поданої заяви копії ухвал Вищого господарського суду України від 31 січня 2017 року у справі N 923/214/16, від 3 квітня 2017 року у справі N 926/2346/16 (Ухвала N 926/2346/16), від 3 квітня 2017 року у справі N 918/923/16.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши наведені заявником обставини, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що подана Харківським ОТВ АМК України заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 11114 ГПК Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Харківське ОТВ АМК України подало заяву про перегляд ухвали Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2016 року (Ухвала N 922/6564/15) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини 1 статті 11116 ГПК.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 11116 ГПК заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана, зокрема, з підстави неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі.

У такому випадку згідно з положеннями пункту 3 частини 2 статті 11119 ГПК до заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним Судом України додаються копії різних за змістом судових рішень.

На думку заявника, наведена підстава для перегляду ухвали Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2016 року (Ухвала N 922/6564/15) у справі, яка розглядається, підтверджується долученими до поданої заяви копіями ухвал Вищого господарського суду України від 31 січня 2017 року у справі N 923/214/16, від 3 квітня 2017 року у справі N 926/2346/16 (Ухвала N 926/2346/16), від 3 квітня 2017 року у справі N 918/923/16.

Проте з такими доводами заявника погодитися не можна.

У справі N 922/6564/15, яка розглядається, встановлено, що першу касаційну скаргу на рішення Господарського суду Харківської області від 11 березня 2016 року і постанову Харківського апеляційного господарського суду від 26 квітня 2016 року було подано Харківським ОТВ АМК України в межах строку на касаційне оскарження - 16 травня 2016 року.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 25 травня 2016 року зазначену касаційну скаргу повернуто скаржникові без розгляду на підставі пунктів 2, 4 частини 1 статті 1113 ГПК, оскільки касаційну скаргу подано без долучення документів про сплату судового збору (суд відмовив у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору) і оскільки касаційну скаргу подано з порушенням порядку її подання (не через апеляційний суд, а безпосередньо до Вищого господарського суду України).

Після повернення вказаної касаційної скарги Харківське ОТВ АМК України 14 червня 2016 року сплатило судовий збір за подання наступної касаційної скарги.

Разом із тим, другу касаційну скаргу Харківське ОТВ АМК України подало до суду лише 25 липня 2016 року (тобто за межами передбаченого статтею 110 ГПК 20-денного строку на касаційне оскарження) і одночасно просило відновити строк на касаційне оскарження.

Повертаючи ухвалою від 3 жовтня 2016 року (Ухвала N 922/6564/15) на підставі пункту 5 частини 1 статті 1113 ГПК другу касаційну скаргу Харківському ОТВ АМК України, Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні клопотання про відновлення строку на касаційне оскарження з тих підстав, що і після сплати судового збору (14 червня 2016 року) Харківське ОТВ АМК України подало касаційну скаргу з пропуском передбаченого статтею 110 ГПК строку касаційного оскарження - 25 липня 2016 року (через півтора місяця після сплати судового збору та через 2 місяці після повернення первісно поданої касаційної скарги), за тих обставин, що всі учасники судового процесу і апеляційний господарський суд, через який належало подавати касаційну скаргу, знаходилися в одному населеному пункті. При цьому Вищий господарський суд України не зробив висновків щодо поважності чи неповажності причини пропуску строку касаційного оскарження через відсутність коштів для сплати судового збору та тривалу процедуру відкриття і затвердження відповідної статті видаткової частини бюджету.

Одночасно Вищий господарський суд України виходив із необхідності дотримання принципу правової визначеності і забезпечення стабільності правовідносин у сфері економічної діяльності, та вказав, що Харківське ОТВ АМК України не надало суду відомостей про об'єктивні обставини, які перешкоджали би повторному зверненню з касаційної скаргою у розумний строк після повернення первісно поданої касаційної скарги та сплати судового збору, що засвідчує неповажність причин пропуску строку на подання касаційної скарги в розумінні статті 53 ГПК.

Ці обставини не заперечували і представники Харківського ОТВ АМК України у судовому засіданні у Верховному Суді України.

В ухвалах від 31 січня 2017 року у справі N 923/214/16 і від 3 квітня 2017 року у справі N 918/923/16, наданих заявником для порівняння, Вищий господарський суд України визнав поважними причини пропуску строку на подання касаційних скарг і задовольнив клопотання про відновлення такого строку, не вказавши при цьому причини пропуску строку на касаційне оскарження, які є поважними, строки та обставини подання касаційних скарг.

В ухвалі від 3 квітня 2017 року у справі N 926/2346/16 (Ухвала N 926/2346/16), також наданій заявником для порівняння, Вищий господарський суд України дійшов висновку, що клопотання Міністерства оборони України про відновлення пропущеного строку на подання касаційної скарги підлягає задоволенню, та вважав поважною причиною пропуску цього строку ту обставину, що заявник є бюджетною установою і вжиття ним заходів із забезпечення сплати судового збору за подання касаційної скарги потребує певного часу. При цьому суд касаційної інстанції не зазначив будь-яких конкретних обставин та строків подання касаційної скарги.

Ураховуючи, що ГПК не пов'язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, а суд повинен зробити висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску у кожному випадку з урахуванням конкретних обставин пропуску строку, надані для порівняння ухвали суду касаційної інстанції, а також оскаржувана ухвала Вищого господарського суду України не підтверджують неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права.

Згідно з частиною 1 статті 11126 ГПК Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви про перегляд судових рішень господарських судів, якщо обставини, які стали підставою для перегляду судового рішення у справі, не підтвердилися.

З огляду на викладене у задоволенні заяви Харківського ОТВ АМК України про перегляд ухвали Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2016 року (Ухвала N 922/6564/15) слід відмовити.

Відповідно до пункту 6 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) і керуючись статтями 11123, 11124, 11126 ГПК, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України постановила:

Відмовити в задоволенні заяви Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого господарського суду України від 3 жовтня 2016 року у справі N 922/6564/15.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 11116 ГПК.

 

Головуючий

І. С. Берднік

Судді:

А.А. Ємець

 

Т. Є. Жайворонок
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали