ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.05.2012 р.

N К/9991/73721/11


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: суддів: Васильченко Н. В., Розваляєвої Т. С., Черпіцької Л. Т., при секретарі - Шпикуляку В. Г., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу першого заступника міста Севастополя на постанову Окружного адміністративного суду міста Севастополь від 27 квітня 2011 р. та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 19 вересня 2011 р. у справі за позовом ОСОБА_1 до Севастопольської міської державної адміністрації, треті особи: Управління містобудування і архітектури Севастопольської міської державної адміністрації, Головне управління Держкомзему в м. Севастополі, Севастопольська міська філія ДП "Центр державного земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах" про визнання дій незаконними та скасування розпорядження, встановила:

У березні 2011 року ОСОБА_1 звернулась до суду з адміністративним позовом до Севастопольської міської державної адміністрації про визнання незаконними дій та скасування розпорядження.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Севастополь від 27 квітня 2011 р., залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 19 вересня 2011 р. позов задоволено.

Визнано незаконними дії Севастопольської міської державної адміністрації по виданню розпорядження від 01 листопада 2010 року N 2228-р "Про скасування розпорядження голови міської державної адміністрації від 17 березня 2010 року N 658-р". Визнано незаконним та скасовано розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації від 01 листопада 2010 року N 2228-р "Про скасування розпорядження голови міської державної адміністрації від 17 березня 2010 року N 658-р".

Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій виходили з того, що оскаржуване розпорядження прийнято поза межами встановлених повноважень, тому що згідно вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голова місцевої державної адміністрації у разі принесення протесту прокурора позбавлений права скасовувати власні рішення.

Не погоджуючись із судовими рішеннями, заступник прокурора м. Севастополя подав касаційну скаргу, в якій просить їх скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в позові з мотивів невірного застосування судами норм матеріального права.

Заслухавши доповідача, перевіривши матеріали справи на предмет повноти та всебічності дослідження їх судами та обґрунтованості застосування норм матеріального права до спірних правовідносин, вивчивши доводи касаційної скарги, колегія суддів вбачає підстав до її задоволення.

Ухвалюючи рішення щодо скасування розпорядження Голови Севастопольської міської державної адміністрації від 01 листопада 2010 року N 2228-р "Про скасування розпорядження голови міської державної адміністрації від 17 березня 2010 року N 658-р". суди не врахували наступного.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Частинами першою та другою статті 6 цього Закону передбачено, що на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази.

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Згідно з частиною першою статті 41 зазначеного Закону голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством.

Відповідно до частини восьмої статті 118 Конституції України рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Зазначеній нормі відповідають приписи статті 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Так, частиною першою цієї статті передбачено, що акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Тобто законодавством чітко обумовлено коло суб'єктів, яким надано повноваження скасовувати розпорядження голови державної адміністрації. Такими суб'єктами є Президент України, голова місцевої державної адміністрації вищого рівня або суд.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про прокуратуру" прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Пунктом 1 частини другої статті 20 цього Закону встановлено, що при виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право опротестувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих Рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб.

Статтею 21 цього Закону передбачено, що протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення чи дії посадової особи. У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність із законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.

Отже, прокурор, виконуючи прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів головою місцевої державної адміністрації, на підставі вимог Конституції України, Закону України "Про прокуратуру " має право звернутися до цієї посадової особи з протестом.

У Протесті від 15.10.2010 р. на розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації від 17 березня 2010 року N 658-р прокурор правомірно та обґрунтовано поставив питання про скасування вказаного акта через його невідповідність вимогам ст. 38, п. 12 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України.

Суди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку стосовно того, що згідно вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голова місцевої державної адміністрації у разі принесення протесту прокурора позбавлений права скасовувати власні рішення, оскільки з підстав та у порядку, визначеному Законом України "Про прокуратуру" не виключається можливість перегляду головою місцевої адміністрації власних рішень (аналогічна думка з цього приводу викладена в інформаційному листі ВАСУ від 21.01.2011 N 93/11/13-11).

Згідно ст. 229 КАС України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Колегія суддів прийшла до висновку, що обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанції порушили норми матеріального та процесуального права, що призвело до ухвалення помилкового судового рішення.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає за необхідне скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, яким в позові відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 220, 221, 229, 230, 231 КАС України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу першого заступника міста Севастополя задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Севастополь від 27 квітня 2011 р. та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 19 вересня 2011 р. скасувати, ухвалити нове рішення.

В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, в порядку та у строки, визначені ст. ст. 236 - 238, 2391 КАС України.

 

Судді:

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали