ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 червня 2011 року N 36

Про склад та положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій

Відповідно до пункту 6 Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 221, наказую:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі Міжвідомча робоча група), у складі згідно додатку.

2. Затвердити положення про Міжвідомчу робочу групу, що додається.

3. Організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої робочої групи покласти на Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку (В. Єрмаков).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Нацекоінвестагентства від 16.06.2008 р. N 27/1.

5. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Орленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
30.06.2011 N 36

Склад Міжвідомчої робочої групи

1

ВАРГА
Іван Іванович

Голова Міжвідомчої робочої групи - перший заступник Голови Держекоінвестагентства

2

ЄРМАКОВ
Віктор Миколайович

заступник Голови Міжвідомчої робочої групи - начальник Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку Держекоінвестагентства

3

СИДЯЧЕНКО
Вадим Григорович

директор Департаменту міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів Держекоінвестагентства

4

АРТЕМЕНКО
Олександр Валерійович

начальник Відділу розвитку схеми зелених інвестицій Управління схеми зелених інвестицій Держекоінвестагентства

5

НОВОСАД
Роман Ігорович

начальник Відділу впровадження проектів схеми зелених інвестицій Управління схеми зелених інвестицій Держекоінвестагентства

6

ЧИЖЕНКО
Михайло Іванович

головний спеціаліст Відділу спільного впровадження та реєстру Департаменту міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів Держекоінвестагентства

7

ХАБАТЮК
Олексій Петрович

заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів Держекоінвестагентства

8

ПАНЧЕНКО
Олександра Юріївна

начальник Відділу бухгалтерського обліку Держекоінвестагентства

9

ПАВЛІЧЕНКО
Юлія Володимирівна

начальник Відділу забезпечення діяльності та конкурсних торгів Департаменту фінансів, контролю та забезпечення діяльності Держекоінвестагентства

10

БОЧЕВАР
Даниїл Григорович

головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи Держекоінвестагентства

11

ПЕРЕВЕРА
Максим Михайлович

головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції Держекоінвестагентства

12

МІХЕЄВ
Ярослав Іванович

головний спеціаліст Відділу документального забезпечення та контролю Департаменту фінансів, контролю та забезпечення діяльності Держекоінвестагентства

13

МАЛИШКО
Володимир Анатолійович

провідний спеціаліст Відділу правового забезпечення Держекоінвестагентства

14

ШУФРИЧ
Нестор Іванович

заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

15

ДАНИЛИШИН
Анатолій Антонович

заступник директора Департаменту фінансів виробничої сфери - начальник Управління фінансів АПК та природоохоронних заходів Міністерства фінансів України (за згодою)

16

РУДЕНКО
Володимир Володимирович

заступник директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (за згодою)

17

ОВЧИННІКОВА
Надія Борисівна

начальник Управління державного екологічного моніторингу Міністерства екології та природних ресурсів України (за згодою)

18

ВОЛКОВ
Андрій Миколайович

начальник Відділу сталого розвитку Департаменту розвитку соціальної та гуманітарної сфери Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою)

19

ЛАГУТІНА
Наталія Миколаївна

начальник Відділу аналізу та експертизи науково-технічних проектів Департаменту технічної політики Національного агентства з енергоефективності та енергозбереження (за згодою)

20

СОРОКА
Віталій Федорович

начальник Відділу Головного контрольно-ревізійного управління (за згодою)

21

ЧЕРНОУС
Тетяна Валентинівна

головний спеціаліст Управління теплоенергетики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою)

22

КУЗЬМІН
Сергій Сергійович

заступник директора ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи" (за згодою)

23

СОБКО
Віктор Іванович

начальник Відділу контролю за виробництвом будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та будівництвом автомобільних доріг Управління організації та проведення контрольних перевірок будівництва об'єктів Державної архітектурно-будівельної інспекції України (за згодою)

24

ЯРМОЛЕНКО
Микола Григорович

д. т. н., професор, директор центру судової експертизи "Будівельник" Київського національного університету будівництва та архітектури (за згодою)

25

ПРАХОВНИК
Артур Веніамінович

д. т. н., професор, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (за згодою)

26

СІГАЛ
Олександр Ісакович

директор Інституту промислової екології (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
30.06.2011 N 36

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

1. Міжвідомча робоча група з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Міжвідомча робоча група), утворена відповідно до Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 221, зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2010 р. N 807.

2. Міжвідомча робоча група є постійно діючим і колегіальним дорадчим органом при Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі - Держекоінвестагентство).

3. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Мінприроди, міжнародними договорами про передачу частин встановленої кількості викидів парникових газів відповідно до статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, наказами Держекоінвестагентства, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

розгляд поданих заявниками документів щодо проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (далі - проекти) та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - пропозицій), попередньо відібраних Держекоінвестагентством;

проведення аналізу і оцінки поданих проектів (пропозицій) визначення його переваги над іншими проектами (пропозиціями) відповідного спрямування на підставі результатів оцінки кількісних та якісних показників;

прийняття обґрунтованих рішень щодо надання рекомендації Держекоінвестагентству про схвалення кожного поданого проекту (пропозиції), як проекту (пропозиції) цільових екологічних (зелених) інвестицій або про відмову у схваленні;

вирішення інших проблемних питань щодо розгляду, схвалення та реалізації проектів (пропозиції) цільових екологічних (зелених) інвестицій.

5. Міжвідомча робоча група має право:

одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на засідання працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), до компетенції яких належать питання, пов'язані із поданими проектами (пропозиціями) цільових екологічних (зелених) інвестицій;

залучати до роботи групи працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, незалежних експертів (за їх згодою).

6. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів групи.

Головою Міжвідомчої робочої групи є перший заступник Голови Держекоінвестагентства.

Членами робочої групи можуть бути посадові особи центральних органів виконавчої влади, фахівці наукових та інших установ (за згодою їх керівників), представники Національної академії наук України (за згодою) та народні депутати України (за згодою).

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Голова Держекоінвестагентства.

Заступник голови та секретар призначаються головою Міжвідомчої робочої групи з числа осіб, які входять до її складу.

Голова Міжвідомчої робочої групи здійснює загальне керівництво, відповідає за організацію та координацію її діяльності.

Секретар Міжвідомчої робочої групи забезпечує організаційно-технічну підтримку роботи групи, зокрема підготовку необхідних документів до засідань, ведення протоколу засідань, а також здійснення контролю за виконанням рішень.

7. Основною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить голова або за його відсутності заступник голови. Засідання Робочої групи проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Про дату проведення засідання члени Міжвідомчої робочої групи повідомляються не пізніше, ніж за 2 дні до його проведення.

8. Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

Голова Міжвідомчої робочої групи має право вносити рекомендації щодо змін до складу Міжвідомчої робочої групи, які оформляються наказом Держекоінвестагентства.

Працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ та організацій, фахівці наукових та інших установ, незалежні експерти, які не є членами Міжвідомчої робочої групи, можуть брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу при обговоренні окремих питань у порядку, визначеному головою Міжвідомчої робочої групи.

9. Рішення Міжвідомчої робочої групи приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюється у протоколі, який підписує її голова або його заступник, що головував на засіданні, та секретар. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

10. Рішення Міжвідомчої робочої групи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства.

11. На підставі рекомендацій Міжвідомчої робочої групи Держекоінвестагентство приймає рішення про схвалення проекту (пропозиції).

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали