МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2012 року N 231

Про складання фінансових планів державними комерційними підприємствами на 2013 рік

На виконання статей 75, 89 Господарського кодексу України та наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 N 173 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств" (із змінами) наказую:

1. Керівникам самостійних структурних підрозділів міністерства, які координують діяльність підприємств, установ та організацій, що знаходяться у державній власності і належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, забезпечити:

1.1. Постійний контроль за своєчасним складанням фінансових планів та виконанням їх показників, які подаються до Мінагрополітики України разом з аркушем погодження (додаток 1).

1.2. Розгляд та погодження в структурних підрозділах міністерства фінансових планів державних комерційних підприємств на 2013 рік, складених згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" та наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 N 173 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніх підприємств" (із змінами).

1.3. Недопущення здійснення державними підприємствами, державними господарськими об'єднаннями, державними холдинговими компаніями та іншими державними господарськими організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, витрат, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року N 332 (із змінами) "Деякі питання використання майна суб'єктами господарювання державного сектору економіки".

1.4. Своєчасне подання фінансових планів на 2013 рік, квартальних та річних звітів про виконання фінансових планів поточного року державними комерційними підприємствами до Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) в терміни відповідно графіка подання квартальної та річної фінансової звітності у 2012 році державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики України (додаток 2) на паперових, магнітних носіях та через електронну мережу (e-mail: finplan@minapk.gov.ua або 613@ minapk.gov.ua).

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.), який організовує співпрацю з Національною акціонерною компанією "Украгролізинг", проконтролювати подання документів та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану підприємства до Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України та Мінфіну України.

3. Департаменту продовольства (Куць О. І.) підготувати і подати Мінекономрозвитку України та Мінфіну України документи, а також проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження фінансового плану державного підприємства "Артемсіль".

4. Департаменту фінансово-кредитної політики забезпечити:

4.1. Подання Міністерству фінансів України затверджених показників фінансових планів державних комерційних підприємств та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України зведених показників фінансових планів та квартальних і річних показників їх виконання.

4.2. Опублікування наказу на офіційному сайті Мінагрополітики України.

5. Департаменту роботи з персоналом (Лабоженко Д. Б.) у разі неподання або несвоєчасного подання керівниками державних комерційних підприємств фінансових планів та звітів про їх виконання вживати заходів щодо притягнення таких керівників до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законодавством.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики України
26.04.2012 N 231


Аркуш погодження
фінансового плану на 2013 рік / показників виконання фінансового плану
за _________ квартал 2012 року/рік
державного підприємства
Міністерства аграрної політики та продовольства України

______
(назва підприємства)
______
(місцезнаходження)
_______
Прізвище, ім'я, по батькові директора (контактний телефон)

Заступник Міністра

підпис

П. І. Б.

Директор Департаменту фінансово-кредитної політики

підпис

П. І. Б.

Директор Департаменту, який координує діяльність даного підприємства

підпис

П. І. Б.

Директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку

підпис

П. І. Б.

Начальник Управління бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

підпис

П. І. Б.

Директор Департамент роботи з персоналом

підпис

П. І. Б.


N
з/п

Код рядка

Найменування

Факт 2010 р.

Факт 2011 р.

План на 2012 р.

Факт на 1 кв. 2012 р.

План на 2013 р.

Примітка

1

001

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

2

006

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

3

012

Усього доходів

 

 

 

 

 

 

4

013

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

5

014

Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

6

022

Усього витрати

 

 

 

 

 

 

7

023

Валовий прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

8

027

Чистий прибуток (збиток), усього

 

 

 

 

 

 

9

028/1

Відрахування частини прибутку до державного бюджету

 

 

 

 

 

 

10

037

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, усього, в тому числі

 

 

 

 

 

 

 

037/1

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

037/3

ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

037/7/3

Фіксований податок

 

 

 

 

 

 

11

039

Внески до державних цільових фондів, усього

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики України
26.04.2012 N 231


Графік
подання фінансових планів на 2013 рік, квартальних та річних звітів про виконання фінансових планів у поточному році державними комерційними підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

N
з/п

Назва підприємства, установи, організації

Дата подання

звітів за 1 квартал 2012 року

Фінансового плану на 2013 рік

звітів за 2 квартал 2012 року

звітів за 3 квартал 2012 року

звітів за 4 квартал 2012 року та 2012 рік

1

2

3

4

5

6

7

1.

Державний концерн "НВАО "Масандра"

14.05

26.05

26.07

26.10

22.02.2013

2.

ДП "Центр інформаційно-аналітичного забезпечення та прогнозування розвитку аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"

15.05

23.05

20.07

18.10

22.02.2013

3.

Племпідприємства

14 - 15.05

23 - 25.05

23 - 25.07

23 - 25.10

19.02.2013

4.

Державні підприємства Асоціації "Укрсіль"

04.05

24.05

27.07

25.10

21.02.2013

5.

Кінні заводи та іподроми

08.05

22.05

26.07

25.10

20.02.2013

6.

Шовкогосподарства

03.05

09.05

09.07

09.10

19.02.2013

7.

Державні підприємства Концерну "Укрветсанзавод"

10.05

28.05

30.07

30.10

27.02.2013

8.

ДП "Укрспирт"

11.05

24.05

20.07

18.10

26.02.2013

9.

ДАК "Хліб України"

11.05

25.05

26.07

25.10

25.02.2013

10.

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"

14.05

25.05

26.07

25.10

25.02.2013

11.

ДП "Конярство України"

03.05

18.05

30.07

29.10

18.02.2013

12.

Спеціалізовані контрольно-насіннєві лабораторії по цукрових буряках, льононасіннєві станції, фумігаційні загони

07.05

17.05

09.07

08.10

19.02.2013

13.

Оптові ринки, воєнізовані служби з активних впливів на гідрометеорологічні процеси, виробничо-технічні центри стандартизації і метрології (облагростандарти)

11.05

16.05

16.07

16.10

15.02.2013

14.

Машинно-технологічні станції, пересувні механізовані колони, залізничні під'їзні колії

14.05

17.05

17.07

17.10

19.02.2013

15.

Науково-дослідні установи, заклади з підвищення кваліфікації, проектні організації

10 - 11.05

10 - 16.05

11 - 16.07

11 - 16.10

11 - 14.02.2013

16.

Виноробні, цукрові заводи, заводи продтоварів, кар'єри

07 - 08.05

16 - 18.05

16 - 19.07

16 - 18.10

11 - 14.02.2013

17.

Лісогосподарські підприємства

03 - 08.05

10 - 15.05

09 - 12.07

08 - 11.10

06 - 08.02.2013

18.

Сільськогосподарські підприємства

03 - 08.05

10 - 15.05

09 - 12.07

08 - 11.10

06 - 08.02.2013

19.

Інші державні комерційні підприємства, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

03 - 11.05

10 - 18.05

9 - 18.07

9 - 18.10

04 - 08.02.2013


 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали