МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 жовтня 2011 року N 581

Про списання державного майна з балансу ДП "Торезантрацит"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.04.2011 N 62 "Про затвердження Порядку розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України" (Порядок N 62), протоколу засідання постійно діючої комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, від 13.09.2011 N 58 і на підставі звернення ДП "Торезантрацит" від 22.04.2011 N 4-10/05-803, наказую:

1. Погодити пропозицію ДП "Торезантрацит" щодо списання з балансу державного майна у кількості 6 (шість) одиниць, загальною первісною вартістю 583434,00 (п'ятсот вісімдесят три тисячі чотириста тридцять чотири) гривні 00 коп. і залишковою вартістю 0,00 (нуль) гривень 00 коп., згідно з додатком, у порядку, визначеному чинним законодавством, за умови отримання дозволу податкової інспекції, відсутності на момент списання застави судових позовів, а також якщо не введено процедуру санації або ліквідації у справі про банкрутство.

2. Генеральному директору ДП "Торезантрацит" Марштупі О. А.:

2.1. Оприбуткувати за результатами списання майна з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку придатні для подальшого використання вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого майна.

Грошові кошти, отримані внаслідок списання державного майна, спрямувати відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Надати Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами у місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування списаного державного майна звіт про списання майна згідно з додатком 3 до наказу Міненерговугілля України від 29.07.2011 N 332 (Порядок N 332).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток
до наказу Міненерговугілля України
06.10.2011 N 581

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти державної власності ДП "Торезантрацит", що пропонуються до списання
станом на 1 квітня 2011 року

N з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску/дата введення в експлуа-
тацію

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дооблад-
нання, реконструк-
ції

Вартість здійснених капіта-
льних інвестицій, грн.

Первісна (переоці-
нена) вартість грн.

Сума нарахо-
ваного зносу, грн.

Балансова (залиш-
кова) вартість, грн.

інвентар-
ний N

заводсь-
кий N

паспорт-
ний N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Канат Ж 45,5 мм

10.2006

12377

 

 

 

 

100037

100037

0

2

Канат Ж 42 мм

11.2006

12387

 

 

 

 

93840

93840

0

3

Канат Ж 42 мм

11.2006

12388

 

 

 

 

93840

93840

0

4

Канат Ж 42 мм

11.2006

12389

 

 

 

 

93840

93840

0

5

Канат Ж 42 мм

11.2006

12390

 

 

 

 

93840

93840

0

6

Канат Ж 45,5 мм

11.2007

12416

 

 

 

 

108037

108037

0

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

583434

583434

0

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали