ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.11.2011 р.

 N 44/374

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Запорощенка М. Д.  (доповідач), суддів - Акулової Н. В., Владимиренко С. В., розглянувши касаційну скаргу Київської міської ради (м. Київ) на постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.03.2011 р. у справі N 44/374 господарського суду м. Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноман" (м. Київ) до Головного управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації (за участю: третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Державного комунального підприємства "Кінотеатр "Жовтень" (м. Київ), третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Київської міської ради (м. Київ)) про спонукання до укладання договору оренди цілісного майнового комплексу (за участю представників сторін: від позивача - ОСОБА_1, за довіреністю від 24.11.2011 р., Горделадзе Л. Б., директор, від відповідача - не з'явився, від скаржника - ОСОБА_2, за довіреністю від 22.11.2011, від прокуратури - Рудак О.В., посв. від 14.04.2008 р.), встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіноман" звернулося до господарського суду м. Києва з позовом до Головного управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації про спонукання до укладання договору оренди цілісного майнового комплексу Державного комунального підприємства "Кінотеатр "Жовтень"; зобов'язання Головне управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації передати Товариству з обмеженою відповідальністю "Кіноман" в оренду цілісний майновий комплекс Державного комунального підприємства "Кінотеатр "Жовтень", склавши відповідний акт приймання-передачі. Під час розгляду справи судом першої інстанції, позивачем була подана заява про зменшення позовних вимог, в якій останній просив зобов'язати відповідача укласти договір оренди Державне комунальне підприємство "Кінотеатр "Жовтень" на умовах поданого остаточного проекту.

Рішенням господарського суду м. Києва від 08.02.2005 року (суддя Коротун О. М.) позов задоволено повністю. Зобов'язано Головне управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації укласти договір оренди цілісного майнового комплексу Державного комунального підприємства кінотеатр "Жовтень" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кіноман".

Постановою від 01.03.2011 Київського апеляційного господарського суду рішенням господарського суду м. Києва від 08.02.2005 року у справі N 44/374 залишено без змін.

Не погодившись з прийнятими у справі судовими актами, Київська міська рада звернулася до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення господарського суду м. Києва від 08.02.2005 року та Постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.03.2011 у справі N 44/374, і прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю.

В обґрунтування заявлених вимог, скаржник посилається на те, що Київська міська рада є представницьким органом територіальної громади м. Києва і відповідно до законодавства здійснює права суб'єкта комунальної власності територіальної громади м. Києва і вирішує питання про доцільність відчуження чи надання в користування свого майна іншим особам. Також, посилаючись на приписи ч. 2 ст. 12 Цивільного кодексу України, зауважує на тому, що вирішення питання про надання в оренду свого майна є правом власника, а не обов'язком. Звертає увагу суду на те, що Київською міською радою не приймалося рішення про передачу ТОВ "Кіноман" в оренду цілісного майнового комплексу ДКП "Кінотеатр "Жовтень". Вважає, що при прийнятті судами рішень у справі N 44/374 не був врахований обсяг та порядок здійснення повноважень (завдань) Головного управління комунальної власності міста Києва щодо укладання договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Постановою Вищого господарського суду України від 27.04.2011 р. справі N 44/374 касаційну скаргу залишено без задоволення. Постанову від 01.03.2011 Київського апеляційного господарського суду у справі N 44/374 - без змін.

До Верховного Суду України звернулась Київська міська рада із заявою про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 27.04.2011 р. в справі N 44/374. Заяву мотивовано тим, що справах NN 30/152, 30/153, 30/154, 36/181-3/186 за тих же самих обставин, застосувавши ті ж самі положення закону, суд касаційної інстанції дійшов висновку про відсутність у Головного управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації повноважень самостійно, без відповідного рішення Київської міської ради, виступати орендодавцем майна, що належить до комунальної власності.

Постановою Верховного Суду України від 10.10.2011 р. заяву Київської міської ради задоволено. Постанову Вищого господарського суду України від 27.04.2011 р. скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 15.11.2011 р. справу N 44/374 прийнято до провадження та розгляд касаційної скарги Київської міської ради призначено на 29.11.2011 р.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіноман", м. Київ, у відзиві від 24.11.2011 р. N 205 на касаційну скаргу та представники позивача в судовому засіданні проти вимог та доводів касаційної скарги заперечують, вважають їх необґрунтованими, постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.03.2011 р. - законною.

В нинішнє судове засідання представники відповідача та третьої особи на стороні позивача не з'явилися, поважних причин нез'явлення суду не повідомлено. Наданим Господарським процесуальним кодексом України правом сторони не скористалися - відзивів на касаційну скаргу не надали. Про час та місце розгляду касаційної скарги сторони були сповіщені належним чином.

Розглянувши матеріали справи, касаційну скаргу, заслухавши суддю-доповідача, перевіривши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія суддів касаційної інстанції дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено судами попередніх інстанцій, відповідно до статуту ДКП "Кінотеатр "Жовтень" - підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковане Головному управлінню культури Київської міської державної адміністрації.

Цілісний майновий комплекс Державного комунального підприємства "Кінотеатр "Жовтень" належить до комунальної власності міста Києва на підставі рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 13.01.92 р. N 26 "Про формування комунального майна та районів".

Наказом Головного управління комунальної власності м. Києва від 31.10.2003 р. N 355 за ДКП "Кінотеатр "Жовтень" на праві повного господарського відання закріплено основні засоби відповідно до додатку та оборотні кошти згідно з балансом станом на 01.07.2003 року.

Також, встановлено, що 25.09.2003 р. на загальних зборах членів трудового колективу ДКП "Кінотеатр "Жовтень" прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноман" з метою оренди цілісного майнового комплексу, яке було зареєстроване Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією 08.10.2003 року.

Згідно положень статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноман" останнє створено з метою здійснення господарської діяльності при користуванні основними засобами цілісного майнового комплексу кінотеатру "Жовтень" з метою одержання прибутку та використання його в інтересах розвитку галузі культури і мистецтв.

10.10.2003 р. ТОВ "Кіноман" звернувся до Київського міського голови із заявою про надання в оренду цілісного майнового комплексу ДКП "Кінотеатр "Жовтень", а 20.07.2004 - до Головного управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації із заявою про передачу в оренду вказаного вище цілісного майнового комплексу.

При цьому, судами попередніх судових інстанцій було з'ясовано, що саме відсутність будь-яких відповідей на заяви ТОВ "Кіноман" стала підставою для звернення з позовом у даній справі.

З урахуванням приписів ст. ст. 16, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 6, 8, 9, 11 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ст. 179 ГК України, Положення про Головне управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації, а також встановленого судами факту дотримання позивачем порядку звернення з пропозицією про укладання договору оренди комунального підприємства, що підтверджується протоколом зборів трудового колективу Державного комунального підприємства "Кінотеатр "Жовтень" від 25.09.2003, протоколом установчих зборів підприємства товариства від 07.10.2003, заявами від 10.10.2003 та 20.07.2004 про укладення договору оренди, та проектом договору оренди з додатками, використання позивачем спірного майна за цільовим призначенням, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про задоволення позову.

Проте, з такими висновками колегія суддів не погоджується з огляду на наступне.

Спірне майно є комунальною власністю. Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. Відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності, їх структурних підрозділів, регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

У відповідності до п. 1 ст. 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать, зокрема управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад. Частиною 5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено повноваження органів місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад здавати об'єкти права комунальної власності в оренду відповідно до закону.

Згідно ст. 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавцями є органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності.

Відповідач, Головне управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації, діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 10.07.2003 N 584/744 "Про затвердження Положень про головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)". Згідно пп. 5 п. 6 Положення про Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) одним із основних завдань відповідача є здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств (їхніх структурних підрозділів) територіальної громади м. Києва. При цьому, відповідно до пп. 14 п. 7 зазначеного Положення, відповідач, Головне управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації, може виступати орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва (їх структурних підрозділів) на виконання відповідних рішень Київської міської ради.

Як про це було встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, не спростовано матеріалами справи, Київська міська рада рішення щодо передачі в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Кіноман" цілісного майнового комплексу Державного комунального підприємства "Кінотеатр "Жовтень" не приймала.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 14 Цивільного кодексу України особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї.

Проаналізувавши наведену норму права, судова колегія вважає, що неможливо зобов'язати Київраду прийняти рішення саме про передачу спірного комунального майна в оренду, оскільки вона, здійснюючи повноваження власника щодо цього майна, на свій розсуд розпоряджається ним, до того ж, є колегіальним органом, який приймає рішення шляхом голосування. Тобто, позивач може просити Київраду розглянути це питання, поставивши його на голосування, але вимоги про зобов'язання укласти договір оренди або про зобов'язання Київради прийняти відповідне рішення є незаконними, оскільки базуються на необхідності обмеження правомочностей власника щодо розпорядження майном.

За таких обставин, судова колегія дійшла до висновку, що судами першої та апеляційної інстанції при прийнятті оскаржених судових актів невірно застосовані норми матеріального права.

Згідно з ч. 1 ст. 11110 Господарського процесуального кодексу України підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів касаційної інстанції вважає, що рішення та постанова у справі як прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права підлягають скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у позові Товариству з обмеженою відповідальністю "Кіноман".

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Київської міської ради задовольнити.

Рішенням господарського суду м. Києва від 08.02.2005 року та Постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.03.2011 року у справі N 44/374 - скасувати.

Прийняти нове рішення.

У задоволенні вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноман" відмовити.

 

Головуючий, суддя

М. Д. Запорощенко

Судді:

Н. В. Акулова

 

С. В. Владимиренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали