КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 жовтня 2011 року N 11/46

Про стан реалізації Держкомтелерадіо України Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Рішення введено в дію наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 26 жовтня 2011 року N 307 (Наказ N 307)

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія зазначає, що на сьогодні Держкомтелерадіо України забезпечується реалізація Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

На виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 02.03.2011 (протокол N 17), Плану організації виконання Указу Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 12.05.2011 (протокол N 33), здійснено першочергові організаційні заходи щодо створення умов для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Підготовлено законопроекти стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим доступом.

Урядом схвалено підготовлені Держкомтелерадіо України постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740), "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації" (Постанова N 938).

З метою упорядкування роботи із забезпечення запитувачів публічною інформацією наказами Держкомтелерадіо України затверджено примірну форму запиту на інформацію та порядок складення та подання запитів на інформацію; розмір плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію; перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.

Утворено спеціальний структурний підрозділ - відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації у складі управління інформаційної політики - відповідальний за організацію доступу до публічної інформації; запроваджено облік запитів на інформацію; визначено спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнано його відповідною оргтехнікою.

На офіційному веб-сайті створено рубрику "Доступ до публічної інформації".

Для підвищення поінформованості державних службовців та населення щодо нових можливостей забезпечення права на інформацію спільно з громадськими організаціями розроблено Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Запроваджено моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації.

Попередні результати моніторингу свідчать, що наразі органи виконавчої влади фактично виконали в повному обсязі поставлені завдання щодо організації забезпечення доступу до публічної інформації.

У III кварталі 2011 року до центральних органів виконавчої влади надійшло 6302 запитів на інформацію. Найбільше запитів надійшло від громадян - 3417, представників засобів масової інформації - 1949, юридичних осіб - 1187. Задоволено - 4611 запитів, опрацьовується - 893, 798 запитів надіслано належному розпоряднику інформації.

До Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надійшло 3030 запитів на інформацію. Найбільше запитів надійшло від громадян - 1327, представників засобів масової інформації - 642, юридичних осіб - 454. Задоволено - 2355 запитів, опрацьовується - 225, 450 запитів надіслано належному розпоряднику інформації.

Разом з тим, за дорученням Кабінету Міністрів України Держкомтелерадіо України розглянуто близько 60 скарг від громадян про порушення, на їх думку, вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади.

На сьогодні здійснюється аналіз інформації, що надійшла до Держкомтелерадіо України, вивчається перший досвід організації роботи в органах виконавчої влади, виявляються проблемні моменти та визначається потреба в удосконаленні законодавства про доступ до публічної інформації, проведенні додаткового навчання державних службовців.

За підсумками розгляду питання колегія відзначила, що Держкомтелерадіо України активно співпрацює з громадськими організаціями в сфері забезпечення доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, та інформації, що становить суспільний інтерес. У цьому контексті наголошено на важливості збереження позитивних здобутків і досвіду, набутого за попередній період, та продовженні плідної спільної роботи з представниками громадянського суспільства.

Водночас, колегія констатувала що, однією з причин неповної реалізації права кожного на доступ до публічної інформації є недостатня поінформованість населення про нові можливості, які створює Закон України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) для задоволення інформаційних потреб. У зв'язку з цим, колегією запропоновано організувати спільно із заінтересованими органами широку інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо формування навичок практичного застосування законодавства про доступ до інформації.

Крім того, на думку колегії, проблемним питанням є розгляд скарг громадян на органи виконавчої влади, які не виконують, на їхній погляд, Закон України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI). Тому необхідно розробити порядок розгляду скарг щодо порушення вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

З метою удосконалення роботи із виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) колегія ухвалила:

1. Інформацію про стан реалізації Держкомтелерадіо України Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) взяти до відома.

2. Управлінню інформаційної політики (Червак Б. О.):

забезпечувати безумовне виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

підготувати та подати Адміністрації Президента України і Кабінетові Міністрів України до 15 січня 2012 року узагальнену інформацію щодо виконання завдань, визначених у пунктах 1 - 10 статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011);

разом з відділом законопроектної роботи (Красноступ Г. М.) за результатами проведеного моніторингу виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та моніторингу судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації, підготувати, в разі потреби, пропозиції щодо вдосконалення законодавства та внести їх на розгляд керівництва Держкомтелерадіо України;

разом з відділом законопроектної роботи (Красноступ Г. М.), опрацювати питання про розроблення порядку розгляду скарг щодо порушення вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та внести до 25 листопада 2011 року відповідні пропозиції на розгляд керівництва Держкомтелерадіо України;

разом з департаментом телебачення і радіомовлення (Абрамов С. Д.), Укртелерадіопресінститутом (Правденко С. М.), управліннями у справах преси та інформації обласних державних адміністрацій організувати інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо нових можливостей, які надає кожному Закон України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3. Відділу законопроектної роботу (Красноступ Г. М.) забезпечити: доопрацювання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації" та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

супровід у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим доступом" (реєстр. N 9153);

погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3" заінтересованими органами, отримання висновку Міністерства юстиції України за результатами його правової експертизи та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А. Л.

 

Голова колегії

О. В. Курдінович

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали