Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про стан реалізації законодавства України щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 12 червня 2018 року N 1

Про стан реалізації законодавства України щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Рішення введено в дію наказом Державної регуляторної служби України від 18 червня 2018 року N 94 (Наказ N 94)

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Барбелюка О. Б. про стан реалізації законодавства щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, колегія вирішила:

1. Інформацію про стан реалізації законодавства щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності взяти до відома (додається).

2. Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю (Барбелюк О. Б.):

2.1. Забезпечити подальше здійснення моніторингу за приведенням органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 N 342 (Постанова N 342);

Термін - постійно

2.2. Забезпечити виконання вимог Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Закон N 1728-VIII) в частині надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

Термін - постійно

3. Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю (Барбелюк О. Б.), Відділу управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель (Миськів О. Ю.), Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (Литвиненко Л. В.) продовжити роботу із забезпечення створення та впровадження інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Термін - грудень 2018 року

4. Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю (Барбелюк О. Б.) та територіальним органам ДРС забезпечити здійснення перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності, дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Термін - постійно

 

Голова колегії

К. Ляпіна

Секретар колегії

О. Васильківська

 

Додаток
до рішення колегії ДРС
12.06.2018 N 1

Інформація про стан реалізації законодавства України щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", внесені Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 03.11.2016 N 1726-VIII (Закон N 1726-VIII).

I. З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Плану організації підготовки актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 листопада 2016 р. 1726-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Закон N 1726-VIII), схваленому на засіданні Кабінету Міністрів України 25.02.2017 (протокол N 6), прийняті підзаконні нормативно-правові акти:

- постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 350 (Постанова N 350) затверджено Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю);

- постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 387 (Постанова N 387) затверджено Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей;

- постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 388 затверджено Порядок участі Державної регуляторної служби у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування (Постанова N 388) та Порядок участі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються Державною регуляторною службою та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання (Постанова N 388);

- постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 398 (Постанова N 398) затверджено Порядок проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських об'єднань;

- постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 361 затверджено Порядок проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Постанова N 361) та Порядок внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Постанова N 361);

- спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 07.08.2017 N 1170/81 затверджені Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання.

24.05.2017 Кабінетом Міністрів України схвалено постанову, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 752) (далі - постанова КМУ N 752).

ДРС постійно здійснюється моніторинг приведення органами державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) та постанови КМУ N 752 (Постанова N 752), ДРС за результатами моніторингу щоквартально надає інформацію до Кабінету Міністрів України.

Так, остання інформація, підготовлена ДРС станом на 10.04.2018, свідчить, що з 79 сфер державного нагляду (контролю) до цього часу не затверджено критерії у 19 сферах державного нагляду (контролю) та, відповідно, не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Тільки у 21 сфері державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковані форми актів, які відповідають вимогам Закону про контроль та постанові КМУ N 752 (Постанова N 752).

Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 18 грудня 2017 року N 1020-р (Розпорядження N 1020-р) схвалено Стратегію реформування системи державного нагляду (контролю) (далі - Стратегія).

Одним із етапів реалізації Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) (Розпорядження N 1020-р) передбачається запровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

10.05.2018 постановою N 342 Кабінетом Міністрів України затверджено Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (Постанова N 342), та Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (Постанова N 342) (далі - постанова Кабінету Міністрів України N 342), яка набирає чинності 12.06.2018.

Постановою Кабінету Міністрів України N 342 (Постанова N 342) визнається такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 752).

Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України N 342 (Постанова N 342) органи державного нагляду (контролю) мають розробити нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та подати їх на затвердження Уряду, а також розробити нові уніфіковані форми актів та затвердити їх в установленому порядку.

29 травня у ДРС за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) відбулась нарада за участі представників органів державного нагляду (контролю) з питання застосування положень Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України N 342 (Постанова N 342).

ДРС та Офіс ефективного регулювання (BRDO) проводять цикл тренінгів для органів державного нагляду (контролю) з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України N 342 (Постанова N 342).

Графік тренінгів для органів державного нагляду (контролю) розміщено на офіційному веб-сайті ДРС.

II. Щодо створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Статтею 4-1 Закону передбачено створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі - ІАС ДНК) з метою забезпечення суб'єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацією про заходи державного нагляду (контролю).

ІАС ДНК є єдиною автоматизованою системою збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Доступ до відомостей ІАС ДНК (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) здійснюється через мережу Інтернет та є відкритим і безоплатним.

Під час створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечуються її сумісність і взаємодія з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.

Відомості, внесені до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), захищаються відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.

ІАС ДНК є об'єктом права державної власності.

Створення та функціонування ІАС ДНК забезпечує Державна регуляторна служба України, яка є її держателем.

Технічним адміністратором ІАС ДНК є державне підприємство "Національні інформаційні системи" Мінюсту, яке здійснює заходи з адміністрування І програмного супроводження інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), відповідає за збереження її даних, захищає їх від несанкціонованого доступу та знищення.

ІАС ДНК матиме дуже розгалужену систему автоматизованих робочих місць в органах державного нагляду (контролю), вона охоплюватиме органи державного нагляду (контролю) всіх рівнів - центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, центральні колегіальні органи, обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

З урахуванням, посадових осіб органів місцевого самоврядування кількість автоматизованих робочих місць ІАС ДНК в органах державного нагляду (контролю) може досягти більше як для 10 тисяч перевіряючих.

Користувачами ІАС ДНК будуть також всі зареєстровані в Україні суб'єкти господарювання та громадські організації - разом понад чотири мільйони.

Відповідно до частини десятої статті 4-1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 387 (Постанова N 387) затверджений Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей.

ДРС проводяться активні організаційні роботи, спрямовані на забезпечення виконання поставленої задачі щодо створення та впровадження ІАС ДНК у встановлений законом строк.

Наразі ДРС ведуться підготовчі роботи на оголошення тендеру із створення ІАС ДНК.

III. Щодо погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

З метою виконання вимог Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Закон N 1728-VIII) та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав, затвердженого спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 20.01.2017 N 56/5 (Порядок N 56/5) (далі - Порядок), наказом ДРС від 28.02.2017 N 25 (Наказ N 25) створено Раду з питань державного нагляду (контролю) та затверджено її склад.

Саном на 30.05.2018 ДРС з урахуванням рекомендацій Ради з питань державного нагляду (контролю) розглянуто 1972 звернення органів державного нагляду (контролю) щодо надання погоджень на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб'єктом господарювання їх законних прав.

За результати розгляду звернень ДРС надано 1379 погоджень на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб'єктом господарювання їх законних прав та 273 відмови у погодженні. З урахуванням підстав, визначених Порядком, залишено без розгляду 300 звернення органів державного нагляду (контролю).

IV. Інформація про стан проведення ДРС перевірок дозвільних органів, органів ліцензування та органів державного нагляду (контролю)

Станом на 30.05.2018 ДРС проведено 40 перевірок, в тому числі:

- 8 перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності (з них 7 планових та 1 позапланова);

- 12 перевірок додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (з них 11 планових та 1 позапланова);

- 20 перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (з них 12 планових та 8 позапланових).

За результатами всіх перевірок було складено акти та видано приписи та розпорядження.

Станом на 30 травня 2018 року Державною регуляторною службою України було складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 166-10 та частиною 1 статті 166-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали