Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про стан реалізації Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 12 червня 2018 року N 2

Про стан реалізації Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Рішення введено в дію наказом Державної регуляторної служби України від 18 червня 2018 року N 94 (Наказ N 94)

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Департаменту ліцензування та дозвільної системи Лепіски О. В. про стан реалізації Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), колегія вирішила:

1. Інформацію про стан реалізації Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) взяти до відома (додається).

2. Департаменту ліцензування та дозвільної системи:

2.1. Продовжити роботу спільно з Міністерством юстиції України І Міністерством економічного розвитку та торгівлі України щодо запровадження функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) в частині наповнення його відомостями про ліцензії, зокрема, підготувати пропозиції:

до проекту акта КМУ про затвердження Порядку внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про ліцензування виду господарської діяльності та видачу документів дозвільного характеру;

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уповноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування вносити до ЄДР відомості про прийняття до розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарг ліцензіатів на дії органу ліцензування із зазначенням інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується, та відомості про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про задоволення чи відхилення скарг за результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

Термін - постійно, до прийняття відповідного акта

2.2. Підготувати та подати до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609) в частині:

визначення органів ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, післядипломної, фахової передвищої, професійної, повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти;

визначення органів ліцензування щодо здійснення господарської діяльності з перероблення побутових відходів та захоронення побутових відходів.

Термін - серпень

2.3. Забезпечити дотримання вимог Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" під час опрацювання та погодження проектів регуляторних актів, які надходять до ДРС, у тому числі, проектів актів законодавства щодо скасування окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню та переведення їх на декларативний принцип, проектів відповідних Ліцензійних умов та змін до них, а також обговорення таких проектів із залученням широкого кола експертів.

Термін - постійно

2.4. Спільно з Мінекономрозвитку України, НКРЗІ забезпечити підготовку, опрацювання та погодження проекту акта про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із скасуванням з 01.01.2018 ліцензування господарської діяльності у сфері телекомунікацій, передбачивши врегулювання провадження такої діяльності за заявницьким принципом, з дотриманням вимог Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою подання акта на розгляд до Уряду.

Термін - жовтень

 

Голова колегії

К. Ляпіна

Секретар колегії

О. Васильківська

 

Додаток
до рішення колегії ДРС
12.06.2018 N 2

Інформація про стан реалізації законодавства з питань ліцензування у сфері господарської діяльності

Впровадження Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222) позитивно вплинуло на удосконалення системи ліцензування у сфері господарської діяльності, а саме:

- скорочений перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню з 57 до 33 (з урахуванням змін, внесених Законами України від 22.09.2016 N 1540-VIII "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та від 18.05.2017 N 2042-VIII "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII));

- запроваджено можливості надання ліцензій на окремі види господарської діяльності на місцевому рівні;

- заборонено вимагати від суб'єктів господарювання даних, які знаходяться в державних реєстрах;

- розширено повноваження Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

ДРС, як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, здійснює заходи щодо реалізації положень Закону N 222 (Закон N 222-VIII), зокрема:

забезпечує громадське обговорення проектів Ліцензійних умов (змін до Ліцензійних умов) за участі широкого кола експертів, що унеможливлює прийняття неефективних регуляторних актів;

сприяє створенню повноцінної та ефективної системи ліцензування шляхом затвердження Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності та низки інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію вимог Закону N 222 (Закон N 222-VIII);

здійснює інформаційне та методичне забезпечення діяльності органів ліцензування (зокрема, систематизовано та надано роз'яснення щодо практичного застосування положень Закону N 222 (Закон N 222-VIII));

організовує роботу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС як дієвої інституції щодо забезпечення досудового врегулювання спорів між органами ліцензування та ліцензіатами.

На реалізацію вимог Закону N 222 (Закон N 222-VIII) Кабінетом Міністрів України прийнято:

- постанову від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609) (із відповідними змінами і доповненнями);

- постанову від 24.05.2017 N 363 "Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі" (Постанова N 363).

З метою реалізації Закону N 222 (Закон N 222-VIII) станом на 01.06.2018 у Державній регуляторній службі України перебувало на погодженні - 38 проектів Ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності (у тому числі 2 проекти, які містять переліки робіт/послуг, що підлягають ліцензуванню), а також 2 проекти Ліцензійних умов, щодо яких було змінено види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню) та 1 окремий проект переліку робіт/послуг, що підлягають ліцензуванню.

Станом на 01.06.2018 постановами Кабінету Міністрів України затверджено 23 Ліцензійні умови (детально наведено в додатку 1).

26.11.2016 набрав чинності Закон України від 22.09.2016 N 1540-VIII "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) (далі - Закон N 1540), яким, серед іншого, внесено зміни і до статті 1 Закону N 222 (Закон N 222-VIII), згідно з якими, крім Кабінету Міністрів України, іншому уповноваженому законом органу державної влади надано повноваження щодо затвердження Ліцензійних умов.

Згідно з частиною п'ятою статті 17 Закону N 1540 (Закон N 1540-VIII), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг розробляються та затверджуються Регулятором (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до статті 1 Закону N 1540 (Закон N 1540-VIII)) з урахуванням особливостей, визначених законами.

Станом на 03.05.2018 постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) затверджено 15 Ліцензійних умов, які набрали чинності (детально в додатку 2).

У зв'язку із змінами в законодавстві та з метою удосконалення вимог ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності з урахуванням практики застосування вимог законодавства у сфері ліцензування центральними органами виконавчої влади у 2017 році - протягом 5 місяців 2018 року розроблялися зміни до ліцензійних умов.

Враховуючи досвід попередніх років з опрацювання проектів Ліцензійних умов, більшість проектів Змін та доповнень до Ліцензійних умов, що надсилались органами ліцензування до ДРС, пройшли громадське обговорення з бізнесом, експертним середовищем та зацікавленими органами державної влади.

На сьогоднішній день:

1). Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 N 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 N 1187" (Постанова N 347) внесені зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова N 1187) закладів освіти.

2). ДРС прийнято рішення про погодження 4 проектів постанов Кабінету Міністрів України:

- "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном" (постанова КМУ від 16.12.2015 N 1060 (Постанова N 1060)). Разом з цим, ДРС у листі від 17.11.2017 N 10237/0/20-17 висловила застереження щодо деяких норм проекту зазначеної постанови КМУ;

- "Про внесення змін у додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" (постанова КМУ від 02.03.2016 N 285 (Постанова N 285)). Зазначені зміни внесені постановою КМУ від 27.12.2017 N 1105 "Про внесення змін у додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" (Постанова N 1105);

- "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації" (постанова КМУ від 22 вересня 2016 р. N 669 "Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації" (Постанова N 669));

- "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів".

3). ДРС прийнято рішення про відмову у погодженні 3 проектів постанов Кабінету Міністрів України, якими передбачається внесення змін до 4 Ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності, а саме:

- Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою КМУ від 02.12.2015 N 1001 (Постанова N 1001) (із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 04.02.2016 N 42 (Постанова N 42), від 04.02.2016 N 100 (Постанова N 100), від 23.08.2016 N 537 (Постанова N 537));

- Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою КМУ від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446);

- Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою КМУ від 18.11.2015 N 960 (Постанова N 960);

- Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затверджених постановою КМУ від 02.12.2015 N 1000 (Постанова N 1000).

4). В ДРС станом на 01.06.2018 знаходиться на опрацюванні та погодженні проекти постанови Кабінету Міністрів України:

- "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою КМУ від 23.12.2015 N 1186";

- "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою КМУ від 13.07.2016 N 446".

Станом на 01.06.2018 не затверджені ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Міністерством фінансів України проводяться консультації щодо узгодження низки зауважень та пропозицій, висловлених до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей".

ДРС вказала на необхідність узгодження норм проекту Ліцензійних умов та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей з нормами Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), зокрема, що:

- до проекту Ліцензійних умов не може бути включена норма щодо встановлення певного строку з досвіду випуску та проведення державних лотерей на лотерейному ринку України для здобувача ліцензії, яка суперечить одному з принципів державної політики у сфері ліцензування в частині обмеження конкуренції;

- у проекті Ліцензійних умов поряд з електронною системою прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Казначейством, доцільно передбачити порядок функціонування центральної електронної системи державної лотереї, що контролюється у режимі реального часу відповідним уповноваженим органом;

- у проекті постанови необхідно встановити фіксований розмір плати (суму плати в грошових одиницях) або встановити таку суму, в залежності від певної встановленої законодавством величини (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата), як єдиний платіж за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Мінфіну було запропоновано у найкоротший термін подати на розгляд та погодження до ДРС, в порядку визначеному Законом України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", доопрацьований проект Постанови, яким передбачається затвердження проекту Ліцензійних умов та проекту розрахунку розміру плати за ліцензію.

Проект Постанови, проект Ліцензійних умов, та проект розрахунку станом на 01.06.2018, з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених у листі ДРС від 22.02.2018 N 2056/0/20-18, а також аналіз регуляторного впливу до проекту Постанови, в порядку визначеному Законом України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", на розгляд та погодження до ДРС на надходили.

Інші питання, які потребують нормативно-правового врегулювання

1. У відповідності до частини другої статті 21 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 222 (Закон N 222-VIII) з 01.01.2018 втрачає чинність (скасовується) ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбачене пунктом 8 частини першої статті 7 Закону N 222 (Закон N 222-VIII), а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. втрачає повноваження органу ліцензування діяльності у сфері телекомунікація, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 7 Закону N 222.

Проте, на даний час, у Законі України від 18.11.2003 N 1280-IV "Про телекомунікації" залишаються норми щодо ліцензування у сфері телекомунікацій.

2. Потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609) в частині:

визначення органів ліцензування щодо здійснення господарської діяльності з перероблення побутових відходів та захоронення побутових відходів;

розмежування повноважень МОН, обласних та Київської міської держадміністрації з ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, післядипломної, фахової передвищої, професійної, повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти.

3. Державна регуляторна служба України концептуально підтримала пропозиції щодо скасування окремих видів господарської діяльності та переведення діяльності на декларативний принцип (подання декларації) таких як: посередництво у працевлаштуванні за кордоном; туроператорська діяльність; промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

Відповідні проекти актів законів спрямовані на оптимізацію державного регулювання у сфері ліцензування шляхом скорочення ліцензування окремих видів господарської діяльності у разі наявності дублювання інших засобів державного регулювання у певній сфері діяльності або неефективності такого регулювання, опрацьовуються Мінекономрозвитку та готуються на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Лишається актуальним питання стосовно наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) як єдиної електронної системи накопичення даних відомостями щодо ліцензій та документів дозвільного характеру. Ця робота не була завершена, а строк її виконання відтерміновано до 1 січня 2019 року, що не дозволяє в повній мірі реалізувати право суб'єктів господарювання на відображення в ЄДР інформації щодо наявності у них ліцензій або документів дозвільного характеру.

Довідково: Законом України від 06.10.2016 N 1666-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" (Закон N 1666-VIII) (набув чинності 02.11.2016) внесено зміни до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 835 (Закон N 835-VIII) та встановлено, що до 1 січня 2019 року;

відомості про видачу ліцензій та документів дозвільного характеру продовжують вноситися та надаватися відповідно до Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів дозвільного характеру;

набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензій на їх офіційних веб-сайтах.

Таким чином, передбачені вищезазначеними законами заходи щодо наповнення ЄДР відомостями щодо ліцензій та документів дозвільного характеру не було завершено, а строк їх виконання відтерміновано до 1 січня 2019 року, що не дозволяє в повній мірі реалізувати право суб'єктів господарювання на відображення в реєстрі інформації щодо наявності у них ліцензій або документів дозвільного характеру.

Разом з тим, на сьогодні альтернативою ведення ЄДР є оприлюднення прийнятих органами ліцензування рішень про видачу ліцензій на їх офіційних веб-сайтах. Вказане дозволяє отримати інформацію про діючі ліцензії у відкритому доступі.

Державною регуляторною службою України узагальнено та розміщено на офіційному веб-сайті ДРС інформацію щодо оприлюднення на сайтах органів ліцензування відповідних рішень з посиланням на електронну адресу сторінки сайту, на якій вона розміщена (Головна сторінка "Ліцензування" Реалізація Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 N 222-VIII (Закон N 222-VIII) "Інформація "Інформація надана органами ліцензування про прийняті ними рішення за відповідними видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню http://www.drs.sov.ua/Iicensing/informatsiva-nadana-organamy-litsenzuvannya-pro-prvmvati-nvmy-rishennya-za-vidpovidnymv-vvdamy-gospodarskovi-divalnosti-shho-pidlyagayut-litsenzuvannvu/.

З метою прозорості та відкритості процедур видачі ліцензій та документів дозвільного характеру для суб'єктів господарювання важливим завданням є активізація роботи щодо забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в частині наповнення його відомостями про ліцензії та документи дозвільного характеру, що передбачає:

розроблення та провадження програмного продукту;

прийняття необхідних нормативно-правових актів;

державне фінансування цих заходів.

На сьогодні Державна регуляторна служба України спільно з Мінекономрозвитку, Мін'юстом опрацьовує питання щодо підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення відомостей з питань ліцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Діяльність експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

На виконання вимог Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) створена Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування (далі - Рада), що є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування, діє за регламентом, що затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, та є ефективним механізмом для досудового вирішення спорів у сфері ліцензування.

До складу Ради на даний час входять 34 фахівці у сфері ліцензування (22 представники громадських організацій та 12 державних службовців, що складає 65 % та 35 % відповідно).

Обов'язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:

1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

2) розгляд звернень органів ліцензування щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 (Закон N 222-VIII) та 5 частини дев'ятої статті 19 цього Закону (Закон N 222-VIII).

З початку 2018 року Радою проведено 7 засідань, на яких розглянуто 36 скарга суб'єктів господарювання на дії органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування та 36 звернень органів ліцензування щодо надання погодження ДРС на проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Найбільша кількість скарг суб'єктів господарювання надійшла на дії Міністерства екології та природних ресурсів України (10), Державну службу України з безпеки на транспорті (6), Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (5).

За результатом розгляду скарг зберігається позитивна тенденція щодо задоволення скарг скаржників порівняно із відмовою у задоволенні апеляцій (прийняті рішення про задоволення складають 54 %) та, як наслідок, ДРС видано органам ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійного законодавства (скасування незаконних рішень).

За результатами розгляду звернень органів ліцензування щодо надання погодження ДРС на проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов Державною регуляторною службою України:

- погоджено проведення позапланових перевірок 21 (58 %) ліцензіатів, звернення щодо яких за результатами розгляду Радою визнано обґрунтованими;

- не погоджено проведення позапланових перевірок 15 (42 %) ліцензіатів внаслідок відсутності належного обґрунтування підстав здійснення таких перевірок авторами звернень, а також у зв'язку із відсутністю повноважень Ради.

Найбільша кількість звернень надійшли від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (19), Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

На офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України (www.drs.gov.ua") з метою інформування громадськості в рубриці "Дозвільна система та ліцензування" / "Експертно-апеляційна рада" / "Рішення" розміщена інформація про результати всіх засідань Ради, а також витяги з відповідних протокольних рішень за результатами розгляду скарг заявників.

Отже, Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України є дієвим механізмом досудового вирішення спорів у сфері ліцензування.

Статистика за результатами засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування додається (додатки 3 - 5).

 

Додаток 1

Перелік затверджених постановами Кабінету Міністрів України Ліцензійних умов

1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (постанова КМУ від 04.11.2015 N 896 (Постанова N 896));

2. Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності (постанова КМУ від 11.11.2015 N 991 (Постанова N 991));

3. Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності (постанова КМУ від 18.11.2015 N 960 (Постанова N 960));

4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (постанова КМУ від 02.12.2015 N 1001 (Постанова N 1001));

5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (постанова КМУ від 02.12.2015 N 1000 (Постанова N 1000));

6. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом (постанова КМУ від 09.12.2015 N 1168 (Постанова N 1168));

7. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (постанова КМУ від 16.12.2015 N 1060 (Постанова N 1060));

8. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом (постанова КМУ від 23.12.2015 N 1186 (Постанова N 1186));

9. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМУ від 30.12.2015 N 1187 (Постанова N 1187));

10. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (постанова КМУ від 02.03.2016 N 285 (Постанова N 285));

11. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я (постанова КМУ від 02.03.2016 N 286 (Постанова N 286));

12. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками (постанова КМУ від 30.03.2016 N 256 (Постанова N 256));

13. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку (постанова КМУ від 06.04.2016 N 282 (Постанова N 282));

14. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 13.07.2016 N 445 (Постанова N 445));

15. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (постанова КМУ від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446));

16. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (постанова КМУ від 22.07.2016 N 604 (Постанова N 604));

17. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (Постанова N 669), а також Перелік спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (Постанова N 669) (постанова КМУ від 22.09.2016 N 669);

18. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України (Постанова N 821), а також Перелік послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, господарська діяльність щодо яких підлягає ліцензуванню (Постанова N 821) (постанова КМУ від 16.11.2016 N 821);

19. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України (постанова КМУ від 23.11.2016 N 845 (Постанова N 845));

20. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852), а також Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню (Постанова N 852) (постанова КМУ від 23.11.2016 N 852);

21. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (постанова КМУ від 30.11.2016 N 929 (Постанова N 929));

22. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (постанова КМУ від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913));

23. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом (постанова КМУ від 10.03.2017 N 134 (Постанова N 134)).

Крім цього, Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 N 1137 "Про затвердження переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню" (Постанова N 1137).

 

Додаток 2

Перелік затверджених постановами НКРЕКП Ліцензійних умов

1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (постанова НКРЕКП від 16.02.2017 N 201 (Постанова N 201));

2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (постанова НКРЕКП від 16.02.2017 N 201 (Постанова N 201));

3. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (постанова НКРЕКП від 16.02.2017 N 201 (Постанова N 201));

4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 16.02.2017 N 201 (Постанова N 201));

5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (постанова НКРЕКП від 16.02.2017 N 202 (Постанова N 202));

6. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (постанова НКРЕКП від 22.03.2017 N 308 (Постанова N 308));

7. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (постанова НКРЕКП від 22.03.2017 N 308 (Постанова N 308));

8. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (постанова НКРЕКП від 22.03.2017 N 308 (Постанова N 308));

9. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (постанова НКРЕКП від 22.03.2017 N 307 (Постанова N 307));

10. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (постанова НКРЕКП від 04.04.2017 N 467 (Постанова N 467));

11. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (постанова НКРЕКП від 25.05.2017 N 683 (Постанова N 683));

12. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (постанова НКРЕКП від 22.03.2017 N 309 (Постанова N 309));

13. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії (постанова НКРЕКП від 13.04.2017 N 504 (Постанова N 504));

14. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 25.07.2017 N 932 (Постанова N 932));

15. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (постанова НКРЕКП від 09.11.2017 N 1388 (Постанова N 1388) (станом на 04.01.2018 не набрала чинності)).

 

Додаток 3

ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА
за результатами засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за період з 01.01.2018 по 22.05.2018

Розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 5 Закону України від 02.03.3015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)

Орган ліцензування

кількість скарг

результат розгляду скарги

задоволено

відмовлено

перенесено

знято з розгляду

Міністерство екології та природних ресурсів України

10

4

2

3

1

Державна служба України з безпеки на транспорті

6

4

1

1

0

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

5

0

2

3

0

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

4

1

1

1

1

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

4

1

2

0

1

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

3

0

2

1

0

Міністерство внутрішніх справ України

2

1

1

0

0

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1

1

0

0

0

Міністерство охорони здоров'я України

1

1

0

0

0

ВСЬОГО

36

13
(54 %)

11
(45 %)

9

3

 

Додаток 4

ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА
за результатами засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за період з 23.07.2015 по 22.05.2018

Розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 5 Закону України від 02.03.3015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)

орган ліцензування

кількість скарг

результат розгляду скарги

задоволено

відмовлено

перенесено

знято з розгляду

ДАБІ

84

45

21

1

17

Мінприроди

44

23

16

3

2

Нацкомфінпослуг

32

18

8

4

2

НКЦПФР

31

11

12

4

4

Держлікслужба

23

12

4

0

7

Державна служба України з безпеки на транспорті

11

5

3

1

2

Мінсоцполітики

9

3

3

0

3

Міністерство внутрішніх справ України

9

3

5

0

1

Міністерство охорони здоров'я України

7

4

2

0

1

Міністерство фінансів України

5

5

0

0

0

ДСКН

3

3

0

0

0

Міністерство освіти і науки України

3

1

1

0

1

Київська міська державна адміністрація

3

1

0

1

1

НКРЗІ

2

2

0

0

0

Державна фіскальна служба

2

1

0

0

1

НКРЕКП

2

2

0

0

0

Служба безпеки України

1

1

0

0

0

Мінекономрозвитку

1

1

0

0

0

Водопостачання та водовідведення

1

1

0

0

0

Кіровоградська ОДА

1

1

0

0

0

Тернопільська ОДА

1

1

0

0

0

Черкаська ОДА

1

0

1

0

0

ВСЬОГО

276

144
(65 %)

76
(35 %)

14

42

 

Додаток 5

ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА
за результатами засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за період з 01.01.2018 по 22.05.2018

Розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 (Закон N 222-VIII) та 5 частини дев'ятої статті 19 Закону України від 02.03.3015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України від 02.03.3015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

Орган ліцензування

Кількість звернень

результат розгляду

погоджено

не погоджено, у т. ч. у зв'язку із відсутністю повноважень Ради

розгляд відкладено

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

19

9

10

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

10

6

4

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

6

6

0

 

Міністерство соціальної політики України

1

0

1

 

ВСЬОГО

36

21
(58 %)

15
(42 %)

-
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали