ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.06.2012 р. N 263

Про стан ринку праці, організацію роботи щодо його регулювання та шляхи вирішення проблеми безробіття в області

Реалізація заходів програми зайнятості населення Запорізької області на 2010 - 2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.03.2010 N 4, дозволила досягти певної стабілізації на ринку праці області.

За підсумками 2011 року порівняно з 2010 роком чисельність зайнятого населення в області зросла на 1,7 тис. осіб і склала 827,4 тис. осіб, а чисельність безробітного населення зменшилась на 2,4 тис. осіб до 64,5 тис. осіб. Відповідно обчислений за методологією МОП рівень зайнятості населення віком 15 - 70 років зріс на 0,9 % і склав 60,4 %, а рівень безробіття зменшився на 0,3 % і становив 7,2 %.

У І кварталі 2012 року характерною ознакою зареєстрованого ринку праці стало зменшення обсягів реєстрації у службі зайнятості незайнятого населення. Так, за цей період до центрів зайнятості звернулося 13,3 тис. осіб, що на 8,3 % менше, ніж за відповідний період 2011 року. На обліку в службі зайнятості області перебувало 36,4 тис. осіб, проти 40,4 тис. осіб у 2011 році.

Протягом січня-березня 2012 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця майже 8 тис. осіб, що на 1,7 тис. осіб, або на 24,2 %, перевищує показник I кварталу 2011 року. Рівень працевлаштування порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 6 % і склав 21,6 %.

З початку поточного року пройшли навчання новим професіям і перенавчання 4,5 тис. безробітних, що на 7,4 % більше ніж за той же період 2011 року. Чисельність безробітних, які залучалися до участі в оплачуваних громадських роботах у порівнянні з минулим роком зросла майже вдвічі (на 93,5 %) і становила 5,1 тис. осіб.

Усього активними формами сприяння зайнятості в I кварталі 2012 року охоплено 17,5 тис. осіб, або 48,1 %, від загального числа громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості, проти 13,1 тис. осіб (32,6 %) у відповідному періоді 2011 року.

З метою закріплення позитивних тенденцій на ринку праці регіону завдання Програми зайнятості населення Запорізької області на 2012 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2012 N 6, в частині створення робочих місць порівняно з 2011 роком збільшено на 36 % і становить 32 тис. одиниць на рік. Протягом I кварталу 2012 року це завдання виконано на 27,7 %, в області створено 8,9 тис. робочих місць.

Дещо поліпшилось у середньому по області співвідношення між ліквідованими та створеними робочими місцями, яке за I квартал цього року склало 81 %, проти 88 % у I кварталі 2011 року. Проте, на ряді територій області кількість ліквідованих робочих місць перевищила кількість створених і їх співвідношення становило: у Василівському районі - 165,5 %, Гуляйпільському - 137 %, Якимівському - 129,5 %, Приазовському - 126,5 %, Приморському - 123,8 %, Бердянському - 117,9 %, Новомиколаївському - 107,3 %, Розівському - 104 %, містах Енергодарі - 120,9 % і Мелітополі - 109,5 %.

З початку 2012 року за статистичними даними середньооблікова чисельність штатних працівників області збільшилась на 9,2 тис. осіб (на 2,1 %) і на 01.04.2012 склала 450,7 тис. осіб (у I кварталі 2011 року - зменшилась на 7,9 тис. осіб, або на 1,7 %).

У той же час, за даними органів Пенсійного фонду України чисельність працюючих, застрахованих у системі державного соціального страхування, в області за цей період зменшилася на 17,1 тис. осіб, або на 3 %. Слід зазначити, що скорочення майже половини цієї чисельності обумовлено не ліквідацією робочих місць, а перереєстрацією підприємств-платників до інших регіонів України.

Надто високими в області залишаються обсяги застосування роботодавцями різних режимів вимушеної неповної зайнятості, які в I кварталі цього року склали 10,3 % від загальної чисельності працюючих.

Крім цього, скорочення загального обсягу промислового виробництва по області (на 5,3 %), особливо у провідних галузях - виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, а також металургії, яке мало місце в I кварталі 2012 року, несе в собі серйозну загрозу вимушеного вивільнення працівників з промислових підприємств області.

Таким чином, виконання завдань, визначених Програмою зайнятості населення Запорізької області на 2012 - 2014 роки, яка затверджена вищезазначеним рішенням обласної ради, потребує консолідованих зусиль органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, обласної служби зайнятості, контролюючих і фіскальних органів, організацій роботодавців і профспілок.

Керуючись статтями 6 і 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про зайнятість населення", з метою посилення державного регулювання ринку праці, забезпечення соціального захисту громадян від безробіття та враховуючи результати розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації:

1. Затвердити склад представників від обласної державної адміністрації до обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення (додається).

2. Головам райдержадміністрацій:

1) вжити заходів щодо забезпечення виконання завдань, визначених Програмою зайнятості населення Запорізької області на 2012 - 2014 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 23.02.2012 N 6, насамперед в частині створення нових робочих місць;

2) на підставі системного аналізу стану ринку праці територій, зокрема виявлення причин ліквідації робочих місць, вжити додаткових заходів щодо збереження існуючих ефективних робочих місць;

3) проаналізувати причини та підстави використання суб'єктами господарювання, розташованими на відповідних територіях, різних режимів вимушеної неповної зайнятості для найманих працівників;

4) організувати розгляд на засіданнях колегій питання про стан ринку праці та ефективність заходів щодо його регулювання за підсумками роботи у I півріччі 2012 року;

5) забезпечити координацію дій податкових, контролюючих і правоохоронних органів щодо виявлення та легалізації неоформлених найманих працівників і "тіньової" заробітної плати, шляхом проведення перевірок суб'єктів господарювання, де за даними органів Державної податкової служби України та Пенсійного фонду України спостерігаються ознаки мінімізації витрат на оплату праці, а також застосовуються різні режими примусової неповної зайнятості працівників;

6) організувати проведення широкомасштабної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо законодавчих гарантій найманих працівників в сфері оплати праці та соціального страхування, використовуючи наради з роботодавцями, зустрічі в трудових колективах, виступи та публікації у засобах масової інформації тощо;

7) забезпечити бронювання на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності робочих місць для працевлаштування громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, виходячи із зареєстрованої у базових центрах зайнятості чисельності осіб цієї категорії, та вжити заходів щодо підвищення ефективності використання таких робочих місць;

8) при розробці проектів місцевих бюджетів на 2013 рік передбачити виділення коштів на проведення оплачуваних громадських робіт;

9) забезпечити створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницьких ініціатив громадян, підтримку суб'єктів господарювання, що створюють нові робочі місця, особливо в сільській місцевості, шляхом реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011 - 2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.02.2011 N 8;

10) забезпечити здійснення моніторингу створення нових робочих місць відповідно до вимог методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 N 512 "Деякі питання моніторингу створення нових робочих місць";

11) інформацію про стан виконання п. 2 цього розпорядження надавати для узагальнення Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити заходи, передбачені у п. 2 цього розпорядження.

4. Запропонувати Запорізькому обласному центру зайнятості:

1) вжити заходів щодо підвищення мотивації безробітних громадян до пошуку роботи;

2) забезпечити адресність надання соціальних послуг незайнятому населенню, особливо соціально вразливим категоріям населення;

3) максимально наблизити професійне навчання і перенавчання безробітних до потреб конкретного виробництва та сфери послуг, організовувати професійне навчання безробітних за професіями, що забезпечують трудову мобільність і відповідають потребам економіки області;

4) вивчити стан організації оплачуваних громадських робіт у містах і районах області, проаналізувавши причини, що стримують їх проведення, та внести пропозиції щодо поліпшення організації цих робіт на окремих територіях області Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до 01.07.2012.

5. Рекомендувати Державній податковій службі у Запорізькій області та Головному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій області з метою забезпечення збільшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів і фондів державного соціального страхування:

1) активізувати взаємодію з територіальною державною інспекцією з питань праці у Запорізькій області, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо проведення роботи з виявлення та легалізації неоформлених працівників і "тіньової" заробітної плати у суб'єктів господарювання, що застосовують найману працю;

2) доручити територіальним органам у містах і районах області надавати райдержадміністраціям і виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення інформацію про підприємства, де спостерігаються ознаки мінімізації витрат на оплату праці, для організації перевірок і розгляду стану справ на таких підприємствах на засіданнях територіальних робочих груп (комісій) з питань легалізації зайнятості та заробітної плати.

6. Обласній комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, яка створена відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 13.10.2009 N 344 (зі змінами), розглянути на засіданнях протягом червня-грудня цього року стан організації роботи щодо детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення на всіх територіях області.

7. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно із Запорізькою обласною федерацією роботодавців забезпечити надання допомоги в розв'язанні проблемних питань підприємств промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку області з метою запобігання скороченню чисельності працюючих.

8. Зобов'язати Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, рекомендувати Запорізькому обласному центру зайнятості, Державній податковій службі у Запорізькій області та Головному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій області надавати інформацію про виконання відповідних пунктів цього розпорядження Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щороку, до 15 січня.

9. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:

1) забезпечити узагальнення та аналіз даних моніторингових досліджень, надання відповідної інформації Міністерству соціальної політики України, структурним підрозділам облдержадміністрації, сторонам соціального діалогу, органам місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування для вжиття відповідних заходів;

2) спільно з Головним управлінням статистики в Запорізькій області щокварталу надавати райдержадміністраціям і виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення переліки підприємств, де застосовується неповна зайнятість працюючих, для вивчення причин і надання допомоги з метою уникнення соціальної напруги в трудових колективах цих підприємств;

3) узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження подавати голові обласної державної адміністрації щороку, до 30 січня.

10. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

від 28.01.2010 N 21 "Про організацію роботи у сфері зайнятості населення та ринку праці Запорізької області";

від 31.08.2010 N 281 "Про затвердження Плану заходів щодо детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення на 2010 - 2011 роки".

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гамова А. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
07.06.2012 N 263


СКЛАД
представників від обласної державної адміністрації до обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення

Гамов
Андрій Миколайович

заступник голови облдержадміністрації

Деха
Світлана Адамівна

начальник відділу статистики, моніторингу та прогнозування обласного центру зайнятості (за згодою)

Дуднік
Ірина Олександрівна

директор обласного центру зайнятості (за згодою)

Колесніков
Анатолій Ілярійович

перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Панкратов
Віктор Павлович

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Разуваєва
Ірина Володимирівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Семечаєвський
Євгеній Германович

начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Слепян
Елла Валеріївна

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації.


 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації,
начальник оргвідділу

В. Г. Кархачов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали