ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.10.2011 р. N 859

Про стан соціально-економічного розвитку області за дев'ять місяців 2011 року

Аналіз підсумків роботи господарського комплексу області за дев'ять місяців поточного року свідчить про те, що в результаті здійснених облдержадміністрацією організаційних заходів з усунення негативних тенденцій у розвитку області, збереження сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури, зростання внутрішнього попиту в більшості галузей та сфер діяльності вдалося зберегти позитивну динаміку соціально-економічного розвитку регіону, що сприяло збільшенню надходжень до бюджету, зростанню доходів та зайнятості населення.

Так, за дев'ять місяців 2011 року виробництво промислової продукції збільшилось на 11,3 %, виробництво валової продукції сільського господарства - на 25,7 %, обсяги залучених інвестицій в основний капітал - на 41,2 %, прямих іноземних інвестицій - на 7 %, позичкового капіталу нерезидентів - на 65 %. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами в області протягом січня - серпня 2011 року зросли на 81 %, у тому числі експорту - на 86,4 %, оборот роздрібної торгівлі за січень - вересень 2011 року - на 12,3 %, розмір середньої номінальної заробітної плати штатного працівника в серпні 2011 року - на 12,7 %, надходження до загального фонду місцевих бюджетів - на 9,6 %. Прибутково спрацювали 53,3 % підприємств, на 45,8 % скоротилась заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, з початку року на 32,8 % зменшилась кількість незайнятих громадян, що перебували на обліку в центрі зайнятості. У вересні ціни на споживчі товари знизились на 0,4 %, рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг у січні - серпні 2011 року склав 108,9 %.

Водночас, існує ряд проблемних питань, вирішення яких дозволило б значно покращити соціально-економічне становище в області та добробут населення регіону.

Зокрема, залишаються високими показники міжтериторіальної диференціації за рівнем промислового виробництва.

Рекордне зростання обсягів сільськогосподарського виробництва по області відбулось, в основному, за рахунок рослинницької галузі. При цьому значне зростання середньої ціни реалізації сільськогосподарської продукції у звітному періоді здатне дестабілізувати фінансовий стан підприємств харчової промисловості, податкову базу та цінову ситуацію на споживчому ринку області.

У ряді районів недостатньо проводиться робота щодо наповнення місцевих ринків продукцією, а переробних підприємств - сировиною власного виробництва. Сільгосппідприємства десяти районів зменшили обсяги виробництва молока у звітному періоді. В агропідприємствах семи районів допущено зменшення поголів'я великої рогатої худоби, а у тринадцяти - поголів'я свиней.

На фоні значного зростання в області інвестицій в основний капітал у першому півріччі 2011 року у багатьох районах їх обсяг є недостатнім для забезпечення позитивної динаміки соціально-економічного розвитку. Так, найнижчі обсяги інвестицій у розрахунку на одну особу залучено в Монастириському, Шумському, Підгаєцькому, Бережанському, Зборівському районах.

У звітному періоді в області зафіксовано збільшення податкового боргу до зведеного бюджету на 18,8 % до 126,5 млн. гривень. Не вирішено проблему реструктуризації зайнятості за рахунок створення високопродуктивних робочих місць у реальному секторі економіки. У десяти районах області допущено зростання обсягів заборгованості із виплати заробітної плати.

Недостатні темпи зростання реальних доходів громадян, високий рівень безробіття на фоні тіньових процесів через концентрацію торгівлі у сфері малого бізнесу та зростання цін на споживчому ринку негативно впливають на діяльність підприємств торгівлі.

З метою вирішення наявних проблем у реальному секторі економіки, фінансовій та соціальній сферах регіону до кінця поточного року та виконання завдань проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2011 рік, Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) та створення реального підґрунтя для покращення соціально-економічного розвитку регіону і добробуту населення області:

1. Вказати головам Монастириської, Підгаєцької, Лановецької, Козівської райдержадміністрацій щодо персональної відповідальності із забезпечення усунення негативних явищ соціально-економічного розвитку районів та у місячний термін доповісти голові обласної державної адміністрації про вжиті заходи і їх результативність.

Районним державним адміністраціям, виконавчому комітету Тернопільської міської ради, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, в межах визначених повноважень:

1.1. Забезпечити виконання у повному обсязі Плану заходів щодо усунення виявлених негативних тенденцій розвитку Тернопільської області за результатами діяльності облдержадміністрації за січень-червень 2011 року.

1.2. Провести аналіз соціально-економічної ситуації, за результатами розробити план заходів щодо усунення виявлених негативних тенденцій розвитку районів та м. Тернопіль та взяти на особистий контроль їх реалізацію.

1.3. Посилити персональну відповідальність керівників за реалізацією розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, спрямованих на соціально-економічний розвиток.

1.4. Детально проаналізувати причини невиконання окремих показників територіальних програм соціально-економічного та культурного розвитку на 2011 рік та забезпечити їх виконання до кінця року у повному обсязі.

1.5. Провести моніторинг та забезпечити оптимальну структуру посівних площ під майбутній урожай 2012 року.

1.6. Спільно з керівниками сільгосппідприємств активізувати дії щодо залучення інвестицій у тваринницьку галузь та створення високоефективних тваринницьких комплексів задля збільшення обсягів виробництва молока, м'яса.

1.7. Вжити заходів із забезпечення термінового введення в експлуатацію житлових будинків, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури.

1.8. Провести детальний аналіз наявного податкового боргу та спільно з Державною податковою адміністрацією в Тернопільській області розробити план дій щодо його повної ліквідації.

1.9. Спільно з керівниками підприємств, організацій, установ вжити заходів щодо повної ліквідації наявної заборгованості з виплати заробітної плати.

1.10. Підвищити результативність роботи тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і посилити контроль за виконанням їх рішень.

1.11. Проаналізувати стан виконання місцевих бюджетів по доходах в розрізі платежів і бюджетів та вжити ефективних заходів щодо забезпечення їх виконання у повному обсязі.

1.12. Терміново вжити заходів, спрямованих на погашення заборгованості підприємствами, населенням, бюджетними установами та організаціями за спожитий природний газ, електричну енергію та забезпечити щомісячну поточну оплату в повному обсязі за їх споживання.

1.13. При розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку районів на 2012 рік включити відповідні заходи, що стосуються підтримки соціально-економічного розвитку малих міст у 2012 році, передбачивши фінансування на них, виходячи з можливостей державного та місцевого бюджетів.

1.14. Приділити значну увагу детінізації економічних процесів у реальному секторі економіки, збалансуванню попиту переробних підприємств на сировину із пропозицією аграрних підприємств, сприяти максимальному продажу виробленої продукції у місцевій торгівельній мережі та розширенню ринків збуту.

1.15. Детально проаналізувати причини, що стримують інвестиційну діяльність господарюючих структур та вжити заходів із забезпечення залучення інвестицій в економіку області у напрямках, визначених Стратегією розвитку області на період до 2015 року.

1.16. Розглянути на засіданнях колегій райдержадміністрацій питання діяльності підрядних будівельних організацій та визначити конкретні шляхи забезпечення їх стабільної роботи, а також активно залучати до спорудження об'єктів, будівництво яких спрямовано на соціально-економічний розвиток.

2. Контролюючим органам області забезпечити у межах компетенції дотримання діючого законодавства щодо формування відпускних цін виробниками сільськогосподарської продукції.

3. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації активізувати роботу щодо освоєння коштів, передбачених області за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 р. N 730 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів" (Постанова N 730).

4. Головному управлінню Пенсійного фонду України в Тернопільській області спільно з районними державними адміністраціями та виконавчим комітетом Тернопільської міської ради посилити роботу щодо виконання графіків погашення у 2011 році заборгованості зі сплати страхових внесків, єдиного внеску та з відшкодування пільгових пенсій.

5. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати Головне управління економіки облдержадміністрації до 31 січня 2012 року.

6. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання розпорядження подати в обласну державну адміністрацію до 10 лютого 2012 року.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали