РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 30 травня 1986 р. N 197

Київ

Про стан та заходи по поліпшенню житлового і соціально-культурного будівництва в республіці як одного з найважливіших завдань соціальної програми дванадцятої п'ятирічки

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що в республіці при виконанні планових завдань по введенню в експлуатацію житла і об'єктів соціально-культурного призначення протягом одинадцятої п'ятирічки щорічно не використовувались виділені на цю мету ліміти капітальних вкладень. Особливо на низькому рівні виконувались плани на спорудженні будинків житлово-будівельних кооперативів.

Однією з основних причин недоосвоєння капітальних вкладень була незадовільна робота будівельних організацій на задільних об'єктах, які несвоєчасно і не повною мірою забезпечувались матеріально-технічними ресурсами, а також робітниками. Лише організаціями Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Міністерства промислового будівництва УРСР недовиконано будівельно-монтажних робіт понад 400 млн. карбованців, внаслідок чого на початок дванадцятої п'ятирічки не створено необхідний технологічний заділ на будівництві житла, об'єктів народної освіти і охорони здоров'я.

В I кварталі ц. р. не забезпечено виконання планів по введенню в експлуатацію житлових будинків, споруджуваних за рахунок Державних капітальних вкладень у Донецькій і Черкаській областях, за рахунок коштів житлово-будівельних кооперативів - у Кіровоградській і Миколаївській областях, та лікарні на 120 ліжок - у Кримській області. Низький рівень використання лімітів державних капітальних вкладень на будівництві зазначених об'єктів у Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській і Черкаській областях.

Таке становище є наслідком недостатньої уваги до житлового й соціально-культурного будівництва з боку керівників міністерств і відомств УРСР - замовників і підрядників, а також облвиконкомів.

Будівельні міністерства і відомства УРСР несвоєчасно здійснюють заходи по комплексній інженерній підготовці будівництва, виробничо-технологічній комплектації об'єктів, широкому впровадженню досягнень науки і техніки та передового досвіду в будівельне виробництво. Не повністю використовуються потужності ряду домобудівних комбінатів.

Територіальні органи Держпостачу УРСР не забезпечують в намічені строки поставку матеріально-технічних ресурсів, особливо сантехнічного обладнання. Недостатньо виробляється і виділяється матеріалів поліпшеної якості для опорядження квартир за замовленням новоселів.

Облвиконкоми, міністерства і відомства УРСР - замовники в ряді випадків несвоєчасно забезпечують будови проектно-кошторисною документацією та фінансуванням, допускають розпорошення капітальних вкладень по значній кількості об'єктів.

Внаслідок відмічених недоліків не витримуються нормативні строки будівництва об'єктів, не забезпечується ритмічне введення їх в експлуатацію. Низькою залишається якість будівельно-монтажних робіт.

З метою поліпшення житлового і соціально-культурного будівництва в республіці як одного з найважливіших завдань соціальної програми дванадцятої п'ятирічки Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Вважати виконання планів по введенню в експлуатацію житла і об'єктів соціально-культурного призначення та використання в повному обсязі виділених лімітів капітальних вкладень і підрядних будівельно-монтажних робіт справою першочергової державної ваги, зокрема у прискоренні вирішення житлової проблеми в республіці.

Міністерствам і відомствам УРСР, обл/міськ/виконкомам докорінно поліпшити рівень організаторської роботи у цих питаннях. Відповідальність за своєчасне і повне виконання планових завдань по будівництву вказаних об'єктів покласти безпосередньо на міністрів, керівників відомств УРСР, голів облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

2. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

систематично розглядати стан справ у житловому і соціально-культурному будівництві, в першочерговому порядку укомплектовувати будови робітниками, матеріально-технічними ресурсами, будівельними машинами і механізмами;

забезпечити ритмічне протягом року введення в експлуатацію об'єктів та додержання нормативних строків їх спорудження, посилити контроль за якістю будівництва;

вживати заходів до поліпшення інженерної підготовки будівництва, широкого впровадження в будівельне виробництво досягнень науки і техніки та передового досвіду, а також прогресивних форм організації праці;

завершити переведення у 1988 році всіх домобудівних комбінатів на випуск конструкцій для житлових будинків за новими типовими проектами та підвищити рівень використання існуючих потужностей підприємств індустріального домобудування.

3. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

своєчасно вирішувати питання по забезпеченню будов проектно-кошторисною документацією і фінансуванням, організації житлово-будівельних кооперативів, посилити контроль за діяльністю державних приймальних комісій по додержанню ними порядку приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлово-цивільного призначення;

забезпечити з участю будівельних міністерств і відомств УРСР, Держбуду УРСР і Держплану УРСР дальше удосконалення впровадження системи комплексного потокового будівництва об'єктів житлово-цивільного призначення на основі безперервного планування; поліпшити роботу служб єдиного замовника;

переглянути обов'язки заступників голів облвиконкомів, які відають питаннями капітального будівництва, з метою підвищення їх відповідальності за стан спорудження житла і об'єктів соціально-культурного призначення, а також концентрації зусиль на практичній роботі по координації діяльності замовників, підрядних організацій, підприємств і організацій, що здійснюють будівництво господарським способом.

4. Держбуду УРСР:

з участю Держплану УРСР, ЦСУ УРСР і Укрконтори Будбанку СРСР забезпечити контроль за додержанням у містах раціональної планової структури житлового будівництва і його середньої кошторисної вартості;

разом з облвиконкомами більше уваги приділяти комплексній забудові житлових районів, широкому застосуванню проектів житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення з поліпшеними архітектурно-планувальними рішеннями, і в першу чергу адресної проектно-виробничої системи.

5. Держпостачу УРСР:

разом з міністерствами і відомствами УРСР - замовниками, облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами своєчасно поставляти устаткування, кабельно-провідникову продукцію, прилади й засоби автоматики для об'єктів житлового і соціально-культурного будівництва, забезпечувати поставку сантехнічних виробів для пускових об'єктів IV кварталу не пізніше листопада поточного року;

з участю Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР вирішувати питання про виготовлення та своєчасну поставку в необхідній кількості матеріалів і обладнання поліпшеної якості для виконання робіт по опорядженню квартир за замовленнями новоселів відповідно до річних завдань по введенню в експлуатацію житлових будинків;

разом з Міністерством промисловості будівельних матеріалів УРСР, Київським міськвиконкомом і Міністерством чорної металургії УРСР здійснити поставку додатково в 1986 році будівельним міністерствам і відомствам УРСР матеріалів, виробів, металопрокату і труб за рахунок надпланового їх виробництва згідно з додатками N 1 - 2;

наблизити строки поставок цементу на перше півріччя ц.р. за рахунок виділених на друге півріччя ц.р. фондів, у тому числі Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР в кількості 48 тис. тонн, Міністерству промислового будівництва УРСР - 40 тис. тонн і Головкиївміськбуду - 10 тис. тонн.

6. Держплану УРСР вжити додаткових заходів до усунення недоліків у плануванні житлового і соціально-культурного будівництва, маючи на увазі забезпечувати контроль за своєчасним доведенням міністерствами і відомствами УРСР до підвідомчих підприємств і організацій планових завдань та збалансованістю планових показників у територіальному і галузевому розрізах.

7. Контроль за ходом виконання цієї постанови покласти на відділ будівництва і промисловості будівельних матеріалів Управління Справами Ради Міністрів УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 30 травня 1986 р. N 197

ВІДОМІСТЬ
матеріалів та виробів, що поставляються додатково будівельним міністерствам і відомствам УРСР в 1986 році

Найменування матеріалів та заводів-постачальників

Одиниця виміру

Всього

в тому числі

Мінважбуду УРСР

Мінпромбуду УРСР

Украгробуду

Головкиївміськбуду

Мінмонтажспецбуду УРСР

Лінолеум

тис. кв. метрів

720

235

295

120

60

10

Одеський лінолеумний завод "Більшовик" Мінбудматеріалів УРСР

- " -

370

135

185

50

-

-

Київський комбінат будіндустрії Київського міськвиконкому

- " -

350

100

110

70

60

10

Ванни металеві

тис. штук

14,8

6,5

2,5

5

0,8

-

Ворошиловградський емальзавод імені Артема Мінбудматеріалів УРСР

- " -

14,8

6,5

2,5

5

058

-

Радіатори чавунні опалювальні

тис. екм

16,6

6,1

6,4

3,1

1,0

-

Ворошиловградський ливарно-механічний завод Мінбудматеріалів УРСР

- " -

15

5,5

6,4

3,1

-

-

Ржищевський завод "Радіатор" Мінбудматеріалів УРСР

- " -

1,6

0,6

-

-

1,0

-

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 30 травня 1986 р. N 197

ВІДОМІСТЬ
металопрокату і труб металевих, що поставляється додатково будівельним міністерствам і відомствам УРСР в 1986 році

/тис. тонн/

 

Металопрокат

Труби металеві

Мінважбуду УРСР

10

4,7

Мінпромбуду УРСР

16

7,0х/

Украгробуду

5

2,5

Головкиївміськбуду

4

-


х/ В тому числі 3 тис. тонн водогазопровідних труб.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали