Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік та завдання щодо його поліпшення у 2019 році

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.01.2019 р. N 2-р

Про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік та завдання щодо його поліпшення у 2019 році

Відповідно до статей 13, 27, 33, 35, 36 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 14 Закону України "Про оборону України", статей 17, 18, 21 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", статей 33, 34, 35, 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних" (Постанова N 921) (далі - постанова Кабінету Міністрів України N 921), постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року N 45дск "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час" (далі - Порядок бронювання), з урахуванням інформації Миколаївського обласного військового комісаріату про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік, результатів проведених заходів та перевірок стану військового обліку у 2018 році, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України, належної організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних на території Миколаївської області:

1. Взяти до відома інформацію Миколаївського обласного військового комісаріату про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік (додаток 1).

2. Затвердити перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку у 2019 році на території Миколаївської області, що додається.

3. Затвердити завдання з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території області у 2019 році, що додаються (далі - Завдання).

4. Затвердити план перевірок стану військового обліку на території Миколаївської області на 2019 рік (далі - План перевірок), що додається.

5. Утворити комісію щодо перевірок стану військового обліку на території Миколаївської області на 2019 рік у складі згідно з додатком 2, якій забезпечити проведення відповідних перевірок на території області згідно із затвердженим Планом перевірок та відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 921 (Постанова N 921) (далі - Порядок).

6. Відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних, які працюють в апараті облдержадміністрації, у відповідності до вимог чинного законодавства з питань військового обліку та бронювання.

7. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних, які працюють в структурних підрозділах облдержадміністрації, у відповідності до вимог чинного законодавства з питань військового обліку та бронювання, організувати контроль за станом військового обліку та бронювання на підприємствах, установах та організаціях, що знаходяться в оперативному управлінні та відповідних галузях економіки, із вжиттям заходів щодо їх поліпшення.

8. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам, сільським, селищним, міським головам об'єднаних територіальних громад:

1) на підставі інформації районних (міських) військових комісаріатів проаналізувати стан ведення військового обліку та бронювання на відповідній території, вжити заходів щодо його поліпшення;

2) відповідними розпорядженнями (рішеннями) про стан військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за 2018 рік та завдань щодо його поліпшення у 2019 році затвердити:

план звіряння облікових даних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів;

план перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням вимог пункту 81 Порядку (Постанова N 921) щодо періодичності проведення перевірок з доведенням запланованих термінів перевірки до органів управління та суб'єктів господарювання;

завдання з методичного забезпечення військового обліку та заходи щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць на 2019 рік;

3) копії розпоряджень про стан військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за 2018 рік та завдань щодо його поліпшення у 2019 році довести до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад;

4) проводити, у взаємодії з районними (міськими) військовим комісаріатами та відповідно до затверджених планів, перевірки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій, що перебувають на відповідній території, з додержанням вимог пунктів 82 - 84 Порядку (Постанова N 921);

5) забезпечити повідомлення щомісяця до 05 числа районних (міських) військових комісаріатів про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів;

6) організувати проведення занять із сільськими, селищними, міськими головами, керівниками підприємств, установ та організацій та особами, відповідальними за ведення військового обліку громадян та їх бронювання.

9. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації організувати виконання та здійснювати контроль за виконанням:

медико-соціальними експертними комісіями - вимог пункту 63 Порядку (Постанова N 921);

лікувальними закладами - вимог пункту 64 Порядку (Постанова N 921).

10. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації за поданням Миколаївського обласного військового комісаріату сприяти висвітленню у засобах масової інформації інформаційних матеріалів з питань функціонування системи військового обліку на території області, відбору громадян України на військову службу за контрактом та інших матеріалів щодо військового обліку та бронювання.

11. Рекомендувати територіальним органам центральних органів виконавчої влади:

1) головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області:

організувати тісну взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку;

організувати подання у двотижневий термін до військових комісаріатів відомостей про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку;

організувати подання до військових комісаріатів списків громадян - військовозобов'язаних, які зараховані до органів Національної поліції або звільнені з органів Національної поліції.

2) головному територіальному управлінню юстиції у Миколаївській області:

організувати тісну взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами та зобов'язати органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляти у семиденний термін відповідні військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, ім'я та по батькові, сімейного стану, про випадки реєстрації смерті та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інших даних за формою додатка 19 до постанови Кабінету Міністрів України N 921 (Постанова N 921).

12. Запропонувати Миколаївському обласному військовому комісаріату:

1) у взаємодії з сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації:

забезпечити виконання затверджених Завдань та Плану перевірок;

організувати контроль за веденням військового обліку в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях на території Миколаївської області;

надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів обласної та райдержадміністрацій, міським, селищним та сільським головам об'єднаних територіальних громад в організації та веденні військового обліку;

2) у взаємодії з управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації здійснювати підготовку інформаційних матеріалів з питань функціонування системи військового обліку на території області, відбору громадян України на військову службу за контрактом та інших матеріалів щодо військового обліку та бронювання для висвітлення їх у засобах масової інформації.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Боня В. В.

 

Голова облдержадміністрації

О. Савченко

 

Додаток 1
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02.01.2019 N 2-р

Витяг із звітної інформації
Миколаївського обласного військового комісаріату про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік

Військово-облікова робота та бронювання військовозобов'язаних і призовників в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях області у 2018 році була організована і здійснювалася відповідно до вимог законів України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанов Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних" (Постанова N 921) (далі - Порядок) та від 04 лютого 2015 року N 45дск "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час" (далі - Порядок бронювання) та розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 29.12.2017 N 587-р "Про стан військового обліку на території Миколаївської області у 2017 році та завдання у сфері військового обліку на 2018 рік" (Розпорядження N 587-р). З метою покращення стану військового обліку у Миколаївській області протягом 2018 року проводилась робота в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях області для забезпечення належної організації та ведення військового обліку та бронювання призовників і військовозобов'язаних на території Миколаївської області.

Зазначеним вище розпорядженням (Розпорядження N 587-р) на 2018 рік затверджені:

завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території Миколаївської області;

план перевірок стану військового обліку на території Миколаївської області.

Також утворена комісія та затверджений план щодо перевірок стану військового обліку на території Миколаївської області на 2018 рік.

Крім того, розпорядження голови облдержадміністрації доведено до голів райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) голів з дорученнями щодо подальшого його виконання та поліпшення стану військового обліку на території відповідальності.

Проведений моніторинг та аналіз наданих розпоряджень голів районних державних адміністрацій Миколаївської області, які були видані в районах стосовно стану військового обліку на території Миколаївської області за 2017 рік та завдання у сфері військового обліку на 2018 рік свідчать про те, що всі 19 районних державних адміністрацій Миколаївської області вжили заходів щодо підготовки та видання відповідного розпорядження.

На виконання пункту 5 розпорядження голови облдержадміністрації від 29.01.2018 N 587-р (Розпорядження N 587-р) протягом 2018 року вживались спільні заходи з боку облдержадміністрації та Миколаївського обласного військового комісаріату з питань контролю за виконанням визначених завдань щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території Миколаївської області у 2018 році.

Протягом 2018 року членами комісії забезпечено проведення перевірок стану військового обліку та бронювання на території 11 районів Миколаївської області згідно із затвердженим планом.

Загалом перевірками охоплено 39 об'єктів Миколаївської області:

10 перевірок - в апаратах райдержадміністрацій області, 2 перевірки - в селищних радах та їх апаратах, 4 перевірки - в сільських радах та їх апаратах, 9 перевірок - в установах охорони здоров'я області, 5 перевірок - в апаратах міських рад, 3 перевірки - в апаратах районних адміністрацій міста Миколаєва.

За станом на 25 грудня 2018 року План перевірок на 2018 рік стану військового обліку та бронювання (Розпорядження N 587-р) виконано в повному обсязі.

За результатами роботи комісії зроблено висновок, що стан військового обліку на об'єктах перевірки в основному відповідає вимогам чинного законодавства з питань військово-облікової роботи.

На належному рівні організовано та ведеться військовий облік у перевірених Баштанській, Березнегуватській, Вітовській, Вознесенській, Снігурівській районних державних адміністраціях, в центральній районній лікарні Березнегуватського району, Миколаївській міській лікарні N 5 та Центрі первинної медико-санітарної допомоги N 3 міста Миколаєва.

Відмічається покращення військового обліку в закладах, які підпорядковані управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації. Під час останніх перевірок протягом 2018 року в установах охорони здоров'я області відбулись суттєві зміни в кращий бік у порівнянні з попередніми перевірками 2017 року.

Аналіз результатів перевірок стану організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних на об'єктах перевірок області свідчить, що стан військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних покращився, але мають місце типові недоліки або помилки, які були виявлені в ході перевірок протягом 2018 року.

А саме:

не виконуються вимоги пункту 11 Порядку (Постанова N 921) щодо встановлення доплати посадовим особам, на яких покладено функціональні обов'язки щодо ведення військового обліку;

не в повній мірі вживаються заходи щодо виконання вимог пункту 18 Порядку (Постанова N 921);

побудова картотеки первинного обліку та картотеки призовників і військовозобов'язаних не завжди відповідає вимогам пунктів 28 (Постанова N 921) та 44 Порядку (Постанова N 921), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 921;

заповнення розділу II "Відомості про військовий облік" в особових картках за формою П-2 проводиться не у відповідності до пунктів 40 - 43 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 921 (Постанова N 921).

З метою покращення стану військового обліку на території області у 2018 році облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій спільно з військовими комісаріатами області проводились комплексні заходи, направлені на належне ведення військового обліку та контролю за його станом.

Питання військового обліку, забезпечення проведення призову на строкову службу та виконання інших планових завдань розглядались облдержадміністрацією на нарадах 16.03.2018, 26.09.2018 на базі Миколаївського обласного військового комісаріату та 14.11.2018 в будівлі облдержадміністрації.

За підсумками нарад головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам надані доручення для подальшого виконання. Майже всі доручення керівництва облдержадміністрації виконані. За результатами проведеної роботи значно покращився стан військового обліку в апаратах райдержадміністрацій, структурних підрозділах облдержадміністрації, в закладах охорони здоров'я області та інших підприємствах і організаціях області.

У співпраці з працівниками облдержадміністрації та Миколаївського обласного військового комісаріату проведено 7 навчально-методичних занять з питань військово-облікової роботи з посадовими особами органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що є відповідальними за військовий облік і бронювання на базі:

Вітовської райдержадміністрації - 11.03.2018 (65 осіб);

управління охорони здоров'я облдержадміністрації - 03.04.2018 (95 осіб);

департаменту освіти і науки облдержадміністрації - 13.04.2018 (39 осіб);

Снігурівського районного військкомату - 20.04.2018 (63 особи);

Баштанської райдержадміністрації - 17.05.2018 (67 осіб);

Миколаївської райдержадміністрації - 23.11.2018 (48 осіб);

головного територіального управління юстиції у Миколаївській області - 06.07.2018 (36 осіб).

Протягом 2018 року облдержадміністрацією організовано проведення семінарів з питань військового обліку та бронювання в Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій:

тематичні короткотермінові семінари:

14.03.2018 - за участю спеціалістів управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад (19 осіб);

11.04.2018 - за участю посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за ведення кадрової роботи у сільських, селищних, міських радах та їх виконавчих органах у Снігурівському районі (38 осіб);

16.05.2018 та 11.07.2018 - за участю посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за ведення кадрової роботи у сільських, селищних, міських радах та їх виконавчих органах (11 та 16 осіб);

09.10.2018 - за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за ведення мобілізаційної роботи в Кривоозерському районі (38 осіб);

22.11.2018 - за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за ведення мобілізаційної роботи у Баштанському районі (53 особи);

27.11.2018 - за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за ведення мобілізаційної роботи у Вітовському районі (24 особи);

12.12.2018 - за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за ведення мобілізаційної роботи у Новоодеському районі (82 особи).

Загалом з початку 2018 року підвищили свій рівень кваліфікації - 694 особи.

Згідно з доповідями військових комісарів проводяться своєчасні звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з обліковими даними районних військових комісаріатів згідно із затвердженими планами. За станом на 25 грудня 2018 року плани звіряння на 2018 рік виконані в повному обсязі.

Але в результаті звіряння встановлено, що:

окремі керівники та відповідальні за військовий облік особи не налагоджують взаємодію з військовими комісаріатами щодо подання списків та способів звіряння;

не надають військово-облікові документи військовозобов'язаних для проведення якісного звіряння.

Органи Національної поліції всупереч статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" не здійснюють розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, не надсилають до військового комісаріату відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку, а також не надають повідомлення про проведення досудового слідства, що проводиться стосовно військовозобов'язаних та призовників.

Складання протоколу про адміністративне правопорушення на місці вчинення правопорушення в більшості випадків є неможливим, адже правопорушники умисно відмовляються надавати будь-які дані та документи щодо посвідчення особи, розуміючи, що у представників військового комісаріату відсутні будь-які права щодо затримання особи чи доставки її з даного приводу у військовий комісаріат, на відміну від співробітників органів Національної поліції.

Органи Національної поліції України посилаються на те, що законом це не передбачено та на велику завантаженість, але за можливості беруть участь в спільних заходах щодо розшуку та доставки.

Протягом року проводилась робота щодо бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Випадків незаконного бронювання не виявлено, але є типові недоліки. А саме:

звітність щодо військового обліку та бронювання має арифметичні помилки;

заповнені дані в книзі обліку бланків спеціального обліку мають арифметичні помилки;

в особових картках військовозобов'язаних, які перебувають на спеціальному обліку, відсутній запис відповідно до підпункту 3 пункту 38 Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 12дск (Постанова N 12);

оформлення бронювання військовозобов'язаних, у яких є право на відстрочку, не проводиться з різних причин;

посвідчення та повідомлення про бронювання роздруковані не за встановленим зразком;

повідомлення про бронювання до військових комісаріатів надсилаються з порушенням термінів виконання (більше п'яти днів).

Військовим комісаріатом проводиться робота щодо:

зарахування в запас громадян України, які не досягли граничного віку перебування у запасі Збройних Сил України та інших військових формувань та підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних;

проведення переоформлення відстрочок від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час;

організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних у підпорядкованих районних (міських) військових комісаріатах області.

Протягом року було проведено перевірку організації та ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних у 8 районних (міських) військових комісаріатах області.

З метою покращення стану військового обліку пропоную продовжити практику притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, які винні у порушенні вимог чинного законодавства з питань військового обліку та бронювання, проведення семінарів з питань військово-облікової роботи та, як захід контролю, проведення перевірок військового обліку громадян України на території Миколаївської області.

 

Завідувач сектору мобілізаційної
роботи апарату облдержадміністрації

М. Хомровий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02 січня 2019 року N 2-р

ПЕРЕЛІК
заходів щодо поліпшення стану військового обліку у 2019 році на території Миколаївської області

N з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці заходів

1

2

3

1

Забезпечення та вжиття у межах повноважень, наданих законодавством України, завдань і заходів з організації та ведення військово-облікової роботи на відповідній території

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад, (за узгодженням). керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

2

Контроль за організацією роботи по веденню військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронюванню військовозобов'язаних в межах повноважень відповідно до вимог чинного законодавства

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад, (за узгодженням). керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

3

Взаємодія з військовими комісаріатами, сприяння в межах повноважень поліпшенню стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад, (за узгодженням). керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

4

Організація взаємодії та здійснення дієвих заходів з розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, їх затримання та доставки до відповідних військових комісаріатів

Районні військові комісаріати, органи Національної поліції за сприяння адміністрацій районів та міст області (районів у місті Миколаєві)

5

Проведення перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних в сільських, селищних радах, об'єднаних територіальних громадах, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти

Спеціалісти райдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів (за узгодженням)

6

Доведення, за результатами проведених перевірок стану військового обліку на території відповідальності, до підприємств, установ та організацій оглядів, аналізів та іншої інформації про виявлені недоліки в організації і веденні військового обліку

Спеціалісти райдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів (за узгодженням)

7

Проведення спільних нарад, в тому числі й кущових, з питань військового обліку громадян України та бронювання військовозобов'язаних

Спеціалісти райдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів (за узгодженням)

8

Проведення роз'яснювальної роботи в сільських, селищних радах, об'єднаних територіальних громадах, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти щодо виконання встановлених правил військового обліку призовників і військовозобов'язаних (додаток 1 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 921 (Постанова N 921))

Спеціалісти райдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів (за узгодженням)

9

Проведення занять з посадовими особами, що визначені відповідальними за організацію та ведення військового обліку і бронювання щодо доведення вимог нормативно-правових актів у сфері військового обов'язку і військової служби, проходження військової служби за контрактом, бронювання військовозобов'язаних

Спеціалісти облдержадміністрації, райдержадміністрацій, районних (міських) військових комісаріатів (за узгодженням)

10

Забезпечення стажування знову призначених посадових осіб, що визначені відповідальними за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних (за клопотанням керівництва райдержадміністрацій, сільських, селищних рад, об'єднаних територіальних громад)

Спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

11

Проведення семінарів, лекцій та навчань, з питань організації та ведення військового обліку громадян України, заходів щодо бронювання військовозобов'язаних

Спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, спеціалісти районних (міських) військових комісаріатів (за узгодженням)

12

Забезпечення доведення до райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій змін в законодавстві стосовно питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних

Спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад, спеціалісти обласного, районних (міських) військових комісаріатів (за узгодженням)

13

Забезпечення відпрацювання особових карток за встановленою формою П-2 на всіх призовників, військовозобов'язаних, що навчаються, працюють в закладах освіти (захід забезпечує первинний облік призовників і військовозобов'язаних в начальних закладах)

Керівники закладів освіти області (за узгодженням)

14

Використовувати кожне прибуття призовників і військовозобов'язаних з особистих питань до органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг для звіряння їх облікових даних із картками первинного обліку (захід забезпечує персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних)

Спеціалісти органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг (за узгодженням)

15

Заслуховування, за поданням районного військового комісаріату, відповідальних посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, що є порушниками у веденні військового обліку і бронювання

Керівництво облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

16

Оформлення стендів, кутків, буклетів, пам'яток з питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних, проходження військової служби військовозобов'язаних за контрактом, наочної агітації з питань військової служби тощо

Спеціалісти райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи
апарату облдержадміністрації

М. Хомровий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02 січня 2019 року N 2-р

ЗАВДАННЯ
з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території області у 2019 році

N

Найменування заходів

Строк проведення

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

I. Організаційні заходи

1

Забезпечення організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних у відповідності до вимог чинного законодавства

Протягом 2019 року

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

2

Вжиття заходів щодо контролю за організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронюванням військовозобов'язаних відповідно до вимог чинного законодавства

Протягом 2019 року

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

3

Забезпечення методичного супроводження роботи з питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних, проведення навчань з цих питань

Протягом 2019 року

Спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, обласного та районних (міських) військових комісаріатів (за узгодженням)

 

4

Видання розпорядчого документа про стан військового обліку за 2018 рік та завдання щодо його поліпшення у 2019 році

До 20 січня 2019 року

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

5

Забезпечення виконання затверджених завдань і заходів з питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних

Протягом 2019 року

Відповідальні за ведення військового обліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

6

Розгляд питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних на нарадах або колегіях

Протягом 2019 року

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

7

Проведення перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних - працівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів

Згідно з планом перевірок на 2019 рік

Обласний та районні (міські) військові комісаріати Миколаївської області (за узгодженням)

 

8

Забезпечення контролю за виконанням громадянами, які перебувають на території відповідних населених пунктів області, встановлених правил військового обліку призовників і військовозобов'язаних

Протягом 2019 року

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

9

Повідомлення районних (міських) військових комісаріатів про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів

Щомісяця до 5 числа у разі наявності

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

10

Інформування районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військово-облікової роботи

У 7-денний термін

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

II. Заходи щодо військового обліку призовників і військовозобов'язаних

11

Забезпечення достовірності облікових даних призовників і військовозобов'язаних, повноти та якості їх військового обліку та бронювання військовозобов'язаних, згідно з вимогами нормативно-правових актів та методичних рекомендацій

Протягом 2019 року

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

12

Взаємодія з військовими комісаріатами, сприяння в межах повноважень поліпшенню стану військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних

Протягом 2019 року

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

13

Вжиття заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів, сприяння їх своєчасній явці за цим викликом

При отриманні розпорядження військового комісаріату

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, міські голови об'єднаних територіальних громад (за узгодженням), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, установ, підприємств, організацій та закладів освіти (за узгодженням)

 

14

Взаємодія з районним (міським) військовим комісаріатом щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних

За планом звіряння даних

Відповідальні за ведення військового обліку

 

15

Внесення до карток первинного обліку; особових карток призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади

У 5-денний строк

Відповідальні за ведення військового обліку

 

16

Надання до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних

Щомісяця до 5 числа

Відповідальні за ведення військового обліку

 

17

Складення та своєчасне внесення змін до відповідних списків щодо обліку призовників та військовозобов'язаних

Протягом 2019 року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

18

Складення і подання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

До 1 грудня 2019 року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

19

Приймання під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

Протягом 2019 року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

20

Організація та ведення діловодства з питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних відповідно до встановлених форм, додатків, рекомендацій

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

 

21

Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

 

1. Персонально первинний облік призовників і військовозобов'язаних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

22

Взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання, тільки після їх взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті

У разі прибуття

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

23

Зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку в районному (міському) військовому комісаріаті

У разі вибуття

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

24

Виявлення призовників і військовозобов'язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов'язаних на персонально-первинний облік та направлення до районного (міського) військового комісаріату для взяття на військовий облік

Протягом року

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

25

Ведення картотеки первинного обліку призовників і військовозобов'язаних відповідно до вимог пункту 28 Порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2018 року N 921 (Постанова N 921))

Протягом 2019 року

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

26

Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов'язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов'язаних шляхом подвірного обходу

За планом

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

27

Звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені районними (міськими) військовими комісаріатами

За планом звіряння даних

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

28

Контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз'яснювальної роботи. Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів

Протягом 2019 року

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

29

Інформування районних (міських) військових комісаріатів про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій, власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом

Протягом 2019 року

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад (за узгодженням)

 

2. Персональний облік призовників і військовозобов'язаних в апаратах та структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та закладах освіти

30

Проведення перевірки наявності у претендентів на зайняття вакантних посад необхідних військово-облікових документів (для військовозобов'язаних: військового квитка, тимчасового посвідчення замість військового квитка; для призовників: посвідчення про приписку до призовної дільниці) з метою встановлення факту перебування їх на військовому обліку за місцем проживання

При прийомі документів для працевлаштування

Відповідальні за ведення військового обліку

 

31

Прийняття на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, заведення на них особових карток форми П-2

При прийомі на роботу

Відповідальні за ведення військового обліку

 

32

Ведення картотеки особових карток призовників і військовозобов'язаних відповідно до вимог пункту 44 Порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2018 року N 921) (Постанова N 921)

Протягом 2019 року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

33

Проводити заповнення особових карток форми П-2 відповідно до вимог пунктів 40 - 43 Порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня (Постанова N 921) 2018 року N 921)

Протягом 2019 року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

34

Надання до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнення з роботи (відрахування з навчального закладу)

У 7-ми денний строк

Відповідальні за ведення військового обліку

 

35

Забезпечення своєчасного внесення змін до особових карток призовників і військовозобов'язаних, в тому числі у розділі II особової картки форми П-2 "Військовий облік"

В міру необхідності

Відповідальні за ведення військового обліку

 

36

Звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх військово-обліковими документами

Раз на рік згідно з графіком

Відповідальні за ведення військового обліку

 

37

Взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних

Раз на рік

Відповідальні за ведення військового обліку

 

38

Проведення роботи з особовими картками військовозобов'язаних, які виключені з військового обліку за віком чи станом здоров'я

Щороку до 15 грудня

Відповідальні за ведення військового обліку

 

III. Заходи щодо бронювання військовозобов'язаних

39

Своєчасне оформлення та ведення документів щодо бронювання військовозобов'язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 12дск (Постанова N 12)

У 10-денний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

 

40

Повідомлення військового комісаріату, де військовозобов'язані працівники перебувають на військовому обліку про їх бронювання за посадами і зарахування на спеціальний облік

У 5-денний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

 

41

Інформування військового комісаріату, про анулювання посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та на воєнний час

У 5-денний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

 

42

Вжиття заходів щодо внесення змін, уточнень або доповнень до Переліків посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час

При надходженні змін

Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

 

43

Уточнення переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) та доведення його до військового комісаріату

Січень, лютий

Відповідальні за ведення військового обліку

 

44

Визначення військовозобов'язаних працівників щодо підлягання їх бронюванню згідно з Переліками посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час

При працевлаштуванні, при внесенні змін до Переліків

Відповідальні за ведення військового обліку

 

45

Уточнення плану заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час військовозобов'язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, списків уповноважених про вручення посвідчень

Січень, липень

Відповідальні за ведення військового обліку

 

46

Уточнення плану заміни працівників, які вибувають на період мобілізації та на воєнний час до Збройних Сил (органів СБУ, Служби зовнішньої розвідки)

Червень, грудень

Відповідальні за ведення військового обліку

 

IV. Звітність з питань військового обліку та бронювання

47

Забезпечення надання інформації на запити облдержадміністрації та районного (міського) військового комісаріату стосовно питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних

Протягом 2019 року за запитами

Відповідальні за ведення військового обліку

 

48

Складання та погодження в районному (міському) військовому комісаріаті звіту про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад та професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, станом на 1 січня відповідного року (за формою згідно з додатком 3 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 12дск (Постанова N 12))

До 20 грудня 2019 року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

49

Надання звіту про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад та професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, станом на 1 січня відповідного року (за формою згідно з додатком 3 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 12дск (Постанова N 12)) та інформації до звіту про стан роботи щодо бронювання військовозобов'язаних

До 25 грудня 2019 року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

V. Виконання інших заходів

50

Здійснення досудових розслідувань стосовно ухилення військовозобов'язаних від військового обліку

За зверненням Р(М)ВК

Начальники відділів (відділень) Національної поліції (за узгодженням)

 

51

Здійснення розшуку, затримання та доставки до районного (міського) військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку

За зверненням органів місцевого самоврядування, Р(М)ВК

Начальники відділів (відділень) Національної поліції (за узгодженням)

 

52

Повідомлення після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану районного (міського) військового комісаріату, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов'язані, про зміну їх прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті призовників і військовозобов'язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

У 7-денний строк

Керівники органів державної реєстрації актів цивільного стану (за узгодженням)

 

53

Повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов'язаних, стосовно яких повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення

У 7-денний строк

Начальник органу досудового розслідування (за узгодженням)

 

54

Повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників, стосовно яких кримінальні справи розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили

У 7-денний строк

Органи судової влади на території Миколаївської області (за узгодженням)

 

55

Вилучення та надсилання до відповідних районних (міських) військових комісаріатів військово-облікових документів призовників і військовозобов'язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту

Постійно

Органи судової влади на території Миколаївської області (за узгодженням)

 

56

Повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами

У 7-денний строк

Голови медико-соціальної експертних комісій (за узгодженням)

 

57

Під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомлення районного (міського) військового комісаріату про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні

У 3-денний строк

Керівники лікувальних закладів (за узгодженням)

 

58

Відповідно до розпоряджень районного (міського) військового комісаріату та рішень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, об'єднаних територіальних громад своєчасне подання необхідних відомостей до зазначених органів про призовників і військовозобов'язаних, сповіщення їх про виклик до районного (міського) військового комісаріату шляхом вручення повісток та забезпечення прибуття за викликом

Постійно

Керівники житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій або підприємств та установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків (за узгодженням)

 

59

Для зняття з військового обліку військовозобов'язаних, яких після проходження строкової військової служби прийнято на службу до органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби - вилучення у військовозобов'язаних військово-облікових документів, які надсилаються до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування призовників і військовозобов'язаних на військовому обліку разом з витягами з наказів про прийняття на службу та списком

У 7-денний строк

Керівники органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби (за узгодженням)

 

60

Повідомлення районного (міського) військового комісаріату про звільнення військовозобов'язаних із служби, яким повертають під розписку особисті військово-облікові документи та видають довідки

У 7-денний строк

Керівники органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби (за узгодженням)

 

 

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи
апарату облдержадміністрації

М. Хомровий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02 січня 2019 року N 2-р

ПЛАН
перевірок стану військового обліку на території Миколаївської області на 2019 рік

N з/п

Об'єкти перевірки

Період перевірки

Приблизний місяць перевірки

1

Виконавчі органи Миколаївської міської ради; управління освіти Миколаївської міської ради; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

I квартал 2019 року

лютий

2

Березанська районна державна адміністрація; відділ освіти районної державної адміністрації; виконавчі органи Новофедорівського старостинського округу Коблівської об'єднаної територіальної громади

березень

3

Вознесенська районна державна адміністрація; виконавчі органи Вознесенської міської ради; управління освіти Вознесенської міської ради; комунальне підприємство "Водопостачання м. Вознесенська"

II квартал 2019 року

квітень

4

Веселинівська районна державна адміністрація; відділ освіти районної державної адміністрації; Веселинівська центральна районна лікарня; виконавчі органи Веселинівської селищної ради об'єднаної територіальної громади

травень

5

Врадіївська районна державна адміністрація; відділ освіти районної державної адміністрації; Врадіївська центральна районна лікарня; виконавчі органи Новопавлівської сільської ради

червень

6

Доманівська районна державна адміністрація; Доманівська центральна районна лікарня; виконавчі органи Доманівської селищної ради об'єднаної територіальної громади; Маринівський професійний аграрний ліцей

III квартал 2019 року

липень

7

Очаківська районна державна адміністрація; виконавчі органи Очаківської міської ради; виконавчі органи Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади; виконавчі органи Кам'янської сільської ради

серпень

8

Новоодеська районна державна адміністрація; відділ освіти районної державної адміністрації; комунальний заклад "Новоодеський районний центр первинної медико-соціальної допомоги"; Новоодеській професійний аграрний ліцей

вересень

9

Єланецька районна державна адміністрація; відділ освіти районної державної адміністрації; виконавчі органи Єланецької селищної ради та Великосербулівської сільської ради

IV квартал 2019 року

жовтень

10

Казанківська районна державна адміністрація; виконавчі органи Казанківської селищної об'єднаної територіальної громади; Казанківський аграрний ліцей

листопад

11

Новобузька районна державна адміністрація; виконавчі органи Новобузької міської ради; Новобузька центральна районна лікарня; Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету

грудень

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи
апарату облдержадміністрації

М. Хомровий

 

Додаток 2
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
02.01.2019 N 2-р

Склад
комісії щодо перевірок стану військового обліку на території Миколаївської області на 2019 рік

Голова комісії:

БОНЬ
В'ячеслав Валентинович

перший заступник голови облдержадміністрації

Заступник голови комісії:

ХОМРОВИЙ
Микола Олександрович

завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Члени комісії:

МИРОНОВА
Світлана Михайлівна

головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

СУЙЧИМЕЗОВ
Олександр Вікторович

начальник відділу військового обліку та бронювання Миколаївського обласного військового комісаріату, підполковник (за узгодженням)

ЧУБ
Олег Віталійович

офіцер відділу військового обліку та бронювання Миколаївського обласного військового комісаріату, старший лейтенант (за узгодженням).

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи
апарату облдержадміністрації

М. Хомровий
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали