Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про стан виконання антикорупційного законодавства в Державній архівній службі України

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 24 липня 2018 року N 2/6

Про стан виконання антикорупційного законодавства в Державній архівній службі України

Рішення введено в дію наказом Державної архівної служби України від 27 липня 2018 року N 52 (Наказ N 52)

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання антикорупційного законодавства в Укрдержархіві, колегія Укрдержархіву відзначає, що питання виконання антикорупційного законодавства в Укрдержархіві та установах, що належать до сфери його управління, займає одне з основних місць.

Укрдержархівом забезпечено виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року N 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Постанова N 706) та Типового положення щодо утворення (визначення) та забезпечення функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів центральних органів виконавчої влади.

Забезпечення діяльності Укрдержархіву з питань запобігання і виявлення корупції здійснює головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції, який безпосередньо підпорядкований Голові Укрдержархіву.

Укрдержархівом забезпечується дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводиться робота з попередження корупційних правопорушень.

Оновлено інформацію щодо осіб, на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції в установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву.

Проведено заходи з інформування працівників Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління - суб'єктів декларування, щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування.

Вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації працюючих державних службовців з питань запобігання і виявлення корупції.

Забезпечено здійснення антикорупційних заходів та контроль за їх здійсненням відповідно до планів заходів щодо запобігання корупції.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки" (Постанова N 265) Укрдержархівом здійснювались відповідні заходи, передбачені Державною програмою заходів та здійснювалось подання щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня та 15 жовтня Національному агентству інформацію про стан виконання Державної програми.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Укрдержархіву постійно надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечує інформаційний супровід заходів щодо запобігання та виявлення корупції, проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки), у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців в Укрдержархіві. Постійно надає допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Форма N 3) суб'єктам декларування Укрдержархіву та працівникам установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву. Надає консультації щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Крім того, здійснено перевірку факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Форма N 3) суб'єктами декларування Укрдержархіву та керівниками установ, що належать до сфери його управління відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII); проаналізовано інформацію установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. За результатами вивчення направлено 2 листи до відповідних установ, з метою забезпечення неухильного виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції". Надано консультації цим установам, та проконтрольовано своєчасне повідомлення НАЗК про виявлення фактів порушення вимог Закону; складено та направлено до НАЗК 7 повідомлень про встановлення фактів неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування щодо суб'єктів декларування Укрдержархіву та керівниками установ, що належать до сфери його управління; проведено роз'яснювальну роботу з працівниками Укрдержавхіву, які не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави, та рекомендовано їм подати відповідну декларацію; взято участь у розробці Порядку про проведення перевірок стану архівної справи в архівних установах України (Порядок N 89/5); Порядку про проведення перевірок організації роботи центральних державних архівів України; надано консультації щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком; надано допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктам декларування Укрдержархіву та працівникам установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, забезпечено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; здійснено вивчення та візування проектів наказів з кадрових питань, з основної діяльності та адміністративно-господарських питань.

Також, здійснено заходи щодо запобігання корупції та контроль за їх виконанням в установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву.

З метою запобігання проявам корупції, недопущення подальшого перебування на державній службі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Укрдержархіву ведеться облік працівників Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Посилено контроль за додержанням принципів прозорості та відкритості у діяльності Укрдержархіву. Забезпечено умови для повідомлення працівниками Укрдержархіву про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), зокрема: телефоном через "лінію довіри", через офіційний веб-сайт Укрдержархіву у рубриці "Запобігання проявам корупції" та "Повідом про корупцію" шляхом розміщення повідомлення про корупцію, та засобами електронного зв'язку шляхом направлення повідомлення на спеціальну е-пошту.

З метою продовження забезпечення належної організації виконання антикорупційного законодавства в Укрдержархіві колегія вирішила:

1. Головному спеціалісту з питань запобігання і виявлення корупції разом з керівниками структурних підрозділів Укрдержархіву продовжувати роботу щодо здійснення заходів запобігання та виявлення корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Укрдержархіву, та в установах, що належать до сфери його управління.

 

Голова колегії,
Голова Державної
архівної служби

Т. І. Баранова

Секретар колегії

Т. В. Галицька
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали