ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.06.2012 р. N 262

Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік за підсумками I кварталу

За результатами оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 650 (Постанова N 650) (8 напрямів діяльності, 37 показників), Запорізька область посіла 10 місце серед регіонів України (за 2011 рік - 19 місце), а без врахування міст Києва і Севастополя - 6 місце.

Підвищення загального рейтингу області забезпечено за рахунок поліпшення результатів за напрямками: економічний розвиток - 10 місце серед регіонів (проти 12 за 2011 рік), інвестиційна, наукова й інноваційна діяльність - 20 місце (проти 23), споживчий ринок - 1 місце (проти 16), житлово-комунальне господарство - 6 місце (проти 22).

Разом з тим, аналіз виконання основних завдань та показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік (далі - Програма) за підсумками першого кварталу свідчить про непросту соціально-економічну ситуацію в області.

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-березні 2012 року склав 19198 млн. грн., або 22,9 % показника, передбаченого Програмою. За цим показником Запорізька область посіла 4 місце серед регіонів України.

Зростання обсягу реалізованої промислової продукції у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося по 12 районах: найбільше - у Веселівському (у 2,9 рази) й Токмацькому (у 2,3 рази), та по всіх містах обласного значення. Зниження обсягів реалізованої продукції промисловості зафіксовано у Новомиколаївському (на 42,4 %), Куйбишевському (на 19,4 %), Приазовському (на 18,3 %) та Мелітопольському (на 6,3 %) районах.

У 4 районах відсутні промислові підприємства, які звітують до органів статистики.

Індекс промислової продукції по області у звітному періоді склав 94,7 % проти 106,4 %, передбаченого Програмою на 2012 рік. За цим показником область посіла 23 місце в Україні (за 2011 рік - 14 місце).

Зростання виробництва відбулося лише у добувній промисловості - на 5,2 % порівняно з відповідним періодом минулого року, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - на 1 %. На рівні I кварталу 2011 року забезпечено обсяг виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Скорочення загального обсягу промислового виробництва по області (на 5,3 %) сталося у зв'язку з його зменшенням на 11,8 % у провідній галузі - виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (32,9 % загального обсягу реалізації промислової продукції по області) через збільшення аварійно-ремонтних робіт на енергогенеруючих підприємствах.

Підприємствами енергетичного комплексу у звітному періоді вироблено 12,7 млрд. кВт годин електроенергії, або на 8,3 % менше, ніж за аналогічний період 2011 року (25,5 % до Програми).

Падіння обсягів виробництва у металургії на 3,5 % (Програмою передбачено зростання у 2012 році на 8 %) обумовлено складним фінансово-економічним станом провідних підприємств галузі через постійне зростання тарифів на електроенергію, а також падінням цін і попиту на металургійну продукцію на світовому ринку.

Скорочення обсягу виробництва у машинобудуванні на 3,2 % (Програмою передбачено зростання у 2012 році на 10 %) відбулося, переважно, череззменшення на 33,5 % випуску легкових автомобілів ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" у зв'язку зі скороченням обсягів збуту. Складна ситуація також зберігається на ряді машинобудівних підприємств державного сектору економіки, таких як КП НВК "Іскра", ДП "Радіоприлад", Бердянському державному заводі скловолокна, ВАТ "Азовкабель".

Падіння виробництва у хімічній та нафтохімічній промисловості на 7,8 % (проти збільшення за Програмою на 2012 рік на 2 %) спричинено кризовим станом провідного підприємства галузі - ЗДП "Кремнійполімер", яке з березня 2009 року перебуває у процедурі банкрутства.

Скорочення обсягу виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції на 21,8 % (за Програмою - зростання у 2012 році на 5 %) сталося через зупинку виробництва карбіду кремнію та часткову зупинку виробництва електрокорунду на ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" у зв'язку зі зниженням попиту на продукцію та нестачею обігових коштів через неповернення ПДВ.

Зростання закупівельних цін на сировину та енергоносії, перенасиченість внутрішнього ринку дешевою продукцією імпортного виробництва спричинило падіння обсягів виробництва у легкій промисловості на 23,8 % (Програмою на 2012 рік обсяг виробництва у галузі передбачено зберегти на рівні 2011 року).

У звітному періоді зменшено виробництво автомобілів легкових на 33,5 % (7325 шт., або 12,2 % до Програми), трансформаторів електричних - на 0,7 % (5225 шт., 21,8 %), реакторів електричних, котушок індуктивності та перетворювачів статичних електричних - на 29,7 % (721 шт., 17,5 %), сталі - на 4,8 % (1 млн. т, 23,8 %), взуття - на 26 % (55 тис. пар., 20,4 %).

Зросло виробництво феросплавів - на 4,5 % (74,9 тис. тонн або 25 % до програми), апаратури електричної високовольтної - на 23,1 % (44058 шт., 30,8 %), апаратури електричної низьковольтної - на 21,1 % (106,7 тис. шт., 20,1 %), проводів та кабелів електричних низьковольтних до 1000 В - на 2,8 % (11432 км, 19,5 %), автомобілів вантажних - у 1,7 рази (347 шт., 31,5 %).

З метою відновлення позитивної динаміки промислового виробництва підготовлено та подано комплекс пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо вирішення проблемних питань та перспектив розвитку провідних підприємств регіону. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.02.2012 N 86 затверджено пріоритетні напрямки розвитку промислового комплексу області до 2017 року, які передбачають заходи, спрямовані на створення умов для прискореного розвитку високопродуктивного науково-технічного, виробничого та кадрового потенціалу промисловості регіону.

Валова продукція сільського господарства за січень-березень 2012 року склала 430,6 млн. грн. або 99,2 % до I кварталу 2011 року (завдання на 2012 рік - 101,5 %). За індексом обсягу сільськогосподарського виробництва область посіла 19 місце в Україні (за 2011 рік - 22 місце).

Скорочення виробництва валової продукції галузі на 0,8 % обумовлено спадом виробництва у тваринництві. Відбулося зменшення загальної чисельності поголів'я великої рогатої худоби (на 1,9 % або на 2,3 тис. голів до відповідного показника 2011 року), у т. ч. корів (на 1 %, на 0,6 тис. голів), а також свиней (на 12 %, на 45 тис. голів).

Значно скорочено поголів'я великої рогатої худоби, у т. ч. корів, у Новомиколаївському (на 31,7 % та на 32,1 % відповідно), Куйбишевському (на 20,2 % та на 17,4 %), Чернігівському (на 14,1 % та на 17 %) та Бердянському (на 14,1 % та на 11,3 %) районах. Суттєво зменшилося поголів'я свиней у Бердянському (на 74,4 %), Розівському (на 62,2 %) та Веселівському (на 47,2 %) районах.

Лише у двох районах - Василівському та Оріхівському - відбулося зростання як поголів'я великої рогатої худоби (у т. ч. корів), так і свиней. Розпочалося відновлення поголів'я великої рогатої худоби і корів у Приазовському районі, корів - у Якимівському районі.

У порівнянні з початком 2012 року в сільгосппідприємствах на 2,3 % зросло поголів'я великої рогатої худоби, на 2,2 % - поголів'я корів. Введено в експлуатацію низку тваринницьких об'єктів, зокрема, корівник на 400 голів у ПАТ "Племзавод "Степной" Кам'янсько-Дніпровського району, завершується реконструкція свинокомплексу на 10 тис. голів у ТОВ "Лідер" Новомиколаївського району.

Виробництво м'яса всіма категоріями господарств у звітному періоді склало 23,7 тис. тонн (28,3 % до програми), молока - 49,9 тис. тонн (19,9 %), яєць - 158,3 млн. штук (22,3 %). У порівнянні з січнем - березнем 2011 року виробництво молока зменшилося на 0,2 %, яєць - збільшилося на 7,6 %, м'яса - залишилося на рівні аналогічних обсягів минулого року.

З метою стимулювання розвитку тваринницької галузі облдержадміністрацією:

розроблено Програму розвитку сільського господарства Запорізької області на 2012 - 2013 роки (затверджена рішенням обласної ради від 23.02.2012 N 7), якою передбачено стимулювання виробників тваринницької продукції шляхом виплати за рахунок коштів обласного бюджету 5 тис. грн. за кожну прирощену корову. В обласному бюджеті на 2012 рік на реалізацію цієї програми заплановано 1 млн. грн. В усіх районах області прийняті відповідні програми з фінансуванням з місцевих бюджетів в обсязі 1,4 млн. грн.;

підготовлено 20 проектів щодо створення промислових парків у галузі тваринництва, які включено до Каталогу інвестиційних пропозицій області;

ведеться розробка проекту Комплексної програми інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва Запорізької області на 2012-2015 роки та на період до 2020 року.

Проблеми реального сектору економіки області позначилися на показниках зовнішньої торгівлі.

Зовнішньоекономічний оборот товарів за I квартал 2012 року склав 1400 млн. дол. США (20,5 % до Програми), у т. ч. обсяг експорту - 937 млн. дол. США (21,5 %), імпорту - 463 млн. дол. США (18,8 %). Порівняно з відповідним періодом 2011 року зовнішньоекономічний оборот товарів збільшився на 2,8 %, у т. ч. обсяг експорту - на 6,6 % (15 місце серед регіонів України). Обсяг імпорту товарів знизився на 4,1 % (в основному, за рахунок скорочення імпорту механічного устаткування та чорних металів). При цьому сальдо зовнішньої торгівлі товарами по області залишилося позитивним і склало 473,6 млн. дол. США (на 19,5 % більше, ніж за січень-березень 2011 року).

Протягом січня-березня 2012 року в економіку області залучено 8,1 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що складає 10,7 % завдання на 2012 рік. З урахуванням вилучення іноземного капіталу, курсової різниці абсолютне збільшення прямих іноземних інвестицій в економіці області у звітному періоді склало 9,1 млн. дол. США.

На 01.04.2012 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 989,1 млн. дол. США (1,9 % обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України, 9 місце серед регіонів) і збільшився проти відповідного показника на початок 2012 року на 0,9 % (19 - 21 місце). На одного мешканця області припадало 550,8 дол. США прямих іноземних інвестицій (8 місце в Україні).

Обсяг виконаних будівельних робіт за I квартал ц. р. склав 217,2 млн. грн. або 91 % до відповідного рівня 2011 року (16 місце в Україні). Із 510 будівельних підприємств у звітному періоді працювало 302 (59,2 %).

За рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію 78,4 км газових, 14,6 км водопровідних та 0,3 км місцевих каналізаційних мереж, котельні потужністю на 2,6 Гкал за годину, 51,5 тис. кв. м загальної площі житла (30 % до Програми), що у 3,4 рази перевищує відповідний показник минулого року (3 місце серед регіонів України). Майже все житло (90,7 %) побудовано за рахунок коштів населення.

Зросли обсяги житлового будівництва в містах Запоріжжі (в 6,2 раза), Бердянську (у 5,8 раза), Мелітополі (у 5,8 раза), Токмаку (на 56 %), а також у Василівському (в 4,4 раза), Приазовському (в 2,2 раза) та Запорізькому (на 59,8 %) районах.

На території 10 районів та м. Енергодар протягом звітного періоду не введено в дію жодного квадратного метра житла.

Продовжено реалізацію обласної цільової програми "Сільське подвір'я", на яку протягом I кварталу поточного року спрямовано 2356,1 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету - 2307,4 тис. грн., з інших джерел фінансування - 48,7 тис. грн. Придбано та реконструйовано 8 житлових будинків загальною площею 603 кв. м, газифіковано 97 житлових будинків.

Фінансування обласної програми "Молодій запорізькій родині - доступне житло" за рахунок коштів обласного бюджету протягом січня-березня не здійснювалося (на кредитування за програмою на рік визначено 492,2 тис. грн.).

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за I квартал 2012 року склав 3411,3 млн. грн. (8 місце серед регіонів України), або 24 % до програмного показника на поточний рік, і збільшився порівняно з відповідним періодом 2011 року як у діючих (на 26 %), так і в порівнянних (на 18,3 %) цінах. За темпом зростання роздрібного товарообороту область є лідером серед регіонів України.

Загальний індекс споживчих цін по області за січень-березень 2012 року склав 100,4 % (15 - 18 місце серед регіонів України) проти 103,6 % у відповідному періоді 2011 року, в тому числі на продукти харчування - 100,1 % (20 місце в Україні) проти 106,5 % у відповідному періоді минулого року.

З метою реалізації скоординованих заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки та збереження стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку, розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.02.2012 N 63 (Розпорядження N 63) створено обласну комісію з питань забезпечення населення Запорізької області основними продовольчими товарами.

Облдержадміністрацією укладено Меморандум із провідними молокопереробними підприємствами про узгодження дій на ринку молока та молочних продуктів, яким передбачено закупівлю молока у сільгосптоваровиробників за економічно обґрунтованими цінами.

Дієвим інструментом стабілізації цін на продовольчі товари стало проведення протягом I кварталу 2012 року 196 ярмарок з реалізації тваринницької та рослинницької продукції за цінами товаровиробників.

За січень - березень 2012 року загальний обсяг реалізованих споживачам області послуг склав 1335,5 млн. грн., або 113,1 % до рівня І кварталу 2011 року в порівняних цінах. У тому числі населенню реалізовано послуг на суму 402,5 млн. грн., або 21 % до програмного показника на поточний рік. Середній обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по області склав 224,9 грн. і коливався по містах - від 1287,1 грн. у Запоріжжі до 222,9 грн. у Мелітополі, серед районів - від 297,3 грн. у Пологівському до 4,7 грн. у Чернігівському.

Рівень оплати населенням області житлово-комунальних послуг за січень-березень 2012 року становив 86,9 %, що на 0,8 в. п. менше, ніж у I кварталі 2011 року. При цьому, заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги порівняно з початком року зросла на 79 млн. грн. або на 11,7 % (6 місце в Україні) і на 01.04.2012 склала 754,47 млн. грн.

Лише у Веселівському та Куйбишевському районах перевищено стовідсотковий рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, одночасно скоротилася і сума заборгованості на 10,1 % і 2,3 % відповідно.

Найнижчий рівень оплати - у Кам'янсько-Дніпровському (71,9 %), Бердянському (78,1 %), Пологівському (83,3 %), Михайлівському (83,5 %) та Приморському (83,7 %) районах, містах Мелітополі (81,6 %) і Токмаку (83,9 %).

Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги зросла у Кам'янсько-Дніпровському районі в 2,3 раза, Бердянському - в 1,8 раза, Токмацькому - в 1,8 раза, Михайлівському - в 1,8 раза), Пологівському - в 1,7 раза), м. Мелітополь - на 32,9 %.

Рівень оплати за спожиту електроенергію на 01.04.2012 склав 97,5 % (13 - 14 місце серед регіонів України), у тому числі промислових підприємств, сільгоспспоживачів - 99,6 %, підприємств житлово-комунального господарства - 84,8 %, підприємств та організацій, що фінансуються із державного бюджету, - 59,5 %, підприємств та організацій, які фінансуються із місцевого бюджету - 75,6 %, населення - 95,1 %,

Загальна заборгованість за спожиту електроенергію склала 687,3 млн. грн., що на 39,9 млн. грн. (на 6,2 %) більше, ніж на початок 2012 року.

Повністю розрахувалися за спожиту електроенергію лише споживачі Чернігівського району (103 %).

Найнижчий рівень розрахунків - у Великобілозерському (81 %), Якимівському (87 %), Вільнянському (88 %), Куйбишевському (89 %) районах та м. Енергодар (87 %).

Рівень розрахунків за спожитий природний газ на 01.04.2012 склав 61 %. Підприємствами комунальної теплоенергетики сплачено 86 %, установами та організаціями державного бюджету - 60 %, установами та організаціями місцевого бюджету - 73 %, населенням - 79 % від нарахованої суми.

Заборгованість споживачів по фондах облдержадміністрації склала 391,3 млн. грн. Найбільшими боржниками у I кварталі були підприємства комунальної теплоенергетики - 331,5 млн. грн. та населення - 54,1 млн. грн.

Лише населення м. Енергодар на 100 % розрахувалося за спожитий природний газ.

Найнижчий рівень розрахунків населення зафіксовано у Мелітопольському (68 %), Кам'янсько-Дніпровському (71 %), Бердянському (78 %) районах і містах Мелітополі (73 %) та Запоріжжі (75 %); установ і організацій місцевого бюджету - у Новомиколаївському (35 %), Якимівському (44 %), Запорізькому (57 %), Мелітопольському (68 %), Пологівському (71 %) районах та містах Токмаку (71 %) і Мелітополі (73 %).

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-березень 2012 року склала 2746,1 грн., або на 15,8 % більше показника за відповідний період 2011 року. За рівнем заробітної плати область посідає 6 місце в Україні, а за темпом її зростання - 25 (за 2011 рік - 4 місце). Індекс реальної заробітної плати склав 112,8 % (23 місце в Україні).

Зростання заробітної плати відбулося по всіх територіях області. Разом з тим, темпи приросту суттєво відрізняються: серед районів - від 2,6 % у Вільнянському до 30,1 % у Кам'янсько-Дніпровському, серед міст обласного значення - від 13,1 % у м. Мелітополь до 29,2 % у м. Енергодар.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати протягом січня-березня зросла на 0,7 млн. грн. або на 1,4 % (14 місце серед регіонів) і на 01.04.2012 дорівнювала 49,4 млн. грн. Борг економічно активних підприємств протягом звітного періоду збільшився на 2,4 млн. грн. (на 17,2 %) і становив 16,7 млн. грн.

84,9 % загальної суми заборгованості по області складають борги підприємств державного сектору економіки, сума яких з початку 2012 року збільшилась на 3,8 млн. грн. або на 10,1 % і на 01.04.2012 склала 41,9 млн. грн. Найбільшими боржниками є КП НВК "Іскра" (8,3 млн. грн.), ДП "ДПІ "Запоріж-цивільпроект" (0,9 млн. грн.) ДП "Радіоприлад" (13,6 млн. грн.), ДП "Кремнійполімер" (7,9 млн. грн.), Бердянський державний завод скловолокна (3,2 млн. грн.).

Протягом лютого-березня 2012 року утворена заборгованість у 15 районних філіях ДП "Запорізький облавтодор" у сумі 1,4 млн. грн.

Суттєво скорочено суму боргу у Токмацькому районі (на 287 тис. грн.), повністю відсутня заборгованість із виплати заробітної плати у Великобілозерському, Гуляйпільському, Оріхівському, Приазовському та Розівському районах.

Водночас, значно нарощено суму боргу в Мелітопольському (на 250,6 тис. грн.), Василівському (на 212,8 тис. грн.), Новомиколаївському (на 200 тис. грн.) та Веселівському (на 198,4 тис. грн.) районах та м. Запоріжжя (на 651,1 тис. грн.).

Чисельність громадян області, які мали статус безробітного, на 01.04.2012 становила 22,8 тис. осіб, що на 0,4 тис. осіб, або на 1,8 % більше, ніж на початок року, із них 55,1 % - жінок, 42 % - молоді у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.04.2012 склав 2,1 %, проти 2,06 % на початок 2012 року.

Нижчий за середньообласний рівень безробіття зафіксовано у Запорізькому (1 %), Вільнянському (1,4 %), Василівському та Мелітопольському (по 1,9 % відповідно) районах та у містах Запоріжжя (0,9 %), Мелітополь (1,1 %), Енергодар (1,7 %). Найвищий рівень безробіття - у м. Токмак (7,4 %), Приморському (6,2 %) та Великобілозерському (6,1 %) районах.

У I кварталі 2012 року працевлаштовано 3956 особи (12,8 % від загальної чисельності безробітних громадян), проходили професійне навчання - 4,5 тис. осіб (14,6 %), брали участь у громадських роботах - 4,8 тис. осіб (15,7 %).

Протягом січня-березня цього року в області створено 8,9 тис. нових робочих місць (у т. ч. юридичними особами - 2,8 тис., іншими - 6,1 тис.), або 27,8 % від запланованого на 2012 рік (32 тис. осіб).

До загального фонду державного бюджету (без урахування сум бюджетного відшкодування ПДВ) у І кварталі 2012 року надійшло 1975,3 млн. грн. доходів або 94 % до затвердженого плану. Недовиконання склало 125,9 млн. грн. Порівняно з I кварталом 2011 року надходження збільшились на 8,1 % (на 148 млн. грн.).

Невиконання плану і зниження темпів росту мобілізації доходів обумовлено скороченням надходжень податку на прибуток внаслідок звільнення від оподаткування прибутку ОП "ЗАЭС" НАЭК "Енергоатом" (у 2011 році підприємством було сплачено 240,3 млн. грн.), зниженням у 2012 році ставки податку на прибуток до 21 %, а також скороченням надходжень податку на додану вартість по бюджетоутворюючих підприємствах.

До загального фонду бюджету області надійшло 831,2 млн. грн. доходів, що становить 105,8 % до плану на I квартал, затвердженого місцевими радами. Перевиконання склало 45,3 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2011 року надходження збільшились на 16,1 % (на 115,2 млн. грн.).

Обсяги надходжень до місцевих бюджетів зросли по всіх районах (від 8 % у Приазовському до 84,7 % у Токмацькому), крім Приморського (скорочення на 0,1 %), а також по всіх містах обласного значення (від 6,2 % у м. Токмак до 33,1 % у м. Енергодар.

Загальнообласний рівень виконання річних показників доходів загального фонду місцевих бюджетів, затверджених органами місцевого самоврядування, склав 22,9 % (5 місце серед регіонів України).

Серед районів цей показник коливався від 19,1 % у Приморському до 29,1 % у Токмацькому, серед міст обласного значення - від 20 % у м. Токмак до 26,2 % у м. Енергодар.

Протягом січня - березня 2012 року до загального фонду бюджету області надійшло 141 млн. грн. плати за землю, що становить 25,4 % до річної суми, затвердженої місцевими радами, або 109,7 % до плану І кварталу (перевиконання становило 12,4 млн. грн.). Питома вага плати за землю у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів склала 17 %.

Надходження по платі за землю зросли на 16,6 %, по орендній платі за землю - на 20,6 %, що є результатом проведеної на територіях роботи з перегляду ставок орендної плати в бік їх збільшення.

Протягом січня - березня 2012 року робочими групами з питань легалізації зайнятості та заробітної плати проведено 482 перевірки підприємств, обстежено 624 суб'єкта підприємницької діяльності, виявлено 236 неоформлених працівників, з яких 124 працевлаштовані. Додатково до бюджету надійшло 1,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Загальну суму податкового боргу за грошовими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету у I кварталі скорочено на 1,9 % або 5,3 млн. грн.: з 282,6 млн. грн. на 01.01.2012 до 277,3 млн. грн. на 01.04.2012.

Найбільше скоротили податковий борг Чернігівський (на 91 %), Василівський (на 71,8 %) та Веселівський (на 38,6 %) райони.

Водночас приріст податкового боргу допустили 10 територій області, найсуттєвіше - Куйбишевський район (у 2,3 раза) та м. Мелітополь (на 35,4 %).

За січень - березень 2012 року рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення області становив 39,7 од. (26 місце в Україні) проти 35,7 од. за І квартал 2011 року.

Серед районів рівень злочинності коливався від 19 од. у Розівському до 58,8 од. у Вільнянському, у містах обласного значення - від 31,3 од. у м. Енергодар до 44,2 од. у м. Запоріжжя.

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, у загальній кількості злочинів, за I квартал 2012 року по області склала 5,3 %. За цим показником область посіла 15 місце в Україні.

Високий рівень підліткової злочинності, який суттєво перевищує середньообласний показник, зафіксовано у Пологівському (20,4 %), Приморському (16,9 %), Оріхівському (13,5 %), Чернігівському (12,8 %), Вільнянському (12 %), Токмацькому (10,4 %) районах та м. Токмак (12,6 %).

Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області у I кварталі 2012 року, в рамках реалізації заходів відповідної програми, затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2012 N 9, із обласного бюджету виділено 2 млн. грн. для придбання спеціальної техніки та спеціального устаткування (300 тис. грн.), засобів зв'язку та телекомунікаційного обладнання (300 тис. грн.), комп'ютерної техніки (400 тис. грн.) та спеціалізованих автомобілів (1 млн. грн.).

За сукупністю показників оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Запорізької області за підсумками січня-березня 2012 року до трійки лідерів увійшли Василівський (1 місце), Великобілозерський (2 місце), Запорізький (3 місце) райони. Три останніх місця у рейтингу оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій посіли Михайлівський (18 місце), Приморський (19 місце), Бердянський (20 місце) райони.

Серед міст обласного значення кращий результат по соціально-економічному розвитку за I квартал 2012 року продемонструвало м. Енергодар. На останньому 5 місці - м. Токмак.

Керуючись ст. ст. 17, 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою поліпшення результатів соціально-економічного розвитку області, виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 29.12.2011 N 1, та з урахуванням розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації та Комітету з економічних реформ у Запорізькій області:

1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій підвищити результативність дій, спрямованих на виконання прогнозних показників і завдань, визначених Програмою соціально-економічного розвитку області на 2012 рік, затвердженою рішенням обласної ради від 29.12.2011 N 1, та відповідних територіальних програм.

2. Доручити:

1) першому заступнику, заступникам голови облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації проаналізувати результати оцінки діяльності облдержадміністрації за підсумками I кварталу 2012 року, виявити причини суттєвого погіршення динаміки по окремим показникам, закріпленим відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11.07.2011 N 265 "Про організацію роботи щодо запровадження проведення оцінки результатів діяльності Запорізької обласної державної адміністрації" згідно з додатком 1 (додається) та вжити додаткових заходів із поліпшення стану справ у відповідних галузях і сферах діяльності;

2) головам райдержадміністрацій проаналізувати результати оцінки діяльності райдержадміністрацій за підсумками I кварталу 2012 року, проведеної відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 29.07.2011 N 312 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Запорізької області" згідно з додатком 2 (додається), вжити заходів щодо подолання негативних тенденцій у соціально-економічному розвитку відповідних територій.

3. Запропонувати Головному управлінню статистики в Запорізькій області посилити взаємодію із райдержадміністраціями щодо надання методологічної допомоги та роз'яснень з питань формування показників соціально-економічного розвитку, які входять до оцінки їх діяльності, інформування щодо кола підприємств по територіях, які звітують до органів статистики, та його змін, надання показників, які розраховує Головне управління статистики в Запорізькій області.

4. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації продовжити роботу з центральними органами виконавчої влади, спрямовану на вирішення проблемних питань промислового комплексу, у тому числі щодо шляхів виходу з кризи підприємств електрометалургійного комплексу, поліпшення фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств державного сектору економіки, стимулювання розвитку автомобіле- та літакобудування.

Про проведену роботу та її результати поінформувати Головне управління економіки облдержадміністрації до 20.07.2012.

5. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації:

1) організувати проведення у червні 2012 року обласної селекторної наради з питань участі у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та реалізації проектів промислових зон;

2) сприяти проведенню у червні 2012 року Координаційної ради з питань впровадження Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" в Запорізькій області (у рамках реалізації другої фази Проекту) та щорічної оглядової конференції Проекту за участю територій області;

3) спільно з управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації організувати проведення у вересні 2012 року інвестиційної конференції з питань модернізації житлово-комунального господарства на засадах державно-приватного партнерства;

4) подати інформацію про виконання Головному управлінню економіки облдержадміністрації: по підпунктах 1, 2 пункту 5 - до 05.07.2012, по підпункту 3 пункту 5 - до 05.10.2012.

6. Головам райдержадміністрацій:

1) проаналізувати причини падіння обсягів реалізації промислової продукції підприємств, розташованих на підвідомчій території, та до 02.07.2012 подати Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації інформацію та пропозиції щодо подолання кризових явищ на підприємствах;

2) вжити заходів щодо оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур у поточному році, раціонального використання меліоративних систем;

3) тримати на особистому контролі ситуацію у тваринницькій галузі та, у разі потреби, забезпечувати вжиття термінових заходів, спрямованих на стабілізацію та подальше нарощування поголів'я худоби та птиці;

4) провести на місцях детальний аналіз усіх показників, які впливають на обсяги надходжень до бюджетів, визначити резерви та недоліки в роботі з доходами та скоординувати дії з усіма структурами, від яких залежить надходження доходів, для забезпечення не тільки виконання бюджетів у повному обсязі, а й їх перевиконання. Про проведену роботу та результати поінформувати Головне фінансове управління облдержадміністрації до 03.01.2013;

5) продовжити роботу по охопленню орендними відносинами земель запасу, резерву та інших ділянок, перегляду договорів оренди з врахуванням збільшення орендної ставки, оновленню нормативної грошової оцінки земель. Про проведену роботу та результати поінформувати Головне фінансове управління облдержадміністрації до 03.01.2013;

6) забезпечити своєчасне та ефективне використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Запорізької області; державних капітальних видатків, коштів державного фонду регіонального розвитку;

7) тримати на особистому контролі питання цінової ситуації на споживчому ринку продовольчих товарів, вживати оперативних заходів щодо її стабілізації та постійно інформувати населення через засоби масової інформації;

8) забезпечити проведення щотижневих ярмарків з реалізації продовольчих товарів із залученням сільгоспвиробників, підприємств харчової промисловості, підприємств оптової торгівлі;

9) вжити заходів щодо забезпечення безперебійної роботи дозвільних центрів шляхом встановлення мінімально необхідної кількості посад державних адміністраторів (не менше двох штатних одиниць); дотримання вимог законодавства до кандидатур на зайняття посади державного адміністратора та порядку погодження таких кандидатур; взаємодії між державними адміністраторами і місцевими дозвільними органами. Про проведену роботу поінформувати Головне управління економіки облдержадміністрації до 11.06.2012;

10) здійснити заходи щодо формування на новий 2012/2013 навчальний рік оптимальної мережі загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів відповідно до соціально-економічної та демографічної ситуації. Про проведену роботу поінформувати управління освіти і науки облдержадміністрації до 20.08.2012;

11) взяти під особистий контроль виконання заходів щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, у тому числі передбачених Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства Запорізької області на 2011 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.05.2011 N 10.

7. Головам райдержадміністрацій:

1) Бердянської, Куйбишевської, Новомиколаївської, Приазовської та Чернігівської - вжити вичерпних заходів щодо стабілізації поголів'я великої рогатої худоби, в тому числі корів. Про проведену роботу поінформувати Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації до 02.07.2012;

2) Великобілозерської, Якимівської, Вільнянської, Куйбишевської - посилити особистий контроль за рівнем розрахунків за спожиту електроенергію, вжити дієвих заходів щодо погашення існуючої заборгованості та забезпечення стовідсоткової оплати поточного споживання;

3) Новомиколаївської, Якимівської, Кам'янсько-Дніпровської, Михайлівської, Токмацької - посилити особистий контроль за рівнем розрахунків за спожитий природний газ установами та організаціями місцевого бюджету і населенням, вжити дієвих заходів щодо погашення існуючої заборгованості;

4) Бердянської, Василівської, Гуляйпільської, Новомиколаївської, Приазовської, Приморської, Розівської, Чернігівської, Якимівської - посилити контроль за створенням нових робочих місць та вжити заходів щодо призупинення негативної тенденції з ліквідації робочих місць, що підтверджується даними моніторингу за I квартал ц. р., який здійснюється в області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 N 512 "Деякі питання моніторингу створення робочих місць". Про вжиті заходи поінформувати Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до 01.08.2012.

8. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям подати Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про виконання завдань цього розпорядження до 15.01.2013.

9. Рекомендувати:

1) міським головам міст обласного значення організувати роботу щодо виконання пунктів 1, 3, 5;

2) міському голові м. Енергодар - пп. 2 пункту 4, пп. 4 пункту 7;

3) міському голові м. Токмак - пп. 3 пункту 4;

4) міському голові м. Мелітополь - пп. 4 пункту 7.

10. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подати до 30.01.2013 голові облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ємельяненка В. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

Додаток 1
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
07.06.2012 N 262


Динаміка показників оцінки результатів діяльності Запорізької облдержадміністрації

 

Найменування показника

I квартал 2011 року

I півріччя 2011 року

9 місяців 2011 року

2011 рік

I квартал 2012 року

Структурний підрозділ ОДА, територіальний орган центральних органів виконавчої влади, який відповідає за моніторинг та реалізацію заходів щодо поліпшення показника

значення

місце

значення

місце

значення

місце

значення

місце

значення

місце

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Загальне місце

 

7

14

19

10

 

I. Економічний розвиток

 

18

15

12

10

 

1.

Індекс промислової продукції, % до відповідного періоду попереднього року

116,2

6

109,4

11

109,1

12

106,3

14

94,7

23

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

 

 

20583,8

3

31568,7

3

43201

3

10686,4

3

3.

Індекс обсягу сільськогоспо-дарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

101,2

21

96,5

25

110,4

17

109,9

22

99,2

19

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

4.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю сільського населення (у постійних цінах), гривень

1038

13

введено новий показник

1040

13

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

5.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, грн./га

20104

25

введено новий показник

20038

24

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

6.

Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

 

98,8

21

97,7

20

102,7

16

91

16

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

7.

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку звітного періоду, %

94

25

95,3

25

96,1

23-24

96,4

23

97,5

13 - 14

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

8.

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку звітного періоду, %

84,5

9

94,5

7

94,7

9

94,4

2

97,8

7

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

9.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

144,3
(за 2 міс.)

14

127,3

19

130,1

16

129,7

15

106,6

15

Управління зовнішніх зносин та зовнішньо-
економічної діяльності облдержадміністрації

10.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

1,91
(за 2 міс.)

9

1,99

4

1,88

4

1,83

6

2,02

7

Управління зовнішніх зносин та зовнішньо-
економічної діяльності облдержадміністрації

 II. Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

 

15

15

23

20

 

1.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

102,6
(за 2010 рік)

18

102,1

21

102,6

19

102,4

19

100,9

19 - 21

Управління зовнішніх зносин та зовнішньо-
економічної діяльності облдержадміністрації

2.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

520,5
(за 2010 рік)

5

538,5

5

541,3

6

543,3

7

550,8

8

Управління зовнішніх зносин та зовнішньо-
економічної діяльності облдержадміністрації

 III. Державні фінанси

 

2

2

4

22

 

1.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

 

 

49,8

5

76,9

3

103,5

5

22,9

5

Головне фінансове управління облдержадміністрації

2.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

116,2

12

118,6

8

119,1

5

117,8

7

114,9

17 - 18

Головне фінансове управління облдержадміністрації

3.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

 

 

866,7

5

1351,3

5

1865,1

7

475,2

6

Головне фінансове управління облдержадміністрації

4.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

103,6

10

93,5

12

88,7

10

89,8

7-8

98,1

18

Державна податкова служба у Запорізькій області

5.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

 

 

88,6

20

66,1

12

54,9

11

78,1

6

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

6.

Темп зростання (зменшення) власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків до відповідного періоду минулого року

введено новий показник

112

20

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

7.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування економічно активних платників, відсотків до початку року

введено новий показник

248,5

27

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

 IV. Споживчий ринок

 

3

19

16

1

 

1.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

115,1

13

118,7

3

112,5

25

112,4

20

117,2

4

Головне управління економіки облдержадміністрації

2.

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

396,8

3

987,8

3

1124,9

13

1569,6

11

555,2

4

Головне управління економіки облдержадміністрації

3.

Індекс споживчих цін на продукти харчування, відсотків до грудня попереднього року

103,6
(загальний)

20 - 21

106,1

16

102,4

19

101,2

17 - 19

100,2

12 - 13

Головне управління економіки облдержадміністрації

 V. Населення та ринок праці

 

10

9

13

13

 

1.

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

-0,10
(за 2 міс.)

19

-0,29

18

-0,38

19 - 20

-0,54

20

-0,15

18 - 20

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Запорізький обласний центр зайнятості

2.

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

7,5
(за 2010 рік)

9

7,7
(за 3 міс.)

6

7,5
(за 6 міс.)

9

7
(за 9 міс.)

9

7,2
(за 2011 рік)

9

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Запорізький обласний центр зайнятості

3.

Рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років, відсотків до населення відповідного віку

 

 

59,6
(за 3 міс.)

6

60,1
(за 6 міс.)

5

60,8
(за 9 міс.)

5

60,4
(за 2011 рік)

6

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

4.

Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

113

6

109,5

6

109,5

3 - 4

110

6

112,8

23

5.

Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних працівників

7,9
(грудень)
менше прожиткового

11

2,6

17

2,2

23

1,1

6 - 10

0,9

6 - 10

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

6.

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

122,5

23

95,9

15

84,7

12

93,2

19

101,4

14

7.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній місяць звітного періоду

введено новий показник

3,8

16 - 17

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

8.

Співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць, відсотків

введено новий показник

123,4

21

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

 VI. Житлово-комунальне господарство

 

18

26

22

6

 

1.

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

142,4
(за 2010 рік)

17

68,1

11

53,1

21

42,8

27

343,1

3

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

2.

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

797,6
(за 2010 рік)

24

166,6

23

228,1

26

343,5

27

286,7

19

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

3.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

 

110,8

25

111,7

6

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 VII. Захист прав дітей

 

11

 

1.

Питома вага дітей, які потерпіли від злочинів, відсотків до загальної чисельності осіб, які потерпіли від злочинів

введено новий показник

1,8

1

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації

2.

Питома вага дітей, які вчинили злочини, у загальній кількості дитячого населення, що проживає в регіоні, відсотків

введено новий показник

0,05

19 - 26

 VIII. Рівень злочинності

 

21

21

24

25

 

1.

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

35,7

24

72,6

24

112,8

25

153,6

25

39,7

26

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, Головне управління МВС України в Запорізькій області

2.

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

 

 

5,3

8

5,5

8

5,5

9

5,3

15


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих


 

Додаток 2
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
07.06.2012 N 262


Динаміка показників діяльності районних державних адміністрацій Запорізької області

Назва території

Загальний рейтинг

Економічний розвиток

Інвестиційна та будівельна діяльність

Державні фінанси

Споживчий ринок

I півр. 2011

9 міс. 2011

2011 рік

I кв. 2012

I півр. 2011

9 міс. 2011

2011 рік

I кв. 2012

I півр. 2011

9 міс. 2011

2011 рік

I кв. 2012

I півр. 2011

9 міс. 2011

2011 рік

I кв. 2012

I півр. 2011

9 міс. 2011

2011 рік

I кв. 2012

Запоріжжя

1

1

2

3

4

3

3

4

2

3

2

4

2

2

2

2

1

1

2

1

Бердянськ

3

2

4

2

3

1

4

2

1

1

1

2

3

3

5

5

3

3

4

2

Мелітополь

4

4

3

4

5

5

5

5

5

4

4

5

4

4

3

4

4

4

3

4

Токмак

5

5

5

5

2

2

1

3

4

5

3

3

5

5

4

3

5

5

5

5

Енергодар

2

3

1

1

1

4

2

1

3

2

5

1

1

1

1

1

2

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердянський

17

19

16

20

18

18

14

17

15

19

13

19

4

10

7

18

18

16

13

19

Василівський

2

1

2

1

3

2

4

2

4

3

3

2

1

1

6

4

9

8

18

6

Великобілозерський

8

6

15

2

1

1

2

5

9

8

15

12

8

5

3

6

17

14

14

16

Веселівський

10

14

17

4

2

6

16

3

20

17

12

18

12

9

16

3

8

7

11

10

Вільнянський

1

2

8

17

13

7

10

12

1

1

1

9

11

12

15

13

5

5

15

9

Гуляйпільський

4

8

4

6

8

8

6

10

11

14

5

11

19

19

20

7

4

4

10

2

Запорізький

6

3

13

3

6

5

19

8

6

5

6

3

13

18

18

5

20

15

8

5

К-Дніпровський

20

18

19

16

16

16

15

7

19

20

20

20

17

20

17

10

3

3

5

1

Куйбишевський

7

11

6

5

12

17

7

16

14

9

17

7

9

6

4

17

7

6

7

3

Мелітопольський

3

4

9

15

17

13

13

15

16

16

8

16

20

13

13

19

15

18

20

18

Михайлівський

5

7

12

18

7

9

5

1

13

7

2

17

5

8

14

12

13

10

9

15

Новомиколаївський

12

13

10

13

15

14

18

18

17

15

18

5

3

3

1

16

16

19

4

8

Оріхівський

11

12

20

14

4

3

3

4

10

12

14

10

18

17

19

9

11

20

19

20

Пологівський

13

9

7

9

11

11

9

13

12

10

11

4

6

4

10

2

10

9

2

7

Приазовський

15

16

1

12

19

19

20

20

8

11

7

6

14

16

5

11

6

11

6

12

Приморський

16

15

5

19

10

4

1

6

7

6

10

14

16

15

11

20

2

1

3

4

Розівський

18

17

11

7

5

15

8

14

2

4

9

8

7

7

9

14

12

13

12

17

Токмацький

19

10

14

11

14

12

11

9

18

18

19

15

15

11

8

1

19

17

17

13

Чернігівський

14

20

18

10

9

10

12

11

5

13

16

13

10

14

12

8

14

12

16

11

Якимівський

9

5

3

8

20

20

17

19

3

2

4

1

2

2

2

15

1

2

1

14


Назва території

Населення та ринок праці

Житлово-комунальне господарство

Рівень злочинності

Освіта, культура та охорона здоров'я

I півр. 2011

9 міс. 2011

2011 рік

I кв. 2012

I півр. 2011

9 міс. 2011

2011 рік

I кв. 2012

I півр. 2011

9 міс. 2011

2011 рік

I кв. 2012

2011 рік

Запоріжжя

1

1

2

3

3

4

4

2

3

3

3

4

5

Бердянськ

4

4

4

4

1

1

5

3

4

4

4

1

3

Мелітополь

3

3

3

2

2

2

2

5

2

2

2

3

4

Токмак

5

5

5

5

4

3

3

4

5

5

5

5

2

Енергодар

2

2

1

1

5

5

1

1

1

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердянський

3

19

19

11

7

6

8

19

20

18

19

14

6

Василівський

11

1

1

5

9

8

11

8

6

6

5

16

12

Великобілозерський

19

18

17

4

13

9

1

3

2

11

13

2

20

Веселівський

7

3

8

12

8

12

9

1

19

20

18

8

15

Вільнянський

1

2

2

10

5

7

13

11

15

16

17

20

5

Гуляйпільський

8

6

3

1

10

13

18

14

4

5

4

7

2

Запорізький

5

7

7

6

6

3

16

12

12

9

7

6

9

К-Дніпровський

18

15

10

8

19

18

20

20

11

8

10

15

14

Куйбишевський

13

13

13

20

12

16

7

2

3

3

6

3

13

Мелітопольський

4

9

5

14

1

1

5

10

1

2

2

4

18

Михайлівський

14

16

15

16

2

4

10

18

14

10

8

12

19

Новомиколаївський

17

14

14

18

4

5

3

6

13

15

14

10

17

Оріхівський

9

11

12

2

14

11

19

13

10

4

3

17

8

Пологівський

10

5

6

3

11

10

12

16

17

12

11

19

10

Приазовський

2

4

4

9

15

14

2

9

16

13

16

5

1

Приморський

6

12

18

15

20

20

6

15

9

17

15

18

7

Розівський

15

10

11

13

17

17

4

7

18

19

20

1

3

Токмацький

20

20

20

7

3

2

17

17

7

1

1

9

4

Чернігівський

12

17

16

19

18

19

15

4

5

7

9

13

11

Якимівський

16

8

9

17

16

15

14

5

8

14

12

11

16


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали