ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.04.2012 р. N 268

Про стан виконання завдань, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, за підсумками 2011 року та забезпечення її подальшої реалізації

Першим етапом (2008 - 2011 роки) Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року (далі - Стратегія), затвердженої рішенням обласної ради від 28 листопада 2008 року N 781, визначено 163 завдання, які реалізовувалися в 2011 році шляхом виконання програм з питань соціально-економічного розвитку області у відповідних галузях та сферах діяльності, Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою від 19 жовтня 2010 року (далі - Угода).

Станом на 1 січня 2012 року із 163 передбачених Стратегією завдань виконано 35, або 21,5 % від їх загальної кількості. Решта 128 завдань, або 78,5 %, з термінами виконання "постійно" - 46 завдань (28,2 %), "до 2015 року" - 82 завдання (50,3 %) реалізовуються.

На виконання заходів Стратегії у 2011 році витрачено 2852,510 млн. грн. (з усіх джерел), у тому числі за чотирма стратегічними цілями: "Розвиток галузей економіки, підвищення конкурентоспроможності області" - 2594,114 млн. грн.; "Людський розвиток, підвищення якості життя населення" - 127,872 млн. грн.; "Розвиток системи послуг населенню, якісної інфраструктури життєзабезпечення" - 39,551 млн. грн.; "Збереження та раціональне використання природних ресурсів" - 90,973 млн. грн.

Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів Угоди на 2011 рік склав 320,860 млн. грн., у тому числі 56,93 млн. грн. - державний бюджет, 41,93 млн. грн. - місцеві бюджети, 222,0 млн. грн. - інші джерела.

Станом на 1 січня 2012 року спільні заходи Угоди профінансовано на суму 218,669 млн. грн. (68,2 % від завдання), у тому числі за рахунок державного бюджету - 13,0 млн. грн. (22,8 %), місцевого бюджету - 758,8 тис. грн. (1,8 %), інших джерел - 204,910 млн. грн. (92,3 %).

Завершення на території області окремих інвестиційних проектів та виконання ряду заходів дали змогу досягти очікуваних результатів Стратегії на 2011 рік, а саме:

по стратегічній цілі 1. Розвиток галузей економіки, підвищення конкурентоспроможності області:

- індекс обсягів сільськогосподарського виробництва склав +39,5 відсоткового пункту за рахунок зростання обсягів виробництва продукції рослинництва (+31,7 % до відповідного показника 2011 року);

- загальний обсяг перевезення вантажів - +8,6 %;

- загальний обсяг пасажирських перевезень - +23,7 %;

- кількість сільських садиб, що приймають туристів, - +22,9 %;

по стратегічній цілі 2. Людський розвиток та підвищення якості життя населення:

- чисельність наявного населення згідно з очікуваним результатом Стратегії на 2011 рік прогнозувалася на рівні 1079,22 тис. осіб, тоді як за підсумками 2011 року цей показник склав 1083,4 тис. осіб (+0,4 %);

- кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності - +75,9 %;

по стратегічній цілі 3. Розвиток системи послуг населенню, якісної інфраструктури життєзабезпечення:

- обсяг виконаних будівельних робіт - +25,4 %;

- рівень оплати за спожитий природний газ - +3,8 відсоткового пункту.

Інші показники не забезпечено на рівні очікуваних результатів, незважаючи на те, що окремі з них досягли граничного значення згідно з регіональними програмами на 2011 рік: загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з початку інвестування в область - +1,8 %; позитивне сальдо зовнішньої торгівлі - 137,8 млн. дол. США; площа зрошуваних земель (полита) - +0,4 %; вилов риби та добування інших водних живих ресурсів - +23,7 %; надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва - +32,5 %; обсяг послуг, наданих підприємствами пошти та зв'язку, - +2,8 відсоткового пункту; зниження навантаження на 1 вільне робоче місце - -14,3 %; кількість створених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - +13,6 %; темп зростання обороту роздрібної торгівлі - +5,1 відсоткового пункту; індекс споживчих цін - -4,5 відсоткового пункту; охоплення дітей дошкільними закладами - +2 відсоткових пункти; темп зростання (зменшення) площі природно-заповідного фонду - +19,8 відсоткового пункту.

За підсумками 2011 року отримано ряд критичних показників для економічної безпеки області, а саме:

- темп зростання імпорту товарів і послуг перевищив темп зростання експорту товарів і послуг на 51,3 %, що свідчить про необхідність провадження в області більш жорсткої політики в частині захисту місцевого виробника;

- зросла захворюваність на ВІЛ-інфекцію до 65,9 випадків (+28,5 % до показника 2010 року) та на СНІД - до 19,4 випадків (+59,0 %) за рахунок обстеження вразливих категорій населення.

У ході моніторингу протягом 2011 року відслідковувався не процес реалізації самої Стратегії, а процес розвитку області, який відображено у тенденціях зміни обраних для оцінки показників, що повинні сформувати загальну картину розвитку регіону.

За підсумками 2011 року в рейтингу серед регіонів України по обсягах сільськогосподарського виробництва на одну особу Херсонська область посіла друге місце, по обсягах виробництва валової продукції продовольчих баштанних культур - перше місце.

Одним із механізмів залучення фінансових ресурсів у агропромислове виробництво в минулому році стало кредитування проектів фінансовими установами. Так, у 2011 році, за даними управління Національного банку України в Херсонській області, понад 140 підприємств отримали кредити у комерційних банках для забезпечення сільськогосподарських робіт на загальну суму 435,6 млн. грн.

Крім того, на фінансування розвитку виноградарства і садівництва та ягідництва (12 господарств) згідно з розподілами коштів між суб'єктами господарювання, затвердженими наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, в область надійшло 29,099 млн. грн.

З метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку галузі тваринництва забезпечується реалізація обласної програми розвитку тваринництва Херсонщини на 2010 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 30 березня 2010 року N 1267. Одним із заходів цієї програми є надання пільгових кредитів на придбання поголів'я великої рогатої худоби (телиць, нетелей, корів). За 2011 рік з обласного бюджету виділено 418,075 тис. грн. на придбання високопродуктивного поголів'я великої рогатої худоби.

Разом з цим, згідно з показниками на 2011 рік за програмою розвитку молодіжного житлового кредитування в Херсонській області на 2006 - 2012 роки на пільгове житлове кредитування з обласного бюджету недоотримано 2,77 млн. грн., або 59,0 %, з бюджету м. Херсона - 2,12 млн. грн., або 96,4 %, що негативно вплинуло на темпи будівництва житла. Як результат, спорудження житлового будинку N 73 у IV Таврійському мікрорайоні м. Херсона (в рамках виконання програми) не розпочато.

У 2011 році придбання будинків педагогічним працівникам у сільській місцевості не здійснювалося.

Жодного гектару землі в межах населених пунктів не було проінвентаризовано (лише укладено договори на проведення інвентаризації земель різних категорій у 5 населених пунктах області). Причиною цього стало виділення у 2011 році з відповідних бюджетів згідно з Програмою розвитку земельних відносин у Херсонській області на 2009 - 2013 роки тільки 312,59 тис. грн., або 2,2 % від запланованої суми (13,7 млн. грн.), що унеможливило проведення відповідних робіт.

Органами місцевого самоврядування не здійснювалися заходи з інвентаризації артезіанських свердловин і вирішення питання тампонажу не придатних до експлуатації артезіанських свердловин з метою забезпечення населення питною водою належної якості.

Не проводилися роботи щодо берегоукріплення Каховського водосховища та узбережжя морів (виконання робіт для їх інженерного захисту), а також з укріплення берегової курортної зони смт Лазурне Скадовського району.

Виходячи з викладеного, з метою забезпечення повноцінної реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, з урахуванням пріоритетних положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) та відповідних національних планів дій, керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план заходів на 2012 рік щодо реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року (далі - план заходів на 2012 рік), що додається.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів на 2012 рік:

2.1. До 25 квітня 2012 року надати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації інформацію щодо прогнозу показників економічного і соціального розвитку Херсонської області у 2012 році згідно з темпами, визначеними Стратегією (додаток 1), та перелік регіональних (цільових) програм, які планується виконувати у 2012 році з використанням коштів державного (обласного) бюджету (додаток 2).

2.2. Надавати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію про хід виконання плану заходів на 2012 рік (додаток 3) для подальшого узагальнення.

2.3. До 25 грудня 2012 року надати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації за формою, вміщеною у додатку 4, пропозиції до плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Стратегії, інформацію щодо прогнозу показників економічного і соціального розвитку Херсонської області у 2013 році згідно з темпами, визначеними Стратегією (додаток 1), та перелік регіональних (цільових) програм, які планується виконувати у 2013 році з використанням коштів державного (обласного) бюджету (додаток 2).

3. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення:

3.1. Реалізацію пріоритетних напрямів розвитку Херсонської області до 2015 року, визначених Стратегією (додаток 5), здійснювати шляхом підготовки та виконання щорічних планів заходів.

3.2. Забезпечити надання Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації щороку до 25 липня і 25 січня інформації про хід виконання плану заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів, визначених Стратегією за формою, вміщеною в додатку 6, для подальшого узагальнення.

4. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації, Головному управлінню статистики у Херсонській області та державному підприємству "Херсонський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації" щороку до 25 січня надавати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації відповідну інформацію за звітний рік, а саме:

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації:

- доходи і видатки області;

- темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів);

Головне управління статистики в області:

- валовий регіональний продукт;

- валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу;

- індекс регіонального людського розвитку;

- кількість підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності;

- наявність основних засобів та рівень їх зносу;

ДП "Херсонський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації":

- кількість підприємств області, на яких сертифіковані системи управління якістю у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9000 та системи управління безпекою харчової продукції відповідно до вимог ДСТУ 4161, ДСТУ ISO 22000 (загальна кількість та кількість підприємств, сертифікованих у звітному році).

5. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації забезпечити системний контроль і проведення щоквартального моніторингу реалізації Стратегії, за підсумками якого до 25 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, надавати обласній державній адміністрації інформацію про хід виконання плану заходів на 2012 рік і пріоритетних напрямів, визначених Стратегією, та про вплив їх реалізації на область.

6. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2011 року N 218 "Про стан виконання завдань, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, за підсумками 2010 року" (Розпорядження N 218).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації (скликання - Хоменко А. С.).

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.04.2012 N 268


ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2012 рік щодо реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року

N з/п

Найменування завдання

Зміст заходу

Термін виконання, роки

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

Стратегічна ціль 1. Розвиток галузей економіки, підвищення конкурентоспроможності області

Операційна ціль 1.1. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу та зрошуваного землеробства

Агропромислове виробництво

1.

Прискорений розвиток агропромислового виробництва, підвищення його потенціалу й ефективності

Завершення реалізації проектів по реконструкції і будівництву на 250 голів дійного стада в СТОВ "Росія" Іванівського, на 680 голів - ПП БФ "Таврія" і на 700 голів - ТОВ ТД "Долинське" Чаплинського районів

До 1 січня 2013 року

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А., голови райдержадміністрацій: Іванівської - Каністратенко С. С., та Чаплинської - Бериславський В. М.

Розроблення та забезпечення реалізації положень обласної комплексної програми "Зерно Херсонщини 2012 - 2015"

II квартал

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А.

Розроблення та забезпечення реалізації положень обласної програми забезпечення агропромислового комплексу мінеральними добривами на 2012 - 2015 роки

До 1 грудня

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А.

Створення в установленому порядку в Херсонській області оптового ринку сільськогосподарської продукції з сучасною інфраструктурою

До 3 вересня

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А., директор ТОВ "Херсонський виробничий оптовий ринок" Пятко С. М.

Збільшення на 200 га вирощування овочевих культур під плівковими укриттями та агроволокном

До 25 листопада

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А.

Розроблення та затвердження обласної програми "Забезпечення агропромислового комплексу Херсонської області сільськогосподарською технікою до 2015 року"

До 1 червня

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А.

Розвиток зрошуваного землеробства

1.

Підвищення ефективності використання зрошуваних земель

Оптимізація структури посівних площ відповідно до вимог нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах, а саме забезпечення питомої ваги зернових культур до 50 %, соняшнику не більше 15 %, пари - 20 - 25 %

До 1 червня

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А.

Впровадження краплинного зрошення на площі 3,3 тис. га, мікродощування

До 1 вересня

Начальники Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А., Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства Коваленко Є. Є.

Будівництво закритого горизонтального дренажу на зрошувальних системах і в населених пунктах, сучасних систем дощування і краплинного зрошення, розробка та реалізація проектів оптимізації адаптивного еколого-меліоративного режиму агроландшафтів для кожної окремої ділянки зрошення

2012 - 2015 роки

Начальники Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А., Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства Коваленко Є. Є., голови райдержадміністрацій

Реконструювання державних водогосподарських об'єктів та об'єктів міжгосподарської меліоративної системи області (реконструкція Каліносільської зрошувальної системи Бериславського району, державних насосних станцій N 12 розподільчого каналу Р-5-1, N 19 розподільчого каналу Р-2 Новотроїцького району)

До 28 грудня

Начальник Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства Коваленко Є. Є.

Виробництво харчових продуктів, напоїв

1.

Випуск експорто-орієнтованої продукції харчової та переробної промисловості

Створення Херсонського відділення Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України

До 1 жовтня

Начальники Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А., управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Рибне господарство

1.

Прискорений розвиток рибогосподарського комплексу, підвищення його потенціалу та ефективності

Розроблення та затвердження комплексної програми розвитку рибогосподарського комплексу на базі водного фонду Херсонської області

До 1 вересня

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А., голова комісії з припинення юридичної особи Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Херсонській області Чорноморченко М. П.

Операційна ціль 1.2. Формування високоефективного промислового комплексу

Розвиток суднобудування, високотехнологічного та сільськогосподарського машинобудування

Формування високоефективного промислового комплексу

1.

Стимулювання оновлення основних засобів виробництва, модернізації підприємств та їх технічного переоснащення; впровадження сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій

Продовження роботи щодо створення машинобудівного кластера з виробництва, реалізації та обслуговування зернозбиральних комбайнів, складної сільськогосподарської техніки, зокрема надання цьому кластеру державної підтримки через механізм здешевлення кредитів

Протягом року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В.

Реконструкція і модернізація "Херсонського нафтопереробного заводу"

2012 - 2015 роки

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В., в. о. голови правління ЗАТ "Херсонський нафтопереробний завод" Семеген В. М.

2.

Розвиток пріоритетних галузей промислового комплексу, в тому числі деревообробної, целюлозно-паперової та легкої промисловості, особливо текстильного виробництва

Реалізація інвестиційного проекту ТОВ "Дунапак-Україна" по будівництву заводу з виробництва гофрокартону і гофротари у м. Цюрупинську

До 1 січня 2013 року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В., голова Цюрупинської райдержадміністрації Андрушкевич В. М., директор ТОВ "Дунапак-Таврія" Бєлковський Д. С.

Розвиток суднобудування, високотехнологічного та сільськогосподарського машинобудування

1.

Створення умов для розвитку суднобудування і судноремонту, високотехнологічного та сільсько-господарського машинобудування, в тому числі сучасної зрошувальної техніки

Сприяння прийняттю проекту Концепції Державної цільової програми створення та серійного виробництва оптимального модельного ряду вітчизняних зернозбиральних комбайнів

Протягом року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В.

Сприяння Херсонському державному заводу "Палада" в укладанні договорів з ТОВ СП "Нібулон" на будівництво залізобетонних причалів для перевезення зерна і залізобетонного причалу та подальшій їх реалізації

Протягом року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В., директор ХДЗ "Палада" Прудивус В. П., генеральний директор ТОВ СП "Нібулон" Вадатурський О. О.

Впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

1.

Пошук та застосування альтернативних джерел енергії разом із продовженням оптимізації існуючої системи енергопостачання

Забезпечення розробки заходів з енергозбереження підприємствами, що виробляють й транспортують електричну енергію

До 1 червня

Начальник відділу з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Чорний І. В.

Включення заходів з енергозбереження, розроблених підприємствами, що виробляють й транспортують електричну енергію, до проекту регіональної програми підвищення енергоефективності на 2012 - 2015 роки

До 1 листопада

Начальник відділу з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Чорний І. В.

2.

Розвиток вітроенергетики

Розроблення та затвердження плану реалізації у 2012 році проектів з розвитку вітроенергетики, що реалізуються на території області компаніями ТОВ "ЕНЕКО Україна", ТОВ "Віндкрафт Україна" та іншими

До 1 травня

Начальник відділу з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Чорний І. В.

Створення належних умов інвесторам для забезпечення успішного виконання протягом 2012 року планів реалізації проектів з розвитку вітроенергетики шляхом створення відповідних робочих груп

Протягом року

Начальник відділу з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Чорний І. В.

Операційна ціль 1.3. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури, удосконалення управління транспортними процесами з широким використанням інформаційних технологій, логістики. Розвиток інформаційної сфери, телекомунікацій і зв'язку

Розвиток транспортного комплексу області

1.

Модернізація та розбудова транспортної інфраструктури

Супроводження питання щодо фінансування першого етапу спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам'янка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой"

Протягом року

Начальники управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В., Служби автомобільних доріг у Херсонській області Савченко М. М.

Завершення будівництва шляхопроводу через залізничну колію на км 164 + 900 автомобільної дороги М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) поблизу с. Посад-Покровське Білозерського району

До 10 грудня

Начальники управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В., Служби автомобільних доріг у Херсонській області Савченко М. М.

Завершення реконструкції ділянок автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог), що знаходяться на території області, через р. Інгулець на автомобільній дорозі Кочубеївка - Давидів Брід

До 10 грудня

Начальники управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В., Служби автомобільних доріг у Херсонській області Савченко М. М.

Здійснення реконструкції автомобільних доріг Цюрупинськ - Гола Пристань, Херсон - Нова Каховка - Генічеськ та завершення реконструкції мосту

До 10 грудня

Начальники управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В., Служби автомобільних доріг у Херсонській області Савченко М. М.

2.

Удосконалення управління транспортними процесами та потоками на засадах переходу на нові принципи їх організації з широким використанням інформаційних технологій і маркетингу, логістики

Проведення конкурсів з визначення переможців для роботи на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування в районах області

Протягом року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В.

Відкриття додаткових автобусних маршрутів (рейсів) для забезпечення транспортного обслуговування сільських населених пунктів у Високопільському, Великоолександрівському, Голопристанському, Чаплинському, Генічеському та Каховському районах області

Протягом року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В.

Впровадження GPS-контролю за роботою автомобільного транспорту

Протягом року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В.

Розвиток інформаційної сфери, телекомунікацій і зв'язку

1.

Розбудова інфраструктури, що сприятиме розвитку інформаційного суспільства

Розширення високошвидкісної мережі масового доступу до стаціонарного і мобільного зв'язку, встановлення прийнятних тарифів для всіх категорій користувачів, зокрема до недомінуючих операторів телекомунікацій та Інтернет-провайдерів

Протягом року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В.

Будівництво магістральних цифрових волоконно-оптичних і радіорелейних ліній зв'язку, що забезпечить значно вищу пропускну спроможність (при наявності фінансування)

Протягом року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В.

Операційна ціль 1.4. Підвищення рівня інвестиційної привабливості, розвиток інноваційної діяльності, активізація зовнішньоекономічних відносин

1.4.1. Підвищення рівня інвестиційної привабливості

1.

Поліпшення інвестиційного середовища

Системне оновлення створеного банку даних інвестиційних та комерційних пропозицій провідних підприємств області

Щокварталу

Начальники управлінь облдержадміністрації: зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Павловська І. Д., промисловості та розвитку інфраструктури Ставицький В. В., начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А.

Розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформації про інвестиційні та комерційні пропозиції провідних підприємств області

Протягом року

Начальники управлінь облдержадміністрації: зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Павловська І. Д., промисловості та розвитку інфраструктури Ставицький В. В., начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Носик А. А.

Залучення провідних підприємств області до участі у виставкових заходах та міжнародних форумах

Протягом року

Начальники управлінь облдержадміністрації: зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Павловська І. Д., промисловості та розвитку інфраструктури Ставицький В. В., начальники головних управлінь облдержадміністрації: агропромислового розвитку Носик А. А., економіки Реєбер Ю. Г.

Організація та проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток"

Вересень

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Формування бази даних об'єктів для інвестування та земельних ділянок, придатних для реалізації інвестиційних проектів із залученням прямих іноземних інвестицій, та постійне її оновлення

Щокварталу

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д., начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

Створення в регіоні "єдиного інвестиційного вікна"

До 1 червня

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д., директор Херсонського регіонального центру інвестицій і розвитку Іванова Г. Б.

Забезпечення інформаційною та організаційною підтримкою іноземних інвесторів через діяльність комунального підприємства "Керуюча компанія по створенню індустріальних парків Херсонської області"

Протягом року

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д., директор Херсонського регіонального центру інвестицій і розвитку Іванова Г. Б.

2.

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на реалізацію проектів

Забезпечення постійного моніторингу та контролю за використанням коштів, що надходитимуть з державного бюджету на фінансування інвестиційних проектів, і розв'язання проблемних питань, пов'язаних із життєзабезпеченням населення області

Протягом року

Начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації Шепелєв І. О., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

1.4.3. Активізація зовнішньоекономічних відносин

1.

Адаптація економіки області до умов діяльності в рамках міжнародних організацій економічного спрямування

Створення постійно діючої зовнішньоекономічної ради при обласній державній адміністрації як механізму системної координації міжнародної економічної співпраці суб'єктів господарювання регіону

До 1 липня

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Проведення навчальних семінарів для представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ та організацій з питань відповідності законодавства України до стандартів Європейського Союзу, а також з питань використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX

II квартал

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Проведення обговорення з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності області умов здійснення торгівлі, визначення чинників, що заважають здійсненню торгівлі, підготовка за результатами узагальнених пропозицій відповідним центральним органам виконавчої влади щодо поліпшення умов торгівлі на зовнішніх ринках, сприяння їх винесенню на розгляд міждержавних комісій, членом яких є Україна, через відповідні міністерства та відомства

Протягом року

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Створення робочої групи по відпрацюванню пріоритетних напрямів розвитку співробітництва між Херсонською областю та країнами Європи, Азії, Африки

До 1 жовтня

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Активізація діяльності робочої групи з питань ініціювання в області заходів TAIEX

Протягом року

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Проведення системної роботи щодо реалізації укладених міжрегіональних угод між обласною державною адміністрацією та адміністративними суб'єктами регіонів іноземних держав

Протягом року

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

2.

Просування місцевих товаровиробників на нові перспективні ринки збуту

Розробка та здійснення реалізації стратегій і планів дій щодо розвитку торгово-економічного співробітництва з перспективними торговельними партнерами й ключовими регіональними економічними об'єднаннями на основі норм і правил СОТ

Протягом року

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Проведення спільно з Херсонською торгово-промисловою палатою, регіональною радою підприємців при обласній державній адміністрації за участю представників Херсонської митниці семінарів з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності щодо умов роботи в рамках митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану

Протягом року

Начальники управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д., Головного управління економіки облдержадміністрації Реєбер Ю. Г.

Підписання Угоди між Херсонською обласною державною адміністрацією (Україна) та Могилівським обласним виконавчим комітетом (Республіка Білорусь) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво

II квартал

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Підписання плану заходів на 2012 - 2014 роки щодо реалізації Угоди між Херсонською обласною державною адміністрацією України та Урядом Гомельської області Республіки Білорусь про співробітництво у торговельно-економічній, науково-технічній, гуманітарній та культурній сферах

II квартал

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Організація виїзних семінарів, тренінгів, засідань за "круглим столом" за участю фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для спеціалістів районних державних адміністрацій з питань залучення міжнародної технічної допомоги

Протягом року

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Проведення переговорного процесу з Костромською областю Російської Федерації щодо налагодження двостороннього співробітництва

Протягом року

Начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Павловська І. Д.

Операційна ціль 1.5. Розвиток підприємництва та інфраструктури його підтримки

1.

Підвищення значення малого підприємництва у забезпеченні сталого розвитку області

Проведення реформування сфери надання адміністративних послуг у Херсонській області

II квартал

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації Реєбер Ю.Г., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Забезпечення виконання заходів регіональної програми розвитку малого підприємництва в Херсонській області на 2011 - 2012 роки щодо інформаційної, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктів малого підприємництва

Протягом року

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації Реєбер Ю. Г.

Розроблення та затвердження регіональної програми розвитку малого підприємництва в Херсонській області на 2013 - 2014 роки

До 1 грудня

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації Реєбер Ю. Г.

Передбачення коштів в місцевих бюджетах для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва та на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами

Щороку

Начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації Шепелєв І. О.

Операційна ціль 1.6. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу та охорона культурної спадщини

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу

1.

Раціональне використання туристичних ресурсів

Запровадження нової моделі прискореного розвитку внутрішнього дитячого, молодіжного та сімейного туризму - транспортно-туристичного кластера "Південні ворота України"

Протягом року

Начальники управлінь облдержадміністрації: культури і туризму Корольова І. В., освіти і науки Яценко А. А.

Стратегічна ціль 2. Людський розвиток та підвищення якості життя населення

Операційна ціль 2.1. Підвищення рівня та якості життя населення, задоволення потреб громадян

1.

Покращення умов і безпеки життєдіяльності населення

Запровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку отримувачів усіх видів допомог, пільг та соціальних послуг

До 1 січня 2013 року

Заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Князєва О. В.

Забезпечення створення в населених пунктах області соціальних центрів (соціальних працівників) із залучення інших соціальних служб як бази для діяльності Державної агенції соціальної інспекції

До 1 липня

Заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Князєва О. В., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Розробка та запровадження для осіб з обмеженими можливостями системи інформування "Соціальний орієнтир" про перелік послуг та можливості їх отримання

До 1 червня

Заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Князєва О. В.

Створення в області спеціалізованого комплексного закладу для бездомних та громадян, звільнених з місць позбавлення волі

До 1 січня 2013 року

Заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Князєва О. В.

Вирішення в установленому порядку питання щодо створення закладу для постійного перебування осіб з вадами психічного розвитку

До 1 січня 2013 року

Заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Князєва О. В.

2.

Поліпшення підвищення частки оплати праці у структурі доходів та випереджаюче зростання реальної заробітної плати порівняно з іншими складовими доходів населення

Здійснення у першочерговому порядку і в повному обсязі видатків на заробітну плату працівників бюджетної сфери та оплату енергоносіїв

Протягом року

Начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації Шепелєв І. О.

3.

Досягнення високого рівня та якості життя населення

Посилення контролю за ефективним та своєчасним використанням коштів субвенцій з державного бюджету на фінансування програм соціального захисту населення

Протягом року

Начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації Шепелєв І. О., заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Князєва О. В., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Продовження роботи по легалізації заробітної плати та легальної зайнятості в області

 

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Лазарєва З. Т., заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Князєва О. В.

Реформування пенсійної системи області

1.

Доповнення солідарної системи щодо рівня заміщуваного заробітку працівника при виході на пенсію іншими джерелами пенсійних виплат

Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів стосовно впровадження Закону України від 8 липня 2011 року N 3688-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (Закон N 3668-VI), зокрема:

 

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Лазарєва З. Т.

висвітлення актуальної інформації в засобах масової інформації, на веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації та головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області

Щокварталу

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Лазарєва З. Т.

проведення зустрічей у трудових колективах, з населенням за місцем проживання, засідань за "круглим столом" та семінарів

Протягом року

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Лазарєва З. Т.

функціонування "гарячої" телефонної лінії в робочому режимі

Протягом року

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Лазарєва З. Т.

2.

Запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та розвитку недержавного пенсійного забезпечення

Здійснення підготовки технічної та інформаційної бази для функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування

Протягом року

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Лазарєва З. Т.

Операційна ціль 2.2. Розвиток освіти і науки, культури і духовності

2.2.1. Розвиток освіти і науки

1.

Формування оптимальних умов (кадрових, науково-методичних, матеріальних, фінансових, мотиваційних тощо) для повноцінного функціонування і постійного розвитку всіх складових освітньої системи області

Розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів і спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами шляхом відкриття власних рахунків

До 1 липня

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Забезпечення входження всіх закладів загальної середньої освіти області у систему освітніх округів

До 1 вересня

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Забезпечення ефективної реалізації профільного навчання у старшій школі

До 1 вересня

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

2.

Створення умов для формування особистості в дитячо-юнацькому віці

Удосконалення мереж дошкільних навчальних закладів з метою запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей перед-шкільного віку

Протягом року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Модернізація дидактичного забезпечення, методики і педагогічних технологій навчально-виховного процесу закладів загальної середньої освіти області

До 1 жовтня

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Відновлення функціонування в області дитячих садків шляхом:
- відновлення діяльності 2 дошкільних навчальних закладів;
- відкриття 2 дошкільних закладів у пристосованих приміщеннях;
- відкриття 17 додаткових груп;
- утворення 4 центрів розвитку дитини

Протягом року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Реконструювання будівлі недобудованої загальноосвітньої школи у IV Таврійському мікрорайоні м. Херсона під дошкільний заклад на 280 місць, загальноосвітню школу I ступеня на 1650 учнівських місць та спортивний комплекс дитячо-юнацької спортивної школи зі стадіоном і плавальним басейном

До 1 грудня

Херсонський міський голова Сальдо В. В., начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Реконструювання Херсонського ясел-садка N 33 Херсонської міської ради

До 1 вересня

Херсонський міський голова Сальдо В. В., начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

Протягом року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Створення мережі районних, міських ресурсно-тренінгових центрів "Інклюзивне навчання"

Протягом року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

3.

Підвищення і зростання рівня освіченості населення Херсонської області до рівня держави в цілому

Створення регіонального центру дистанційної освіти

До 1 січня 2013 року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Підвищення якості вищої освіти в контексті приєднання до Болонського процесу

Протягом року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Комплектація шкіл Херсонської області, які увійшли до реалізації програми пілотного проекту Національного проекту "Відкритий світ", необхідним ІТ обладнанням та підготовка вчителів цих шкіл до роботи з ЕОМ

До 1 листопада

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

4.

Розбудова професійної освіти, що відповідає вимогам соціально-економічного комплексу Херсонщини

Укладення угоди про співпрацю із закладами професійно-технічної освіти інших областей України, країн СНД

Протягом року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Створення в Херсонській державній морській академії відповідних умов для забезпечення організації навчального процесу на рівні світових стандартів та апробації навчального курсу "Менеджмент морських ресурсів" у рамках реалізації Міжнародного науково-інноваційного проекту "Підготовка командного складу для торговельного флоту Європи"

До 25 грудня

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А., ректор Херсонської державної морської академії Ходаковський В. Ф.

Удосконалення системи ступеневої освіти шляхом забезпечення наступності між рівнями освіти

Протягом року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Запровадження механізму формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів через обов'язкове укладання двосторонніх і тристоронніх договорів між замовниками, учнями та навчальними закладами

До 1 вересня

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Започаткування обласного конкурсу "Краще підприємство - замовник кадрів"

II квартал

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Модернізація діяльності професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням стандартів для професійно-технічної освіти, у якій чітко визначено механізм участі роботодавців

Протягом року

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

Операційна ціль 2.3. Забезпечення охорони здоров'я, фізичного оздоровлення населення

2.3.1. Забезпечення охорони здоров'я

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази та впровадження нових технологій обслуговування, оптимізація територіальної організації мережі закладів охорони здоров'я

Оснащення Херсонського обласного онкологічного диспансеру

Протягом року

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Короленко В. М.

2.

Реорганізація та підвищення ефективності первинної медико-санітарної допомоги, розвиток сімейної медицини

Забезпечення створення центрів первинної медико-санітарної допомоги у всіх центральних районних та міських лікарнях

До 1 липня

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Короленко В. М.

Вирішення питання щодо створення районних відділів охорони здоров'я при районних державних адміністраціях

До 1 липня

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Короленко В. М., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Здійснення заходів щодо розмежування медичної допомоги за видами послуг (первинна, вторинна, третинна, екстрена), а саме:

 

 

враховуючи географічне положення, матеріально-технічний стан, кадровий потенціал, закінчити формування госпітальних округів

До 1 січня 2013 року

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Короленко В. М.

побудувати структуру екстреної медичної допомоги (визначити станції, підстанції, території обслуговування)

До 1 січня 2013 року

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Короленко В. М.

2.3.2. Фізичне оздоровлення населення області та розвиток спорту

1.

Збереження та розвиток мережі спортивних споруд з урахуванням запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп, їх фізкультурно-спортивних інтересів, рівня спортивної підготовленості

Реалізація проекту щодо створення у м. Цюрупинську Херсонської області олімпійського центру з підготовки спортсменів водних видів спорту, а саме:

Протягом року

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Кравець О. М., голова Цюрупинської райдержадміністрації Андрушкевич В. М.

забезпечення погодження проекту відведення земельної ділянки під будівництво олімпійського центру з підготовки спортсменів водних видів спорту

II квартал

Голова Цюрупинської райдержадміністрації Андрушкевич В. М.

виготовлення проектно-кошторисної документації під будівництво олімпійського центру з підготовки спортсменів водних видів спорту

III - IV квартали

Т. в. о. начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Собчук С. С., голова Цюрупинської райдержадміністрації Андрушкевич В. М.

Реалізація проекту щодо будівництва у IV Таврійському мікрорайоні м. Херсона загальноосвітньої школи та дитячо-юнацької спортивної школи з плавальним басейном:

Протягом року

Херсонський міський голова Сальдо В. В., начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Яценко А. А.

виготовлення проектно-кошторисної документації із реконструкції недобудованої споруди загальноосвітньої школи N 23 та перепрофілювання її в загальноосвітню школу та спортивний комплекс ДЮСШ N 6 з плавальним басейном

III квартал

Т. в. о. начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Собчук С. С.

оформлення державного акта на право постійного користування земельною ділянкою під будівництво загальноосвітньої школи та спортивного комплексу ДЮСШ N 6 з плавальним басейном

II квартал

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

Стратегічна ціль 3. Розвиток системи послуг населенню, якісної інфраструктури життєзабезпечення

Операційна ціль 3.1. Надання якісних публічних послуг населенню через удосконалення системи управління

1.

Децентралізація системи управління

Забезпечення видачі дозвільних документів виключно через дозвільні центри

Постійно

Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Залучення до участі представників територіальних органів Держземагентства у роботу дозвільних центрів області

До 1 травня

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

Дотримання строків розгляду документів у сфері регулювання земельних відносин

Постійно

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

2.

Впровадження стандартів якості ISO серії 9000 в систему управління

Впровадження стандартів якості ISO серії 9000 в систему управління

Постійно

Директор Херсонського регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації Власенко В. Г.

Забезпечення участі провідних підприємств області у щорічному Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт і послуг) - "100 кращих товарів України"

Щороку

Директор Херсонського регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації Власенко В. Г.

Розвиток якісного побутового обслуговування населення

1.

Розвиток побутового обслуговування населення для задоволення попиту на споживчі товари і послуги в широкому асортименті, за доступними цінами та гарантованої якості

Розвиток побутового обслуговування населення для задоволення попиту на споживчі товари і послуги в широкому асортименті, за доступними цінами та гарантованої якості

Постійно

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації Реєбер Ю. Г.

Розміщення на веб-сайті ДП "Херсонстандартметрологія" в мережі Інтернет національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів шляхом створення посилання на сайт центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації (ДП "УкрНДНЦ")

Протягом року

Директор Херсонського регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації Власенко В. Г.

Операційна ціль 3.2. Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення. Впровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій

Житлово-комунальне господарство

1.

Запровадження конкурентного середовища в житлово-комунальній сфері

Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, інституту керуючих будинками тощо

Протягом року

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Створення фонду для спільного фінансування державою та ОСББ першого капітального ремонту житлового будинку

До 1 травня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

2.

Зниження техногенного впливу житлово-комунального господарства на навколишнє середовище, широке впровадження ресурсо- й енергозаощаджуючих технологій

Внесення змін до обласної програми "Питна вода Херсонщини" на 2006 - 2020 роки" відповідно до Закону України від 20 жовтня 2011 року N 3933-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" (Закон N 3933-VI)

До 1 травня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Реконструкція очисних споруд та каналізаційних колекторів у м. Берислав (за наявності фінансування з державного бюджету)

До 1 грудня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Будівництво та впровадження станцій доочищення питної води в соціально-бюджетній сфері на 40 об'єктах (при наявності фінансування з державного бюджету)

До 1 грудня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Встановлення приладів технічного обліку води та стічних вод на підприємствах водопостачання і водовідведення

До 25 грудня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Встановлення будинкових приладів обліку води в багатоповерхових житлових будинках (при наявності фінансування з державного бюджету)

До 25 грудня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Забезпечення оснащення житлового фонду Херсонської області лічильниками природного газу, а саме:

Протягом року

Начальник відділу з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Чорний І. В.

узгодження складеного ПАТ "Херсонгаз" переліку абонентів, які проживають у квартирах газифікованих природних газом, де встановлено газові плити та водонагрівачі, і відповідного календарного графіка встановлення їм лічильників газу

До 1 травня

Начальник відділу з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Чорний І. В.

забезпечення контролю за встановленням протягом року 12257 одиниць газових лічильників згідно зі складеним ПАТ "Херсонгаз" переліком абонентів, що проживають у квартирах газифікованих природних газом, де встановлено газові плити та водонагрівачі

До 1 січня 2013 року

Начальник відділу з питань паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Чорний І. В.

3.

Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій

Поступове приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати і інвестиційну складову:

Протягом року

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

доведення оплати за житлово-комунальні послуги до 98,0 %

До 1 січня 2013 року

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

покращення фінансово-економічного стану підприємств галузі

До 30 грудня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

4.

Впровадження новітніх технологій на житлово-комунальних підприємствах. Розширення сфери застосування альтернативних джерел енергії

Розроблення проекту програми з підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 - 2015 роки

До 1 травня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Затвердження проекту регіональної програми модернізації систем теплопостачання Херсонської області на 2011 - 2015 роки

До 1 травня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Розроблення та погодження оптимізованих схем теплопостачання населених пунктів області

До 1 серпня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Водозабезпечення

1.

Проведення ремонту та реконструкції водопроводів з метою забезпечення жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм і державного стандарту

Будівництво III пускового комплексу першої черги Іванівського групового водопроводу (при наявності фінансування з державного бюджету)

До 30 грудня

Начальник Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства Коваленко Є. Є.

Забезпечення водопостачання сільських населених пунктів, населення яких користується привізною водою та водою, що не відповідає вимогам санітарних норм і державних стандартів

До 25 грудня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

2.

Забезпечення населення водою питної якості

Проведення реконструкції водопровідних мереж

Протягом року

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Здійснення інвентаризації артезіанських свердловин і вирішення питання тампонажу не придатних для експлуатації артезіанських свердловин

До 1 грудня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Операційна ціль 3.3. Сприяння вирішенню житлової проблеми

Будівельний комплекс області

1.

Реалізація програми будівництва доступного житла для малозабезпечених верств населення, а саме забезпечення житлом сімей, які перебувають на квартирному обліку

Створення умов для придбання житла шляхом іпотечного кредитування

Щороку

В. о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Ходін Г. М., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Здійснення заходів щодо збільшення обсягів бюджетного фінансування усіх рівнів на підтримку індивідуального будівництва на селі

Щороку

В. о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Ходін Г. М., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Вирішення житлових проблем молоді, удосконалення процедури та збільшення обсягів кредитування молодіжного житлового будівництва

Щороку

В. о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Ходін Г. М., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

2.

Зниження собівартості будівництва соціального житла шляхом виділення будівельних майданчиків, які не обтяжені додатковим навантаженням з інженерної підготовки

Забезпечення будівництва нових житлових будинків для відселення жителів аварійних будинків "гнучкої конструкції" (при наявності фінансування з державного бюджету)

До 25 грудня 2013 року

Херсонський міський голова Сальдо В. В., начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В.

Забезпечення резервування земельних ділянок для будівництва доступного житла з їх визначенням на генеральних планах населених пунктів

До 25 грудня

В. о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Ходін Г. М., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

3.

Формування високоефективної будівельної індустрії, ринку житлового будівництва й нерухомості

Формування муніципального фонду соціального житла, що безоплатно надаватиметься малозабезпеченим та іншим пільговим категоріям населення на умовах оренди

До 1 січня 2013 року

В. о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Ходін Г. М., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Територіальний розвиток області

1.

Розробка схем розвитку територій сіл, селищ, міст області

Розробка схем розвитку територій сіл, селищ, міст області

Протягом року

В. о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Ходін Г. М., начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Розробка Схеми планування території Херсонської області в складі Генеральної схеми планування України

До 1 січня 2013 року

В. о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Ходін Г. М., начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

2.

Сприяння раціональному використанню та збереженню унікальних територій, заповідних місць тощо

Забезпечення підготовки матеріалів по створенню нових об'єктів і територій природно-заповідного фонду в області

До 1 січня 2013 року

Начальники Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Попович П. О., Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Стратегічна ціль 4. Збереження та раціональне використання природних ресурсів

Операційна ціль 4.1. Збереження та розвиток природних ресурсів. Розвиток земельних відносин та землекористування

Мінерально-сировинні ресурси

1.

Створення регіонального фонду геологічної інформації, зокрема, кадастру родовищ, покладів корисних копалин і балансу запасів місцевих їх видів у рамках децентралізації системи обліку та через посередництво державної геологічної служби

Забезпечення початку робіт щодо створення регіонального фонду геологічної інформації

Протягом року

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Попович П. О.

2.

Створення структурного підрозділу в рамках існуючої системи управління регіоном - обласного фонду розвитку мінерально-сировинної бази (насамперед за рахунок платежів за користування надрами)

Здійснення розгляду доцільності створення структурного підрозділу в рамках існуючої системи управління регіоном, у разі позитивного рішення розпочати роботи щодо його створення

Протягом року

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Попович П. О.

Земельні ресурси. Розвиток земельних відносин та землекористування

1.

Врегулювання відносин власності на землю, завершення процесів розмежування земель державної та комунальної власності

Надання пропозицій до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності"

II квартал

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

2.

Розвиток ринку земель несільськогосподарського призначення

Надання пропозицій до проекту Закону України "Про ринок земель"

До прийняття відповідного Закону України

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

3.

Формування регіональної системи управління та моніторингу використання земельних ресурсів

Ведення державного земельного кадастру на регіональному та місцевих рівнях

Постійно

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

Адміністрування системи державного земельного кадастру на регіональному рівні

Постійно

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

Взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в частині внесення та отримання відомостей про земельні ділянки

Постійно

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

4.

Організація проведення інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів і земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

Інвентаризація земель

До 1 грудня

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

1 вересня

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

5.

Встановлення меж населених пунктів

Встановлення меж населених пунктів

Протягом року

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

6.

Розмежування земель державної та комунальної власності

Розмежування земель державної та комунальної власності

До 1 грудня

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

7.

Ефективне використання та охорона земель сільськогосподарського призначення

Консервація малопродуктивних, деградованих та не придатних для сільськогосподарського використання земель, розробка схем консервації

Протягом року

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

Рекультивація порушених земель, розробка проектів рекультивації

Протягом року

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

Впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території

Протягом року

Начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І.

Використання земельних масивів більше 100,0 га за розробленими та затвердженими проектами землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель

Протягом року

Начальники Головного управління Держкомзему у Херсонській області - голова комісії з проведення реорганізації Лазарєв В. І., Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства Коваленко Є. Є.

Операційна ціль 4.2. Покращення екологічної ситуації. Збереження та розвиток природного середовища

1.

Здійснення природоохоронної діяльності в області відповідно до положень Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року N 880-р, протягом терміну її дії

Збирання, перезатарення, зберігання, знешкодження та знищення не придатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), які зберігаються на території Херсонської області

Протягом року

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Попович П. О., заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Усік Г. М.

Встановлення меж у натурі (на місцевості) територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення

Протягом року

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Попович П. О.

2.

Впровадження системи проекологічного управління твердими побутовими відходами

Сприяння будівництву заводів по переробці твердих побутових відходів у містах Херсон, Нова Каховка та в населених пунктах курортного значення (Генічеськ, Скадовськ, Гола Пристань)

Протягом року

Начальники управлінь облдержадміністрації: житлово-комунального господарства Кузьмін В. В., промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Ставицький В. В.

3.

Екологічне оздоровлення зон рекреації та басейну р. Дніпро

Продовження роботи щодо створення Нижньодніпровського національного природного парку від греблі Каховського водосховища до Дніпровсько-Бузького лиману

Протягом року

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Попович П. О.

Розчищення водойм, відновлення їх проточності, збільшення пропусків через Каховське водосховище

Протягом року

Начальники Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Попович П. О., Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства Коваленко Є. Є., голова Каховської райдержадміністрації Сторчак В. П.

Укріплення берегів Каховського водосховища й узбережжя морів, виконання робіт для їх інженерного захисту

Протягом року

Начальник Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства Коваленко Є. Є., т. в. о. начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Собчук С. С., голови райдержадміністрацій

Операційна ціль 4.3. Захист територій від підтоплення

1.

Зниження рівня підтоплення населених пунктів

Влаштування додаткових дренажних свердловин у зоні стійкого підтоплення області для попередження її розширення за рахунок регіонального підйому рівня пліоценового водоносного горизонту

Протягом року

Начальники управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В., Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства Коваленко Є. Є., т. в. о. начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Собчук С. С., голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення

Укріплення берегової курортної зони смт Лазурне Скадовського району (при наявності фінансування)

Протягом року

Т. в. о. начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Собчук С. С., голова Скадовської райдержадміністрації Устинов Є. О.

Забезпечення розроблення проектно-кошторисної документації по захисту від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району (при наявності фінансування)

До 1 грудня

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Кузьмін В. В., голова Цюрупинської райдержадміністрації Андрушкевич В. М.


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.04.2012 N 268


Форма

ІНФОРМАЦІЯ
щодо прогнозу показників економічного і соціального розвитку Херсонської області у 2012 (2013) році

______
(Назва структурного підрозділу обласної державної адміністрації, територіального органу
міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади)

N з/п

Найменування показника

2012 (2013) рік

I варіант
(інерційний варіант прогнозу)

II варіант
(трансформаційний варіант прогнозу)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.04.2012 N 268


Форма

ПЕРЕЛІК
регіональних (цільових) програм, які планується виконувати у 2012 (2013) році з використанням коштів державного (обласного) бюджету

N з/п

Назва програми

Замовник та координатор виконання програми

Коли та яким документом затверджена

Термін дії програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 3
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.04.2012 N 268


Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року

N з/п

Завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Очікуваний результат

Інформація про стан виконання заходу

Фінансування заходів у 2012 році (усі джерела), тис. грн.

За планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегічна ціль

Операційна ціль

Відповідальний виконавець

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 4
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.04.2012 N 268


Форма

ПРОПОЗИЦІЇ
до плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року

N з/п

Завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Обсяги фінансування

Джерела фінансування

Очікува-ний результат

1

2

3

4

5

6

7

Стратегічна ціль

Операційна ціль

Відповідальний виконавець

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 5
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.04.2012 N 268


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
розвитку Херсонської області до 2015 року

Найменування міста, району

Пріоритетний напрям

Білозерський район

• Розвиток високоефективного агропромислового комплексу.
• Розвиток зрошуваного землеробства, подальше впровадження систем крапельного зрошення і технологій управління якістю поливної води.
• Підвищення рівня та якості життя населення.
• Реформування житлово-комунального господарства та розбудова транспортної інфраструктури.
• Удосконалення інвестиційно-інноваційної діяльності, активізація зовнішньоекономічних відносин.
• Захист територій від підтоплення

Бериславський район

• Впровадження екологічно чистих технологій та оптимізація зрошення.
• Розвиток туристично-рекреаційного комплексу.
Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення

Верхньорогачицький район

• Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу шляхом створення умов для переходу економіки району до інноваційно-інвестиційного розвитку.
• Розбудова транспортної інфраструктури.
• Реформування (розвиток) житлово-комунального господарства. Водозабезпечення, газифікація. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій

Великолепетиський
район

• Подальший розвиток житлово-комунального господарства. Водозабезпечення, газифікація.
• Розвиток агропромислового комплексу в умовах богарного землеробства із застосуванням селекції та новітніх технологій.
• Розвиток освіти.
• Покращення екологічної ситуації.
• Збереження та розвиток малих сіл через розбудову соціальної інфраструктури

Великоолександрівський район

• Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу.
• Підвищення ефективності роботи підприємств переробної та харчової промисловості.
• Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення, газифікація.
• Розвиток добувної промисловості

Високопільський район

• Розвиток високоефективного агропромислового комплексу.
• Якісна інфраструктура життєзабезпечення.
• Розвиток підприємництва.
• Забезпечення продуктивної зайнятості населення.
• Інтелектуальний, культурний розвиток населення

Генічеський район

• Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу, в тому числі зрошуваного землеробства.
• Розвиток туристично-рекреаційного комплексу.
• Реформування житлово-комунального господарства.
• Захист територій від підтоплення

Голопристанський район

• Розвиток туристично-рекреаційної галузі району, використання природно-оздоровчих можливостей регіону.
• Розвиток агропромислового комплексу району.
• Реформування житлово-комунального господарства

Горностаївський район

• Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу.
• Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення, газифікація.
• Розвиток промислового комплексу

Іванівський район

• Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення, водовідведення. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.
• Розвиток високоефективного агропромислового комплексу. Розвиток зрошуваного землеробства.
• Газифікація населених пунктів.
• Розвиток промислового комплексу.
Розвиток малого підприємництва

Каховський район

• Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу.
• Розвиток зрошуваного землеробства.
• Реформування житлово-комунального господарства.
• Газифікація населених пунктів району.
Забезпечення стабільного рівня життя населення

Каланчацький район

• Розвиток агропромислового комплексу.
• Розвиток зрошуваного землеробства.
• Розвиток промисловості.
• Реформування житлово-комунального господарства.
• Розвиток курортно-рекреаційної зони та туризму

Нововоронцовський район

• Розвиток соціальної інфраструктури.
• Розвиток комунальної інфраструктури.
• Впровадження енергозберігаючих технологій.
• Розвиток галузей економіки району.
• Підвищення рівня екологічної та природно-техногенної безпеки.
• Розвиток дорожньої інфраструктури

Нижньосірогозький район

• Розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва, зрошуваного землеробства.
• Розвиток закладів соціально-культурної сфери.
• Реформування житлово-комунального господарства.
• Захист території від підтоплення

Новотроїцький район

• Розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва. Розвиток зрошуваного землеробства.
• Газифікація району.
• Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.
• Реформування житлово-комунального господарства.
• Захист територій району від підтоплення

Скадовський район

• Розвиток курортно-рекреаційного комплексу району.
• Розвиток агропромислового комплексу району.
• Розвиток зрошуваного землеробства.
• Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій вирощування рису з урахуванням вимог охорони навколишнього природного середовища, реконструкція рисових зрошувальних систем.
• Захист територій від підтоплення.
• Розвиток переробної галузі району.
• Реформування житлово-комунального господарства

Цюрупинський район

• Розвиток виробничого потенціалу промислового комплексу району.
• Розвиток сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та просування її на ринки.
• Розвиток житлово-комунального господарства, водозабезпечення, енергозабезпечення та енергозбереження.
• Захист територій від підтоплення.
• Розвиток туристично-рекреаційного комплексу

Чаплинський район

• Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу. Розвиток зрошуваного землеробства.
• Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.
• Захист територій від підтоплення.
• Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.
• Розвиток туристично-рекреаційного комплексу

м. Каховка

• Розвиток житлово-комунального господарства. Водозабезпечення. Охорона водних об'єктів і ресурсів. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.
• Забезпечення соціального захисту і достатнього рівня добробуту населення.
• Розвиток малого підприємництва.
• Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.
• Захист територій від підтоплення.
• Благоустрій, озеленення та розбудова міста.
• Розвиток промислового комплексу

м. Нова Каховка

• Розвиток житлово-комунального господарства. Водозабезпечення. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.
• Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу, підвищення ефективності використання зрошуваних земель і земель, зайнятих багаторічними насадженнями, подальше впровадження крапельного зрошення.
• Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.
• Оздоровлення дітей, оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
• Розвиток туристично-рекреаційного комплексу.
• Розвиток та сприяння малому і середньому бізнесу, стійке підвищення його частки в економічній діяльності.
• Підвищення рівня життя населення та зменшення соціальних диспропорцій.
• Розвиток освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту.
• Збільшення тривалості життя та періоду активного довголіття, пропаганда здорового способу життя.
• Проведення екологічної освіти серед громадян.
• Підвищення ефективності роботи підприємств переробної та харчової промисловості для забезпечення населення високоякісними продуктами харчування місцевого виробництва.
• Будівництво розгалуженої системи магістральних газопроводів у сільській місцевості, покращення водопостачання населених пунктів ради

м. Херсон

• Розробка стратегії розвитку міста до 2015 року.
• Створення інвестиційно привабливого іміджу міста.
• Створення спеціальної промислової зони з санітарним та екологічним кордоном.
• Розвиток малого підприємництва та інфраструктури бізнесу.
• Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.
• Розвиток освіти і науки, культури і духовності, забезпечення охорони здоров'я та фізичного оздоровлення населення міста.
• Розширення доступності отримання якісної освіти молодим поколінням.
• Якісна інфраструктура життєзабезпечення, вирішення житлової проблеми.
• Розширення послуг населенню, благоустрій населених пунктів.
• Подолання бідності.
• Збереження історико-культурної спадщини, фондів, музеїв, бібліотек.
• Збільшення тривалості життя та періоду активного довголіття, пропаганда здорового способу життя.
• Проведення екологічної освіти серед громадян.
• Удосконалення системи збору відходів та утилізації тари.
• Створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва.
• Підвищення ефективності роботи підприємств переробної та харчової промисловості для забезпечення населення високоякісними продуктами харчування місцевого виробництва.
• Будівництво розгалуженої системи магістральних газопроводів у сільській місцевості, покращення водопостачання населених пунктів ради.
• Розвиток торговельної галузі


Примітка: кількість заходів, розроблених виконавцями для реалізації пріоритетних напрямів, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, є довільною. Разом з тим, відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 рішення обласної ради від 28 листопада 2008 року N 781 "Про Стратегію економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року" всі заходи, визначені Стратегією, повинні бути обов'язково враховані та включені до плану заходів на відповідний рік.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 6
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.04.2012 N 268


Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання плану заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року

N з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Очікуваний результат

Інформація про стан виконання заходу

Фінансування заходів у 2012 році (усі джерела), тис. грн.

За планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

Пріоритетний напрям

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали