Додаткова копія: Про стан використання земель і додержання земельного законодавства в Українській РСР

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про стан використання земель і додержання земельного законодавства в Українській РСР

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки відзначає, що трудящі України, як і всі народи нашої багатонаціональної Батьківщини, з великим політичним і трудовим піднесенням здійснюють величні накреслення XXIV з'їзду КПРС, готують гідну зустріч славному ювілею - 50-річчю утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Широкий розмах соціалістичного змагання серед колективів промислових підприємств, будов, колгоспів і радгоспів на честь знаменної дати є новим яскравим виявом всенародної підтримки внутрішньої і зовнішньої політики Комуністичної партії і Радянської держави.

Вагомий вклад у створення матеріально-технічної бази комунізму в нашій країні вносять працівники сільського господарства. Перетворюючи в життя вироблену Комуністичною партією програму неухильного піднесення всіх галузей сільськогосподарського виробництва, колгоспи і радгоспи республіки в останні роки досягли значних успіхів у збільшенні виробництва і продажу державі зерна, цукрових буряків, м'яса, молока, картоплі, овочів та інших продуктів. Зараз трудівники села докладають зусиль до дальшого підвищення ефективності використання земельних ресурсів шляхом поліпшення культури землеробства, ширшого впровадження комплексної механізації виробничих процесів, хімізації і меліорації земель, захисту грунтів від ерозії, здійснення агролісомеліоративних та інших заходів.

На виконання рішень травневого (1966 р.) Пленуму ЦК КПРС широко розгорнуто роботи по будівництву іригаційних і меліоративних систем. За останні шість років площа зрошуваних земель в колгоспах і радгоспах республіки зросла на 436 тис. гектарів і становить 1035 тис. гектарів. За цей же час за кошти колгоспів збудовано зрошуваних ділянок на місцевому стоці загальною площею 170 тис. гектарів. Площі осушених земель становлять понад 1,6 млн. гектарів.

Значно посилились роботи по боротьбі з водною і вітровою ерозією грунтів. Протягом 1968 - 1971 років засаджено 56 тисяч гектарів полезахисних лісових смуг, закріплено і залісено понад 180 тисяч гектарів ярів і пісків, збудовано багато протиерозійних гідротехнічних споруд та проведено інші заходи по боротьбі з ерозією.

Виконкоми обласних і районних Рад депутатів трудящих, сільськогосподарські органи у відповідності з вимогами Основ земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік та Земельного кодексу Української РСР провели певну роботу по введенню у сільськогосподарський оборот додаткових площ земель за рахунок осушення перезволожених угідь, зменшення смуг відводу шляхів, більш доцільного використання земель присадибного фонду, а також рекультивації земель.

Широку підтримку дістала в республіці схвалена Центральним Комітетом КП України ініціатива Іванопільської сільської і Красноторської селищної Рад депутатів трудящих Донецької області по збереженню і раціональному використанню кожного гектара землі. Вже цього року засіяно понад 90 тис. гектарів земель, які раніше майже не використовувались.

Водночас Верховна Рада Української РСР відмічає, що в справі використання і охорони земель та додержання земельного законодавства є істотні недоліки. Багато господарств ще не повністю використовують наявні земельні ресурси для збільшення виробництва всіх видів продукції рослинництва і тваринництва. Подекуди повільними темпами здійснюються заходи по піднесенню культури землеробства, впровадженню науково обгрунтованих систем внесення добрив та обробітку грунту, хімічній меліорації земель, прискореному застосуванню найбільш високопродуктивних сортів і гібридів, поліпшенню якості та скороченню строків сільськогосподарських робіт, по боротьбі з бур'янами, шкідниками і хворобами рослин.

В недостатніх обсягах провадяться повторні і ущільнені посіви, не завжди ефективно використовуються значні площі зрошуваних і осушених земель.

В окремих господарствах, особливо поліських районів, не приділяється належної уваги використанню природних кормових угідь, створенню багаторічних культурних пасовищ. Ряд колгоспів, радгоспів, підприємств і організацій не виконують передбачених народногосподарським планом обсягів робіт по створенню полезахисних лісосмуг, будівництву протиерозійних гідротехнічних споруд, терасуванню крутих схилів та проведенню інших важливих робіт по захисту грунтів від вітрової та водної ерозії. В результаті прорахунків і недоробок проектних і будівельних організацій на окремих зрошувальних і осушувальних системах має місце підтоплення, заболочення, засолення земель.

Окремі міністерства не додержують вимог земельного законодавства щодо використання для несільськогосподарських потреб лише непридатних або малопридатних земель, допускають самовільне зайняття, псування і засмічення промисловими скидами земель колгоспів і радгоспів, річок та водойм. Ряд колгоспів і радгоспів не дотримуються проектів внутрігосподарського землеустрою, нерідко житлове, культурно-побутове і господарське будівництво провадять без врахування перспективи розвитку і благоустрою населених пунктів; значні площі високопродуктивних земель іноді без крайньої потреби займаються під будівлі, шляхи, прогони тощо.

Міністерство місцевої промисловості УРСР і Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР систематично не виконують завдань по рекультивації земель, проводять ці роботи недоброякісно. В республіці ще не всюди провадиться належна робота по підвищенню продуктивності лісів, організації допоміжних промислів, заготівлі лікарських рослин, грибів, ягід та інших дикоростучих плодів.

Радянські, сільськогосподарські органи, землевпорядна служба та інспекції по охороні природи ряду областей недостатньо здійснюють контроль за правильним використанням земель і додержанням земельного законодавства. Виконкоми деяких Рад депутатів трудящих не завжди виявляють належну бережливість, високу вимогливість і державний підхід при вирішенні питань, пов'язаних з виділенням земель для промислових і господарських потреб.

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Вважати одним з найважливіших завдань Рад депутатів трудящих, міністерств, відомств, колгоспів, радгоспів, науково-дослідних установ, усіх землекористувачів забезпечення суворого додержання земельного законодавства, правильного обліку і раціонального використання земельних ресурсів, дальшого значного збільшення виробництва всіх видів сільськогосподарської продукції.

2. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, виконкомам Рад депутатів трудящих посилити організаторську роботу, спрямовану на дальший розвиток сільського господарства шляхом високопродуктивного використання кожного гектара землі і підвищення родючості грунтів. Звернути особливу увагу на підвищення ефективності використання зрошуваних і осушених земель, докорінне поліпшення природних кормових угідь, створення багаторічних культурних пасовищ.

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР та Українському об'єднанню Ради Міністрів УРСР "Укрсільгосптехніка" забезпечити виконання завдань по боротьбі з вітровою і водною ерозією грунтів, здійснюючи їх одночасно в межах цілих водозборів або районів, що зазнають ерозії, разом з протиерозійними агротехнічними заходами, що проводяться колгоспами і радгоспами; значно поліпшити проектування і будівництво зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних гідротехнічних споруд та забезпечити високоефективну їх експлуатацію.

4. Міністерствам і відомствам Української РСР домагатися, щоб підпорядковані їм підприємства і організації використовували виділені землі за прямим призначенням. Надалі розміщувати новобудови, як правило, на непридатних або малопродуктивних землях, максимально ущільнюючи забудову. Забезпечити виконання завдань по рекультивації земель при високій якості робіт.

Міністерству сільського господарства УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи, виконавчим комітетам обласних Рад депутатів трудящих посилити контроль і вимогливість в питаннях розміщення новобудов і рекультивації земель.

5. Обласним, районним, міським, селищним, сільським Радам депутатів трудящих, їх виконавчим комітетам продовжувати роботу по дальшому виявленню і залученню земель для сільськогосподарського виробництва, всемірно підтримувати і заохочувати ініціативу трудящих по здійсненню намічених за почином Іванопільської сільської і Красноторської селищної Рад депутатів трудящих заходів по поліпшенню використання і підвищенню родючості кожного гектара землі.

Розгорнути роботу по широкому роз'ясненню земельного законодавства, вихованню у всіх громадян почуття високої відповідальності за господарське використання земель, лісів, водних та інших природних ресурсів.

6. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню, Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, Комітету по кінематографії при Раді Міністрів УРСР систематично висвітлювати роботу Рад депутатів трудящих, досягнення колгоспів, радгоспів, лісгоспів, колективів підприємств, організацій і установ у високопродуктивному використанні земельних ресурсів, здійсненні заходів по охороні і підвищенню родючості грунтів, всемірно сприяти мобілізації трудівників села на посилення боротьби за збільшення виробництва сільськогосподарської продукції і успішне виконання завдань, накреслених XXIV з'їздом КПРС.

7. Доручити Раді Міністрів УРСР розглянути пропозиції і зауваження, внесені постійними комісіями Верховної Ради Української РСР та висловлені депутатами при обговоренні цього питання на сесії Верховної Ради Української РСР.

* * *

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки висловлює тверду впевненість в тому, що Ради депутатів трудящих, міністерства, відомства, працівники сільського господарства, всі трудящі республіки будуть ще наполегливіше працювати над виконанням завдань дев'ятої п'ятирічки і соціалістичних зобов'язань, взятих на честь піввікового ювілею Союзу РСР, докладуть усіх зусиль до ефективного використання земель - найважливішого багатства радянського суспільства, доб'ються дальшого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції для повнішого задоволення зростаючих потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР

І. ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
28 липня 1972 року
N 902-VIII

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали