ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.08.2013 р. N 546

Про стан взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами внутрішніх справ обласного та районного рівня у сфері забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян

Обласною та районними державними адміністраціями спільно з органами внутрішніх справ в області організовано відповідну роботу та вжито ряд організаційно-практичних заходів щодо забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян в області відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" на виконання завдань, визначених у посланні Президента України В. Ф. Януковича "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році", з метою реалізації програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна - для людей!". Вживаються заходи з поліпшення взаємодії з органами внутрішніх справ з цього питання відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року N 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території" (Указ N 307/2013).

В області на даний час діє ряд регіональних програм, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та спрямовані на профілактику злочинності, забезпечення охорони громадського порядку, надання допомоги правоохоронним органам з боку місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування для вирішення нагальних проблем, пов'язаних із правоохоронною діяльністю.

Разом з тим, робота щодо належного забезпечення в області правопорядку, протидії злочинності, захисту прав і свобод громадян потребує вдосконалення.

Неповною мірою забезпечується реалізація програм, спрямованих на профілактику і протидію злочинності, охорону громадського порядку. Проблемними залишаються питання належного матеріально-технічного забезпечення та фінансування органів внутрішніх справ області, що не дозволило в повному обсязі використати їх наявний потенціал.

Неналежна робота місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ з профілактики злочинності обумовлює негативні тенденції в її розвитку.

Залишається актуальним питання щодо створення достатньої кількості закладів соціальної реабілітації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та не мають постійного місця проживання, а також реабілітаційних центрів для наркоманів та алкоголіків, у тому числі неповнолітніх, додаткових притулків та інтернатів для розміщення неповнолітніх, які цього потребують.

Не вирішено питання створення в області закладу соціальної адаптації для осіб, звільнених від відбування покарання.

Недостатньо проводиться робота щодо виконання заходів обласної програми створення нових робочих місць для засуджених на 2012 - 2013 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 грудня 2011 року N 807 (Розпорядження N 807) (зі змінами). За відсутності підтримки та взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування станом на 01 липня 2013 року із загальної кількості працездатного спецконтингенту (1603 особи) установ виконання покарань до оплачуваних робіт залучено лише половину.

Гостро стоїть питання протидії злочинам щодо дітей.

Не налагоджено на належному рівні координацію зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціального захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності. Як наслідок, у першому півріччі 2013 року питома вага дітей, які вчинили злочини, у загальній кількості дитячого населення є найвищою серед регіонів держави.

Потребує більш системного та комплексного підходу профілактична робота із запобігання та протидії корупції.

Зазначені проблеми вимагають підвищення ефективності та поліпшення координації відомств, до сфери діяльності яких входять ці питання, і потребують консолідації зусиль місцевих органів влади та органів внутрішніх справ.

З метою зміцнення в області правопорядку, охорони прав і свобод громадян, керуючись статтею 6, пунктами 1, 2, 10 статті 13, частинами першою та п'ятою статті 33, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, частиною другою статті 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Визнати організацію взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами внутрішніх справ обласного та районного рівнів у сфері забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян такою, що потребує підвищення її ефективності.

2. Головам райдержадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо посилення взаємодії з органами внутрішніх справ на місцях у питаннях забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, провести роботу щодо підвищення її ефективності відповідно до вимог Указу Президента України від 24 травня 2013 року N 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території" (Указ N 307/2013).

3. Головам райдержадміністрацій, міським головам:

3.1. Разом з органами внутрішніх справ у районах, містах області проаналізувати хід реалізації регіональних програм, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та спрямовані на забезпечення правопорядку в області, охорони громадського порядку, профілактику злочинності, надання допомоги правоохоронним органам з боку місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування для вирішення нагальних проблем, пов'язаних із правоохоронною діяльністю, зокрема, функціонування громадських пунктів охорони порядку, та розпоряджень голови обласної державної адміністрації з цих питань.

Розглянути вказане питання на засіданнях колегій, виконкомів, визначити проблеми, що негативно впливають на проведення ефективної роботи в цьому напрямку, та вжити відповідних заходів щодо виправлення становища.

Про результати до 05 вересня 2013 року поінформувати обласну державну адміністрацію.

3.2. Щомісяця аналізувати стан взаємодії з органами внутрішніх справ з питань забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян у регіонах, визначати наявні проблеми та шляхи їх вирішення, вживати відповідних заходів щодо підвищення ефективності цієї роботи.

Зазначені питання розглядати на засіданнях колегій, виконкомів - не рідше 2 разів на рік, на нарадах - не рідше одного разу на квартал.

За результатами проведеної роботи щокварталу до 05 числа місяця, наступного за завітним періодом, інформувати юридичне управління апарату обласної державної адміністрації.

3.3. Призначити осіб, відповідальних за формування і визначення показників, що характеризують стан злочинності і використовуються для оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій і міськвиконкомів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650) та розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 травня 2012 року N 385.

Зазначеним особам готувати аналітичну інформацію з цього питання для направлення до обласної державної адміністрації щомісяця до 5 числа.

4. Головам райдержадміністрацій, міським головам, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації:

4.1. Передбачати в планах роботи конкретні заходи щодо організації взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян на відповідних територіях, їх реалізацію тримати на особистому контролі.

4.2. Вести облік звернень з питань забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, для вирішення яких необхідна участь органів внутрішніх справ, щомісяця аналізувати стан вирішення порушених у них питань.

5. Обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій спільно з юридичним управлінням та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації протягом вересня 2013 року організувати і провести короткострокове семінарське заняття з працівниками райдержадміністрацій і міськвиконкомів, які здійснюють функції щодо взаємодії з правоохоронними органами, з метою підвищення рівня їх теоретичних знань і практичних навиків з цього питання.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали