НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.01.2012 р. N 72/13/17-12

Державній службі технічного регулювання України

На виконання пункту 4 Указу Президента України від 12 січня 2002 року N 16/2002 "Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів" Національна комісія регулювання електроенергетики України в межах компетенції надає інформацію про стан захисту прав споживачів за 2011 рік.

Одним з основних завдань Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) щодо державного регулювання діяльності суб'єктів господарської діяльності у сфері природних монополій та суміжних ринків, визначених у Законах України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", Положенні про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженому Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (в редакції Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98), був захист прав споживачів. Так, Комісія відповідно до покладених на неї завдань захищала в межах своїх повноважень інтереси споживачів у питаннях, що стосуються цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, а також надійності їх постачання та якості послуг постачальними організаціями.

На виконання положень частини другої статті 19 "Прикінцеві положення" Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" функції державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до закінчення процесу формування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, виконувала НКРЕ.

Інформація щодо кількості звернень, що надійшли до НКРЕ у 2011 році, їх повторності, категорій громадян, які звертались з приводу захисту прав та отримання роз'яснень, інша кількісна інформація стосовно проведеної роботи із зверненнями споживачів електричної енергії, газу, послуг з водо- та теплопостачання представлена у нижченаведеній таблиці.

N

Звідки надійшли звернення

Кількість звернень

З них*

Кількість громадян, що звернулася до органу влади з урахуванням колективних звернень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Від громадян поштою

1010

94

217

6

51

86

2

914

8

916

18

3

68

146

4

3817

2

Від громадян на особистому прийомі

43

6

5

0

4

3

0

40

0

41

1

0

1

10

0

144

3

Від Кабінету Міністрів України

5

1

0

0

0

1

0

4

0

5

0

0

0

0

0

12

4

Від інших органів

1143

77

213

9

86

30

3

1110

0

1069

20

1

51

128

2

3234

Разом

2201

178

435

15

141

120

5

2068

8

2031

39

4

120

284

6

7207


* 1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Інформаційні запити; 9. Надано роз'яснення, необхідну інформацію; 10. Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи організації; 11. Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту, скарги); 12. У стадії розгляду (вирішення); 13. Розглянуто, надано відповідь з порушеннями термінів; 14. Вирішено позитивно.

За результатами проведеної у 2011 році роботи із захисту прав споживачів, споживачі електричної енергії, газу, води та тепла звертались до НКРЕ з питаннями щодо:

правової оцінки дій енергопостачальників, газопостачальних організацій з припинень, відключень від джерел енерго- та газопостачання;

правомірності здійсненних нарахувань відшкодування шкоди, заподіяної споживачами електричної енергії та газу;

цін на газ для населення, порядку оплати його споживання, плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його відсутності;

тарифів на електричну енергію для населення та порядок оплати спожитої електричної енергії, як на особисті так і на загально будинкові потреби та технічні цілі;

порядку підключення електроустановок до електричних мереж, підключення газових приладів і пристроїв;

порядку укладання договорів про користування електричною енергією та договорів про надання послуг з газопостачання;

надання об'єктивної оцінки встановленим фактам порушень чинного законодавства України, що мали місце у процесі взаємовідносин між енергопостачальними, газопостачальними організаціями та споживачами електричної енергії та газу;

порядку оплати електричної енергії громадянами, які у встановленому порядку набули статусу суб'єктів господарської діяльності; громадянами, що здійснюють професійну діяльність, яка не є господарською діяльністю;

правового врегулювання питання укладення прямих договорів про користування електричною енергією громадянами, що мають правовий статус членів садових товариств, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які у встановленому порядку вибули із таких організацій, кооперативів, об'єднань;

надання роз'яснень щодо застосування Правил користування електричною енергію для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910), Правил надання населенню послуг із газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246, та інших нормативно-правових актів України, які регулюють взаємовідносини між споживачами електричної енергії, газу та енергопостачальними та газопостачальними організаціями;

надання роз'яснень у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення з питань застосування діючих нормативно-правових актів у цій сфері на виконання вимог Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".

З метою належного захисту прав споживачів електричної енергії, газу, водо-, теплопостачання НКРЕ здійснювався детальний розгляд наведеної у зверненнях інформації, у разі необхідності проводились перевірки фактів порушень прав споживачів із залученням територіальних представництв НКРЕ. За результатами перевірок та відповідно до вимог чинного законодавства України, оцінювалась конфліктна ситуація, яка мала місце у взаємовідносинах енергопостачальних, газопостачальних організацій та споживачів їх товарів, послуг, розглядались та здійснювались заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань між ними (підготовка відповідних роз'яснень або допомога НКРЕ у врегулювання конфліктної ситуації). У зв'язку з цим, НКРЕ були підготовлені листи до енергопостачальних та газопостачальних організацій з вимогами щодо приведення взаємовідносин із споживачами електричної енергії та газу у відповідність до положень законодавства.

При розгляді звернень споживачів у 2011 році Комісія дотримувалася порядку розгляду звернень громадян, строків їх розгляду та надання відповіді, інших вимог Законів України "Про звернення громадян" та "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI). Крім того, для вирішення питань, що виникають у громадян під час користування електричною енергією, газом, послугами з водо-, теплопостачання, а також на виконання вимог Закону України "Про звернення громадян", посадовими особами, а саме Головою та членами Комісії, у 2011 році на особистому прийомі було прийнято 141 громадянина. Комісією в межах компетенції надано консультації та підготовлено роз'яснення питань, викладених на особистому прийомі.

Окремо зазначаємо, що від соціально вразливих верств населення (пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) надходили звернення щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час користування житлово-комунальними послугами, порядку призначення субсидій з їх оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями НКРЕ в межах компетенції було здійснено конкретні заходи на місцях із залученням представників органів місцевої влади, енергопостачальних, газопостачальних та газорозподільних компаній з метою знаходження компромісного вирішення питань, порушених зазначеними громадянами. Крім того, Комісією було надано роз'яснення стосовно механізму реалізації прав громадян на пільги з оплати електричної енергії та газу.

Найбільш вагому частку у сфері захисту прав споживачів електричної енергії, газу, води та тепла за 2011 рік складала робота НКРЕ з підготовки в межах своїх повноважень роз'яснень положень чинного законодавства України у сфері електроенергетики, газу, послуг з водо- та теплопостачання, що є наслідком звернень споживачів, в яких порушуються питання стосовно правового врегулювання взаємовідносин постачальників та споживачів.

З метою зростання обізнаності громадян змісту їх прав та обов'язків у якості споживачів електричної енергії та газу НКРЕ опубліковувала окремі відповіді з найбільш поширених запитів у своєму офіційному виданні - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" та системі інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА-ЗАКОН".

Крім того, з метою вдосконалення регулювання відносин між споживачами електричної енергії, природного газу, водопостачання та теплопостачання НКРЕ здійснювала роботу щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом розроблення в межах компетенції проектів нормативно-правових актів.

Отже, робота із захисту прав споживачів у межах відповідних повноважень здійснювалася НКРЕ у 2011 році відповідно до вимог законодавства України.

Разом з цим повідомляємо, що відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 N 1057/2011 (Указ N 1057/2011) НКРЕ ліквідовано, а згідно з Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059/2011 (Положення N 1059/2011) створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

Голова Ліквідаційної комісії

С. Тітенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали