ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.11.2011 р.

Справа N 30/124


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Овечкіна В. Е., суддів - Чернова Є. В., Цвігун В. Л. (за участю представників: позивача - Чайковського Я. В., відповідача - не з'явились), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2011 у справі N 30/124 за заявою ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 09.02.2011 по справі N СЗ-02-01/2011 за позовом ТОВ "Ласка Лізинг" до ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" про стягнення 147475,93 грн. боргу, неустойки, інфляційних втрат та 3 % річних, встановив:

Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.07.2011 (суддя Ващенко Т. М.), залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2011 (судді: Зеленін В. О., Синиця О. Ф., Чорна Л. В.), відмовлено у задоволенні заяви ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 09.02.2011 по справі N СЗ-02-01/2011 за позовом ТОВ "Ласка Лізинг" до ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" про стягнення 147475,93 грн. боргу, неустойки, інфляційних втрат та 3 % річних.

ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" у поданій касаційній скарзі просить рішення та постанову скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення і неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права, а саме ст. ст. 4, 10, 39, 51 Закону України "Про третейські суди", ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ч. 2 ст. 1225 ГПК України. Зокрема, скаржник вважає, що в порушення приписів ч. 3 ст. 39 Закону України "Про третейські суди" ухвала третейського суду від 02.02.2011 про призначення справи до слухання була надіслана відповідачу за 7 днів до судового засідання згідно зіст. 13 Регламенту Третейського суду, а не за 10 днів до такого засідання, у зв'язку з чим, отримавши вказану ухвалу лише 08.02.2011 року, представник акціонерного товариства, не зміг належним чином підготуватися та прийняти участь в розгляді справи третейським судом, який (розгляд) відбувся 09.02.2011 року об 11 год. 00 хв. Крім того, з матеріалів третейського розгляду не вбачається, коли саме заявник отримав згадану ухвалу третейського суду, а тому не переконавшись у належному повідомленні всіх учасників процесу про третейський розгляд, третейський суд при прийнятті рішення від 09.02.2011 порушив принципи діяльності суду (рівність всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом, змагальність сторін, свобода в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості).

Колегія суддів, перевіривши фактичні обставини справи на предмет правильності застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення присутнього у засіданні представника позивача, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржувані ухвала та постанова - скасуванню з передачею справи до господарського суду м. Києва для нового розгляду заяви ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 09.02.2011 по справі N СЗ-02-01/2011 до провадження з наступних підстав.

Залишаючи без змін ухвалу про відмову у задоволенні заяви ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 09.02.2011 по справі N СЗ-02-01/2011, апеляційний господарський суд виходив з недоведеності вичерпних підстав для скасування рішення третейського суду, передбачених ч. 3 ст. 51 Закону України "Про третейські суди", оскільки згідно п. 13 Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" (далі - Регламент), який є частиною третейської угоди (остання, в свою чергу, є невід'ємною складовою частиною укладеного між сторонами договору фінансового лізингу від 05.08.2008 N 21542/08/2008), ухвала про день, час і місце проведення засідання третейського суду має бути направлена сторонам не пізніше ніж за 5 днів до такого засідання. Третейським судом ухвалу від 02.02.2011 про призначення справи N СЗ-02-01/2011 до слухання було надіслано сторонам за 7 днів до судового засідання (02.02.2011 р.) відповідно до Регламенту, тобто Постійно діючий Третейський суд при Юридичній корпорації "Принцип" належним чином повідомив відповідача про день, час і місце проведення засідання третейського суду, в зв'язку з чим порушень норм процесуального права не вбачається.

Проте, колегія не може погодитися з передчасними висновками судів з огляду на наступне.

В обґрунтування заяви про скасування рішення третейського суду відповідач послався на те, що в порушення приписів ч. 3 ст. 39 Закону України "Про третейські суди" ухвала третейського суду від 02.02.2011 про призначення справи до слухання була надіслана відповідачу за 7 днів до судового засідання, а не за 10 днів до такого засідання, у зв'язку з чим, отримавши вказану ухвалу лише 08.02.2011 року, представник акціонерного товариства, не зміг належним чином підготуватися та прийняти участь в розгляді справи третейським судом, який (розгляд) відбувся наступного дня (09.02.2011 року об 11 год. 00 хв.).

Водночас, згідно з п. п. 2, 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в надані ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Аналогічні принципи організації та діяльності третейського суду містяться в ст. 4 Закону України "Про третейські суди".

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 51 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду може бути оскаржене сторонами, третіми особами, а також особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, у випадках, передбачених цим Законом, до компетентного суду відповідно до встановлених законом підвідомчості та підсудності справ. Рішення третейського суду може бути оскаржене та скасоване лише з таких підстав:

1) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

3) третейську угоду визнано недійсною компетентним судом;

4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16 - 19 цього Закону;

5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.

Таким чином, рішення третейського суду може бути оскаржене та скасоване, зокрема, з підстав вирішення третейським судом питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.

При цьому, згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 39 Закону України "Про третейські суди" сторонам має бути направлене повідомлення про день, час та місце проведення засідання третейського суду не пізніше ніж за 10 днів до такого засідання. Третейський суд під час розгляду справи повинен забезпечити додержання принципу змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторонам у наданні ними доказів і у доведенні перед третейським судом їх переконливості.

Вказана імперативна норма закону, яка спрямована на забезпечення завчасного повідомлення сторін про майбутнє судове засідання, не допускає жодних застережень щодо можливості коригування згаданого 10-денного терміну в бік його зменшення як умовами третейської угоди так і положеннями Регламенту Третейського суду.

Наведене цілком узгоджується з приписами ч. 5 ст. 10 Закону України "Про третейські суди", відповідно до яких Регламент Третейського суду повинен визначати порядок та правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, правила вирішення спорів третейським судом, інші питання, віднесені до компетенції третейського суду цим Законом. Регламент третейського суду може містити положення, які хоча і не передбачені цим Законом, але не суперечать принципам організації та діяльності третейського суду, визначеним цим Законом, і є необхідними для належного здійснення третейським судом повноважень з третейського вирішення спорів.

Згідно з ч. 2 ст. 4 ГПК України господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.

За таких обставин, господарський суд не мав підстав для застосування п. 13 Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" як такого, що не відповідає нормам п. п. 2, 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ч. 3 ст. 39 Закону України "Про третейські суди".

Наведене переконливо свідчить про те, що при розгляді заяви відповідача судами попередніх інстанцій в порушення вимогст. ст. 43, 84 ГПК України та ч. 5 ст. 10, ч. 3 ст. 39, ч. 3 ст. 51 Закону України "Про третейські суди" не спростовано твердження відповідача щодо його повідомлення про день, час і місце проведення засідання третейського суду з порушенням встановленого законом мінімального граничного 10-денного терміну, що, з врахуванням отримання відповідного повідомлення лише 08.02.2011 року, по суті позбавило заявника можливості взяти участь у третейському розгляді справи, який (розгляд) відбувся наступного дня - 09.02.2011 року об 11 год. 00 хв.

Згідно з п. 5 ч. 3 ст. 51 Закону України "Про третейські суди" вказане процесуальне порушення є достатньою підставою для скасування рішення третейського суду.

Отже, суди попередніх інстанцій передчасно дійшли висновку про належне повідомлення відповідача про день, час і місце проведення засідання третейського суду та обумовлену цим недоведеність передбаченої п. 5 ч. 3 ст. 51 Закону України "Про третейські суди" підстави для оскарження та скасування рішення третейського суду, а саме вирішення третейським судом питання про права і обов'язки ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847", яке не брало участі у справі N СЗ-02-01/2011.

В свою чергу, судами достеменно не досліджувалися обставини щодо того, коли фактично третейським судом було надіслано сторонам ухвалу від 02.02.2011 про призначення справи N СЗ-02-01/2011 до слухання, а також щодо того, коли саме заявник отримав згадану ухвалу третейського суду. Докази з цього приводу в матеріалах справи відсутні, а з'ясування цих обставин має істотне значення для встановлення факту позбавлення сторони права на участь в розгляді справи.

Відтак, не виключається наявність достатніх підстав вважати, що, не переконавшись у належному повідомленні всіх учасників процесу про третейський розгляд, третейський суд при прийнятті рішення від 09.02.2011 порушив принципи організації та діяльності суду (рівність всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом, змагальність сторін, свобода в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості).

Наведене вимагає від суду касаційної інстанції встановлювати фактичні обставини справи, що виходить за межі перегляду справи в порядку касації (ч. 2 ст. 1117 ГПК України) та є підставою для скасування оскаржуваних судових актів та передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції у зв'язку з неповним встановленням та з'ясуванням обставин справи, які мають істотне значення для правильного вирішення заяви відповідача про скасування рішення третейського суду.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 1115, 1117 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" задовольнити.

Ухвалу господарського суду м. Києва від 14.07.2011 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2011 у справі N 30/124 скасувати з передачею справи до господарського суду м. Києва для нового розгляду заяви ВАТ "Чемеровецьке АТП 16847" про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 09.02.2011 по справі N СЗ-02-01/2011.

 

Головуючий, суддя

В. Овечкін

Судді:

Є. Чернов

 

В. Цвігун

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали