ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.09.2011 р.

Справа N 33/105

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Плюшка І. А., суддів: Самусенко С. С., Саранюка В. І. - доповідача у справі, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Сумихімпром" на ухвалу господарського суду міста Києва від 19.04.2011 р. та на постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.07.2011 р. за заявою Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" про видачу судового наказу у справі N 33/105 господарського суду міста Києва за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до Публічного акціонерного товариства "Сумихімпром" про стягнення боргу з кредитного договору за овердрафтом (за участю представників: від позивача - не з'явився, від відповідача - Мелешко О. М.), встановив:

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" звернулось до господарського суду міста Києва із заявою про видачу судового наказу на виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків у справі N 1419/09 від 03.12.2009 р. про стягнення з Відкритого акціонерного товариства "Сумихімпром" на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" заборгованості у розмірі 1987711,93 грн. та витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом у розмірі 20277,12 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.04.2011 р. у справі N 33/105 (суддя Мудрий С. М.) зазначену заяву задоволено, видано наказ на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 03.12.2009 р. про стягнення з Відкритого акціонерного товариства "Сумихімпром" на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" 1987711,93 грн. заборгованості та 20277,12 грн. витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.07.2011 р. (колегія суддів у складі: головуючого судді Рєпіної Л. О., суддів Баранця О. М., Чорної Л. В.), за наслідками розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Сумихімпром", ухвалу господарського суду міста Києва від 19.04.2011 р. залишено без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

У касаційній скарзі Публічне акціонерне товариство "Сумихімпром", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального права та невідповідність висновків судів обставинам справи, просить скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.07.2011 р. та ухвалу господарського суду міста Києва від 19.04.2011 р. і прийняти нове рішення, яким у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" відмовити.

У відзиві на касаційну скаргу Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" заперечує проти доводів скаржника та зазначає, що підстави для відмови у видачі виконавчого документа на виконання рішення третейського суду відсутні, а тому прийняті у даній справі судові рішення відповідають нормам матеріального та процесуального права.

Заслухавши представника відповідача, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши повноту встановлення господарськими судами обставин справи та правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція перевіряє застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права на підставі встановлених фактичних обставин справи.

Як вбачається з матеріалів справи, 03.12.2009 р. Постійно діючим третейським судом при Асоціації українських банків було прийнято рішення у справі N 1419/09, яким позов Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" (на даний час - Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк") до Відкритого акціонерного товариства "Сумихімпром" задоволено повністю, стягнуто з відповідача на користь позивача 1987711,93 грн. заборгованості та 20277,12 грн. витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом.

У квітні 2011 р. Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" звернулося до господарського суду міста Києва із заявою про видачу виконавчого документа на виконання вищезазначеного рішення, мотивуючи свої вимоги тим, що рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню, заява про видачу виконавчого документу може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.

Задовольняючи заяву про видачу наказу, місцевий господарський суд виходив з того, що заявник звернувся до суду із заявою про видачу виконавчого документа у передбачений ст. 56 Закону України "Про третейські суди" строк; компетентним судом для розгляду зазначеної заяви відповідно до ст. 2 Закону України "Про третейські суди" є господарський суд міста Києва; передбачені законом підстави для відмови у видачі виконавчого документа відсутні; заява банку є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Постанова апеляційної інстанції мотивована тим, що рішення третейського суду, на виконання якого місцевим господарським судом було видано виконавчий документ, у встановленому законом порядку відповідачем не оскаржувалось, а тому у суду немає підстав вважати його таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства. Крім того, апеляційний суд погодився з висновком місцевого господарського суду стосовно того, що Публічне акціонерне товариство "Сумихімпром" не підпадає під дію заборони, встановленої ст. 6 Закону України "Про третейські суди", оскільки не є державною установою чи організацією.

В обґрунтування касаційної скарги Публічне акціонерне товариство "Сумихімпром" зазначає, що судами попередніх інстанцій безпідставно не застосовано п. 2 ч. 6 ст. 56 Закону України "Про третейські суди", відповідно до якого компетентний суд відмовляє у задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, якщо справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону. При цьому скаржник посилається на ту обставину, що Публічне акціонерне товариство "Сумихімпром" є підприємством загальнодержавної власності, в якому 100 % акцій належить державі, і віднесене до сфери управління Міністерства промислової політики України. Виходячи з положень п. 6 ст. 6 Закону України "Про третейські суди" скаржник вважає, що Постійно діючий третейський суд при Асоціації українських банків розглянув справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" з порушенням правил підвідомчості, що є підставою для відмови у видачі виконавчого документа на виконання рішення зазначеного третейського суду.

Колегія суддів приходить до висновку про необґрунтованість доводів касаційної скарги, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1227 Господарського процесуального кодексу України, питання видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається господарським судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду. Заява про видачу виконавчого документа про примусове виконання рішення третейського суду подається до господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.

Згідно зі ст. 1229 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 12210 цього Кодексу.

Частино 6 ст. 56 Закону України "Про третейські суди", яка кореспондується з нормами ст. 12210 Господарського процесуального кодексу України, передбачено вичерпний перелік підстав відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.

Зокрема, компетентний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, якщо справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону (п. 2 ч. 6 ст. 56 Закону України "Про третейські суди", п. 2 ст. 12210 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому відповідно до п. 6 ст. 6 Закону України "Про третейські суди", третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство.

Статтею 83 Цивільного кодексу України передбачено, що юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.

Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.

Установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

Особливості правового статусу окремих видів установ встановлюються законом.

Положення глави 7 Цивільного кодексу України застосовуються до всіх товариств та установ, якщо інші правила для окремих видів товариств або установ не встановлені законом.

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи (ст. 84 Цивільного кодексу України).

Як вбачається зі статуту Відкритого акціонерного товариства "Сумихімпром", за своєю організаційно-правовою формою воно є відкритим акціонерним товариством (на даний час - публічним акціонерним товариством), що засноване відповідно до наказу Міністерства промислової політики України від 20.01.95 р. N 9 шляхом перетворення державного підприємства "Сумське виробниче об'єднання "Хімпром" у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.93 р. N 210 (п. 1.1 статуту товариства).

Метою діяльності товариства є отримання прибутку для досягнення економічних та соціальних результатів в інтересах акціонерів та працівників товариства, а також отримання акціонерами дивідендів на основі здійснення господарської діяльності (п. 2.1 статуту).

За таких обставин, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про те, що Публічне акціонерне товариство "Сумихімпром" не є державною установою чи організацією.

Щодо посилань скаржника на те, що 100 % акцій товариства належить державі слід зазначити, що зазначена обставина не змінює організаційно-правову форму господарського товариства, яким є Публічне акціонерне товариство "Сумихімпром" і не може бути підставою для його віднесення до категорії державних установ чи організацій.

Таким чином, колегія суддів вважає, що місцевий та апеляційний господарський суди повно встановили обставини даної справи, дали їм вірну юридичну оцінку та правильно застосували норми матеріального права.

Враховуючи наведене, прийняті у даній справі судові рішення є законними та обґрунтованими і підстав для їх скасування не вбачається.

Керуючись ст. ст. 1115 - 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Сумихімпром" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.07.2011 р. та ухвалу господарського суду міста Києва від 19.04.2011 р. у справі N 33/105 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

І. А. Плюшко

Судді

С. С. Самусенко

 

В. І. Саранюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали