ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

РІШЕННЯ

02.03.2010 р.

Справа N 2-479/10

2 березня 2010 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Горбань Н. І., при секретарі - Гогусь Т. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа - Головне управління юстиції у м. Києві про стягнення боргу за договором позики, встановив:

У липні 2009 р. позивач пред'явив у суді позов до відповідачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення боргу спадкодавця.

Зазначив, що 11.11.2006 р. між ним та ОСОБА_4 було укладено договір позики терміном до 18.11.2006 р. Предметом договору були кошти в сумі 252500 грн., що еквівалентно 50000 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України, згідно якого 1 долар США становить 5 грн. 05 коп. У разі невиконання чи часткового виконання договору позичальником ОСОБА_4 на суму неповернутих йому коштів нараховується неустойка в розмірі 1,3 % за кожний день прострочки.

До 18.11.2006 р. позичальник не виконала своїх зобов'язань по договору і лише 16 липня 2007 р. повернула йому 50500 грн., що еквівалентно 10000 доларів США.

ІНФОРМАЦІЯ_4 позичальник ОСОБА_4 померла, про що він дізнався у вересні 2007 р. Після її смерті залишилися спадкоємці за законом, її дочки ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Позичальник відповідно до п. 5 договору позики не сплатила йому неустойку з 18.11.2006 р. по 16.07.2007 р. за 240 днів з розрахунку 650 доларів США за кожний день, а з 16.07.2007 р. по 30.08.2007 р. за 45 днів з розрахунку 520 доларів США за кожний день прострочки.

Через Другу Київську державну нотаріальну контору 14.02.2008 р. він заявив вимоги до обох спадкоємців про повернення йому позичених грошей.

Крім того, за період з 01.03.2008 р. до 1.04.2009 р. згідно ст. 625 ЦК України відповідачі зобов'язані сплатити йому 3 % річних від суми основного боргу.

Відповідачі подали заяви про прийняття спадщини в Другу Київську державну нотаріальну контору і відповідають за борги спадкодавця.

Просить суд стягнути з відповідачів в рівних долях 40000 доларів США основного боргу, 5000 доларів США процентів за користування коштами, неустойку за невиконання договору за всі дні прострочки до смерті позичальника 179400 доларів США та три проценти річних в сумі 1299,55 доларів США.

У січні 2010 р. позивач уточнив розрахунок боргу відповідно до курсу долару США, встановленого Національним Банком України станом на 20.01.2010 р., згідно якого 100 доларів США еквівалентно 800,5500 грн., і просить суд стягнути з відповідачів в рівних долях залишок основного боргу в сумі 40000 доларів США, що становить 320220,00 грн.; неустойку в розмірі 1,3 % за 240 днів з 18.11.2006 р. по 16.07.2007 р. в сумі 156000,00 доларів США, що становить 1248858,00 грн.; неустойку в розмірі 1,3 % за 45 днів з 16.07.2007 р. по 30.08.2007 р., тобто період з дня повернення частини боргу в розмірі 10000 доларів США до дня смерті позичальника, в сумі 23400,00 доларів США, що становить 187328,70 грн.; три проценти річних за період з 01.03.2008 р. по 01.04.2009 р., період від дня, коли спадкоємці мали вступити в спадщину, і до дня подачі позовної заяви, в сумі 1299,55 доларів США, що становить 10403,55 грн.; сума 5000 доларів США за користування коштами, що становить 40027,50 грн., а всього 225699,55 доларів США, що становить 1859764,29 грн. (а. с. N 511 т. 1).

В судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги відповідно до його розрахунку і просить суд їх задовольнити, а також стягнути на його користь сплачені ним судові витрати.

Відповідачка ОСОБА_2 та представник відповідачів позов не визнали. Пояснили, що позивач звернувся з заявою до Другої Київської державної нотаріальної контори 14.02.2008 р. з вимогою до спадкоємців про повернення позичених коштів. Згідно ч. 2 ст. 1281 ЦК України кредиторові спадкодавця слід протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4, шестимісячний строк починається з 01.09.2007 р. Позивач надав копію претензії, отриманої Другою державною нотаріальною конторою 04.03.2008 р., тобто після спливу вказаного шестимісячного терміну. Кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені ч. ч. 2 та 3 ст. 1281 ЦК України, відповідно до ч. 4 вказаної статті позбавляється права вимоги. Крім того, спадкоємці не отримували свідоцтва про право на спадщину через значну кількість вимог кредиторів. В задоволенні позову просять відмовити.

Третя особа: Головне управління юстиції у м. Києві в судове засідання не з'явилася, просить розглянути справу у її відсутність (а. с. NN 494, 495 т. 1).

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що згідно договору позики від 11 листопада 2006 р. позивач надав у борг ОСОБА_4 252500 грн. 00 коп., що згідно курсу Національного Банку України на дату укладання цього договору становить 50000,00 доларів США, які вона зобов'язалася повернути з процентами за користування коштами в розмірі 25250 грн. 00 коп., що становить 5000 доларів США, до 18 листопада 2006 р. У разі невиконання або часткового виконання зобов'язань позичальником за цим договором на суму неповернутих позикодавцю грошових коштів нараховується неустойка в розмірі 1,3 % за кожний день прострочки (а. с. N 8 т. 1).

Згідно відповіді Другої Київської державної нотаріальної контори від 06.03.2008 р. на лист позивача від 24.02.2008 р. його заява, яка надійшла до контори 14.02.2008 р. щодо майна ОСОБА_4, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4, доведена до відома спадкоємців після її смерті ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (а. с. N 9 т. 1).

Відповідачі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 15.09.2007 р. звернулися з заявою до Другої Київської нотаріальної контори про прийняття спадщини після смерті їхньої матері ОСОБА_4, яка сталася ІНФОРМАЦІЯ_4 (а. с. NN 96, 99 т. 1).

Частина 2 ст. 1281 ЦК України передбачає, що кредиторові спадкодавця слід протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити свої вимоги до спадкоємців які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 1282 ЦК України спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

В матеріалах спадкової справи міститься заява ОСОБА_7 від 14.12.2007 р. про вимоги до спадкоємців ОСОБА_4 (а. с. N 260 т. 1), на яку завідувачем Другої Київської державної нотаріальної контори направлена йому відповідь про повідомлення спадкоємців про вимоги кредитора (а. с. NN 262, 263 т. 1).

На претензію позивача від 24.02.2008 р. заступником завідувача Другої Київської державної нотаріальної контори також направлялася відповідь від 6.03.2008 р. за N 1033 (а. с. NN 264 - 267 т. 1).

Таким чином, вимоги позивача знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, є обгрунтовані, тому підлягають задоволенню в сумі 225699,55 доларів США, що еквівалентно 1806837837 грн. 75 коп., згідно курсу долара США до гривні станом на 20.01.2010 р., який становить за 100 доларів США - 800 грн. 5500 коп. (а. с. NN 510, 511 т. 1). В розрахунку позивача допущена помилка в сумі, яка еквівалентна 225699,55 доларів США, зокрема, необхідно зазначити в розрахунку не 1859764,29 грн., а 1806837,75 грн., з чим погодився позивач.

Доводи відповідачів, що позивачем пропущено шестимісячний термін пред'явлення вимог до спадкоємців з посиланням на відповідь Другої Київської державної нотаріальної контори від 04.03.2008 р., із змісту якої вбачається, що заява, написана позивачем щодо майна ОСОБА_4, надійшла 14 лютого 2008р. та доведена до відома спадкоємців, а відповідь надавалася конторою 06.03.2008 р. за N 1033 на лист позивача від 24.02.2008 р. за вхідним N 754/2-21 від 04.03.2008 р., не відповідають фактичним обставинам справи та спростовуються даними заяви позивача від 14.12.2007 р. про вимоги до спадкоємців ОСОБА_4 (а. с. N 260 т. 1), тому суд не приймає їх до уваги.

Згідно ст. ст. 81, 88 ЦПК України з відповідачів на користь позивача слід стягнути судовий збір в сумі 1700 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 30 грн. в рівних долях (а. с. NN 2 - 4).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 625, 1281, 1282 ЦК України, ст. ст. 10, 11, 57, 60, 81, 88, 212 - 215, 218 ч. 1 ЦПК України, суд вирішив:

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення боргу за договором позики про стягнення боргу за договором позики задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 народження, уродженки м. Києва, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_1 борг в сумі 903418 (дев'ятсот три тисячі чотириста вісімнадцять) грн. 88 коп. в межах спадкового майна, судовий збір в сумі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 15 (п'ятнадцять) грн. 00 коп., в всього 904283 (дев'ятсот чотири тисячі двісті вісімдесят три) грн. 88 коп.

Стягнути з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 р. народження, уродженки м. Києва, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, на користь ОСОБА_1 борг в сумі 903418 (дев'ятсот три тисячі чотириста вісімнадцять) грн. 88 коп. в межах спадкового майна, судовий збір в сумі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн. 00 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 15 (п'ятнадцять) грн., а всього 904283 (дев'ятсот чотири тисячі двісті вісімдесят три) грн. 88 коп.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

 

Суддя:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали