Додаткова копія: Про стягнення коштів

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

17.10.2018 р.

Справа N 822/1544/16

 

Провадження N 11-862апп18

Велика Палата Верховного Суду у складі: судді-доповідача - Князєва В. С., суддів: Антонюк Н. О., Бакуліної С. В., Британчука В. В., Гудими Д. А., Данішевської В. І., Золотнікова О. С., Кібенко О. Р., Лобойка Л. М., Лященко Н. П., Прокопенка О. Б., Рогач Л. І., Саприкіної І. В., Ситнік О. М., Ткачука О. С., Яновської О. Г., розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом Управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області (правонаступник Відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дунаєвецькому районі Хмельницької області) до Дочірнього підприємства Хмельницької облспоживспілки "Дунаєвецький плодоконсервний завод", ОСОБА_8 про стягнення коштів за касаційною скаргою Відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дунаєвецькому районі Хмельницької області на ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2016 року (суддя Салюк П. І.) та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13 грудня 2016 року (судді Сапальова Т. В., Боровицький О. А., Матохнюк Д. Б.), установила:

Короткий зміст позовних вимог та їх обґрунтування

1. У серпні 2016 року Відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дунаєвецькому районі Хмельницької області (далі - відділення Фонду, Фонд відповідно) звернулося до суду з позовом до Дочірнього підприємства Хмельницької облспоживспілки "Дунаєвецький плодоконсервний завод" (далі - Підприємство) про стягнення з відповідача 539348,29 грн. капіталізованих платежів.

2. Позов мотивовано тим, що позивачем здійснюються страхові виплати особам, які потерпіли внаслідок трудового каліцтва під час роботи у відповідача. У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Підприємства виникла необхідність капіталізації страхових платежів для подальшої їх виплати потерпілим шляхом їх стягнення з відповідача.

Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій

3. Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалою від 13 вересня 2016 року закрив провадження у справі, роз'яснив позивачу, що справи про стягнення платежів, які підлягають капіталізації, розглядаються за правилами господарського судочинства.

4. Вінницький апеляційний адміністративний суд ухвалою від 13 грудня 2016 року ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2016 року залишив без змін.

5. Судові рішення мотивовано тим, що спір у цій справі не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки виник щодо платежів, які підлягають стягненню виключно на стадії ліквідації (банкрутства), відтак - підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.

6. Суддя Вищого адміністративного суду України ухвалою від 27 січня 2017 року відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою відділення Фонду.

7. Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду ухвалою від 27 червня 2018 року прийняв справу до свого провадження, а ухвалою від 09 липня 2018 року призначив її до касаційного розгляду.

8. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалою від 10 липня 2018 року справу за позовом відділення Фонду до Підприємства, ОСОБА_8 про стягнення коштів передав на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини шостої статті 346 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) (далі - КАС).

Короткий зміст та обґрунтування наведених у касаційній скарзі вимог

9. Не погодившись із оскаржуваними судовими рішеннями, відділення Фонду подало касаційну скаргу, в якій посилається на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.

10. У касаційній скарзі відділення Фонду просить скасувати ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2016 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13 грудня 2016 року, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

11. В якості доводів позивач вказує на те, що цей спір має бути розглянутий в порядку адміністративного судочинства.

12. Відділення Фонду подало заяву, в якій просить здійснити заміну позивача на правонаступника - Управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області.

Рух касаційної скарги

13. Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 27 серпня 2018 року прийняла до розгляду справу за позовом відділення Фонду до Підприємства, ОСОБА_8 про стягнення коштів та призначила цю справу до розгляду Великою Палатою Верховного Суду в порядку письмового провадження без виклику учасників справи.

14. Велика Палата Верховного Суду вважає необхідним відповідно до статті 52 КАС ( N 2747-IV) допустити заміну позивача на правонаступника - Управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області.

15. Рішення суду попередньої інстанції переглядається в межах наведених в касаційній скарзі доводів відповідно до статті 341 КАС ( N 2747-IV).

Позиція інших учасників справи

16. Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Установлені судами обставини справи

17. Суди встановили, що Підприємство з 22 квітня 2004 року є юридичною особою та знаходиться на обліку у відділенні Фонду. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 21 травня 2009 року до реєстру внесено запис про рішення засновників юридичної особи про припинення Підприємства в результаті ліквідації. 06 липня 2016 року на адресу голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 позивачем направлена претензія N 276 про визнання кредиторських вимог "Про стягнення капіталізованих платежів для продовження страхових виплат потерпілим протягом їх життя" на суму 539348,29 грн. У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію юридичної особи - Підприємства позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача капіталізованих платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань підприємства, яке ліквідується за рішенням власників.

Позиція Великої Палати Верховного Суду

Релевантні джерела права й акти їх застосування

18. Згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

19. Справою адміністративної юрисдикції у розумінні пункту 1 частини першої статті 3 КАС (тут і далі - у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

20. У статті 3 КАС наведено визначення таких понять: суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень; позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов, а також суб'єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до адміністративного суду.

21. Відповідно до частини другої статті 4 КАС юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

22. За правилами частини першої та пункту 5 частини другої статті 17 КАС юрисдикцію адміністративних судів поширено на правовідносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, зокрема на публічно-правові спори за зверненням такого суб'єкта у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

23. У частині четвертій статті 50 КАС визначено, що громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень: 1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; 2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; 3) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України; 4) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо); 5) в інших випадках, встановлених законом.

24. Згідно з частинами першою та другою статті 4 Закону України від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом. Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням.

25. За змістом частин першої, третьої статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, у тому числі спори щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань, вирішуються в судовому порядку.

26. Пунктом 5 частини першої статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" встановлено, що джерелом формування коштів Фонду є, зокрема, капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

27. Таким актом Кабінету Міністрів України є Порядок капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань суб'єкта підприємницької діяльності - банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року N 765 (далі - Порядок).

Оцінка аргументів учасників справи і висновків суду апеляційної інстанції

28. У касаційній скарзі Відділення Фонду зазначає, що цей спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

29. Велика Палата Верховного Суду погоджується з доводами позивача про помилковість висновків судів попередніх інстанцій щодо непоширення на спірні правовідносини юрисдикції адміністративних судів.

30. Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є наявність публічно-правового спору, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції та який виник у зв'язку з виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій. При цьому особа, яка здійснює публічно-владні управлінські функції, може ініціювати судове вирішення такого спору лише на виконання своїх повноважень у випадках, установлених законом. Наведене узгоджується і з положеннями статей 4 ( N 2747-IV), 5 ( N 2747-IV), 19 чинного КАС ( N 2747-IV), які визначають поняття публічно-правового спору, суб'єкта владних повноважень, закріплюють право на звернення до суду та межі юрисдикції адміністративних судів.

31. Аналіз положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які визначають правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема й компетенцію Фонду та його робочих органів, дає підстави для висновку, що у відносинах, пов'язаних із виплатою страхувальником у передбачених законодавством випадках капіталізованих відповідно до Порядку платежів, ці органи не виступають на рівних засадах з іншими учасниками відповідних відносин, а здійснюють владні управлінські функції, спрямовані на забезпечення державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав.

32. Тому Фонд не позбавлений права звернутися до адміністративного суду як суб'єкт владних повноважень для виконання покладених на нього Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" функцій за вирішенням спору щодо обов'язку страхувальника виплатити капіталізовані платежі на задоволення вимог, що виникли із зобов'язань відшкодувати шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадян, застрахованих у Фонді.

33. З огляду на викладене Велика Палата Верховного Суду вважає, що спори, пов'язані зі стягненням відділеннями Фонду із суб'єкта господарювання, який ліквідується згідно з рішенням його засновників (платоспроможної юридичної особи), страхових платежів, капіталізованих на майбутні періоди, з метою їх подальшої виплати потерпілим особам, підлягають розгляду відповідно до правил КАС ( N 2747-IV) - судами адміністративної юрисдикції як такі, що є публічно-правовими за своєю правовою природою.

34. Ураховуючи наведене, помилковим є висновок судів попередніх інстанцій про те, що спір у цій справі не є публічно-правовим та не належить до юрисдикції адміністративних судів. Суд першої інстанції належним чином не визначив характер спору, суб'єктний склад правовідносин, предмет та підстави заявлених вимог, унаслідок чого дійшов помилкового висновку щодо належності спору до юрисдикції господарського суду, з чим помилково погодився й суд апеляційної інстанції.

35. Аналогічний правовий висновок містять постанови Великої Палати Верховного Суду від 30 травня 2018 року у справі N 822/1472/17 та від 06 червня 2018 року N 811/289/16.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

36. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 349 КАС ( N 2747-IV) (у чинній редакції) суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема, за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

37. Згідно з частиною першою статті 353 КАС ( N 2747-IV) (у чинній редакції) підставою для скасування ухвали судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

38. З огляду на викладене Велика Палата Верховного Суду вважає, що оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Висновки щодо розподілу судових витрат

39. За правилами частини шостої статті 139 КАС ( N 2747-IV) (у чинній редакції) якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не повертаючи адміністративної справи на новий розгляд, змінить судове рішення або ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат.

40. Оскільки за результатами розгляду касаційної скарги Велика Палата Верховного Суду повернула справу для продовження розгляду, то немає підстав для зміни розподілу судових витрат.

Керуючись статтями 345 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 353 ( N 2747-IV), 359 КАС ( N 2747-IV) (у чинній редакції), Велика Палата Верховного Суду постановила:

1. Касаційну скаргу Управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області задовольнити.

2. Ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2016 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13 грудня 2016 року скасувати.

3. Справу за позовом Управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області (правонаступник Відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дунаєвецькому районі Хмельницької області) до Дочірнього підприємства Хмельницької облспоживспілки "Дунаєвецький плодоконсервний завод", ОСОБА_8 про стягнення коштів направити для продовження розгляду до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

 

Суддя-доповідач

В. С. Князєв

Судді:

Н. О. Антонюк

 

С. В. Бакуліна

 

В. В. Британчук

 

Д. А. Гудима

 

В. І. Данішевська

 

О. С. Золотніков

 

О. Р. Кібенко

 

Л. М. Лобойко

 

Н. П. Лященко

 

О. Б. Прокопенко

 

Л. І. Рогач

 

І. В. Саприкіна

 

О. М. Ситнік

 

О. С. Ткачук

 

О. Г. Яновська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали