ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.07.2012 р.

N К/9991/21988/11


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: суддів - Чумаченко Т. А., Калашникової О. В., Мироненка О. В., при секретарі - Боровику Ю. В. (за участю представників: позивача - Хімчак Т. В., Матюхи О. Ю., представника Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту - Йовжія О. М., представника Міністерства фінансів України - Наталич А. А.), провівши касаційний розгляд в судовому засіданні справи за позовом Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" до Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України про зобов'язання вчинити дії, стягнення коштів на відшкодування пільгового перевезення дітей за касаційною скаргою представника Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 19 листопада 2010 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 29 березня 2011 року, встановила:

У вересні 2010 року позивач звернувся в суд із позовом до Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України про зобов'язання вчинити дії, стягнення коштів на відшкодування пільгового перевезення дітей.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.11.2010 року позов задоволено частково. Зобов'язано Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту розробити бюджетний запит з пропозицією та відповідним обґрунтуванням щодо виділення бюджетних коштів у сумі 7333977,27 грн. для компенсації витрат Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця", пов'язаних з наданням дітям пільг на проїзд залізничним транспортом за період з березня по серпень 2010 року для подання Міністерству фінансів України та подальшого включення до проекту Державного бюджету України. В задоволенні інших позовних вимог відмовлено. В іншій частині позову відмовлено.

Не погоджуючись із постановою суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні позову, позивач звернувся зі скаргою до суду апеляційної інстанції щодо скасування зазначеного вище рішення.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 29.03.2011 року апеляційну скаргу позивача залишено без задоволення, постанову суду першої інстанції залишено без змін.

Не погоджуючись із постановою суду першої та ухвалою суду апеляційної інстанцій, представник позивача звернувся із касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій просить скасувати судові рішення в частині відмови в задоволенні позову і в цій частині ухвалити нове рішення, яким задовольнити позов повністю, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши доповідь судді, дослідивши матеріали справи та перевіривши наведені в скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню. Ухвала суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, постанова суду першої інстанції підлягає частковому скасуванню в частині відмови в задоволенні позовних вимог. Адміністративний позов слід задовольнити в повному обсязі.

Зі справи вбачається, що в період з березня по серпень 2010 року Державним територіально-галузевим об'єднанням "Південно-Західна залізниця" на пільгових умовах було перевезено 632392 дітей віком від 6 до 14 років відповідно до постанови КМ України від 28.07.2004 року N 976 "Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом" (далі - Постанова N 976).

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України "Про залізничний транспорт" для захисту інтересів окремих категорій громадян на пасажирських перевезеннях, у тому числі приміських, можуть передбачатися пільгові тарифи. Збитки залізничного транспорту загального користування від їх використання відшкодовуються залізницями за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення щодо введення відповідних пільг.

Згідно пунктів 3, 4 постанови КМ України від 28.07.2004 року N 976 "Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом" Міністерство фінансів, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту щороку під час складання проекту Державного бюджету України повинні передбачати видатки, пов'язані з наданням дітям пільг на проїзд залізничним транспортом.

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту повинно здійснювати щомісяця перерахування залізницям коштів на підставі рахунків за перевезення дітей, складених ними за обліковою формою, встановленою Укрзалізницею.

Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетні призначення встановлюються Законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку, визначеному цим кодексом.

Стаття 35 Бюджетного кодексу України передбачає, що головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Державного бюджету України, згідно з вимогами Міністерства фінансів України.

Згідно ст. 60 Закону України "Про державний бюджет на 2010 рік" розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України (ст. 36 Бюджетного кодексу України).

Відповідні видатки на відшкодування пільгового проїзду дітей віком від 6 до 14 років залізничним транспортом до проекту Державного бюджету України включені не були.

Судом встановлено, що під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2010 рік Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту не було подано бюджетний запит до Міністерства фінансів України по видатках на відшкодування витрат, пов'язаних із пільговим перевезенням дітей віком від 6 до 14 років у залізничному транспорті.

Задовольняючи позов частково, суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що для того, щоб Міністерство фінансів України прийняло рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України, Мінсім'ямолодьспорт повинно розробити такий запит з обґрунтуванням виділення бюджетних коштів.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог щодо стягнення з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, відкритих в Державному казначействі України на користь Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" коштів на відшкодування пільгового перевезення дітей суд зазначив про те, що оскільки відповідно до норм Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

Судова колегія касаційної інстанції із зазначеним вище висновком погодитися не може, оскільки він зроблений з порушенням норм процесуального закону, посилаючи на наступне.

Відповідно до пункту 2.1 Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджених наказом Державного казначейства України від 09 серпня 2004 року N 136 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2004 року за N 1068/9667) (далі - Порядок обліку) обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році.

Згідно пункту 1.3. Порядку обліку бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством.

Тому що належна залізниці сума за пільгове перевезення дітей є зобов'язанням Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, яке повинно бути ним виконано у повному обсязі.

Південно-Західній залізниці внаслідок пільгового перевезення дітей за період березень - серпень 2010 року спричинено збитків на суму 7333911, 27 грн.

Відповідно до пункту 23 Порядку виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 липня 2008 року N 609 (далі - Порядок виконання рішень), безспірне списання коштів загального фонду відповідного бюджету здійснюється органом Державного казначейства, який обслуговує боржника. В межах бюджетних асигнувань на поточний рік, передбачених у затвердженому кошторисі розпорядника бюджетних коштів, плані використання бюджетних коштів одержувачів, та у разі наявності на рахунках боржника відкритих асигнувань за відповідними кодами класифікації видатків бюджету. Безспірне списання коштів, які обліковуються на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у частині їх власних надходжень, здійснюється безпосередньо із загальної суми залишку коштів з визначенням кодів економічної класифікації видатків бюджету відповідно до економічної сутності заборгованості.

Згідно зазначеного Порядку виконання рішень стягнення належних залізниці коштів можливе лише за рішенням суду через орган Державного казначейства, який обслуговує боржника.

Відповідно до частини 2 статті 95 Конституції України виключно Законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду (пункт 1 частина 1 статті 2 Бюджетного кодексу України).

Бюджетна система України будується на принципах цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями (пункт 8 статі 7 Бюджетного кодексу України).

Згідно п. 4 Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року N 1573, Мінсім'ямолодьспорт відповідно до покладених на нього завдань бере участь у розроблені проектів законів про Державний бюджет України.

Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в термін та в порядку, встановлені Міністерством фінансів України (стаття 35 Бюджетного кодексу України).

Судом не враховано, що одного зобов'язання Мінсім'ямолодьспорту для компенсації витрат за пільгове перевезення дітей Державному територіально-галузевому об'єднанню "Південно-Західна залізниця" в розроблені бюджетного запиту з пропозицією та відповідним обгрунтуванням щодо виділення бюджетних коштів не достатньо, потрібно також зобов'язати Міністерство фінансів України включити бюджетний запит Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту з пропозицією та відповідним обґрунтуванням щодо виділення бюджетних коштів у сумі 7333977,27 грн. до пропозиції проекту Державного бюджету України для компенсації витрат Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця", пов'язаних з наданням дітям пільг на проїзд залізничним транспортом за період з березня по серпень 2010 року.

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України (Указ N 446/2011) Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної, фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів.

Основним завданням Мінфіну є розроблення в установленому порядку проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, прогнозних показників зведеного бюджету України, організація роботи, пов'язаної із складенням та виконанням Державного бюджету України, координація діяльності учасників бюджетного процесу.

Мінфін відповідно до покладених на нього завдань готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону про Державний бюджет України на відповідний рік разом із пропозиціями щодо визначення строку і порядку його розгляду в Кабінеті Міністрів України, готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України та здійснює методичне керівництво з питань складення та виконання бюджету (частина 4 п. 3 (Указ N 446/2011), 4 (Указ N 446/2011), 7 Положення про Міністерство фінансів України (Указ N 446/2011)).

Міністр фінансів України бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України (стаття 36 Бюджетного кодексу України).

Слід зазначити, що незакладення у Державному бюджеті України відповідного бюджетного асигнування на компенсацію Південно-Західній залізниці витрат, пов'язаних з наданням пільгового перевезення залізничним транспортом дітям від 6 до 14 років, унеможливить відшкодування Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту витрат позивача.

Таким чином, ухвала суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, постанова суду першої інстанції підлягає скасуванню в частині відмови в задоволенні позову, оскільки вона прийнята з порушення норм матеріального права та не враховано, що компенсація витрат за пільгове перевезення дітей Південно-Західною залізницею можливе за рішенням суду у частині зобов'язання Міністерства фінансів України включити бюджетний запит Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту з пропозицією та відповідним обґрунтуванням щодо виділення бюджетних коштів до пропозиції проекту Державного бюджету України для компенсації витрат Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця", пов'язаних з наданням дітям пільг на проїзд залізничним транспортом за період з березня по серпень 2010 року. В іншій частині постанова суду першої інстанції підлягає залишенню без змін.

За правилами ч. 2 ст. 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги може своєю постановою змінити постанову суду першої або апеляційної інстанції або прийняти нову постанову, якими суд касаційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги.

Керуючись статтями 221, 223, 230, 232 КАС України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу представника Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" задовольнити частково.

Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 29 березня 2011 року скасувати.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 19 листопада 2010 року скасувати в частині відмови в задоволенні частини позовних вимог.

Адміністративний позов Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" задовольнити повністю.

Зобов'язати Міністерство фінансів України включити бюджетний запит Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту з пропозицією та відповідним обґрунтуванням щодо виділення бюджетних коштів у сумі 7333977,27 грн. до пропозиції проекту Державного бюджету України для компенсації витрат Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця", пов'язаних з наданням дітям пільг на проїзд залізничним транспортом за період з березня по серпень 2010 року.

В іншій частині постанову суду першої інстанції залишити без змін.

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі.

 

Судді:

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали