ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.10.2011 р.

Справа N 35/170

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Дерепи В. І. (доповідача), суддів - Грека Б. М., Капацин Н. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Дочірньої компанії "Газ України", Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17 серпня 2011 року у справі N 35/170 за позовом Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до Публічного акціонерного товариства "Київенерго" про стягнення 177589506 грн. 17 коп. (за участю представників сторін: позивача - Ткаченка Р. Ю., відповідача - Матвеєвої В. П., Тарасюк В. В.), встановив :

У квітні 2010 року позивач звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про стягнення 177589506 грн. 17 коп., обґрунтовуючи свої позовні вимоги тим, що останній не виконує своїх зобов'язань по оплаті поставленого йому позивачем згідно договору від 14.10.2010 року природного газу.

Рішенням господарського суду міста Києва від 01.06.2011 року позов задоволено.

Постановлено стягнути з АЕК "Київенерго" на користь ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" 166679488 грн. 80 коп. заборгованості; 6887145,6 грн. - пені, 2690924,44 грн. - інфляційних втрат; 1331947,87 - 3 % річних та судові витрати.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.08.2011 року рішення місцевого господарського суду в частині стягнення пені, інфляційних втрат та 3 % річних скасовано з прийняттям нового рішення в цій частині про відмову в позові.

В іншій частині рішення залишено без змін.

У касаційній скарзі позивач просить постанову апеляційної інстанції скасувати, як прийняту з порушенням норм матеріального і процесуального права.

Відзив на касаційну скаргу від відповідача до суду не надходив.

Заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи та на підставі встановлених в ній фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування апеляційним господарським судом при прийнятті постанови норм матеріального і процесуального права, суд вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено господарськими судами попередніх інстанцій 14.10.2010 року ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" (постачальник) та Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", правонаступником якої являється Публічне акціонерне товариство "Київенерго", уклали договір N 06/10-1538ТЕ-41 про закупівлю природного газу за державні кошти, відповідно до умов якого постачальник зобов'язується поставити покупцеві для ТЕЦ-5 Київенерго імпортований природній газ, а покупець зобов'язувався прийняти і оплатити природній газ в обсязі, зазначеному у п. 1.2 цього договору.

В. п. 1.2 договору від 14.10.2010 року N 06/10-1538ТЕ-41 сторони узгодили, що постачальник передає покупцю в період з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року природній газ з урахуванням вартості його транспортування в обсязі до 142845 тис. куб. м, в тому числі по місяцях: жовтень - 28195 тис. куб. м, листопад - 53095 тис. куб. м, грудень - 61555 тис. куб. м.

Якість газу мала відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и комунально-бытового назначения. Технические условия" (п. 2.1 договору).

Ціна за 1000 куб. м газу становила 1309 грн. 20 коп. з ПДВ, з врахуванням збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на газ, та тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу. Загальна вартість цього договору на дату його укладення становила 187012674 грн., у тому числі ПДВ - 31168779 грн. (п. 3.1 договору).

Розрахунки мали проводитися шляхом поетапної оплати у такому порядку: перша оплата в розмірі 34 % від вартості запланованих місячних обсягів постачання газу проводиться не пізніше 10 числа місяця поставки; подальші оплати проводяться плановими платежами по 33 % від запланованих місячних обсягів постачання газу до 20 та 30 (31) місяця поставки. Остаточний розрахунок мав здійснюватися на підставі акта приймання-передачі газу до 20 числа місяця наступного за місяцем поставки газу (п. 4.1 договору).

Строк поставки газу встановлювався з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року (п. 5.1 договору).

Місце поставки газу: постачальник мав передати газ покупцеві на комерційному вузлі/вузлах обліку ТЕЦ-5 Київенерго або за відсутності їх у покупця - на вузлі/вузлах обліку газотранспортного підприємства (п. 5.2 договору).

Також 14.10.2010 року сторонами було укладено додаток N 1 до договору про закупівлю природного газу за державні кошти від 14.10.2010 року N 06/10-1538ТЕ-41, в якому сторони визначили умови поставки і обліку газу та інші права обов'язки сторін та порядок приймання-передачі газу.

Відповідно до акта передачі-приймання природного газу для надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання від 31.10.2010 року ДК "Газ України" передав, а АК "Київенерго" у жовтні 2010 року прийняв 31945 тис. куб. м газу вартістю 41822394 грн.

Відповідно до акта передачі-приймання природного газу для надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання від 30.11.2010 року ДК "Газ України" передав, а АК "Київенерго" у листопаді 2010 року прийняв 33456 тис. куб. м газу вартістю 43800595 грн. 20 коп.

Відповідно до акта передачі-приймання природного газу для надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання від 31.12.2010 року ДК "Газ України" передав, а АК "Київенерго" у грудні 2010 року прийняв 61913 тис. куб. м газу вартістю 81056499 грн. 60 коп.

Так як АЕК "Київенерго" не оплатило поставлений природній газ, то виникла заборгованість перед ДК "Газ України" у сумі 166679488,80 грн.

Приймаючи постанову про скасування рішення місцевого господарського суду в частині стягнення пені, інфляційних втрат і 3 % річних та прийняття нового рішення в цій частині про відмову в позові, апеляційний господарський суд дійшов висновку про відсутність факту користування відповідачем чужими коштами та відсутність факту прострочення боржника з його вини.

Проте, з вказаними висновками апеляційної інстанції погодитись не можна, враховуючи наступне.

Приймаючи постанову апеляційна інстанція не звернула увагу на ту обставину, що правовідносини між сторонами склалися на підставі спірного договору, який є двостороннім правочином, за змістом якого ДК "Газ України" взяла на себе зобов'язання поставити природній газ відповідачу, а останній взяв на себе обов'язок прийняти та сплатити отриманий природній газ на умовах та в строки встановлені договором. Даний правочин не розповсюджується на бюджетні відносини, а вчасність надходження коштів відповідачу для погашення йому різниці в тарифах не впливає на порядок та строки проведення розрахунків, оскільки дана обставина не обумовлена умовами договору.

Зазначений договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань відповідно до ст. 175 ГК України.

Апеляційний господарський суд не врахував, що спірним договором, зокрема, п. 4.1 договору передбачено, що остаточний розрахунок за фактично спожиті обсяги газу здійснюється на підставі акта приймання-передачі природного газу до 20 числа, наступного за місяцем поставки газу.

Відсутність субвенцій з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах не є підставою звільнення відповідача від передбаченої договором господарсько-правової відповідальності.

Суд апеляційної інстанції також не враховував, що відповідно до умов договору, у разі несвоєчасної оплати за фактично переданий газ, двадцять першого числа місяця наступного за поставкою газу у відповідача виникає прострочена заборгованість.

При цьому, апеляційним господарським судом не з'ясовувались та не досліджувались обставини, яку частину суми заборгованості становить різниця ціни та тарифів на природний газ, яка повинна бути погашена за рахунок субвенцій з державного бюджету.

За вказаних обставин, суд вважає, що висновки апеляційного господарського суду про відсутність факту користування відповідачем чужими коштами та відсутність факту прострочення боржника з його вини визнати законними і обґрунтованими не можна, оскільки вони спростовуються зібраними у справі доказами та протирічать вимогам цивільного законодавства про належне виконання зобов'язань за договором.

Тому, постанова апеляційної інстанції про скасування рішення місцевого господарського суду в частині стягнення пені, інфляційних втрат та 3 % річних, підлягає скасуванню.

Перевіряючи законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в цій частині позову суд вважає, що воно відповідає вимогам ст. ст. 611, 625 ЦК України.

Проте, з висновками місцевого господарського суду щодо задоволення позову в частині стягнення пені в сумі 6887145 грн. 06 коп. погодитись не можна, оскільки він зроблений без врахування положень, закріплених ч. 3 ст. 83, ст. ст. 218, 233 ГК, ст. 551 ЦК України та тих обставин даної справи, які дають можливість зменшити розмір пені, у зв'язку з чим касаційна інстанція дійшла висновку про необхідність зміни рішення господарського суду в частині стягнення пені та зменшення розміру пені до 3000000 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11110, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 17 серпня 2011 року в частині скасування рішення господарського суду міста Києва від 24 травня 2011 року про стягнення пені, інфляційних втрат та 3 % річних з прийняттям нового рішення про відмову в позові в цій частині скасувати.

Змінити рішення господарського суду міста Києва від 24 травня 2011 року в частині стягнення пені, зменшивши розмір стягнення з 6887145 грн. 06 коп. до 3000000 грн.

В решті постанову і рішення залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

В. І. Дерепа

Судді:

Б. М. Грек

 

Н. В. Капацин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали