ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.09.2010 р.

N 2-27/3547-2009


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Кравчука Г. А., суддів: Мачульського Г. М., Олійника В. Ф. (доповідач), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Красноперекопської міської ради Автономної Республіки Крим на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 18.02.2010 р. у справі N 2-27/3547-2009 господарського суду АРК за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Газіндустрія", АРК, м. Красноперекопськ, до Красноперекопської міської ради АР Крим, треті особи: 1. Департамент економіки, бюджету та фінансів Красноперекопської міської ради, АРК, м. Красноперекопськ, 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИО", АРК, м. Сімферополь, 3. ТОВ "Стройдель", АРК, м. Сімферополь, 4. ТОВ "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д", м. Суми, про стягнення 230780,00 грн. (за участю представників сторін: від ТОВ "Газіндустрія" - не з'явився, від Красноперекопської міської ради АР Крим - не з'явився, від Департаменту економіки, бюджету та фінансів Красноперекопської міської ради - не з'явився, від ТОВ "Трио" - не з'явився, від ТОВ "Стройдель" - не з'явився, від ТОВ "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д" - не з'явився), встановив:

У липні 2009 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Газіндустрія" звернулося до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовом про стягнення з Красноперекопської міської ради на користь ТОВ "Газіндустрія" 230780,00 грн., посилалось на переплату ним внеску пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Красноперекопськ у розмірі п'яти процентів замість необхідного одного проценту від кошторисної вартості будівництва автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (далі - АГНКС).

Ухвалою від 11.08.2009 р. господарський суд АРК залучив до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ТОВ "Трио" (розробник проектної документації), ТОВ "Сктройдель" (генеральний підрядник), ТОВ "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д" (субпідрядник).

Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 10.02.2009 р. у справі N 2-27/3547-2009 (суддя Воронцова Н. В.), залишеним без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 18.02.2010 р. у справі N 2-27/3547-2009 (судді: Плут В. М. - головуючий, Волков К. В., Гонтар В. І.) позов був задоволений та стягнуто з Красноперекопської міської Ради на користь ТОВ "Газіндустрія" грошові кошти у розмірі 230780,00 грн., судові витрати по сплаті держмита у сумі 2307,80 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 312,50 грн.

В касаційній скарзі Красноперекопської міської ради Автономної Республіки Крим ставиться питання про скасування рішень судів попередніх інстанцій та прийняття нового рішення про відмову в задоволенні позову з посиланням на невірне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права.

Перевіривши за матеріалами справи наведені в касаційній скарзі доводи, застосування господарськими судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права при прийнятті рішень, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги, виходячи із наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, судами попередніх інстанцій було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Газіндустрія" було побудовано АГНКС, що знаходиться за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Тавричеська, 153.

Рішенням 17-ої сесії 24-ого скликання від 22.10.2003 р. N 249 Красноперекопської міської ради введено на території міста Красноперекопськ стягнення пайового внеску з замовників будівництва за розміщення об'єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у наступних розмірах (додаток 1):

лікувальні заклади - 2 % від кошторисної вартості;

заклади освіти - 1 % від кошторисної вартості;

торгові підприємства - 3 % від кошторисної вартості;

підприємства громадського харчування - 3 % від кошторисної вартості;

- банки, офіси - 3 % від кошторисної вартості;

- промислові об'єкти недержавної форми власності - 1 % від кошторисної вартості;

- АЗС - 5 % від кошторисної вартості.

Листом від 23.01.2008 р. N 02.1-16/54 Красноперекопська міська рада повідомила позивача про те, що до здачі вказаної АГНКС необхідно провести оплату пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста у розмірі 5 % від кошторисної вартості будівництва, що становить 288475,00 грн. Вказана сума була сплачена позивачем на користь місцевого бюджету міста Красноперекопськ, що підтверджується платіжним дорученням N 788 від 24.01.2008 р. (т. 1, а. с. 10).

Рішенням виконавчого комітету Красноперекопської міської ради від 25.01.2008 р. N 13 було вирішено затвердити акти державної приймальної комісії по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, зокрема, автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) на 270 заправок на добу за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Тавричеська, 153, забудовник - ТОВ "Газіндустрія".

За твердженням позивача вищевказана АГНКС не є АЗС, оскільки є об'єктом промисловості (на вказаному об'єкті виробляється знижений природний газ, яким заправляються автомобілі), тому розмір пайової участі позивача в зв'язку з будівництвом та введенням в експлуатацію об'єкту повинен становити 1 % від кошторисної вартості об'єкту, а різницю у 4 % позивач просить стягнути з відповідача на підставі статті 1212 Цивільного кодексу України, як безпідставно отримані кошти.

Згідно з статтею 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.

Судами встановлено, що газ природний горючий для комунально-побутового і промислового призначення по ГОСТ 5542-87 надходить до АГНКС з підвідного газопроводу діаметром 100 мм. Після блоку вхідних кранів газ стискається на чотирьох ступенях компресора. Після кожного ступеня газ охолоджується в охолоджувачах. Волога, масло, механічні суміші перед надходженням на кожну наступну ступінь відділюються у вологомасловідділювачах. Після стиску в компресорі газ надходить в установку осушки і підготовки, де проходить регенерація через абсорбент, охолоджування і осушка газу. В подальшому здійснюється зберігання газу в акумуляторних блоках і видача клієнтам АГНКС через заправочні колонки під тиском 205 кгс./куб. см. На виході параметри газу відповідають ГОСТУ 275 77-2000 "Газ природний компримирований для двигунів внутрішнього згоряння".

Зазначене підтверджується паспортами якості N 57 від 18.09.2009 р. і N 58 від 18.09.2009 р., виданими лабораторією по фізико-хімічним аналізам ДАТ "Чорноморнафтогаз" НАК "Нафтогаз України" (т. 3, а. с. 126 - 127).

Відповідно до класифікатора Державного комітету статистики України ДК 009:2005 "Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності, прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. N 375, вид діяльності за кодом КВЕД 40.21.0 "виробництво газу" поширюється на декілька технологій, в тому числі: виробництво газу з певною питомою вагою згоряння з газу різного походження шляхом його очищення, змішування та інших процесів перероблення: вугільного, водяного, генераторного, природного газу, газу газових заводів тощо.

Судами встановлено, що позивач фактично закупляє готовий продукт та переробляє його в новий продукт за допомогою автомобільної газонаповнювальної компресорної станції, яка знаходиться за адресою: місто Красноперекопськ, вул. Тавричеська, 153.

Враховуючи норму статті 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", суди дійшли висновку, що позивачем здійснюється виробництво. Це також підтверджується листом ДП "Центр сертифікації і контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці" від 29.10.2009 N 1208-ЦС-4.

Згідно з Правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України N 1442 від 20.12.97 р., стаціонарними АЗС є комплекс споруд для приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів з наземним або підземним розміщенням резервуарів і з не зблокованими з ними паливороздавальними колонками.

АГНКС на 270 заправок на добу не пристосована для зберігання, приймання та відпуску нафтопродуктів, оскільки призначена для виробництва. Отже, в розумінні чинного законодавства спірний об'єкт не є АЗС.

З огляду на зазначене, розмір пайового внеску ТОВ "Газіндустрія" на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Красноперекопськ повинен складати 1 % від кошторисної вартості об'єкту - 57695,00 грн. (5769500,00 грн. * 1 %).

Суди попередніх інстанцій послались на норму статті 1212 ЦК України, відповідно до якої особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Так як збудована позивачем компресорна станція не відноситься до АЗС, а позивачем здійснено перерахування зайвої суми на рахунок відповідача, суди застосували до спірних правовідносин норму зазначеної статті 1212 Цивільного кодексу України, встановивши, що позивач не повинен був сплачувати до місцевого бюджету пайовий внесок на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста у розмірі 5 % від кошторисної вартості будівництва.

Беручи до уваги, що при ухваленні рішень, місцевий господарський суд та суд апеляційної інстанції, здійснили всебічний, повний та об'єктивний розгляд у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, надали належну правову оцінку всім наявним у матеріалах справи доказам, правильно застосували норми матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України не вбачає підстав для їх зміни чи скасування.

Викладені заявником у касаційній скарзі доводи Вищий господарський суд України не взяти до уваги, оскільки такі доводи були предметом судового дослідження та спростовані мотивованими висновками суду першої та апеляційної інстанцій, що ґрунтуються на вимогах закону.

З цих підстав касаційна скарга не може бути задоволена.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Красноперекопської міської ради Автономної Республіки Крим на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 18.02.2010 р. у справі N 2-27/3547-2009 господарського суду АРК залишити без задоволення.

Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 18.02.2010 р. у справі N 2-27/3547-2009 господарського суду АРК залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

Г. Кравчук

Судді:

Г. Мачульський

 

В. Олійник

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали