ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

26.05.2015 р.

N К/800/44257/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Кошіля В. В., суддів: Борисенко І. В., Моторного О. А., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Старокостянтинівське Міжрайагропостач" на ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16.07.2014 та постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 12.05.2014 у справі N 822/840/14 за позовом Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції до Публічного акціонерного товариства "Старокостянтинівське Міжрайагропостач" про стягнення податкового боргу встановив:

04.03.2014 Красилівська об'єднана державна податкова інспекція звернулася до Хмельницького окружного адміністративного суду з позовом про стягнення з Публічного акціонерного товариства "Старокостянтинівське Міжрайагропостач" податкового боргу в розмірі 195576,76 грн. по земельному податку.

Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 12.05.2014, яка залишена без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16.07.2014, позов задоволено; стягнуто з ПАТ "Старокостянтинівське Міжрайагропостач" на користь Державного бюджету України податковий борг в розмірі 195576,76 грн. шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків і стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій, направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Позивач в запереченнях на касаційну скаргу просить залишити її без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін, як такі, що прийняті у відповідності до норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що податковий орган звернувся до адміністративного суду з позовними вимогами про стягнення суми податкового боргу відповідача по земельному податку в розмірі 195576,76 грн., який виник внаслідок несплати податкового зобов'язання, визначеного відповідачем у податковій декларації за 2013 року та на підставі податкових повідомлень-рішень N 0003551500 від 21.09.2012, N 0007311503 від 17.10.2013 і нарахованої пені.

Відповідачем як платником податків 20.02.2013 була подана до Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2013 рік, в якій він самостійно визначив податкове зобов'язання по вказаному податку в сумі 69910,22 грн.

Красилівською об'єднаною державною податковою інспекцією було проведено документальну позапланову виїзну перевірку ПАТ "Старокостянтинівське Міжрайагропостач" щодо повноти та своєчасності нарахування та сплати земельного податку з 01.01.2011 по 31.12.2011, та з 01.01.2012 по 30.06.2012 та камеральну перевірку податкової звітності, за результатами яких складено акти N 618-1500-00908410 від 31.08.2012 та N 346/1500-00908410 від 07.10.2013.

Актом N 618-1500-00908410 від 31.08.2012 встановлено порушення ст. 285, п. 286.1, п. 286.2 ст. 286, п. 287.1 ст. 287 ПК України, а саме: платником не подані до податкового органу податкові декларації із земельного податку за 2011, 2012 роки та ненараховано і не сплачено до бюджету земельного податку з 01.01.2011 по 30.06.2012 в сумі 117109,51 грн.

Актом 346/1500-00908410 від 07.10.2013 встановлено порушення терміну сплати самостійно визначеного грошового зобов'язання у податковій декларації (розрахунках), уточнюючій декларації (розрахунках).

На підставі вищезазначених актів, податковим органом прийнято податкові повідомлення-рішення:

- N 0003551500 від 21.09.2012 про збільшення суми грошового зобов'язання із земельного податку в розмірі 138471,93 грн., в т. ч.: 117109,51 грн. основного платежу та 21362,42 грн. штрафних (фінансових) санкцій;

- N 0007311503 від 17.10.2013 про нарахування суми штрафних санкцій у розмірі 1788 грн. (20 % за затримку сплати суми грошового зобов'язання в розмірі 8940 грн.).

14.06.2013 відповідачу була вручена податкова вимога N 17-19 від 14.06.2013, згідно якої визначено суму податкового боргу станом на 13.06.2013 в розмірі 14535,88 грн., у т. ч.: 14363,40 грн. основного платежу та 172,48 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний адміністративний суд, виходив з того, що податковий борг ПАТ "Старокостянтинівське Міжрайагропостач" підтверджується належними доказами, що містяться в матеріалах справи.

Однак, висновки судів попередніх інстанцій є передчасними та такими, що зроблені без повного та всебічного з'ясування обставин у справі.

Згідно з пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

У п. 57.1 ст. 57 зазначеного Кодексу визначено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п. п. 59.1, 59.3 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі (п. 95.1 ст. 95 ПК України).

Відповідно до п. 95.2 ст. 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Звертаючись у квітні 2014 року до суду з даним позовом, позивач просив стягнути суму узгодженого грошового зобов'язання з податку на землю у розмірі 195576,76 грн., однак у податковій вимозі N 17 - 19, яка прийнята та вручена відповідачу 14.06.2013, зазначено, що станом на 13.06.2013 відповідач має податковий борг, з урахуванням пені, у сумі 14535,88 грн.

Для правильного вирішення справи судам необхідно було встановити розмір та підстави виникнення податкового боргу, зокрема, проаналізувати та дослідити розрахунок податкового боргу, зроблений податковим органом в розрізі із податковими зобов'язаннями, визначеними самим платником (відповідачем) та податковим органом у податкових повідомленнях-рішеннях; перевірити чи оскаржувалися відповідачем податкові повідомлення-рішення N 0003551500 від 21.09.2012 та N 0007311503 від 17.10.2013, оскільки існування не скасованих, не визнаних недійсними рішень податкового органу про нарахування податку (штрафних, фінансових санкцій) не звільняє суд, який розглядає адміністративний позов податкового органу про стягнення податку (санкцій), від перевірки правомірності таких рішень.

Крім того, не досліджено питання проведення податковим органом узгодження з платником сум податкового боргу у встановленому законодавством порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 227 Кодексу адміністративного судочинства України підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи на новий судовий розгляд є порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

За вказаних обставин, Вищий адміністративний суд України приходить до висновку про необхідність скасування рішень судів попередніх інстанцій та направлення справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

При новому розгляді слід взяти до уваги вищезазначене та прийняти законне і обґрунтоване рішення відповідно до норм матеріального та процесуального права, надати належну правову оцінку обставинам у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 222, 223, 227, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Старокостянтинівське Міжрайагропостач" задовольнити.

Ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16.07.2014 та постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 12.05.2014 скасувати.

Справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ч. 6 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

В. В. Кошіль

Судді:

І. В. Борисенко

 

О. А. Моторний
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали